Schriftelijke vragen van 3-3501 tot 3-3600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-3501 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) - "Basisdocumentatie 2005".
  Verzending vraag 13/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 23/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3502 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gelijkheid van mannen en vrouwen - Selor - Evenwichtige samenstelling van de examenjury's.
  Verzending vraag 13/10/2005
  Antwoord 16/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3503 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 13/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-3504 Delacroix Michel (FN) minister van Landsverdediging  
  Militaire oefening - Aanwezigheid van een federaal volksvertegenwoordiger.
  Verzending vraag 13/10/2005
  Antwoord 16/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3505 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Bureau voor ethiek en adminstratieve deontologie - Opzetten - Werking - Eventuele realisaties.
  Verzending vraag 13/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3506 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 16/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3507 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 1/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3508 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 10/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3509 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3510 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3511 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 14/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3512 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 9/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3513 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 25/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3514 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 26/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3515 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Beslissing niet publicatie 17/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3516 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3517 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 8/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3518 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 6/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3519 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 6/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3520 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 22/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3521 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3522 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 4/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3523 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Beslissing niet publicatie 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3524 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 27/10/2005
  Beslissing niet publicatie 27/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3525 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3526
3-3526 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 26/10/2005
  Beslissing niet publicatie 26/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3506
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3509
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3510
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3511
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3512
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3513
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3514
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3517
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3518
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3519
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3525
3-3527 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 16/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3528 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 1/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3529 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 28/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3530 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3531 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3532 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 14/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3533 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 14/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3534 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 28/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3535 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 3/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3536 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Beslissing niet publicatie 17/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3537 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3538 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 19/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3539 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3540 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 6/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3541 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 31/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3542 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3543 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 4/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3544 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Beslissing niet publicatie 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3545 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 22/11/2005
  Beslissing niet publicatie 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3546 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3547
3-3547 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 26/10/2005
  Beslissing niet publicatie 26/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3528
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3541
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3544
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3545
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3546
3-3548 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 16/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3549 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 2/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3550 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3551 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3552 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3553 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 7/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3554 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 14/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3555 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 28/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3556 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 3/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3557 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Beslissing niet publicatie 17/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3558 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3559 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 19/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3560 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 5/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3561 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 7/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3562 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 15/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3563 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3564 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 4/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3565 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Beslissing niet publicatie 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3566 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 22/11/2005
  Beslissing niet publicatie 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3567 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3568
3-3568 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Antwoord 26/10/2005
  Beslissing niet publicatie 26/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3565
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3567
3-3569 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gedetineerden - Morele, geestelijke en godsdienstige bijstand - Protocolakkoord en koninklijk besluit.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 5/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-990
3-3570 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Woningen bestemd voor mindervalide verwanten - Kadastraal inkomen - Vrijstelling.
  Verzending vraag 14/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Rappel 2/12/2005
  Verzending vraag 2/12/2005
  Antwoord 7/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3571 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Juridische eerstelijnsbijstand - Erkenning van organisaties - Rol van de Commissies voor juridische bijstand.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 5/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3572 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Levenslang veroordeelden - Daadwerkelijke detentieduur - Voorwaardelijke invrijheidstelling.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 22/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
3-3573 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Genadeverlening - Collectieve genadebesluiten.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 23/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3574 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Voorwaardelijke invrijheidstelling - Aantallen in 2004.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 31/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3575 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Extremistische islamliteratuur - Controles en onderzoeken - Boekenlijst.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Voorlopig antwoord 25/10/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 23/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3576 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Spoorverkeer - Onregelmatige reizigers - Agressie op treinen - Bestraffing.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Voorlopig antwoord 28/10/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 22/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
3-3577 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Jacht op terreurgelden bij banken - Uitspraken op een internationaal witwascongres in Barcelona - Implicaties voor BelgiŽ.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Antwoord 10/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3579
3-3578 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Jacht op terreurgelden bij banken - Uitspraken op een internationaal witwascongres in Barcelona - Implicaties voor BelgiŽ.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 20/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3579
3-3579 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Jacht op terreurgelden bij banken - Uitspraken op een internationaal witwascongres in Barcelona - Implicaties voor BelgiŽ.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 12/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3578
3-3580 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rijexamens - Bedrog.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 31/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3581
3-3581 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Rijexamens - Bedrog.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 2/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3580
3-3582 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Europese spaarrichtlijn - Opbrengsten in BelgiŽ - Aanwending van de inkomsten.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 5/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3583 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstallen van stookolie uit tanks - Toename.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 12/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3584 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gemeenschapsattachťs in het buitenland - Opwaardering van het statuut.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 14/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3585 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Taalverhoudingen.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-3586 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Registratie van paarden en paardachtigen - Centrale gegevensbank.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Rappel 8/3/2006
  Verzending vraag 8/3/2006
  Antwoord 14/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3587 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Externe epidurale neurostimulatoren - Plaatsing op proef - Opvolging - Terugbetaling.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 12/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3588 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bloedafnames - Vaststelling van de bloedstollingsgraad - Alternatieven voor de huidige werkwijze - Terugbetaling.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Rappel 8/3/2006
  Verzending vraag 8/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1699
3-3589 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  KankerpatiŽnten - Psychosociale verzorging.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3590 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Aanpak en preventie van griep - Witboek over Griepmanagement in BelgiŽ.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3591 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Levering van zuurstof - Terugbetaling - RIZIV-uitgaven - Gemiddelde kost per patiŽnt.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 12/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3592 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Palliatief forfait voor verpleegkundige verzorging - Evolutie van de bedragen en het aantal patiŽnten.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 9/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3593 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voedingsveiligheid - Voedingsmiddelen met vervalste houdbaarheidsdatum.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3594 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Nationale luchthaven - Mensensmokkel.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 29/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-3595 Beke Wouter (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheidsfonds - Verdeelsleutel per politiezone - Verschillen tussen de gewesten en provincies.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 2/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3596 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Tachograaf voor vrachtwagens - Verwarring over de nieuwe wetgeving.
  Verzending vraag 18/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Antwoord 2/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3597 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Sociale fraude - Faillissement - IndustriŽle schoonmaakbedrijven.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3599
3-3598 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Sociale fraude - Faillissement - IndustriŽle schoonmaakbedrijven.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3599
3-3599 Delacroix Michel (FN) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale fraude - Faillissement - IndustriŽle schoonmaakbedrijven.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3598
3-3600 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Centralisering van de verschillende diensten - Kantoren van het kadaster - Toestand in Leuze-en-Hainaut.
  Verzending vraag 21/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 7/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005