Schriftelijke vragen van 2-2813 tot 2-2813

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-2813 Kašar Meryem (Agalev) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Aalmoezeniers - Beleid.
  Verzending vraag 4/4/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2814
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-1005