Schriftelijke vragen van 1-901 tot 1-1000

103 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-901/1 Olivier Marc (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Betwistingen tussen administraties. - Waarborgen voor de burger.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-902/1 Thijs Erika (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen. - Projecten in Limburg.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-903/1 Anciaux Bert (VU) minister van Landsverdediging  
  Militaire clubs. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-601
1-904/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) op een viering van het VNJ.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-905/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Aanvullende pensioenen in de interne markt. - Gegevens vermeld in het groenboek.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-906/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De officiers van gerechtelijke politie bij het BIPT.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 10/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-907/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Campingsector. - Politiefiches.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-908/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieoptreden tijdens een actie van Spaak en Tandrad.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-909/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Administratie der Thesaurie. - Nieuwe dienst "het Agentschap".
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-910/1 Anciaux Bert (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Computertechnische problemen bij de overgang naar het jaar 2000. - Gevolgen van de zgn. "Millennium bomb" voor medische apparatuur.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-911/1 Anciaux Bert (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Gevolgen van overmatig gebruik van pijnstillers voor het aantal nierziektes.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-912/1 Loones Jan (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Hervorming van de Europese structuurfondsen. - West-Vlaams provinciaal standpunt.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-913/1 Anciaux Bert (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Controle op de erkende controleorganismen. - Toekomstperspectieven. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-914/1 Anciaux Bert (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Erkende controleorganismen. - Onafhankelijkheid. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-677
1-915/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Vereenvoudiging van de sociale administratie van de werkgevers.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Voorlopig antwoord 21/4/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-916/1 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Vervoer  
  Ontwerp van richtlijn en Belgische regelgeving voor de veiligheid van de passagiersboten.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-917/1 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  Veiligheid m.b.t. de strandvisserij.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-918/1 Loones Jan (VU) minister van Landsverdediging  
  Meteo Wing. - Meteo West-Vlaanderen. - Cumulatiemogelijkheid.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-919/1 Loones Jan (VU) minister van Landsverdediging  
  Luchtmachtbasis Koksijde. - Uitvalsbasis F16.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-920/1 Goris Stephan (VLD) minister van Landsverdediging  
  Aankoop van Maverick-missielen.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-921/1 Anciaux Bert (VU) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nieuwe vijfjarenovereenkomst tussen ABOS , de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingsbijstand en de "Association pour la promotion de l'ťducation et de la formation ŗ l'ťtranger".
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-922/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Radioamateurverenigingen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-923/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Werking van het Brusselse drugsopvangcentrum Transit.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-924/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Voordelen van alle aard.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-925/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Receptiekosten.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-926/1 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Standpunt van de Belgische BTW-administratie na het "Aro Lease" arrest (Leasing van auto's).
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-927/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Wetenschapsbeleid  
  Uitgaven voor haalbaarheidsstudies en proefprojecten.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-928/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  Parlementaire zending naar Qatar en Saoudi-ArabiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-929/1 D'Hooghe Jacques (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Zwakke positie van BelgiŽ in de internationale vergelijking van het studieniveau van de actieve bevolking.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Rappel 24/7/1998
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-930/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  NMBS. - Klantvriendelijk beleid. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-931/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Inbeschuldigingstelling van een journalist.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Beslissing niet publicatie 2/6/1998
1-932/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Het Franse Decreet van 8 en 10 juli 1791.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Beslissing niet publicatie 7/4/1998
1-932/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Landsverdediging  
  Het Franse Decreet van 8 en 10 juli 1791.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-933/1 Devolder Jacques (VLD) minister van Landsverdediging  
  Wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een centrale dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) t.b.v. de leden van de militaire gemeenschap.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-934/1 Anciaux Bert (VU) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Angola. - Politieke toestand. - Steun.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-935/1 Erdman Fred (SP) minister van Justitie  
  Tuchtprocedure griffiepersoneel.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-936/1 Erdman Fred (SP) minister van Justitie  
  Tuchtrecht met betrekking tot de griffiers bij hoven en rechtbanken.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Antwoord 23/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Aanvullend antwoord 29/6/1998
1-937/1 Erdman Fred (SP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  "Wiedergutmachungspensioen". - Vonnis Arbeidsrechtbank van Doornik.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-938/1 Erdman Fred (SP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Automatisering van de hypotheekbewaringen. - Individualisatie en centralisatie van het registreren van onroerende eigendomen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-939/1 Erdman Fred (SP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Inkomstenbelastingen. - Invordering ten laste van de niet in het cohier vermelde feitelijk gescheiden echtgenoot.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-940/1 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Veiligheidscontracten. - Bestemming van gronden die eigendom zijn van de NMBS.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-941/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fiscaal stelsel voor maaltijdcheques.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-942/1 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Registratierecht op de verkoop van onroerend goed.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-943/1 Buelens Door (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Wetsvoorstel op het spel. - Verhouding belastingaangifte en drinkgeld.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-944/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De Administratie der Douane en Accijnzen.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-945/1 Olivier Marc (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  VZW. - Bevoegd paritair comitť.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-946/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Vervoer  
  Toekomstige betemming van gronden die eigendom zijn van de NMBS.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-947/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  De invloed van de huurwetgeving op sociaal zwakkeren.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Beslissing niet publicatie 29/6/1998
1-948/1 Loones Jan (VU) minister van Landsverdediging  
  Chemisch munitiedepot Langemark-Poelkapelle. - Vergoeding leden ontmijningsdienst.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-949/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen. - Motivatie van de beslissingen m.b.t. de toekenning van een bijzondere toelage voor gehandicapten.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-950/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Contractuelen tewerkgesteld als penitentiair beambte.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-951/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De openbare telefooncellen in Leuven.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-952/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De recentelijke panne in het Banksys-systeem.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-953/1 Vergote Fons (VLD) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Leasing. - De erkenning als belastingplichtige voor het betalen van het Eurovignet
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-954/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De toepassing van de taalwetgeving binnen de fiscale administratie.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-955/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  De procedures voor internationale instellingen.- Nederlandse vertaling van de stukken.- Derde vraag.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-956/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fraude bij Belgische basketbalploegen.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-957/1 Ceder Jurgen (VL. BLOK) minister van Wetenschapsbeleid  
  Briefhoofding. - Overtreding van de taalwetgeving.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-958/1 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Europese reglementering betreffende strengere normen voor bepaalde uitlaatgassen.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Rappel 4/12/1998
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-959/1 Buelens Door (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Antwerps provinciaal afvaldossier.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Voorlopig antwoord 28/7/1998
1-960/1 Anciaux Bert (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De noodzaak aan een verbod om basiszenders voor mobiele telefonie op gebouwen te plaatsen waar continu mensen wonen en slapen.- Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-961/1 Anciaux Bert (VU) Eerste Minister  
  Ministers. - Buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-962/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  "Agenda 2000". - Gevolgen voor onze economie van de uitbreiding van de Unie in oostelijke richting .
  Verzending vraag naar Minister 24/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-963/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Buurtinformatienetwerken en de samenwerking met de politiediensten.
  Verzending vraag naar Minister 24/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-964/1 Maximus Lydia (SP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Stemmingen per computer.
  Verzending vraag naar Minister 24/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-965/1 Olivier Marc (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De tewerkstellingsinitiatieven van de federale overheid.
  Verzending vraag naar Minister 24/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-966/1 Olivier Marc (CVP) minister van Justitie  
  Computercriminaliteit. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 24/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-967/1 Thijs Erika (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  De bestrijding van ondervoeding.
  Verzending vraag naar Minister 24/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-968/1 Olivier Marc (CVP) minister van Justitie  
  Geldboetes in strafbepalingen. - Omzetting bedragen in Belgische frank naar euro.
  Verzending vraag naar Minister 25/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-969/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Het niet efficiŽnt kunnen doorvoeren van de hervorming van de fiscale administratie wegens gebrek aan ambtenaren.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-970/1 Anciaux Bert (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  De ontwikkeling van de geÔntegreerde pitfruitproductie.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-971/1 Erdman Fred (SP) minister van Justitie  
  Verhaal bij de Raad van State tegen de benoemingen in de magistratuur.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 1/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-972/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  De toename van het aantal gedetineerden en de repercussies op de capaciteit van het gevangeniswezen.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-973/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  De houding van de parketten in de strijd tegen de mensenhandel.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-974/1 Anciaux Bert (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De dood van een baby t.g.v. het slecht functioneren van een elektrisch deken.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-975/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  De vraag naar verjonging van de top van de Gerechtelijke Politie.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-976/1 Delcroix Leo (CVP) minister van Justitie  
  Art. 52 quinquies Venn. W. - Omschrijving van het begrip "tegenwaarde".
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 25/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-976/2 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Art. 52 quinquies Venn. W. - Omschrijving van het begrip "tegenwaarde".
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Beslissing niet publicatie 29/6/1998
1-977/1 Delcroix Leo (CVP) minister van Justitie  
  De meldingsplicht m.b.t. het witwassen van geld.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-978/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het gebruik van peperspray.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-979/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  De dienstweigering of desertie van dienstplichtigen.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-979/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Landsverdediging  
  De dienstweigering of desertie van dienstplichtigen.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Beslissing niet publicatie 5/5/1998
1-980/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) Eerste Minister  
  De activiteiten van het Centrum voor Racismebestrijding en Gelijkheid van Kansen.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-981/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Sociale Zaken  
  Terugbetaling van "Zofran" bij behandeling van kinderen met kanker.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Rappel 17/6/1998
  Verzending vraag naar Minister 17/6/1998
  Antwoord 30/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-982/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Beroepskosten. - Gemeentelijke riool- en huisvuilbelastingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-983/1 Daras Josť (Ecolo) minister van Buitenlandse Zaken  
  Conventie van Espoo (Evaluatie van de milieueffecten in een grensoverschrijdende context). - Ratificatie.
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-984/1 Olivier Marc (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Procedure tot publicatie van een verdrag en de bijbehorende goedkeuringswet in het Belgisch Staatsblad
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-985/1 Olivier Marc (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Besteding van de middelen van de PWA's. - Aanwending voor opleiding van PWA-werknemers.
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-986/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Budget voor psychiatrische ziekenhuizen.
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-987/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Voorwaarden voor de toegang tot de balie.
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Rappel 12/6/1998
  Verzending vraag naar Minister 12/6/1998
  Antwoord 25/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-988/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Ambtenarenzaken  
  Werkgeversbijdrage voor de opvang van kinderen van ambtenaren. - Begrip "overheidssector".
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-989/1 Caluwť Ludwig (CVP) Eerste Minister  
  Federale inspanningen t.v.v. de internationale rol van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-990/1 Thijs Erika (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Behandeling van slachtoffers bij een vliegtuigramp
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Antwoord 18/5/1998
  Beslissing niet publicatie 18/5/1998
1-991/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Nationale Loterij. - Winstverdeling per gewest.
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Beslissing niet publicatie 22/9/1998
1-992/1 Dardenne Martine (Ecolo) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Vervoer van dieren via regionale luchthavens.
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-993/1 Olivier Marc (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Dioxine-uitstoot in de regio Menen.
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-994/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Veroordelingen wegens hulp aan illegale vreemdelingen.
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 30/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-995/1 Thijs Erika (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Behandeling van slachtoffers bij een vliegtuigramp.
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-996/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Tarifering van geldopvragingen bij banken. - Tarifering.
  Verzending vraag naar Minister 9/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-997/1 Daras Josť (Ecolo) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Handelspraktijken. - Verkoop met verlies van diensten. - Ontwikkeling van fotofilms.
  Verzending vraag naar Minister 9/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-997/2 Daras Josť (Ecolo) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Handelspraktijken. - Verkoop met verlies van diensten. - Ontwikkeling van fotofilms.
  Verzending vraag naar Minister 9/4/1998
  Antwoord 29/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-998/1 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bestuurlijke voogdij. - Schorsingen door de vice-gouverneur van het arrondissement Brussel-Hoofdstad (Gemeenten en OCMW)
  Verzending vraag naar Minister 9/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Beslissing niet publicatie 15/6/1998
1-999/1 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad. - Jaarlijks activiteitenverslag.
  Verzending vraag naar Minister 9/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998