Schriftelijke vragen van 2-2201 tot 2-2300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-2201 Thijs Erika (CD&V) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - HeroriŽntatie - Bilaterale en internationale samenwerkingsakkoorden.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 4/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2202 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Paspoortfraude - Toestand in BelgiŽ - Arrestaties.
  Verzending vraag 1/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 2-1905
2-2203 Barbeaux Michel (cdH) minister van FinanciŽn  
  Ministerie van FinanciŽn - Ontvang- en belastingskantoren - Personeelsbeleid.
  Verzending vraag 1/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 2/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2204 Poty Francis (PS) minister van FinanciŽn  
  Werkelijke beroepskosten - Forfaitaire beroepskosten - Verschillende inkomsten.
  Verzending vraag 1/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 17/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2205 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Werkloze jongeren - Controles.
  Verzending vraag 1/7/2002
  Antwoord 7/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2206 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Horeca - Brandveiligheid - Inspecties - Rondzendbrief.
  Verzending vraag 1/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2207 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Voertuigen - Crashkaart - Reddingswerken - Eventuele invoering.
  Verzending vraag 1/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 6/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2208 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Nissan Primera - Cruisecontrol - Elektronische afstandhouder - Problemen bij het vaststellen van snelheidsovertredingen.
  Verzending vraag 1/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2209
2-2209 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Nissan Primera - Cruisecontrol - Elektronische afstandhouder - Problemen bij het vaststellen van snelheidsovertredingen.
  Verzending vraag 1/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 22/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2208
2-2210 van Kessel Ingrid (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Medisch begeleide voortplanting - Meerlingenzwangerschappen - Reductie - Werkgroep.
  Verzending vraag 1/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 4/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2211 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Slapende vennootschappen - Ontbinding.
  Verzending vraag 1/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
2-2212 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Belasting op personenwagens - Inning.
  Verzending vraag 1/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 2/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2213 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Inning.
  Verzending vraag 1/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 2/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2214 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Buitenlandse banken in BelgiŽ - Erkenning - Leningen - Tarieven.
  Verzending vraag 1/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 17/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2215
2-2215 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Buitenlandse banken in BelgiŽ - Erkenning - Leningen - Tarieven.
  Verzending vraag 1/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 14/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2214
2-2216 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  NMBS - Asbest - Gebruik - Vervanging.
  Verzending vraag 8/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 18/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2217 de Clippele Olivier (MR) minister van FinanciŽn  
  Successierechten - Overdracht van een familiebedrijf - Waals decreet van 17 december 1997 - Korting als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
  Verzending vraag 8/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 17/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2218 Caluwť Ludwig (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Loopbaanonderbreking - Deeltijdse arbeid - Tijdskredietstelsel.
  Verzending vraag 8/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 3/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2219 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Copernicushervorming - EnquÍte - Resultaten.
  Verzending vraag 8/7/2002
  Antwoord 12/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2235
2-2220 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Balkanziekte - Onderzoek - Resultaten.
  Verzending vraag 8/7/2002
  Antwoord 31/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2221 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Nieuwe dreigingen - Reactie van de NAVO - Investeringsprogramma 2002 voor het Belgisch leger.
  Verzending vraag 8/7/2002
  Antwoord 12/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2222 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Terugtrekking van onze troepen uit de Bondsrepubliek Duitsland - Overdracht van infrastructuur aan de Duitse overheid - Voorwaarden.
  Verzending vraag 8/7/2002
  Antwoord 6/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2223 Taelman Martine (VLD) minister van Justitie  
  Volle adoptie - Procedure - Vereisten.
  Verzending vraag 8/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 17/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2224 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Basisoverlegcomitť - Voorzitterschap - Onverenigbaarheden.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2225 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Ernstige aandoeningen - Erkenning door het RIZIV.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 8/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2226 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Taalexamen - Modalieiten en termijnen waarover elke kandidaat beschikt om zijn examen in te kijken.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 2/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2227 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Assessment centre - Mťthodologie.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 6/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2228 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  E-governement-projectleiders en standaardexperts op het vlak van de systeemarchitectuur - Selectie.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 31/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2229 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Loopbaanhervorming - Niveau 2+ - Aantal programmeurs en directiesecretarissen en -secretaressen dat niet van de overgangsmaatregelen geniet.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 6/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2230 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Titularissen van de graden van rang 17 en 16 - Toegestane taken.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 6/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2231 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Copernicus-hervorming - Rekruteringen.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 2/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Aanvullend antwoord 21/8/2002
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2232 Siquet Louis (PS) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Ministerie van FinanciŽn - Herstructurering - Duitstalige ambtenaren - Beslissingskracht.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 31/7/2002
  Beslissing niet publicatie 31/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2233
2-2233 Siquet Louis (PS) minister van FinanciŽn  
  Ministerie van FinanciŽn - Herstructurering - Duitstalige ambtenaren - Beslissingskracht.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2232
2-2234 Verreycken Wim (VL. BLOK) Eerste minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Klachten.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2235 Vandenberghe Hugo (CD&V) Eerste minister  
  Copernicushervorming - EnquÍte - Resultaten.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2219
2-2236 Ramoudt Didier (VLD) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - VeiligheidscoŲrdinatoren.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 12/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2237 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Rolstoelscooter "Pendel" - Gelijkvormigheidsattest - Tussenkomst in de kosten.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 9/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2238 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Beroepsbrandweerlieden - Vrijwilligers - Bezoldiging.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2239 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Tyrejackings - Evolutie - Vervolging.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 5/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2240
2-2240 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Tyrejackings - Evolutie - Vervolging.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2239
2-2241 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Luchthaven van Zaventem - Bagage - Gevaarlijke voorwerpen.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 2/9/2002
  Beslissing niet publicatie 2/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2242
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2243
2-2242 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Luchthaven van Zaventem - Bagage - Gevaarlijke voorwerpen.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2243
2-2243 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Luchthaven van Zaventem - Bagage - Gevaarlijke voorwerpen.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 21/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2241
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2242
2-2244 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Grensarbeiders - Ongevallen op weg van en naar het werk - Aanpassing van de wetgeving.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 10/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2245 Kestelijn-Sierens Mimi (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Geneesmiddel Provigil - Terugbetaling.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 9/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2246 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Regularisatiedossiers - Fraude.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 25/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2247 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  MoskeeŽn - Erkenning.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 7/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-2248 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  MoskeeŽn - Erkenning - Brandverzekering.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 7/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-2249 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Personen van vreemde afkomst die hand- en spandiensten verlenen aan criminelen van buitenlandse origine - Vervallenverklaring der Belgische nationaliteit.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2250 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Kadastrale documentatie - Bijwerking ten gevolge van de invoering van de euro - Aanpassing van (buitenlandse) adressen - Tijdig overmaken van gegevens door de administratie AKRED (sector Kadaster) aan de BTW-administratie.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 7/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2251 Kestelijn-Sierens Mimi (VLD) minister van FinanciŽn  
  Actieplan van regeringscommissaris Zenner - Opvolgingsnota.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 29/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2252 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Belastingaangifte personenbelasting 2002 - Laattijdige indiening - Uitstel.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 17/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2253 Buysse Yves (VL. BLOK) Eerste minister  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2254 Buysse Yves (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 10/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2255 Buysse Yves (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2256 Buysse Yves (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 5/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2257 Buysse Yves (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 10/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2258 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2259 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 2/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2260 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 28/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2261 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 28/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2262 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 28/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2263 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2264 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2265 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 18/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2266 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 18/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2267 Buysse Yves (VL. BLOK) minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 30/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2268 Buysse Yves (VL. BLOK) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 4/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2269
2-2269 Buysse Yves (VL. BLOK) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 3/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2253
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2254
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2255
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2256
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2257
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2258
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2259
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2260
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2261
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2262
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2265
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2268
2-2270 Barbeaux Michel (cdH) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Opvoeder-begeleider - Wet van 29 april 1994 - Uitvoeringesbesluiten.
  Verzending vraag 26/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 20/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2271 Barbeaux Michel (cdH) minister van FinanciŽn  
  Onderwijsschulden - Herschikking - Voorstel tot koninklijk besluit.
  Verzending vraag 26/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 17/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2272 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Buitenschoolse kinderopvang - Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten - Subsidies aan Nederlandstalige en Franstalige promotoren
  Verzending vraag 26/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 9/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2273 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Personen met een diplomatiek statuut - Vrijstelling van het betalen van taksen op benzine
  Verzending vraag 26/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2274 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Privťbewakingsfirma's die mee instaan voor de veiligheid van sommige gemeenten - Ambtsgeheim - Controle
  Verzending vraag 26/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 19/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-2275 Leduc Jeannine (VLD) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Controles - Verschillen per provincie.
  Verzending vraag 26/7/2002
  Antwoord 3/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2276
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2277
2-2276 Leduc Jeannine (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Controles - Verschillen per provincie
  Verzending vraag 26/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 21/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2277
2-2277 Leduc Jeannine (VLD) minister van FinanciŽn  
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Controles - Verschillen per provincie.
  Verzending vraag 26/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 19/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2276
2-2278 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Copernicus-hervorming - Keuze van de consultants - Toepassing van de reglementering voor overheidsopdrachten.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Antwoord 6/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2279 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Functies N-2 en N-3 - Vereiste voorwaarden om aan een selectie deel te nemen.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Antwoord 10/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2280 Barbeaux Michel (cdH) minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdienst FinanciŽn - BPR - Uitvoering.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2281 Barbeaux Michel (cdH) minister van FinanciŽn  
  Departement van FinanciŽn - Coperfin-hervorming - Uitvoering - Aankondiging van een vermindering met enkele duizenden ambtenaren.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2282 Barbeaux Michel (cdH) minister van FinanciŽn  
  Vertegenwoordiging van de Staat in gerechtshoven en rechtbanken - Rondzendbrief - Vorming van de ambtenaren.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 23/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2283 Barbeaux Michel (cdH) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Rijksadministratief Centrum - Verkoop - Gevolgen.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 31/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2284 Barbeaux Michel (cdH) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  FinanciŽtoren - Uitlatingen van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 31/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2285 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Operationeel personeel - KUL-norm - Minimaal en toegewezen effectief
  Verzending vraag 5/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 3/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2286 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Leefloon - Voorwaarden - Vreemdelingen van Marokkaanse nationaliteit - Controle.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 25/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
2-2287 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Belgische troepen in SomaliŽ - Verzoek van de Amerikaanse overheid - Type ondersteuning.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Antwoord 3/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2288 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Operationele eenheden - Bezettingsgraad.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
2-2289 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Militairen - Premies - Pensioenrechten.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Antwoord 10/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2290 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Militairen op manoeuvres in het buitenland - Uitstappen - Bezoldiging.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Antwoord 10/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2291 Vandenberghe Hugo (CD&V) Eerste minister  
  Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Antwoord 6/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2307
2-2292 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2307
2-2293 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2307
2-2294 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Voorlopig antwoord 25/9/2002
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2307
2-2295 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2307
2-2296 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Voorlopig antwoord 6/9/2002
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 26/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2307
2-2297 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 31/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2307
2-2298 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Voorlopig antwoord 24/9/2002
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Antwoord 8/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2307
2-2299 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Antwoord 6/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2307
2-2300 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 5/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Antwoord 26/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2307