Schriftelijke vragen van 3-2001 tot 3-2100

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-2001 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2002
3-2002 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 18/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2001
3-2003 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Fuiven - Bewaking - Controle.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2004 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Openbare diensten - Tewerkstelling van gehandicapten.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Antwoord 10/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-2005 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Parkeren - Betaalparkings.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Antwoord 3/2/2005
  Beslissing niet publicatie 3/2/2005
3-2006 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Hulpdiensten - Hervorming.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2007 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belgische bieren - Fiscale dreiging uit Frankrijk.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 10/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-522
3-2008 Kapompolť JoŽlle (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Graden van rang 16 en 17 - Afschaffing.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 8/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2009 Geerts Christel (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Aids - Socio-economische impact - Strategie van de Belgische regering met haar ontwikkelingspartners - Aandacht voor de 50-plussers en steun aan de families.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-2010 Beke Wouter (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Taalexamens.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 14/2/2005
  Beslissing niet publicatie 14/2/2005
3-2011 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 7/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2012 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 18/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2013 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 20/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2014 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 31/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2015 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 15/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2016 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2017 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2018 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 21/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Aanvullend antwoord 8/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2019 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 1/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Aanvullend antwoord 15/2/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2020 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 22/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2021 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 12/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2022 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2023 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 14/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2024 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 23/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2025 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 28/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2026 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 17/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2027 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 29/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2028 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 27/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2029 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 16/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2030 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 17/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2031
3-2031 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de Federale Overheidsdienst.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 9/2/2005
  Beslissing niet publicatie 9/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2030
3-2032 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 7/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2033 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2034 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2035 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2036 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 18/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2037 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2038 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 14/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2039 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2040 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 2/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2041 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 17/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2042 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2043 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Beslissing niet publicatie 23/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2044 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 13/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2045 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 30/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2046 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 18/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2047 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 17/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2048 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Beslissing niet publicatie 25/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2049 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 27/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2050 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 16/2/2005
  Beslissing niet publicatie 16/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2051 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Antwoord 18/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2052
3-2052 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007- Beleidsdoelstellingen.
  Verzending vraag 13/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2051
3-2053 Galand Pierre (PS) minister van Landsverdediging  
  Chemische wapens - Voorraden - Verplichting tot vernietiging tegen 2012 - Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens.
  Verzending vraag 17/1/2005
  Antwoord 2/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-525
3-2054 Collas Berni (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  BSE - Opsporing - Financiering.
  Verzending vraag 17/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 21/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1813
3-2055 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 7/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2056 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 25/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2057 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2058 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 31/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2059 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 3/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2060 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2061 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 14/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2062 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 7/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2063 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 28/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Aanvullend antwoord 21/3/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2064 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 22/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2065 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 29/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2066 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Beslissing niet publicatie 23/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2067 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 2/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2068 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 30/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2069 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2070 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 17/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2071 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Beslissing niet publicatie 25/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2072 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 27/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2073 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 16/2/2005
  Beslissing niet publicatie 16/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2074 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 18/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2075
3-2075 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2074
3-2076 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 7/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2077 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 20/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2078 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 23/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2079 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 31/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2080 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 17/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2081 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2082 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 14/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2083 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 7/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2084 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 2/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2085 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 22/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2086 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 20/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2087 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Beslissing niet publicatie 23/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2088 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 13/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2089 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 23/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2090 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 18/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2091 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 17/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2092 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Beslissing niet publicatie 25/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2093 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 27/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2094 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 16/2/2005
  Beslissing niet publicatie 16/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2095 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 18/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2096
3-2096 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004.
  Verzending vraag 19/1/2005
  Antwoord 9/2/2005
  Beslissing niet publicatie 9/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2095
3-2097 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tobintaks - Ontwikkelingshulp - Standpunt.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 5/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-543
3-2098 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gevangenis van Doornik - Renovatie.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 15/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-547
3-2099 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gevangenis van Doornik - Ongebruikt aangrenzend gebouw.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 24/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-548
3-2100 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verkeersboeten - Bevoegdheid van de rechter om beneden de wettelijke minima te gaan.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 24/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005