Schriftelijke vragen van 2-2501 tot 2-2600

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-2501 Devolder Jacques (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Autodiefstallen - Rendement van de verbaliserende overheid.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2502 van Kessel Ingrid (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Aspirines - Personen onder de 16 jaar - Gezondheidsrisico's.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 10/1/2003
  Beslissing niet publicatie 10/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2615
2-2503 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Spoorwegperrons - Veiligheid.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 28/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2504 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Vennootschap in oprichting - Inschrijving van een voertuig.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Rappel 4/4/2003
  Verzending vraag 4/4/2003
2-2505 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Justitie  
  Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 20/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2506 van Kessel Ingrid (CD&V) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Drugpreventie.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 23/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2507 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand - Betalingscultuur van de overheidsbedrijven.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 10/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2499
2-2508 Ramoudt Didier (VLD) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Geriatrische patiŽnten - Hospitalisatieverzekering.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 23/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2426
2-2509 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken.
  Verzending vraag 5/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2375
2-2510 Van Riet Iris (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Armoede - Eťnoudergezinnen - Vrouwen - Monitoring.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Antwoord 17/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2511 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken - Weigeringen door de burgerlijke stand.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Dossier gesloten 13/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2512
2-2512 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Weigeringen door de burgerlijke stand.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Dossier gesloten 13/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2511
2-2513 Van Riet Iris (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geweld jegens vrouwen - Vertrouwenspersonen - Netwerk.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2514 Van Riet Iris (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Eerstelijnsgezondheidszorg - Herorganisatie.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2515 Van Riet Iris (VLD) minister van Landsverdediging  
  Geweld jegens vrouwen - Militairen - Vertrouwenspersonen.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Antwoord 10/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2516 Van Riet Iris (VLD) minister van Justitie  
  Geweld jegens vrouwen - Werkgroep - Verwerking in de gegevensbank van de parketten.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Antwoord 23/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2517 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Genaturaliseerde vreemdelingen - Tekortkoming aan bepaalde verplichtingen - Ontnemen van de Belgische nationaliteit.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Antwoord 23/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2518 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Justitie  
  Ongedekte cheques - Plaats waar deze worden uitgegeven - Daders.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Antwoord 25/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2519 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Elektronisch huisarrest - Criteria.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Antwoord 16/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2520 Steverlynck Jan (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Buitenlandse sportbeoefenaars - Fiscaal regime - Omzendbrief van 15 mei 2002 - Toepasbaarheid.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Antwoord 11/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2521 Van Riet Iris (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Globaal anticonceptieplan - Noodpil - Informatie door de apothekers.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Antwoord 12/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2522 van Kessel Ingrid (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  In-vitrofertilisatie - Gezondheidsrisico's voor het kind - ICSI-methode.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Antwoord 3/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2523 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Voorverpakte en voorgesneden rauwe groenten - Gezondheidsrisico's.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Antwoord 12/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2524 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Supergriepepidemie - Voorziene maatregelen.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Antwoord 6/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2525 Taelman Martine (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale wegenpolitie - Gerechtelijke secties - Statuut.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2526 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Weerspannigheid en smaad aan de politie - Gewonde agenten - Vervolging - Maatregelen.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2527
2-2527 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Weerspannigheid en smaad aan de politie - Gewonde agenten - Vervolging - Maatregelen.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Voorlopig antwoord 23/12/2002
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2526
2-2528 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Ministerie van Middenstand en Landbouw - Ontbinding - Sociale dienst - Gevolgen.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Antwoord 10/12/2002
  Beslissing niet publicatie 10/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2602
2-2529 Willame-Boonen Magdeleine (cdH) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Geslacht en mobilitieit - Onderzoek - Aanbevelingen.
  Verzending vraag 19/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Antwoord 14/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2530 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Managements- en kaderfuncties in de federale overheidsdiensten - Selectiecommissie - Samenstelling - Hoedanigheid van de leden.
  Verzending vraag 19/11/2002
  Antwoord 23/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2531 Destexhe Alain (MR) minister van Justitie  
  Echtscheiding - Personen van verschillende nationaliteit die met elkaar getrouwd zijn op Belgisch grondgebied.
  Verzending vraag 19/11/2002
  Antwoord 10/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 2-2413
2-2532 Barbeaux Michel (cdH) minister van FinanciŽn  
  Administratie der Directe Belastingen - Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF) - Aantal uitgevoerde controles en aanslagwijzigingen.
  Verzending vraag 19/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2533 Barbeaux Michel (cdH) minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Coperfin 2 - Opdracht - Procedure.
  Verzending vraag 19/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2534 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Justitie  
  Burgerlijke stand - Modernisering.
  Verzending vraag 19/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Antwoord 25/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2535 de Clippele Olivier (MR) minister van Justitie  
  Stichtingen - Bestuurder - Rechtspersoon.
  Verzending vraag 19/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2536 de Clippele Olivier (MR) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Faillissement - Verschoonbaarheid - Tegeldemaking van nieuw opgedoken activa en uitbetaling van niet-vereffende schulden.
  Verzending vraag 19/11/2002
  Antwoord 23/12/2002
  Beslissing niet publicatie 23/12/2002
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2597
2-2538 Barbeaux Michel (cdH) minister van FinanciŽn  
  Kantoor van de Belastingontvanger van Sambreville - Lokalen - Situatie.
  Verzending vraag 27/11/2002
  Antwoord 7/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2539
2-2539 Barbeaux Michel (cdH) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Kantoor van de Belastingontvanger van Sambreville - Lokalen - Situatie.
  Verzending vraag 27/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Antwoord 31/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2538
2-2540 D'Hooghe Jacques (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiepersoneel uit het "basis- en middenkader" - Aanpassing van de pensioenberekening - Toevoeging van de geleverde nacht- en weekendprestaties aan de basiswedde.
  Verzending vraag 27/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2541 Kestelijn-Sierens Mimi (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Europese permanente magnetische gezondheidskaart - Vervanging van de E111-formulieren - Invoering.
  Verzending vraag 27/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Antwoord 20/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2542 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Overheid - Open-source software - Licenties.
  Verzending vraag 27/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Antwoord 10/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2543
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2544
2-2543 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Overheid - Open-source software - Licenties.
  Verzending vraag 27/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Antwoord 11/2/2003
  Beslissing niet publicatie 11/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2544
2-2544 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Overheid - Open-source software - Licenties.
  Verzending vraag 27/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Antwoord 27/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2542
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2543
2-2545 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Justitie  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand - Bestrijding - Toepasbaarheid van de wet van 2 augustus 2002 op het aanbieden van financiŽle producten aan ondernemingen (niet-consumenten).
  Verzending vraag 27/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2546 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Moskee in de Van Kerckhovenstraat te Antwerpen - Financiering - Aanwending van de infrastructuur.
  Verzending vraag 27/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2547 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Zonnebankcentra - Controle.
  Verzending vraag 27/11/2002
  Antwoord 19/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2548 Barbeaux Michel (cdH) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Nationale luchthaven - Nachtvluchten - Geluidsoverlast - Akkoord met betrekking tot de nieuwe procedures voor het opstijgen.
  Verzending vraag 3/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2549 Barbeaux Michel (cdH) minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw  
  Belgische Dienst voor buitenlandse handel (BDBH) - Personeel - Overplaatsingen.
  Verzending vraag 3/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2550 Malcorps Johan (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Kinderzitjes - Verplichting voorin en achterin de auto.
  Verzending vraag 3/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2551 Malcorps Johan (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Milieurampen op zee - Tankschepen - Controle en aansprakelijkheid - Houding van de Belgische regering.
  Verzending vraag 3/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Antwoord 14/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
2-2552 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Kinkhoest - Evolutie - Aanpak.
  Verzending vraag 3/12/2002
  Antwoord 19/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2553 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Federale administratie - Deeltijdse arbeid - Bestraffing.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Antwoord 10/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2554 de Clippele Olivier (MR) minister van FinanciŽn  
  Vennootschapbelasting - Administratieve uitvoeringsrichtlijnen - Artikel 311 van het Wetboek van de inkomstenbelasting.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 11/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2555 de Clippele Olivier (MR) minister van FinanciŽn  
  Vennootschapsbelasting - Jaarlijkse aangifte - Aangiftetermijn - Houding van de administratie.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 29/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2556 de Clippele Olivier (MR) minister van FinanciŽn  
  Magistraten - Aanwerving - Examen over fiscaal recht.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 29/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2557 Kelchtermans Theo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Snelwegen - Zware voertuigen - Inhaalverbod.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2558 Kelchtermans Theo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Twee- en driewielige motorvoertuigen - Keuring.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 14/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
2-2559 Kelchtermans Theo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Reflecterende nummerplaten - Wetenschappelijke argumenten - Communicatie.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2560 Kelchtermans Theo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  IJzeren Rijn - Deblokkering van het dossier - Resultaten.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2561 Van Riet Iris (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nucleair noodplan - Tests - Resultaten.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2562 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Aanwervingen - Onderdanen van de Europese Unie.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 23/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2563 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Criminaliteit - Bestrijding - Inzetten van legerhelikopters.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 13/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2564 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Militairen - Verloning - Copernicus-plan.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 23/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2565 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Scholen - Verkoop van frisdranken - Vergunning van de Eetwareninspectie.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Antwoord 6/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2566 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) Eerste minister  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Antwoord 16/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2567 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2568 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2569 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 13/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2570 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2571 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2572 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 29/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2573 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Antwoord 17/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2574 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Landsverdediging  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 23/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2575 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Justitie  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Antwoord 20/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2576 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van FinanciŽn  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 3/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2577 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 3/3/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2578 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2579 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2580 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 24/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2581 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 29/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2582
2-2582 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Antwoord 17/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2566
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2567
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2568
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2581
2-2583 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Eenheden voor intensieve neurovasculaire zorgen - Verdeling.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Antwoord 14/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2584 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Federale administratie - Meting van de bekwaamheden - Uitvoering.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Antwoord 20/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2585 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Federale administratie - Programmeurs - Administratief en geldelijk statuut.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 22/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2586 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  FOD FinanciŽn - Ambtenaren die een functie van niet-fiscale aard uitvoeren.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Antwoord 21/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2587 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  FOD FinanciŽn - Metingen van de bekwaamheden - Uitvoering.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Antwoord 20/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2588 Barbeaux Michel (cdH) minister van FinanciŽn  
  Coperfin - Uitvoering - Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen - Gevolgen.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Antwoord 15/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2589 Barbeaux Michel (cdH) minister van FinanciŽn  
  Fiscale administratie - Controles - Selectie - Risicobeheer.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 29/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2590 Barbeaux Michel (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW-controlekantoren - Personeel - HeroriŽntering van de activiteiten.
  Verzending vraag 16/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2591 Ceder Jurgen (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieonderzoek - Tussenkomst van een burgemeester
  Verzending vraag 20/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2592 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Private en openbare lucht- en zeevervoerders - Administratieve geldboetes.
  Verzending vraag 20/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2593
2-2593 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Private en openbare lucht- en zeevervoerders - Administratieve geldboetes.
  Verzending vraag 20/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2592
2-2594 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Vastgoedmakelaar - Bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep - Koninklijk besluit van 6 september 1993 - Toepassingsgebied.
  Verzending vraag 20/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
  Antwoord 27/3/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-72 1/4/2003
2-2595 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenteraadslid - Vervallenverklaring van het mandaat - Opvolger - Beroepsprocedure.
  Verzending vraag 19/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2596 de Clippele Olivier (MR) Eerste minister  
  Belgische buitenlandse handel - Promotie - Protocollaire bezoeken.
  Verzending vraag 19/12/2002
  Antwoord 24/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2597 de Clippele Olivier (MR) minister van Justitie  
  Faillissement - Verschoonbaarheid - Tegeldemaking van nieuw opgedoken activa en uitbetaling van niet-vereffende schulden.
  Verzending vraag 23/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
  Antwoord 2/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2536
2-2598 Malcorps Johan (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Korteafstandsvluchten - Afbouw.
  Verzending vraag 6/1/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2599 Wille Paul (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Nieuwe kieswet - Opvolging - Onverenigbaarheden.
  Verzending vraag 6/1/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2600 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Personen met een handicap - Europese parkeerkaarten.
  Verzending vraag 6/1/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
  Antwoord 5/3/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003