Schriftelijke vragen van 2-2801 tot 2-2816

16 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-2801 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationalistisch Studentenverbond (NSV) - Betoging op 27 februari 2003 te Leuven - Tegenbetoging.
  Verzending vraag 17/3/2003
2-2802 Istasse Jean-François (PS) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  (nog niet vertaald) Chômeurs complets indemnisés - Administrateurs d'asbl - Imcompatibilité.
  Verzending vraag 17/3/2003
2-2803 Istasse Jean-François (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ongevallen op de openbare weg - Transport naar het dichtsgelegen erkende ziekenhuis - Hulpdiensten in Welkenraedt.
  Verzending vraag 17/3/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2808
2-2804 Siquet Louis (PS) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  (nog niet vertaald) INASTI - Cotisations - Significations faites par exploit d'huissier - Frais.
  Verzending vraag 17/3/2003
2-2805 Creyelman Frank (VL. BLOK) minister van Financiën  
  Transportsector - Loonbeslag bij een chauffeur - ARAB- en verblijfsvergoeding - Regeling.
  Verzending vraag 17/3/2003
  Antwoord 3/4/2003
  Beslissing niet publicatie 3/4/2003
2-2806 Caluwé Ludwig (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Postzegelreeks "Reis door de 20ste eeuw in 80 postzegels" - "Ontkerkelijking".
  Verzending vraag 17/3/2003
2-2807 van Kessel Ingrid (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Kunstmatige inseminatie met donormateriaal - Psychosociale begeleiding.
  Verzending vraag 17/3/2003
  Antwoord 25/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
2-2808 Istasse Jean-François (PS) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Ongevallen op de openbare weg - Transport naar het dichtsgelegen erkende ziekenhuis - Hulpdiensten in Welkenraedt.
  Verzending vraag 17/3/2003
  Antwoord 25/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2803
2-2809 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Financiën  
  Scholencomplex - Woning en kapel - Onroerende voorheffing.
  Verzending vraag 28/3/2003
2-2810 de Clippele Olivier (MR) minister van Financiën  
  BTW- Notarissen en advocaten van de officiliaten - Vrijstelling.
  Verzending vraag 4/4/2003
2-2811 de Clippele Olivier (MR) minister van Financiën  
  BTW - Toepasselijkheid - Fiscale kennisgeving - Notarissen.
  Verzending vraag 4/4/2003
2-2812 Kaçar Meryem (Agalev) minister van Binnenlandse Zaken  
  Roma-bevolking - Maatregelen.
  Verzending vraag 4/4/2003
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-1004
2-2813 Kaçar Meryem (Agalev) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Aalmoezeniers - Beleid.
  Verzending vraag 4/4/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2814
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-1005
2-2814 Kaçar Meryem (Agalev) minister van Justitie  
  Aalmoezeniers - Beleid.
  Verzending vraag 4/4/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2813
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-1005
2-2815 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Rechterlijke macht.- Politiecapaciteit die ter beschikking wordt gesteld
  Verzending vraag 5/4/2003
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-1002
2-2816 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw  
  Belgische Dienst voor de buitenlandse handel - Aanvullend Pensioen.
  Verzending vraag 5/4/2003
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-1008