Schriftelijke vragen van 3-3201 tot 3-3300

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-3201 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Importbruiden en -bruidegoms.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3202 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Homoseksuele asielzoekers - Terugwijzing naar homofobe landen.
  Verzending vraag 16/8/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3203 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Openbaar ambt - AnciŽnniteit in privť-diensten.
  Verzending vraag 16/8/2005
  Antwoord 6/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3204 Creyelman Frank (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Koninklijke familie - OfficiŽle activiteiten.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Antwoord 23/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3205 Verreycken Wim (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Leden van het Hof - Protocollaire regels.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Antwoord 23/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3206
3-3206 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Leden van het Hof - Protocollaire regels.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 13/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3205
3-3207 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Illegale inwijking - Verstekelingen in vliegtuigen.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Antwoord 13/9/2005
  Beslissing niet publicatie 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3208
3-3208 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale inwijking - Verstekelingen in vliegtuigen.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3207
3-3209 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Europese richtlijn tegen marktmisbruik - Integratie in het Belgisch recht.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 11/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3210
3-3210 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Europese richtlijn tegen marktmisbruik - Integratie in het Belgisch recht.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Antwoord 8/9/2005
  Beslissing niet publicatie 8/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3209
3-3211 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Terrorisme - Terreurnetwerk GICM.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 11/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3212 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Kerkbezettingen en hongerstakingen.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-3213 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in april 2005.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3214 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Afghaanse uitgeprocedeerde asielzoekers die in de loop van 2003 de Heilig Kruiskerk bezetten.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Antwoord 22/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3215 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Iraanse uitgeprocedeerde asielzoekers die in de loop van 2003 verschillende universitaire campussen bezetten.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3216 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Medical shopping - Esthetische ingrepen.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Antwoord 18/8/2005
  Beslissing niet publicatie 18/8/2005
  Antwoord 14/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3217
3-3217 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medical shopping - Esthetische ingrepen.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 1/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3216
3-3218 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Logopedie - Stotteren - Behandeling - Budget.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3219 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Drugverslaving - Methadonbehandeling - Toezicht door de opvangcentra.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 1/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3220 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Aannemers - Koppelbazen - Registratieverplichting.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 3/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 3-1240
3-3221 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Euthanasie - Wilsverklaring.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3222 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Energiefonds - Duurzame projecten.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 7/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3224
3-3223 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Energiefonds - Duurzame projecten.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3224
3-3224 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Energiefonds - Duurzame projecten.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Antwoord 26/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3223
3-3225 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Daklozen - Demografische spreiding.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 30/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3226 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  SIS-kaart - Elektronische identiteitskaart - Aanduiding van de wens tot euthanasie bij levenseinde.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3227 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Internetbeveiliging - Online-bankieren.
  Verzending vraag 17/8/2005
  Antwoord 14/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3228 Van Nieuwkerke Andrť (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gerecht - Stand van zaken in het X1-dossier.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Voorlopig antwoord 25/8/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-3229 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - Publicaties.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 3/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3230 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Krijgsmacht - Publicaties.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 6/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3231 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Openbare diensten - Publicaties.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 26/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1552
3-3232 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Dienst voor Personen met een handicap - Afhandelingsduur aanvragen invaliditeitsattesten.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 5/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3233
3-3233 Anseeuw Stťphanie (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Dienst voor Personen met een handicap - Afhandelingsduur aanvragen invaliditeitsattesten.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 29/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3232
3-3234 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Hongersnood in Niger - Verhoging en opvolging van de noodhulp - Aanpak binnen de Europese context.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3235
3-3235 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Hongersnood in Niger - Verhoging en opvolging van de noodhulp - Aanpak binnen de Europese context.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 9/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3234
3-3236 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Valse politieagenten - Frequentie - Aanhoudingen - Maatregelen ter bescherming van de burgers.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3237 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Milieumisdrijven - Ombuiging van de stijgende trend - Milieubewustzijn.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3238
3-3238 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Milieumisdrijven - Ombuiging van de stijgende trend - Milieubewustzijn.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Antwoord 26/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3237
3-3239 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vogelgriepvirus - Besmettingsrisico's - Preventieve maatregelen.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3240 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Computerverslaving bij jongeren - Aantal diagnoses - Preventiecampagne - Andere maatregelen.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 7/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3242
3-3241 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Computerverslaving bij jongeren - Aantal diagnoses - Preventiecampagne - Andere maatregelen.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Beslissing niet publicatie 21/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3242
3-3242 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Computerverslaving bij jongeren - Aantal diagnoses - Preventiecampagne - Andere maatregelen.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 14/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3240
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3241
3-3244 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) Eerste minister  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Antwoord 13/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3245 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3246 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Antwoord 27/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3247 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3248 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Antwoord 22/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3249 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3250 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3251 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3252 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 3/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3253 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Middenstand en Landbouw  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Antwoord 9/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3254 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Werk  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Antwoord 16/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3255 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Antwoord 16/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3256 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3257 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 28/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3258 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Antwoord 26/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3259 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3260 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 29/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3261 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3262 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Antwoord 20/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3263 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Antwoord 8/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3264
3-3264 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten.
  Verzending vraag 23/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 24/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3244
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3245
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3246
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3247
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3248
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3249
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3252
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3263
3-3265 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Werk  
  Sociaal telefoontarief - Toekenning door alle operatoren - Centrale databank betreffende de begunstigden.
  Verzending vraag 24/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 19/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3266 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale ambtenarij - AnciŽnniteitsregeling - Verrekening van de beroepsloopbaan in de privť-sector.
  Verzending vraag 24/8/2005
  Antwoord 6/9/2005
  Beslissing niet publicatie 6/9/2005
3-3267 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Beheer van de gebouwen - Rol van de Regie der Gebouwen.
  Verzending vraag 25/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Antwoord 21/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3268 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Gebouw aan de Albert Elisabethlaan te Nijvel - Plan van de Regie der Gebouwen - Veiligheid.
  Verzending vraag 25/8/2005
  Antwoord 11/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3269 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Administratief centrum van Charleroi - Parking.
  Verzending vraag 25/8/2005
  Antwoord 27/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3270 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Koninklijke Munt van BelgiŽ - Personeelsplan voor 2005.
  Verzending vraag 25/8/2005
  Antwoord 20/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3271 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Vennootschapsbijdrage - Terugbetaling van niet-verschuldigde bijdragen.
  Verzending vraag 25/8/2005
  Antwoord 23/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3272 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Agentschap van de patrimoniale informatie -Oprichting - Personeelsformatie.
  Verzending vraag 25/8/2005
  Antwoord 20/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3273 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Persoonlijke en financiŽle verantwoordelijkheid van de ontvangers - Inwerkingtreding van de gewijzigde wetgeving.
  Verzending vraag 25/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-3274 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Vergelijkend examen voor ambtenaren informatici - Keuze van de vragen.
  Verzending vraag 25/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3275 Brotcorne Christian (cdH) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Betrekking bestemd voor ambtenaren aan het einde van hun loopbaan.
  Verzending vraag 25/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Antwoord 23/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
3-3276 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Zwarte lijsten voor wanbetalers en oplichters - Voorstellen van de privacycommissie.
  Verzending vraag 25/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3277 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Trage werking van de Belgische justitie - Klachten - Beleidsconclusies.
  Verzending vraag 25/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Antwoord 18/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3278 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Laattijdige aangiften - Beboeting - Regionale verschillen.
  Verzending vraag 25/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Antwoord 5/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3279 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Magistratuur - Voordrachten, benoemingen en aanwijzingen in 2004 - Uitsplitsing volgens geslacht en taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 26/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Antwoord 22/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
3-3280 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belastingen - Geleasde voertuigen - Voordelen bij eigendomsoverdracht.
  Verzending vraag 26/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Antwoord 9/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 19/1/2006
3-3281 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Verzekeringssector - Hervorming van de klachtenbehandeling.
  Verzending vraag 26/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3282 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Nationale Plantentuin van BelgiŽ in Meise - Kostprijs van de renovatie - Overdracht aan Vlaanderen.
  Verzending vraag 31/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Antwoord 21/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3283
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 3-3088
3-3283 Destexhe Alain (MR) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Nationale Plantentuin van BelgiŽ in Meise - Kostprijs van de renovatie - Overdracht aan Vlaanderen.
  Verzending vraag 31/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Antwoord 13/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3282
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 3-3088
3-3284 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  InterministeriŽle conferentie voor personen met een handicap - Beslissingen - Agendapunten.
  Verzending vraag 31/8/2005
  Antwoord 12/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3285
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 3-3133
3-3285 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  InterministeriŽle conferentie voor personen met een handicap - Beslissingen - Agendapunten.
  Verzending vraag 31/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3284
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 3-3133
3-3286 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Namaakkledij - Nagemaakte merken - Producerende landen - Maatregelen tegen de verhandeling.
  Verzending vraag 9/9/2005
  Antwoord 15/9/2005
  Beslissing niet publicatie 15/9/2005
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-3042
3-3287 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Daklozen - Statistieken - Beleid - Integratiemaatregelen.
  Verzending vraag 9/9/2005
  Antwoord 14/10/2005
  Beslissing niet publicatie 14/10/2005
3-3288 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  POD Maatschappelijke Integratie - Ervaringsdeskundigen in armoede - Taken - Vacature.
  Verzending vraag 9/9/2005
  Antwoord 14/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3289 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Ervaringsdeskundige in de armoede - Opleiding - WalloniŽ.
  Verzending vraag 9/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 24/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3290
3-3290 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Ervaringsdeskundige in de armoede - Opleiding - WalloniŽ.
  Verzending vraag 9/9/2005
  Antwoord 14/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3289
3-3291 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Homeopathie - Beleid - Erkenning.
  Verzending vraag 9/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 24/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-3292 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pure plantaardige olie (PPO) - Gebruik - Aanpassing van het wagenpark - Kabinetten, instellingen en particulieren.
  Verzending vraag 9/9/2005
  Antwoord 26/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3293 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Niger - Humanitaire ramp - Noodhulp - Belgische en Europese hulp.
  Verzending vraag 9/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 22/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3294
3-3294 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Niger - Humanitaire ramp - Noodhulp - Belgische en Europese hulp.
  Verzending vraag 9/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 8/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3293
3-3295 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Strijd tegen het takabsgebruik - Rookstopbehandeling voor zwangere vrouwen - Financiering en informatiecampagne.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3296 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Toegankelijkheid van de justitie voor de armen - Ervaringsdeskundigen in de armoede - Stageplaatsen en jobs in de justitiehuizen.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Antwoord 7/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3297
3-3297 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Toegankelijkheid van de justitie voor de armen - Ervaringsdeskundigen in de armoede - Stageplaatsen en jobs in de justitiehuizen.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Antwoord 14/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3296
3-3298 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Congolese militairen - Opleiding bij het Belgische Leger in Elsenborn - Verdwenen militairen.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Antwoord 11/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3299 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Terrorisme - Beveiliging van het energienetwerk.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 2/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3300 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Strijksector - Gebruik van dienstencheques.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Antwoord 19/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005