BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
29 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1885

de Patrik Vankrunkelsven (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Medisch-farmaceutisch overleg - Opstarting - Stand van zaken
________
apotheker
dokter
ziekteverzekering
________
29/10/2008 Verzending vraag
5/1/2009 Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-429
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2327
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1885 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de vorige legislatuur werd door de voorganger van de geachte minister, de heer Demotte, verschillende keren aangekondigd dat het medisch-farmaceutisch overleg opgestart zou worden. De regering had daar toen zelfs een budget van 2,9 miljoen euro voor uitgetrokken. Het begeleidingscomité torpedeerde echter de opstart, maar de minister kondigde aan zelf met een voorstel te komen waarin rekening zal worden gehouden met de standpunten van alle partijen.

Graag had ik van de minister geweten wat de huidige stand in dit dossier is.