Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door André du Bus de Warnaffe

142 resultaten

5-40 André du Bus de Warnaffe (cdH) 21/10/2010
  het ingrijpen van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie om de ratificatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap te bevorderen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-3
5-115 André du Bus de Warnaffe (cdH) 25/11/2010
  artikel 33 van het Verdrag van de Verenigde Naties voor gelijke rechten voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-116 André du Bus de Warnaffe (cdH) 25/11/2010
  de Handiweb-toepassing
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-194 André du Bus de Warnaffe (cdH) 8/12/2010
  de stand van de renovatiewerken in het Conservatorium van Brussel
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-269 André du Bus de Warnaffe (cdH) 11/1/2011
  de bijdrage aan de Psychologencommissie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-55)
5-454 André du Bus de Warnaffe (cdH) 3/2/2011
  resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de VN inzake vrouwen, vrede en veiligheid
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1643
5-614 André du Bus de Warnaffe (cdH) 1/3/2011
  het project inzake beroepsherinschakeling van mensen die arbeidsongeschikt zijn
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-722 André du Bus de Warnaffe (cdH) 24/3/2011
  de activiteiten van de Hoge Raad voor Vrijwilligers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-767 André du Bus de Warnaffe (cdH) 6/4/2011
  de fraude met de SIS-kaart
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/5/2011 (commissiehandelingen 5-64)
5-867 André du Bus de Warnaffe (cdH) 4/5/2011
  de overschrijding van de norm voor de concentratie van fijn stof in de lucht
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-88)
5-868 André du Bus de Warnaffe (cdH) 4/5/2011
  de korting op factuur bij aankoop van een minder vervuilende wagen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 18/5/2011 (commissiehandelingen 5-71)
5-869 André du Bus de Warnaffe (cdH) 4/5/2011
  het vaccin tegen poliomyelitis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2667
5-896 André du Bus de Warnaffe (cdH) 5/5/2011
  de opsporing van tuberculose
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/5/2011 (commissiehandelingen 5-70)
5-906 André du Bus de Warnaffe (cdH) 9/5/2011
  de samenwerking met Rwanda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2621
5-981 André du Bus de Warnaffe (cdH) 23/5/2011
  borstkankerscreening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/6/2011 (commissiehandelingen 5-80)
5-1221 André du Bus de Warnaffe (cdH) 16/9/2011
  sancties ten opzichte van Syrië
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1267 André du Bus de Warnaffe (cdH) 20/9/2011
  de instemming van België met de doelstellingen van de "UNAIDS Strategy" tot 2015
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1284 André du Bus de Warnaffe (cdH) 5/10/2011
  het verbeteren van de vroegtijdige opsporing en diagnose van borstkanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1287 André du Bus de Warnaffe (cdH) 6/10/2011
  seksueel geweld in Birma
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1293 André du Bus de Warnaffe (cdH) 11/10/2011
  de prenatale geslachtsselectie
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3676
5-1297 André du Bus de Warnaffe (cdH) 11/10/2011
  de huidige volkstelling in Mauritanië
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1298 André du Bus de Warnaffe (cdH) 11/10/2011
  de pelsdierkwekerijen in België
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1349 André du Bus de Warnaffe (cdH) 20/10/2011
  de eerste jaarlijkse conventie van het Europees Platform tegen armoede en sociale uitsluiting
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1561
5-1350 André du Bus de Warnaffe (cdH) 20/10/2011
  het vergelijkend examen dat toegang geeft tot het beroep van zelfstandig kinesitherapeut
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1383 André du Bus de Warnaffe (cdH) 27/10/2011
  de benoemingen van de nieuwe directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3796
5-1414 André du Bus de Warnaffe (cdH) 27/10/2011
  de terugbetaling van HAART-therapie voor patiënten met hepatitis C genotype 1
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1462 André du Bus de Warnaffe (cdH) 16/11/2011
  de toegankelijkheid van liften voor personen met een handicap
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3900
5-1463 André du Bus de Warnaffe (cdH) 16/11/2011
  het evaluatieverslag van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-107)
5-1468 André du Bus de Warnaffe (cdH) 16/11/2011
  het onthaal van doven en van slechthorenden in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1563
5-1488 André du Bus de Warnaffe (cdH) 22/11/2011
  de verbetering van de behandeling en de verzorging van hemofilie in België
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1564
5-1489 André du Bus de Warnaffe (cdH) 22/11/2011
  het samenwerkingsprotocol tussen België en de Democratische Republiek Congo inzake het bestrijden en de controle van diabetes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1565
5-1490 André du Bus de Warnaffe (cdH) 22/11/2011
  de verontrustende stijging van het aantal diabetespatiënten in België en het onverklaarbare uitblijven van een nationale strategie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1566
5-1509 André du Bus de Warnaffe (cdH) 24/11/2011
  de overgang naar democratie in Guinee
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1567
5-1543 André du Bus de Warnaffe (cdH) 30/11/2011
  vrijwilligerswerk op Europees niveau
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1568
5-1561 André du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  de eerste jaarlijkse conventie van het Europees Platform tegen armoede en sociale uitsluiting
  staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-128)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1349
5-1562 André du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  het gratis oproepnummer van de Directie-generaal personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-120)
 
Herindiening van :
5-1563 André du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  het onthaal van doven en van slechthorenden in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1468
5-1564 André du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  de verbetering van de behandeling en de verzorging van hemofilie in België
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1488
5-1565 André du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  het samenwerkingsprotocol tussen België en de Democratische Republiek Congo inzake het bestrijden en de controle van diabetes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1489
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5319
5-1566 André du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  de verontrustende stijging van het aantal diabetespatiënten in België en het onverklaarbare uitblijven van een nationale strategie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1490
5-1567 André du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  de overgang naar democratie in Guinee
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-116)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1509
5-1568 André du Bus de Warnaffe (cdH) 15/12/2011
  vrijwilligerswerk op Europees niveau
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-112)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1543
5-1648 André du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de aanbevelingen van het Rekenhof over de faillissementsverzekering
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-126)
5-1650 André du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de groene jobs
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1651 André du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de hervorming van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-134)
5-1652 André du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  het Ervaringsfonds
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1653 André du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  het betaald educatief verlof
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1654 André du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  alternerend leren
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1655 André du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de definitieve arbeidsongeschiktheid
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1656 André du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1657 André du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 november 2011
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2012 (commissiehandelingen 5-120)
5-1658 André du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de uitbuiting van werknemers in de Brusselse stations
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1659 André du Bus de Warnaffe (cdH) 14/12/2011
  de professionele inschakeling van arbeidsongeschikten
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5958
5-1818 André du Bus de Warnaffe (cdH) 24/1/2012
  het ambassadepersoneel
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1904 André du Bus de Warnaffe (cdH) 7/2/2012
  de echte en dringende noden van patiënten die antistollingsmedicatie moeten nemen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1905 André du Bus de Warnaffe (cdH) 7/2/2012
  de opvolging van het verslag Aanbevelingen en voorstellen tot maatregelen voor een Belgisch Plan voor zeldzame ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-1912 André du Bus de Warnaffe (cdH) 7/2/2012
  de mogelijkheid van bloeddonatie door personen met genetische hemochromatose
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2040 André du Bus de Warnaffe (cdH) 6/3/2012
  de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-144)
5-2051 André du Bus de Warnaffe (cdH) 6/3/2012
  de werkgeversgroeperingen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6359
5-2052 André du Bus de Warnaffe (cdH) 6/3/2012
  de zelfstandigen in bijberoep
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-141)
5-2062 André du Bus de Warnaffe (cdH) 8/3/2012
  de terugbetaling van HAART-therapie voor patiënten met hepatitis C genotype 1
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2200 André du Bus de Warnaffe (cdH) 2/4/2012
  het legaat Delporte
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-151)
5-2201 André du Bus de Warnaffe (cdH) 2/4/2012
  de sociaalprofessionele vrijstelling
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-170)
5-2212 André du Bus de Warnaffe (cdH) 16/4/2012
  de wet betreffende de rechten van de patiënten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2309 André du Bus de Warnaffe (cdH) 7/5/2012
  de psychosociale risico's en stress op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2331 André du Bus de Warnaffe (cdH) 14/5/2012
  het besparingspotentieel van biosimilaire geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2012 (commissiehandelingen 5-158)
5-2388 André du Bus de Warnaffe (cdH) 7/6/2012
  het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2429 André du Bus de Warnaffe (cdH) 26/6/2012
  de chirurgische behandeling van obesitas
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6772
5-2430 André du Bus de Warnaffe (cdH) 26/6/2012
  de controles op het voorschrijven van stollingsfactoren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6773
5-2438 André du Bus de Warnaffe (cdH) 28/6/2012
  de herziening van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2469 André du Bus de Warnaffe (cdH) 12/7/2012
  de schorsing van de financiering van de vzw DUNE
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/7/2012 (commissiehandelingen 5-170)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-655
5-2546 André du Bus de Warnaffe (cdH) 16/10/2012
  de gevolgen van de herstructurering van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2547 André du Bus de Warnaffe (cdH) 16/10/2012
  de herstructurering van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 23/10/2012 (commissiehandelingen 5-175)
5-2550 André du Bus de Warnaffe (cdH) 17/10/2012
  de terugbetalingsprocedure van biosimilaire geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
5-2551 André du Bus de Warnaffe (cdH) 17/10/2012
  het Europees programma voor voedeslhulp aan de minstbedeelden
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-183)
5-2552 André du Bus de Warnaffe (cdH) 17/10/2012
  het groene nummer van de directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-183)
5-2704 André du Bus de Warnaffe (cdH) 19/11/2012
  prikwonden
  minister van Werk
  beantwoord op 16/1/2013 (commissiehandelingen 5-195)
5-2810 André du Bus de Warnaffe (cdH) 5/12/2012
  de opgelopen achterstand inzake beslissingen over het klimaatbeleid
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-196)
5-2814 André du Bus de Warnaffe (cdH) 5/12/2012
  de kinderarmoede
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 15/1/2013 (commissiehandelingen 5-194)
5-2839 André du Bus de Warnaffe (cdH) 11/12/2012
  de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/1/2013 (commissiehandelingen 5-199)
5-2858 André du Bus de Warnaffe (cdH) 18/12/2012
  de registratieprocedure van biosimilaire geneesmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2894 André du Bus de Warnaffe (cdH) 9/1/2013
  de conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie over huishoudwerk
  minister van Werk
  beantwoord op 16/1/2013 (commissiehandelingen 5-195)
5-3025 André du Bus de Warnaffe (cdH) 30/1/2013
  de campagne rond slaap- en kalmeringsmiddelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-207)
5-3049 André du Bus de Warnaffe (cdH) 6/2/2013
  de neonicotinoďde insecticiden
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3057 André du Bus de Warnaffe (cdH) 7/2/2013
  het aanstellen van ambtenaren voor het voeren van pleidooien
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-205)
5-3196 André du Bus de Warnaffe (cdH) 27/2/2013
  de burgerdienst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3206 André du Bus de Warnaffe (cdH) 28/2/2013
  de onlinedienst Communit-e (plus)
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-3227 André du Bus de Warnaffe (cdH) 28/2/2013
  de financiering van de VZW SMES
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3338 André du Bus de Warnaffe (cdH) 20/3/2013
  de mensenrechten in Mauritanië
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9141
5-3345 André du Bus de Warnaffe (cdH) 21/3/2013
  Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3363 André du Bus de Warnaffe (cdH) 26/3/2013
  het aanstellen van ambtenaren voor het voeren van pleidooien
  minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-219)
5-3370 André du Bus de Warnaffe (cdH) 26/3/2013
  de nieuwe reglementering van de dienstcheques en de OCMW's
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-3420 André du Bus de Warnaffe (cdH) 16/4/2013
  het chronischevermoeidheidsyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3489 André du Bus de Warnaffe (cdH) 29/4/2013
  de health literacy
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9228 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3490 André du Bus de Warnaffe (cdH) 29/4/2013
  de antidepressiva
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3501 André du Bus de Warnaffe (cdH) 2/5/2013
  het internationale vrijwilligerswerk
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3502 André du Bus de Warnaffe (cdH) 2/5/2013
  het vrijwilligerswerk dat door vreemdelingen wordt verricht
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3518 André du Bus de Warnaffe (cdH) 7/5/2013
  het alternerend leren
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3519 André du Bus de Warnaffe (cdH) 7/5/2013
  het fiscaal statuut van de jongeren met een leerovereenkomst
  minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-226)
5-3520 André du Bus de Warnaffe (cdH) 7/5/2013
  de mogelijke afschaffing van de maaltijdcheques
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3521 André du Bus de Warnaffe (cdH) 7/5/2013
  het statuut van de jongeren met een leerovereenkomst
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-3522 André du Bus de Warnaffe (cdH) 7/5/2013
  de leervergoeding en het leefloon
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-233)
5-3647 André du Bus de Warnaffe (cdH) 4/6/2013
  de verzekeringen voor vrijwilligers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-3681 André du Bus de Warnaffe (cdH) 11/6/2013
  het gebruik van videoconferencing in ziekenhuizen voor de opvang van doven en slechthorenden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3683 André du Bus de Warnaffe (cdH) 12/6/2013
  het contingent artikel 60
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2013 (commissiehandelingen 5-233)
5-3709 André du Bus de Warnaffe (cdH) 17/6/2013
  de nationale strategie voor de integratie van de Roma en de strijd tegen kinderbedelarij
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-241)
5-3741 André du Bus de Warnaffe (cdH) 19/6/2013
  de zwaar zorgbehoevenden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3819 André du Bus de Warnaffe (cdH) 25/6/2013
  de zelfstandigen in bijberoep
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 23/10/2013 (commissiehandelingen 5-252)
5-3884 André du Bus de Warnaffe (cdH) 8/7/2013
  de contingentering van de kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3888 André du Bus de Warnaffe (cdH) 8/7/2013
  het geneesmiddel Avastin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3896 André du Bus de Warnaffe (cdH) 11/7/2013
  de verkiezingen in Guinee
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10453
5-3907 André du Bus de Warnaffe (cdH) 17/7/2013
  de jongeren die zich op de grens bevinden tussen de sectoren van de jeugdzorg, de gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3916 André du Bus de Warnaffe (cdH) 9/9/2013
  het vrijwilligerswerk dat uitgeoefend wordt door buitenlandse onderdanen
  minister van Werk
  beantwoord op 10/12/2013 (commissiehandelingen 5-265)
5-3941 André du Bus de Warnaffe (cdH) 18/9/2013
  het gebruik van videoconferencing voor het onthaal van doven en van slechthorenden in ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-4122 André du Bus de Warnaffe (cdH) 21/10/2013
  het nationaal plan rond hiv 2014-2019
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4138 André du Bus de Warnaffe (cdH) 22/10/2013
  de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-257)
5-4174 André du Bus de Warnaffe (cdH) 28/10/2013
  de toepassing van de derdebetalersregeling door tandartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10648 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4180 André du Bus de Warnaffe (cdH) 29/10/2013
  de top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4208 André du Bus de Warnaffe (cdH) 5/11/2013
  de verbetering van de levenskwaliteit van vrouwen met borstkanker door middel van fysieke training
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4211 André du Bus de Warnaffe (cdH) 6/11/2013
  Europalia Turkije in 2015
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4218 André du Bus de Warnaffe (cdH) 6/11/2013
  de verzekeringen voor vrijwilligers
  minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-4257 André du Bus de Warnaffe (cdH) 18/11/2013
  de manuele therapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4258 André du Bus de Warnaffe (cdH) 18/11/2013
  de specifieke verstrekkingen inzake educatie tot zelfzorg van de diabetespatiënt die worden verleend door kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4313 André du Bus de Warnaffe (cdH) 25/11/2013
  de verzekeringen voor vrijwilligers
  minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11075
5-4337 André du Bus de Warnaffe (cdH) 28/11/2013
  de fibromyalgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10673
5-4345 André du Bus de Warnaffe (cdH) 2/12/2013
  het Europees Fonds voor de minstbedeelden
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-271)
5-4377 André du Bus de Warnaffe (cdH) 4/12/2013
  het interfederaal instituut voor het overleg inzake de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4462 André du Bus de Warnaffe (cdH) 11/12/2013
  de relaties tussen de Europese Unie en Armenië
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4618 André du Bus de Warnaffe (cdH) 7/1/2014
  het globaal medisch dossier
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/2/2014 (commissiehandelingen 5-280)
5-4654 André du Bus de Warnaffe (cdH) 15/1/2014
  het vrijwilligerswerk dat door buitenlandse onderdanen wordt uitgevoerd
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4697 André du Bus de Warnaffe (cdH) 28/1/2014
  de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11063 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4709 André du Bus de Warnaffe (cdH) 30/1/2014
  het achterblijven van de publicatie van het evaluatierapport van de zorgtrajecten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11066
5-4727 André du Bus de Warnaffe (cdH) 4/2/2014
  de erkenning van de technologen in de medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4783 André du Bus de Warnaffe (cdH) 12/2/2014
  de naleving van de wetgeving inzake het rookverbod in de horeca en het verbod om alcohol te verkopen aan jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4816 André du Bus de Warnaffe (cdH) 20/2/2014
  de efficiëntie en veiligheid van geneesmiddelen volgens Test-Aankoop
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11340 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4817 André du Bus de Warnaffe (cdH) 20/2/2014
  het voornemen van het RIZIV om de terugbetaling van de respiratoire monitoring van zuigelingen af te schaffen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11367 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4875 André du Bus de Warnaffe (cdH) 5/3/2014
  de erkenning van de kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4882 André du Bus de Warnaffe (cdH) 5/3/2014
  de hervorming van de kindergeneeskundige zorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11350 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4892 André du Bus de Warnaffe (cdH) 11/3/2014
  het voedingsonderzoek bij kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4922 André du Bus de Warnaffe (cdH) 18/3/2014
  de therapietrouw van patiënten met chronische aandoeningen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11358 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4969 André du Bus de Warnaffe (cdH) 26/3/2014
  de toestand in Syrië en in het bijzonder de inname van Kassab door de islamisten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4976 André du Bus de Warnaffe (cdH) 3/4/2014
  de conferentie ter preventie van genocide
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode