Register betreffende "religieuze sekte" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren : esoterie
esoterisme
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties
sekte
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemeen activiteitenverslag 2004 van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (1) (3-1150)      
  Verslag namens de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Senaat) en de bijzondere commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de politiediensten (Kamer) uitgebracht door mevrouw Defraigne (S) en de heer Van Parijs (K)
3-1150/1
p. 1-33 3-1150/1 p. 1-33 (PDF)
   Actie van de Veiligheid van de Staat op het gebied van de schadelijke sektarische organisaties
3-1150/1
p. 17 3-1150/1 p. 17 (PDF)
  3-1150/1
p. 19 3-1150/1 p. 19 (PDF)
  3-1150/1
p. 24 3-1150/1 p. 24 (PDF)
  Bespreking
3-156
p. 31-34 3-156 p. 31-34 (PDF)
  Stemming over de aanbevelingen van de begeleidingscommissies
3-157
p. 41 3-157 p. 41 (PDF)
  3-157
p. 71 3-157 p. 71 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Informatiecentrum voor de sekten (2-1716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2374 2-46 p. 2374 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3077-3078 2-56 p. 3077-3078 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Verlening van visa door BelgiŽ (o.a. verlenen van visa aan zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse Kerk) (2-1714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3076-3077 2-56 p. 3076-3077 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Verlening van visa door BelgiŽ (o.a. verlenen van visa voor zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse Kerk) (2-1713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2358-2359 2-46 p. 2358-2359 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2464-2465 2-47 p. 2464-2465 (PDF)
Bestrijding van sektes ("Het Werk")      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1628 1-33 p. 1628 (PDF)
Braziliaanse sekte "Igreja Universal do Reino de Deus" - Witwassen van geld (1)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 998 1-20 p. 998 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1929-1930 1-39 p. 1929-1930 (PDF)
Braziliaanse sekte "Igreja Universal do Reino de Deus" - Witwassen van geld (2)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1731-1732 1-35 p. 1731-1732 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1931-1932 1-39 p. 1931-1932 (PDF)
Braziliaanse sekte - Igrjea Universal do Reino de Deus (IURD) - Activiteiten in BelgiŽ (5-356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-356
  SV 5-356
De bescherming van Belgische onderdanen die in Nigeria wonen (tegen aanslagen van de islamitische sekte Boko Haram) (5-386)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-45
p. 9-11 5-45 p. 9-11 (PDF)
De contacten tussen IDEAS en de Belgische overheid (Deelname aan overheidsopdrachten door firma's die naast het voeren van hun bedrijfsactiviteit ook nog ideeŽn trachten te verspreiden [proselitisme] o.a. drugspreventie - Narcocon Info Center vzw) (3-1385)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-202
p. 18-20 3-202 p. 18-20 (PDF)
De contacten tussen IDEAS en de Belgische overheid (via onderaanneming bij HP) (3-2133)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 49-50 3-205 p. 49-50 (PDF)
De erkenning van de NGO's die gemachtigd zijn een fiscaal attest af te geven voor giften ten belope van een gecumuleerd bedrag van meer dan 30 euro per kalenderjaar (Erkenningsprocedure - Uitsluiting van verenigingen die banden hebben met sekten of kinderhandel) (3-118)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-31
p. 18-21 3-31 p. 18-21 (PDF)
De experimenten in reproductief menselijk klonen uitgevoerd door het RaŽliaanse bedrijf CLONAID (Sekte) (2-219)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-72
p. 19-24 2-72 p. 19-24 (PDF)
De impact van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde (5-8785)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8785
  SV 5-8785
De mogelijk bedreigende gevolgen van een naar fanatisme georiŽnteerde evangelisatie (Extremisme - Als religie verpakte haatcampagnes - Evenwicht tussen godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting) (5-317)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 15-19 5-43 COM p. 15-19 (PDF)
De ontvoering van kinderen en de Schengen-Overeenkomst      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-76
p. 2051-2052 1-76 p. 2051-2052 (PDF)
De rapporten van de Staatsveiligheid over parlementsleden (Criteria voor het volgen van politici) (5-834)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-91
p. 30-38 5-91 p. 30-38 (PDF)
De religieuze en filosofische groeperingen in BelgiŽ (5-8869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8869
  SV 5-8869
De schadelijke sektarische organisaties (Opname van misbruik van de zwakte als misdrijf in het Strafwetboek : aanbeveling van het Informatiecentrum - Moeilijkheden bij de werking van het Centrum - Activiteiten van de administratieve cel - Krishna-beweging) (2-652)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-173
p. 31-33 2-173 p. 31-33 (PDF)
De steun aan het Narconon Info Center in het kader van drugsverslavingen (Rehabilitatiemethode van de grondlegger van Scientology, beweging als sekte beschouwd - PotentiŽel gevaar voor de maatschappij) (3-2074)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Hermans aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-202
p. 82-83 3-202 p. 82-83 (PDF)
De studie betreffende de sekten in BelgiŽ in opdracht van de FOD Wetenschapsbeleid (Doelstelling van de studie) (3-910)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-140
p. 9-11 3-140 p. 9-11 (PDF)
De uitvoering van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie inzake de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor minderjarigen (Bewustmaking, actiemiddelen en samenwerking met de Europese en internationale instanties - Aanpassing van het wetgevend arsenaal - Strafwetboek - Informatie- en Adviescentrum en Administratieve CoŲrdinatiecel bij FOD Justitie - Cel bij de Staatsveiligheid) (3-484)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-90
p. 29-32 3-90 p. 29-32 (PDF)
De uitvoering van de aanbevelingen van de sekte-enquÍtecommissie      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-109
p. 2969-2971 1-109 p. 2969-2971 (PDF)
De uitvoering van de wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coŲrdinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (2-133)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-46
p. 51-53 2-46 p. 51-53 (PDF)
De verontruste familieleden van verdwenen kinderen en jongeren van wie geweten is dat zij contacten hadden met leden van in BelgiŽ of in het buitenland actief zijnde sekten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-7
p. 153-154 1-7 p. 153-154 (PDF)
De werkwijze van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties in het licht van de recente rechtspraak (Gebrek aan objectiviteit in zijn adviezen) (3-1747)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 51-53 3-175 p. 51-53 (PDF)
European Raelian Movement - Wettigheid van de activiteiten van de vereniging (3-4143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5639 3-61 p. 5639 (PDF)
Het Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (Actieplan tegen die organisaties) (2-496)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-124
p. 49-51 2-124 p. 49-51 (PDF)
Het federaal veiligheids- en detentieplan (2-461)      
  (a. Integrale veiligheidszorg, repressie en nazorg - Uitbouw van de actieve welvaartsstaat : meer veiligheid en betere werking van gerecht en politiediensten; nieuw beleid inzake strafinrichtingen en uitvoering van straffen - Uitvoering van de Octopusakkoorden) (Wetenschappelijke onderbouw [Overlegplatform voor justitie en veiligheid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Laboratoria en excellentiecentra] en meet- en opvolgingsinstrument [Balanced Scorecard] - Snelle en humane rechtspleging [Rechtsbijstand - Onthaaldienst en elektronisch loket - Slachtofferopvang en -rechten] - Gerechtelijke achterstand [Maatregelen] - EfficiŽnte en performante gerechtelijke administratie [Automatisering - Dynamische administratie - Telecommunicatie] - Personeelsbeleid [Griffiers en parketsecretarissen - Referendarissen en parketjuristen - Magistraten van de milieucel]) (Gewelddelicten [Hardekernjongeren - Geweld in gezinnen - Geweld in het openbaar vervoer - Gevaarlijke honden - Bewaking en beveiliging van zelfstandige ondernemers - Schadelijke sektarische organisaties - Bedrijfsbeveiliging - Wapens] - Georganiseerde misdaad [Wetenschappelijk onderzoek - Internationale samenwerking - Hormonenhandel - Bijzondere opsporingstechnieken - Afluisteren van privťcommunicatie - Spijtoptanten, bescherming van getuigen en anonieme getuige - Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie voor fiscale ambtenaren - Diefstal van en zwendel in voertuigen] - Witteboordcriminaliteit [FinanciŽle en economische delinquentie - Subsidiefraude - Internationale justitiŽle samenwerking - Informaticacriminaliteit - Milieucriminaliteit] - Mensenhandel en -uitbuiting [Jaarrapport Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen] -
2-461/1
p. 1-144 2-461/1 p. 1-144 (PDF)
  b. Sexuele misdrijven [Initiatieven voor slachtoffers en daders] - Jeugddelinquentie [Studiecentrum voor Jeugddelinquentie - Specialisatie van de jeugdrechter - Snel optreden] - Hooliganisme - Drugsoverlast en -criminaliteit - Verkeersongevallen met persoonlijk letsel) (Een moderne politie [Verankerd in de samenleving - HeroriŽntering op kerntaken - Meer blauw op straat - Bedrijfsgerichte aanpak] - Hervorming strafrecht en strafprocedure - Strafbemiddeling en alternatieve straffen [Justitiehuizen - Justitieantennes - Slachtofferbeleid - Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden] - Bestrijding van corruptie en oprichting federale anticorruptiedienst - Normerend optreden - Internationale samenwerking [FinanciŽle delinquentie - Europese verdragen] - Inbeslagname criminele vermogens en efficiŽnte inning van geldboeten) (Lokaal veiligheidsbeleid en veiligheidsplan - Grootstedelijk beleid - Veiligheidsinstrumenten : veiligheids- en samenlevingscontracten (Binnenlandse Zaken) en veiligheidsprojecten (Justitie)) (Detentieplan [Overbevolking gevangenissen - Voorlopige hechtenis - Straftoemeting en -uitvoering - Internering - Herstel in detentie - Zinvolle en humane detentie - Electronisch toezicht - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum)
2-461/1
p. 1-144 2-461/1 p. 1-144 (PDF)
Het onderzoek van de Staatsveiligheid naar schadelijke sektarische organisaties (Definitie van schadelijke sekte) (5-847)      
  Mondelinge vraag van de heer Rik Torfs aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-91
p. 30-38 5-91 p. 30-38 (PDF)
Het propageren van alternatieve ziektebehandelingen door sektes (5-4243)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Stassijns aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 19-20 5-267 COM p. 19-20 (PDF)
Het volgen van de activiteiten van politici door de Staatsveiligheid (Criteria - Politieke verantwoordelijkheid) (5-835)      
  Mondelinge vraag van de heer Filip Dewinter aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-91
p. 30-38 5-91 p. 30-38 (PDF)
Hoe sekten gebruikmaken van internet en internetgebruikers trachten te werven (5-60)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-13
p. 10-12 5-13 p. 10-12 (PDF)
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties      
  Verslagen
   1999-2000
2-161
p. 101 2-161 p. 101 (PDF)
   2001-2002
3-13
p. 26 3-13 p. 26 (PDF)
   2003-2004
3-127
p. 103 3-127 p. 103 (PDF)
   2005-2006
4-3
p. 17 4-3 p. 17 (PDF)
   2009-2010
5-34
p. 56 5-34 p. 56 (PDF)
   2011-2012
5-123
p. 68 5-123 p. 68 (PDF)
   2013-2014
6-14
p. 113 6-14 p. 113 (PDF)
   2015-2016
6-35
p. 52 6-35 p. 52 (PDF)
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IASSCO) - Werking - Evaluatie (5-2502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2502
  SV 5-2502
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IASSCO) - Werking - Evaluatie (5-4668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4668
  SV 5-4668
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties - Aantal informatieaanvragen - Uitblijven van klachten - Beleidsoplossingen (4-6509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6509
  SV 4-6509
Informatie-en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) - Webstek - Synoptische tabel gevaarlijke sekten (3-7021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9872-9873 3-88 p. 9872-9873 (PDF)
Manipulatieve religieuze organisaties - Misbuik en oplichting - Bestrijding (5-974)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-974
  SV 5-974
Omstreden activiteiten van de vzw Scientology Church (beschouwd als secte) - Drugspreventievoordrachten in lagere scholen - Samenwerking van de rijkswacht en de gemeentebesturen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 351 1-8 p. 351 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 748-749 1-15 p. 748-749 (PDF)
Schadelijke sektarische organisaties - Informatie- en adviescentrum - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (2-1932)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2764-2765 2-52 p. 2764-2765 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3340 2-60 p. 3340 (PDF)
Schadelijke sektarische organisaties - Bestrijding - Klachten ingediend door de slachtoffers - Gerechtelijke opvolging - CoŲrdinatie tussen de verschillende overheidsdiensten - Uitwisseling van informatie - Werking - Verbetering - Opleiding (7-831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Frťdťric aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-831
Schadelijke sektarische organisaties - Bestrijding - Klachten ingediend door de slachtoffers - Gerechtelijke opvolging - CoŲrdinatie tussen de verschillende overheidsdiensten - Uitwisseling van informatie - Werking - Verbetering - Opleiding (7-832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Frťdťric aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-832
Schadelijke sektarische organisaties - Informatie- en adviescentrum - Naleving van de principes van de rechtsstaat (Sekten opgevolgd door de Staatsveiligheid - Vermoeden van onschuld) (2-661)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 848 2-19 p. 848 (PDF)
  Bul. 2-31
p. 1518-1519 2-31 p. 1518-1519 (PDF)
  Bul. 2-39
p. 1924-1925 2-39 p. 1924-1925 (PDF)
  Bul. 2-43
p. 2174-2175 2-43 p. 2174-2175 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2365-2366 2-46 p. 2365-2366 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2757 2-52 p. 2757 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3536-3538 2-63 p. 3536-3538 (PDF)
Scientology - Bijlessen - Beroepsopleidingen (Sekte - Gevaar voor indoctrinatie) (3-5349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7420-7421 3-71 p. 7420-7421 (PDF)
Sekten - Ecoovie-onderzoek en metro in Djakarta (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2399 1-48 p. 2399 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2468 1-49 p. 2468 (PDF)
Sekten - Ecoovie-onderzoek en metro in Djakarta (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2403 1-48 p. 2403 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2478-2479 1-49 p. 2478-2479 (PDF)
Sekten - Onwettige praktijken - Opening te Brussel van een Europees bureau voor public affairs en rechten van de mens door de Scientology Church (3-340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 259-260 3-4 p. 259-260 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 519-521 3-8 p. 519-521 (PDF)
Sekten - Onwettige praktijken - Opening te Brussel van een Europees bureau voor public affairs en rechten van de mens door de Scientology Church (3-341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 268 3-4 p. 268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 529-530 3-8 p. 529-530 (PDF)
Sekten - Onwettige praktijken - Opening te Brussel van een Europees bureau voor public affairs en rechten van de mens door de Scientology Church (3-342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 271 3-4 p. 271 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 539 3-8 p. 539 (PDF)
Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen (Amerikanen - Pinksterkerken) (2-1903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2747-2748 2-52 p. 2747-2748 (PDF)
Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen (Amerikanen - Pinksterkerken) (2-1904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2763 2-52 p. 2763 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3339-3340 2-60 p. 3339-3340 (PDF)
Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen (Amerikanen - Pinksterkerken) (2-2505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3589 2-64 p. 3589 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3768-3769 2-67 p. 3768-3769 (PDF)
Sekten die zich op kinderen richten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1500-1501 1-31 p. 1500-1501 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1829-1830 1-37 p. 1829-1830 (PDF)
Sekten en godsdienstvrijheid (Huiszoeking in een sikhtempel - Erkenning van godsdiensten - Juridische definitie van godsdienst en van sekte) (4-637)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Destexhe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 49-52 4-57 p. 49-52 (PDF)
Visumbeleid - Niet erkende godsdiensten (o.a. zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse kerk) (2-1845)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2610-2611 2-50 p. 2610-2611 (PDF)
Voorstel tot instelling van een bijzondere commissie belast met het verzamelen van informatie over de problematiek van de sekten      
  Over de inoverwegingneming (Instelling van een commissie in de Kamer die dezelfde problematiek behandelt)
1-27
p. 601 1-27 p. 601 (PDF)
Voorstel tot instelling van een bijzondere commissie belast met het verzamelen van informatie over de problematiek van de sekten (1-264)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen c.s.
1-264/1
p. 1-5 1-264/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen (zodat de infiltratie- en wervingspogingen van sektarische organisaties in bedrijven onmogelijk worden) (4-329)      
  Voorstel van mevrouw Margriet Hermans en de heer Guy Swennen
4-329/1
p. 1-5 4-329/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen (zodat de infiltratie- en wervingspogingen van sektarische organisaties in bedrijven onmogelijk worden) (5-1974)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Nele Lijnen
5-1974/1
p. 1-5 5-1974/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om opdracht te geven tot het instellen van een onderzoek naar wahabistische organisaties die actief zijn op ons grondgebied om te bepalen of ze schadelijke sektarische organisaties zijn (6-383)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Jean-Paul Wahl
6-383/1
p. 1-12 6-383/1 p. 1-12 (PDF)
Vrijheid van godsdienst en geloof - Respect - Maatregelen (Verslag van het parlementair onderzoek ter bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten) (3-4155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Detraux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5579-5580 3-61 p. 5579-5580 (PDF)
Wet van 26 november 2011 tot aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen - Klachten - Veroordelingen - Cijfers - Sectaire ontsporingen (7-116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Frťdťric aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-116
Wetsontwerp houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coŲrdinatiecel (1-965)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-965/1
p. 1 1-965/1 p. 1 (PDF)
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
1-965/2
p. 1 1-965/2 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
1-187
p. 5431 1-187 p. 5431 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (1-758)      
  Amendement nr 40 van de heer Boutmans en mevrouw Dardenne
   Sekten
1-758/6
p. 2-3 1-758/6 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden (5-1095)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-1095/1
p. 1 5-1095/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2, 7, 13, 16, 17, 19, 21, 29 en 59 van mevrouw Sabine de Bethune c.s.
5-1095/2
p. 1-13 5-1095/2 p. 1-13 (PDF)
  5-1095/2
p. 16-17 5-1095/2 p. 16-17 (PDF)
  5-1095/2
p. 26 5-1095/2 p. 26 (PDF)
  Amendementen nrs 24 tot 28 van de heer Bart Laeremans
5-1095/2
p. 14-16 5-1095/2 p. 14-16 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 6, 8 tot 12, 14, 15, 18, 20, 22 en 23 van mevrouw Sabine de Bethune
5-1095/2
p. 2-14 5-1095/2 p. 2-14 (PDF)
  Amendementen nrs 30 tot 56 van de dames Inge Faes en Helga Stevens
5-1095/2
p. 17-25 5-1095/2 p. 17-25 (PDF)
  Amendementen nrs 57 en 58 van mevrouw Christine Defraigne c.s.
5-1095/2
p. 25 5-1095/2 p. 25 (PDF)
  Verslag van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Helga Stevens
5-1095/3
p. 1-30 5-1095/3 p. 1-30 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-1095/4
p. 1-14 5-1095/4 p. 1-14 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-1095/5
p. 1-2 5-1095/5 p. 1-2 (PDF)
  Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat
5-1095/6
p. 1 5-1095/6 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 60 van mevrouw Inge Faes en de heer Karl Vanlouwe
5-1095/7
p. 1-2 5-1095/7 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-1095/8
p. 5 5-1095/8 p. 5 (PDF)
  Verslag van de heer Hassan Bousetta
5-1095/8
p. 1-5 5-1095/8 p. 1-5 (PDF)
  Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer van volksvertegenwoordigers geamendeerde ontwerp
5-1095/9
p. 1-2 5-1095/9 p. 1-2 (PDF)
  Evocatie
5-29
p. 48 5-29 p. 48 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 24-29 5-31 p. 24-29 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Zakia Khattabi en Helga Stevens
5-31
p. 50-51 5-31 p. 50-51 (PDF)
  5-31
p. 60 5-31 p. 60 (PDF)
  Algemene bespreking
5-34
p. 35-36 5-34 p. 35-36 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-34
p. 36 5-34 p. 36 (PDF)
  Stemming
5-34
p. 39 5-34 p. 39 (PDF)
  5-34
p. 41 5-34 p. 41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coŲrdinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (Versoepeling van de voorwaarden om voor een aanstelling in aanmerking te komen bij het Centrum) (3-525)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
3-525/1
p. 1 3-525/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
3-47
p. 90 3-47 p. 90 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie (en het actief aanzetten tot zelfmoord - Omzetting in de praktijk van de derde aanbeveling geformuleerd in het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie van 28 april 1997 [doc K 49-313) met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van sekten] (3-1277)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heren Nimmegeers en Willems
3-1277/1
p. 1-18 3-1277/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie (en het actief aanzetten tot zelfmoord - Omzetting in de praktijk van de derde aanbeveling geformuleerd in het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie van 28 april 1997 [doc K 49-313] met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van sekten) (4-333)      
  Voorstel van mevrouw Margriet Hermans en de heer Guy Swennen
4-333/1
p. 1-17 4-333/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld (Mobbing : oprichting van twee wanbedrijven met betrekking tot de eer of de goede naam van personen - Psychische terreurmiddelen aangewend door sommige sektorische organisaties) (3-201)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
3-201/1
p. 1-6 3-201/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld (Mobbing : oprichting van twee wanbedrijven met betrekking tot de eer of de goede naam van personen - Psychische terreurmiddelen aangewend door sommige sektorische organisaties) (2-1134)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-1134/1
p. 1-6 2-1134/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot bescherming van de uitoefening van de door de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden gewaarborgde rechten (Invoering in het Strafwetboek van een bepaling die de beslissings- en handelingsvrijheid van eenieder wil beschermen tegen personen of verenigingen [zoals sekten] die er misbruik van maken) (4-150)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-150/1
p. 1-4 4-150/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot bescherming van de uitoefening van de door de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden gewaarborgde rechten (Invoering in het Strafwetboek van een bepaling die de beslissings- en handelingsvrijheid van eenieder wil beschermen tegen personen of verenigingen [zoals sekten] die er misbruik van maken) (5-719)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois en Jacques Brotchi
5-719/1
p. 1-4 5-719/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van het bedrieglijk misbruik van iemands zwakke positie, met de bedoeling hem of haar te dwingen een daad te stellen of te verzuimen een daad te stellen (Voorstel in het verlengde van de conclusies van het verslag van 1997 van de Onderzoekscommissie over de sekten) (4-367)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-367/1
p. 1-3 4-367/1 p. 1-3 (PDF)
het actieplan inzake sektarische praktijken (5-9735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9735
  SV 5-9735
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999