Schriftelijke vragen van 2-1901 tot 2-2000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-1901 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Hartdefibrilator - Aanwezigheid op druk bezochte plaatsen en in openbare gebouwen.
  Verzending vraag 20/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 5/6/2002
  Beslissing niet publicatie 5/6/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1900
2-1902 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verblijf- en woonstinschrijving in het bevolkingsregister - Getuigschrift - Aflevering met "terugwerkende kracht" - Rechtsgevolgen.
  Verzending vraag 20/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 2/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-1903 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen.
  Verzending vraag 20/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1904
2-1904 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Justitie  
  Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen.
  Verzending vraag 20/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1903
2-1905 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Paspoortfraude - Toestand in BelgiŽ - Arrestaties.
  Verzending vraag 20/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 1/7/2002
  Beslissing niet publicatie 1/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1906
Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 2-2202
2-1906 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Paspoortfraude - Toestand in BelgiŽ - Arrestaties.
  Verzending vraag 20/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1905
2-1907 Thijs Erika (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Regie der Gebouwen - Terreinen en gebouwen in de provincie Limburg.
  Verzending vraag 20/2/2002
  Antwoord 8/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1908 Ramoudt Didier (VLD) minister van FinanciŽn  
  Facturen - Harmonisering en modernisering - Nieuwe Europese richtlijnen.
  Verzending vraag 21/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 7/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-1909 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Belastingen in het algemeen - Juridische hiŽrarchische rangorde tussen de Grondwet en de wetten van openbare orde.
  Verzending vraag 21/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1910 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Inkomstenbelastingen - Zorgvuldigheidsplicht van de ambtenaren - Artikel 335 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
  Verzending vraag 21/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1911 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Belastingen in het algemeen - Beslag onder derden - Gelijkheidsbeginsel.
  Verzending vraag 21/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-1912 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Belastingen - Minst belastbare weg - Zorgvuldigheidsplicht van de ambtenaar.
  Verzending vraag 21/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1913 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Strategisch plan voor de modernisering van het Belgisch leger 2000-2015 - Verjongingsenveloppe - Uitvoering.
  Verzending vraag 21/2/2002
  Antwoord 4/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1914 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Wervingscampagnes - Resultaten - Kosten - Evaluatie.
  Verzending vraag 21/2/2002
  Antwoord 4/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1915 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Militaire transportvliegtuigen van het type A400M - Aankoop.
  Verzending vraag 21/2/2002
  Antwoord 10/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1916 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Legeraankopen - FinanciŽle imputering.
  Verzending vraag 21/2/2002
  Antwoord 25/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1917 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Zeehaven van Zeebrugge - Ontsluiting per spoor.
  Verzending vraag 21/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 29/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1918 D'Hooghe Jacques (CD&V) minister van Justitie  
  Gokken op het Internet - Legaliteit.
  Verzending vraag 1/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 27/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-897
2-1919 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Parkeerplaatsen - Vrijstelling.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1920 Nagy Marie (Ecolo) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Federale wetenschappelijke instellingen - Verwarmingskosten.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 8/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
2-1921 Hordies Marc (Ecolo) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Gebouwen en kramen op openbare markten - Nummer van de inschrijving in het handels- of het ambachtsregister - Vermelding op voertuigen.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 29/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1922 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Kinesitherapeuten - Sociaal plan.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 22/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
2-1923 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Overheidspersoneel - Contractuelen - Verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens dwingende reden - Uitbetaling van het (achterstallig) vakantiegeld en van de werkloosheidsuitkering voor (niet) vergoede vakantiedagen.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 17/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1924 Creyelman Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Tijdskrediet - Brochure - Foute gegevens en taalfouten.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 25/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1925 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Vluchtelingen - Seksueel misbruik door ontwikkelingshelpers.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Antwoord 10/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1926 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Poolse rijbewijzen - Erkenning in BelgiŽ.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Antwoord 9/4/2002
  Beslissing niet publicatie 9/4/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1927
2-1927 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Poolse rijbewijzen - Erkenning in BelgiŽ.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 19/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1926
2-1928 Ramoudt Didier (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Reiskosten - Werkgeverstegemoetkomingen - Aanpassing aan de index.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 2/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1929
2-1929 Ramoudt Didier (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Reiskosten - Werkgeverstegemoetkomingen - Aanpassing aan de index.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Antwoord 20/3/2002
  Beslissing niet publicatie 20/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1928
2-1930 Taelman Martine (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Waterschade - Landbouwers - Vergoedingen.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Antwoord 12/3/2002
  Beslissing niet publicatie 12/3/2002
  Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 2-1992
2-1931 van Kessel Ingrid (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Pijncentra - Erkenning.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 31/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-1932 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Justitie  
  Schadelijke sektarische organisaties - Informatie- en adviescentrum - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
2-1933 Creyelman Frank (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Parkings - Doorgeven van vertrouwelijke informatie door overheidsdiensten aan private ondernemingen.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 25/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-1934 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Misdrijven die gepleegd werden door een minderjarige - Procedure - Informatie aan het slachtoffer.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1935 Creyelman Frank (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Elektriciteit - BTW.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1936 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Nucleaire veilgheid - Beschermingsmaatregelen - Inname van jodium - Contra-indicatie voor bepaalde personen.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Antwoord 29/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1937 Barbeaux Michel (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Strategische raden - Experts - Belangenconflicten - Oplossing.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 18/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1938 Barbeaux Michel (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Copernicusplan - Experts in personeelszaken.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 18/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1939 Barbeaux Michel (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Hervorming van de federale loopbanen - Meting van de capaciteiten.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 13/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
2-1940 Barbeaux Michel (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Examen voor toetreding tot niveau 2 - Geslaagden - Overgangsmaatregel.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 17/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
2-1941 Barbeaux Michel (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Ambtenaren van niveau 3 en 4 - Premie die aan die personen wordt toegekend.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 18/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1942 Barbeaux Michel (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Hervorming van de loopbanen - Premie die wordt toegekend aan de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor een team van medewerkers.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 18/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1943 Barbeaux Michel (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Hervorming van de loopbanen - Notie "loon in overeenkomst met de markt".
  Verzending vraag 7/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 18/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1944 Barbeaux Michel (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Hervorming van de loopbanen - Ministerie van de FinanciŽn - Gevolgen.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 18/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1945 Barbeaux Michel (PSC) minister van FinanciŽn  
  Inningsadministratie - Aanwerving.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1946 Barbeaux Michel (PSC) minister van FinanciŽn  
  Ambtenaar die belast is met het toezicht over de boekhouders en de controle van hun boekhouding - Bestaan van een familieband tot in de tweede graad - Gevolgen.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1947 Barbeaux Michel (PSC) minister van FinanciŽn  
  Inningsadministratie - Uitoefening van een hogere functie.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1948 Barbeaux Michel (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Gunstregeling ten voordele van bepaalde categorieŽn van invaliden en gehandicapten.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 7/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-1949 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Dode hoek - Plaats van de fietser op de weg.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 29/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1950 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Druiven - Pesticiden - Eventuele harmonisering van de wetgeving binnen de Europese Unie.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 24/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1951 Maertens Michiel (Agalev) minister van Binnenlandse Zaken  
  Coltan - Radioactiviteit - Risico's - Maatregelen.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Rappel 27/5/2002
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 11/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1952
2-1952 Maertens Michiel (Agalev) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Coltan - Radioactiviteit - Risico's - Maatregelen.
  Verzending vraag 7/3/2002
  Antwoord 18/3/2002
  Beslissing niet publicatie 18/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1951
2-1953 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Elektronische certificatie - Vrije markt - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 8/3/2002
  Antwoord 27/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-723
2-1954 Nyssens Clotilde (PSC) minister van Justitie  
  Terrorisme - Beweegredenen voor ontheffing van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid - Statuut van het Internationaal Gerechtshof - Reactie van BelgiŽ.
  Verzending vraag 11/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1854
2-1955 Nagy Marie (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  Regularisatieprocedure voor mensen zonder papieren en vluchtelingen - Aangekondigde afsluiting.
  Verzending vraag 11/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 2/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-1956 Van Riet Iris (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Visvangst - PCB's - Controles.
  Verzending vraag 11/3/2002
  Antwoord 9/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1957 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Overheidspersoneel - Contractuelen - Eventueel recht op afwezigheid op het werk wegens dringende redenen - Uitzonderlijk verlof en verlof om dwingende redenen van familiaal belang.
  Verzending vraag 11/3/2002
  Antwoord 16/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1958 Van Riet Iris (VLD) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Aardgas - Prijsschommelingen.
  Verzending vraag 11/3/2002
  Antwoord 28/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1959 Istasse Jean-FranÁois (PS) minister van FinanciŽn  
  "Sociťtť rťgionale wallonne du transport" - Overheidssubsidies - BTW - Bijzonderheid.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1960 Mahoux Philippe (PS) minister van FinanciŽn  
  Bovenwettelijke pensioenen - Aftrek van de werkgeversbijdragen - Normale duur van de beroepsactiviteit - Afwijkingen.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1961 Kestelijn-Sierens Mimi (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Strijd tegen tabaksgebruik - Oprichting van een preventiefonds.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Antwoord 19/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1962 van Kessel Ingrid (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Zorgprogramma's inzake "reproductieve geneeskunde" en donatie van gameten - Registratie van gegevens.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Antwoord 19/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1963
2-1963 van Kessel Ingrid (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Zorgprogramma's inzake "reproductieve geneeskunde" en donatie van gameten - Registratie van gegevens.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 14/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1962
2-1964 Ramoudt Didier (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale verkeerspolitie - Snelheidscontroles - Vaststellingen vanop de pechstrook.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1965 Ramoudt Didier (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Voetbalploegen - Licenties - Maatregelen.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 24/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-1966 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Materieel - Uitgaven - Verlaging.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Antwoord 10/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1967 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Troepentransportschip - Aankoop - Ramingen
  Verzending vraag 14/3/2002
  Antwoord 10/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1968 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Krijgsmacht - Herstructureringsplan - Tewerkstellingsgraad - Oefen- en schietterreinen.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Antwoord 29/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1969 Kestelijn-Sierens Mimi (VLD) minister van Justitie  
  Wettelijke verplichting tot neerlegging van de jaarrekening - Verzuim - Strafbaarstelling - Effect.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 2/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1970 Kestelijn-Sierens Mimi (VLD) minister van FinanciŽn  
  Fiscale fraude - Bestrijding - Opvolging door het Antifraudecomitť.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-1971 Kestelijn-Sierens Mimi (VLD) minister van FinanciŽn  
  Fiscale ambtenaren - Bescherming.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1972 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Sociaal statuut der zelfstandigen - Niet-verschuldigde vennootschapsbijdragen - Terugbetaling.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1973 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Meewerkende echtgenote - Mini-statuut - Uitsluiting op grond van leeftijd.
  Verzending vraag 14/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 21/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-1974 Barbeaux Michel (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Vormingsinstituut van de federale administratie - Algemeen directeur - Benoemingsprocedure.
  Verzending vraag 15/3/2002
  Antwoord 16/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-729
2-1975 Nyssens Clotilde (PSC) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Zonnecentra - Verplichting tot opleiding - Vastlegging van de datum van de opheffing van de wet van 11 januari 1999 - Mogelijke gevolgen voor de verplichting tot opleiding.
  Verzending vraag 18/3/2002
  Antwoord 19/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1976 Barbeaux Michel (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Systeemanalisten en programmeurs van het huidige niveau 2+ - Gevolgen van de hervorming van de federale loopbanen - Mogelijke discriminatie.
  Verzending vraag 18/3/2002
  Antwoord 24/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1977 Kestelijn-Sierens Mimi (VLD) minister van FinanciŽn  
  Fiscale fraude - Internationale samenwerking - Juridisch kader.
  Verzending vraag 18/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-1978 Van Riet Iris (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Vrijwilligerswerk - Fiscale regeling - Omrekening van de bedragen in euro - Indexering.
  Verzending vraag 18/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 14/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1979
2-1979 Van Riet Iris (VLD) minister van FinanciŽn  
  Vrijwilligerswerk - Fiscale regeling - Omrekening van de bedragen in euro - Indexering.
  Verzending vraag 18/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1978
2-1980 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Euromunten van 1 en 2 cent - Standpunt van de regering inzake het al dan niet afschaffen van deze munten.
  Verzending vraag 18/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1981
2-1981 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Euromunten van 1 en 2 cent - Standpunt van de regering inzake het al dan niet afschaffen van deze munten.
  Verzending vraag 18/3/2002
  Antwoord 6/5/2002
  Beslissing niet publicatie 6/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1980
2-1982 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Aankoop van een pand door het stadsbestuur - Aankoopdossier dat werd gestaafd met een schattingsverslag van de administratie van het Kadaster - Regels.
  Verzending vraag 19/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1983 Istasse Jean-FranÁois (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ongevallen met vrachtwagens - FinanciŽle belasting van schade veroorzaakt aan openbare materieel.
  Verzending vraag 20/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 17/5/2002
  Beslissing niet publicatie 17/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2108
2-1984 van Kessel Ingrid (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Zorgkundige - Verhouding met "verzorgende" - Financiering.
  Verzending vraag 20/3/2002
  Antwoord 19/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1985 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Homejackings - Maatregelen.
  Verzending vraag 20/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1986
2-1986 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Homejackings - Maatregelen.
  Verzending vraag 20/3/2002
  Antwoord 18/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1985
2-1987 van Kessel Ingrid (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Drughulpcentra - Tekort aan plaatsen - Vrijmaking van bijkomende middelen.
  Verzending vraag 20/3/2002
  Antwoord 17/4/2002
  Beslissing niet publicatie 17/4/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1988
2-1988 van Kessel Ingrid (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Drughulpcentra - Tekort aan plaatsen - Vrijmaking van bijkomende middelen.
  Verzending vraag 20/3/2002
  Antwoord 6/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1987
2-1989 Maertens Michiel (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Windturbines - Vliegvelden en radarinstallaties - Reglementering.
  Verzending vraag 20/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 21/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1991
2-1990 Maertens Michiel (Agalev) minister van Landsverdediging  
  Windturbines - Vliegvelden en radarinstallaties - Reglementering.
  Verzending vraag 20/3/2002
  Antwoord 7/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1991
2-1991 Maertens Michiel (Agalev) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Windturbines - Vliegvelden en radarinstallaties - Reglementering.
  Verzending vraag 20/3/2002
  Antwoord 30/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1990
2-1992 Taelman Martine (VLD) minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw  
  Waterschade - Landbouwers - Vergoedingen.
  Verzending vraag 21/3/2002
  Antwoord 25/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 2-1930
2-1993 Barbeaux Michel (PSC) minister van FinanciŽn  
  Ministerie van FinanciŽn - Ambtenaren - Elektronische adressen.
  Verzending vraag 21/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-1994 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Afschrift van het registratierelaas - Wetboek Registratierechten - Artikel 61-4 - Interpretatie.
  Verzending vraag 21/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1995 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Vermeldingen "onderaan op de akte" - Wetboek Registratierechten - Artikel 61-4 - Interpretatie.
  Verzending vraag 21/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-1996 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Zuivere en eenvoudige aankoop en verkoop - Wetboek Registratierechten - Artikel 61-3 - Interpretatie.
  Verzending vraag 21/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1997 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Verkeersboetes - Verhoging - Werknemers die met een bedrijfswagen rijden - Solidaire aansprakelijkheid van de werkgevers.
  Verzending vraag 22/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1998 Ceder Jurgen (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Strafdossier - Inzage - Vereisten.
  Verzending vraag 25/3/2002
  Antwoord 25/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1999 Maertens Michiel (Agalev) minister van FinanciŽn  
  Ruwe diamant - Invoering - Oorsprongscertificaten - Controle.
  Verzending vraag 26/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2000
2-2000 Maertens Michiel (Agalev) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Ruwe diamant - Invoering - Oorsprongscertificaten - Controle.
  Verzending vraag 26/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 3/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1999