Schriftelijke vragen van 2-2814 tot 2-2814

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-2814 Kašar Meryem (Agalev) minister van Justitie  
  Aalmoezeniers - Beleid.
  Verzending vraag 4/4/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2813
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-1005