Vraag om uitleg nr. 4-429

4-429 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/7/2008
  het medisch-farmaceutisch overleg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1885