Register betreffende "prostitutie" (Legislatuur 2010-2014)

Non-descriptoren : kinderprostitutie
koppelarij
mannelijke prostitutie
ontucht
proxenetisme
vrouwelijke prostitutie
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Brusselse mannelijke prostitutie - Alias vzw - Subsidiering - Continuïteit (5-3607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3607
  SV 5-3607
Brusselse mannelijke prostitutie - Alias vzw - Subsidiering - Continuïteit (5-4816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4816
  SV 5-4816
Chinese massagesalons - Mensenhandel - Fraude - Controles (5-7514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7514
  SV 5-7514
Chinese massagesalons - Mensenhandel - Fraude - Controles (5-8656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8656
  SV 5-8656
De prostitutie (5-10989)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10989
  SV 5-10989
De prostitutie (Grootschalig onderzoek) (5-2685)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 8-10 5-206 COM p. 8-10 (PDF)
De strijd tegen de seksuele uitbuiting van vrouwen (5-4121)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-262 COM
p. 7-13 5-262 COM p. 7-13 (PDF)
De strijd tegen de seksuele uitbuiting van vrouwen (en tegen mensenhandel - Prostitutie - Strijd tegen de hyperseksualisering in de reclame) (5-4121)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-277 COM
p. 9-11 5-277 COM p. 9-11 (PDF)
De strijd tegen mensenhandel (Verslag van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Aanpak van sociale fraude en economische en seksuele uitbuiting - Tweejaarlijkse verslagen van de regering) (5-1679)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-121 COM
p. 11-13 5-121 COM p. 11-13 (PDF)
Een wettelijk verbod op prostitutiebezoek (5-1641)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-111 COM
p. 33-36 5-111 COM p. 33-36 (PDF)
Georganiseerde misdaad - Prioriteiten - Seksuele uitbuiting (5-3092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3092
  SV 5-3092
Georganiseerde misdaad - Prioriteiten - Seksuele uitbuiting (5-4829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4829
  SV 5-4829
Het aannemen van een gemeentelijk reglement inzake prostitutie (5-4008)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-262 COM
p. 7-13 5-262 COM p. 7-13 (PDF)
Het prostitutiebeleid (5-4065)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-262 COM
p. 7-13 5-262 COM p. 7-13 (PDF)
Mensenhandel (Hoorzittingen - Zie ook doc. 4-1631) (5-1073)      
  Verslag namens de werkgroep "Mensenhandel" uitgebracht door mevrouw Caroline Désir
5-1073/1
p. 1-101 5-1073/1 p. 1-101 (PDF)
  Bijlagen
5-1073/2
tekst 5-1073/2 tekst (PDF)
Mensenhandel - United Nations Office on Drugs and Crime - Wet - Inbreuken - Netwerken - Overzicht (5-9027)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9027
  SV 5-9027
Mensenhandelaars - Juridische vervolging - Veroordelingen - Uniforme behandeling - Strafonderzoek (5-9055)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Nijn aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9055
  SV 5-9055
Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal (5-3600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3600
  SV 5-3600
Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal (5-3601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3601
  SV 5-3601
Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal (5-4561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4561
  SV 5-4561
Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal (5-4891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4891
  SV 5-4891
Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal (5-4933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4933
  SV 5-4933
Prostitutie - Strafbaarheid - Vraag van vrouwenorganisaties - European Women's Lobby (5-7496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7496
  SV 5-7496
Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (5-712)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-712/1
p. 1-11 5-712/1 p. 1-11 (PDF)
  Verslag van mevrouw Lieve Maes
5-712/2
p. 1 5-712/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  Amendement nr 15 van mevrouw Güler Turan, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Uitbreiding van de minnelijke schikking : verval van de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden - Storting door de verdachte van een geldsom aan FOD Financiën
5-869/8
p. 3-4 5-869/8 p. 3-4 (PDF)
Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel) (5-711)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Jan Durnez
5-711/1
p. 1-4 5-711/1 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-711/2
p. 1-6 5-711/2 p. 1-6 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-711/3
p. 1 5-711/3 p. 1 (PDF)
  Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat
5-711/4
p. 1 5-711/4 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Gérard Deprez
5-711/5
p. 1-2 5-711/5 p. 1-2 (PDF)
  Belissing om in te stemmen met het door de Kamer van volksvertegenwoordigers geamendeerde ontwerp
5-711/6
p. 1 5-711/6 p. 1 (PDF)
  Verzending naar een andere commissie
5-58
p. 44-45 5-58 p. 44-45 (PDF)
  Algemene bespreking
5-88
p. 13-14 5-88 p. 13-14 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-88
p. 14-15 5-88 p. 14-15 (PDF)
  Stemming
5-88
p. 30 5-88 p. 30 (PDF)
  5-88
p. 44 5-88 p. 44 (PDF)
  Algemene bespreking
5-98
p. 41 5-98 p. 41 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-98
p. 41 5-98 p. 41 (PDF)
  Stemming
5-98
p. 44 5-98 p. 44 (PDF)
  5-98
p. 47 5-98 p. 47 (PDF)
Wetsvoorstel houdende reglementering van de prostitutie (Legalisering - Proxenetisme - Type-arbeidsovereenkomst - Wijziging artikel 380 Strafwetboek en wet 6 mei 1965 houdende goedkeuring van de Overeenkomst ter bestrijding van de handel in mensen en van de exploitatie van eens anders prostitutie) (5-1032)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
5-1032/1
p. 1-10 5-1032/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken (o.a. oprichting bij FOD Justitie van een Nationale Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting) (5-1960)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi, Armand De Decker, Gérard Deprez, Alain Courtois, Richard Miller en François Bellot
5-1960/1
p. 1-33 5-1960/1 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen (5-532)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke en Rik Torfs
5-532/1
p. 1-17 5-532/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel) (Sluiting van een inrichting) (5-455)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-455/1
p. 1-3 5-455/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Vanessa Matz
5-455/2
p. 1-2 5-455/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 4 van mevrouw Vanessa Matz c.s.
5-455/2
p. 2-4 5-455/2 p. 2-4 (PDF)
  Verslag van de heer Gérard Deprez
5-455/3
p. 1-9 5-455/3 p. 1-9 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
5-455/4
p. 1-2 5-455/4 p. 1-2 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-455/5
p. 1 5-455/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-22
p. 31-33 5-22 p. 31-33 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-22
p. 34 5-22 p. 34 (PDF)
  Stemming
5-22
p. 38 5-22 p. 38 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding en verduidelijking van het bijzonder opzet "seksuele uitbuiting" inzake mensenhandel (Wijziging artikel 433quinquies, § 1, Strafwetboek) (5-1245)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
5-1245/1
p. 1-5 5-1245/1 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cécile Thibaut
5-1245/2
p. 1 5-1245/2 p. 1 (PDF)
  Verzending naar een andere commissie
5-58
p. 45 5-58 p. 45 (PDF)
  Algemene bespreking
5-88
p. 13-14 5-88 p. 13-14 (PDF)
  Vervalt door aanneming van het voorstel 5-711
5-88
p. 30 5-88 p. 30 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat de verjaringstermijn van sommige misdrijven ten aanzien van minderjarigen betreft (5-344)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Bart Tommelein
5-344/1
p. 1-4 5-344/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999