S. 4-333 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie
Margriet Hermans    Guy Swennen   

kinderbescherming
geweld
religieuze sekte
misbruik van vertrouwen
kind
zelfmoord
machtsmisbruik
strafrecht
psychologische intimidatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-333/1 4-333/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/10/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/10/2007   Indiening
Herindiening 3-1277/1.
Doc. 4-333/1 4-333/1 (PDF)
8/11/2007   Inoverwegingneming
8/11/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
8/11/2007   Verzending naar commissie
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Niet behandeld
27/5/2008   Inschrijving op agenda
27/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée, Tony Van Parys
27/5/2008   Bespreking
11/2/2009   Inschrijving op agenda
11/2/2009   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 27/5/2008, 11/2/2009

Kruispuntbank van de wetgeving