Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Bart Laeremans

128 resultaten

5-34 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/10/2010
  de modernisering en de defederalisering van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-42 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/10/2010
  de toestand in de gevangenis van Vorst en het gebrek aan gevangeniscapaciteit in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-13
5-58 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 4/11/2010
  politieke verklaringen van arbeidsrechters in asieldossiers
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-121 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 25/11/2010
  de toezichtscommissie voor de Staatsveiligheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-122 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 25/11/2010
  de zaak-Belliraj
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-6)
5-234 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/12/2010
  de vervanging van de gouverneur en de vicegouverneur van Brussel
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 8/2/2011 (commissiehandelingen 5-32)
5-235 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/12/2010
  het dossier-KB Lux
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-236 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/12/2010
  de nieuwe gevangenis in Haren
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-243 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/12/2010
  de inschakeling van personeel dat geen Nederlands spreekt bij bpost in Vlaams-Brabant en Brussel
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
5-263 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 23/12/2010
  de gevolgen van het arrest van het Hof van Cassatie van 15 december 2010 inzake de verplichte bijstand van een advocaat
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-270 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 11/1/2011
  de nieuwe initiatieven ter bestrijding van winkeldiefstal
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-285 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 12/1/2011
  het opvorderen van politiemensen bij stakingen in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-287 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/1/2011
  de toelagen van de federale overheid aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/1/2011 (commissiehandelingen 5-28)
5-292 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/1/2011
  het vrijlaten van een gewelddadige moordenaar in afwachting van zijn uitgesteld proces
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2011 (commissiehandelingen 5-25)
5-346 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/1/2011
  de inschakeling van personeel dat geen Nederlands spreekt bij bpost in Vlaams-Brabant en Brussel
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-390 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 27/1/2011
  de toestand van de Nationale Plantentuin
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-452 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/2/2011
  de incidenten tussen de Brusselse onderzoeksrechters en de gevangenisdirecties
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-43)
5-467 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/2/2011
  het verschil tussen het verlenen van gratie in Nederlandstalige en Franstalige dossiers
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-501 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/2/2011
  het onderzoek naar de extreme moslimgroep "Sharia4Belgium" en de nieuwe bedreigingen naar niet-moslims toe
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/3/2011 (commissiehandelingen 5-46)
5-602 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/2/2011
  het dossier van de zes politieke moorden, toegeschreven aan Belliraj
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-698 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/3/2011
  de rondetafel met de burgemeesters inzake de criminaliteitsbestrijding
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2011 (commissiehandelingen 5-57)
5-699 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/3/2011
  de evaluatie van de zogenaamde nultolerantie in Kuregem
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-757 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/3/2011
  de aansluiting van de luchthaven van Zaventem op het netwerk van hogesnelheidstreinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/6/2011 (commissiehandelingen 5-81)
5-765 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/4/2011
  het taalkader van de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-796 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/4/2011
  de evolutie van het aantal verkeersboetes in de verschillende gewesten en van de werklast van de politierechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-897 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/5/2011
  de forse uitbreiding van het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2011 (commissiehandelingen 5-67)
5-899 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/5/2011
  de oproep aan het adres van het Europees Hof voor de rechten van de mens betreffende asiel- en migratiezaken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-79)
5-976 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 19/5/2011
  de toekomstige locaties voor behandeling van strafzaken in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-79)
5-1091 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/6/2011
  het vreemde politieoptreden tegen manifestanten van het Taalaktiekomitee
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1133 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 23/6/2011
  de noodkreet van het Hof van beroep van Brussel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2696
5-1168 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 30/6/2011
  de veiligheidssituatie in de zone Brussel-West en in het bijzonder in Molenbeek
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2011 (commissiehandelingen 5-87)
5-1271 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 23/9/2011
  het uitblijven van het koninklijk besluit dat registratie mogelijk moet maken voor de handel in edelmetalen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2011 (commissiehandelingen 5-108)
5-1355 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/10/2011
  de werklast en de taalverhoudingen in het arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1361 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/10/2011
  de bouw van het megalomaan project voor de Eruopese Raad en de Raad van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-100)
5-1420 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/11/2011
  de omkadering van gevaarlijke psychopaten door de dienst gevangeniswezen
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1626
5-1522 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/11/2011
  het dossier van de politieke moorden die toegeschreven zijn aan A. Belliraj
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1627
5-1626 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/12/2011
  de omkadering van gevaarlijke psychopaten door de dienst gevangeniswezen
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1420
5-1627 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/12/2011
  het dossier van de politieke moorden die toegeschreven zijn aan Abdelkader Belliraj
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1522
5-1683 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/12/2011
  het dossier-Trabelsi
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2012 (commissiehandelingen 5-111)
5-1745 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2012
  de toepassing van de Salduz-wetgeving en de omzendbrief van het Brusselse parket
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-1781 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 12/1/2012
  de rol van Nordine Amrani in de Luikse wapenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1846 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/1/2012
  het sponsoringsbeleid van Belgacom
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 15/2/2012 (commissiehandelingen 5-124)
5-1847 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/1/2012
  de taalverhoudingen bij het Brussels gerecht en de werklastmeting
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-129)
5-1983 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/2/2012
  de onrustwekkende vrijlatingen van zware jeugdige delinquenten in Brussel
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
5-2021 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 1/3/2012
  het toezicht van de taalinspectie op het volwassenenonderwijs
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/3/2012 (commissiehandelingen 5-136)
5-2022 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 1/3/2012
  de veiligheidssituatie en de toekomst van het Brusselse justitiepaleis
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2012 (commissiehandelingen 5-146)
5-2076 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 8/3/2012
  de veiligheidssituatie en de toekomst van het Brusselse Justitiepaleis
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/4/2012 (commissiehandelingen 5-144)
5-2077 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 8/3/2012
  de taalkennis bij de Brusselse politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-140)
5-2107 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/3/2012
  de toekomst van de vice-gouverneur van Brussel in het kader van de zesde staatshervorming
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6586
5-2108 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/3/2012
  de fiches van de administratie met betrekking tot de zesde staatshervorming
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6587
5-2146 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 22/3/2012
  de salafistische beweging
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2177 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/3/2012
  het gebruik van de benaming "Fdration Wallonie-Bruxelles" door de federale instellingen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-2198 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 2/4/2012
  het proefproject rond het door de Kortrijkse burgemeester opgelegd huisarrest
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2203 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/4/2012
  een nieuwe gevangenis in Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4452
5-2238 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 19/4/2012
  de lichtzinnige aanpak van een pedofiel uit Asse
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2295 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/5/2012
  het uitblijven van een gemeentelijke koppeling aan het centraal strafregister
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2012 (commissiehandelingen 5-152)
5-2350 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/5/2012
  het gebruik van de benaming Fdration Wallonie-Bruxelles door de federale instellingen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/11/2012 (commissiehandelingen 5-181)
5-2358 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/5/2012
  de voorrangsbehandeling van de opleiding voor aspirant-inspecteurs in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2387 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/6/2012
  de inning van de procedurekosten voor de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 27/6/2012 (commissiehandelingen 5-164)
5-2537 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/10/2012
  het gebruik van andere talen door de NMBS in haar aankondigingen in de stations gelegen in het eentalig Nederlandstalige gebied
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2613 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/11/2012
  de traagheid van de politie bij het seinen van gestolen voertuigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
5-2663 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 8/11/2012
  de afwending van federale overheidsmiddelen voor incivieke doeleinden
  eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2714 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/11/2012
  de geplande gevangeniscapaciteit in Brussel en elders
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2775 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/11/2012
  het nieuwe parket van Halle-Vilvoorde
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2776 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/11/2012
  het nieuwe parket van Halle-Vilvoorde, de geplande werklastmeting en het kostenplaatje van de BHV-hervorming
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-2826 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/12/2012
  de ondermaatse verloning en de grote achterstand in de betaling van de deskundigen in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2012 (commissiehandelingen 5-191)
5-2827 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/12/2012
  de afwezigheid van forensische psychiatrie in ons land en de repercussies voor de geplande psychiatrische instellingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7634
5-2833 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 11/12/2012
  de onvolledigheid van de strafregisters en de verdere digitalisering
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2013 (commissiehandelingen 5-192)
5-2856 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/12/2012
  het taalkader en de overdracht van de Plantentuin van Meise
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-209)
5-2857 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/12/2012
  het bloedbad in Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2013 (commissiehandelingen 5-192)
5-2917 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2013
  de gevolgen van de Salduzwet voor de inzetbaarheid van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-2918 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2013
  de aanpak van zwaar pestgedrag in Vlaams-Brabant en in het arrondissement Dendermonde
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-2920 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2013
  de stichting Fons Pereos die door koningin Fabiola werd opgericht
  eerste minister
  vraag ingetrokken
5-2954 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/1/2013
  de gebrekkige dienstverlening van bpost in Vlaams-Brabant
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-2958 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/1/2013
  het anoniem solliciteren
  minister van Werk
  beantwoord op 30/4/2013 (commissiehandelingen 5-220)
5-2959 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/1/2013
  de vertraagde renovatie van het treinstation van Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3000 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/1/2013
  het wegwerken van de verschillen tussen de gezinsbijslagen van loontrekkenden en zelfstandigen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-203)
5-3005 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/1/2013
  de taalkaders in de federale wetenschappelijke instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/2/2013 (commissiehandelingen 5-209)
5-3035 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/1/2013
  de omkadering van de deskundigen in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-3036 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/1/2013
  het grote verschil in aanpak van jeugddelinquenten tussen de Nederlandse en Belgische Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2013 (commissiehandelingen 5-212)
5-3092 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/2/2013
  het nieuwe rapport van Europol over drugshandel en drugsgebruik in Europa
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3093 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/2/2013
  het nieuwe rapport van Europol over drughandel en druggebruik in Europa
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-3101 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/2/2013
  het toenemende fenomeen van de stadsbendes in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-3179 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/2/2013
  het betalen van gerechtskosten door de burgerlijke partij in verkrachtingszaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8506
5-3180 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/2/2013
  het laten begaan van auto-inbrekers en andere criminelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3181 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/2/2013
  de beveiliging van de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/2013 (commissiehandelingen 5-213)
5-3233 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 28/2/2013
  de procedure omtrent de behandeling van de zaken van de drie burgemeesters bij de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3265 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/3/2013
  de uitrolling van de wet inzake de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3266 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/3/2013
  de opheldering van misdrijven via de zogeheten sms-bom
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3267 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/3/2013
  de sluipende invoering van godslastering in het strafrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3352 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/3/2013
  de Europese zetelverdeling
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3440 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/4/2013
  de nieuwe omzendbrief rond het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/5/2013 (commissiehandelingen 5-222)
5-3441 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/4/2013
  de geweldplegingen tegen Kopten in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag ingetrokken
5-3476 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 25/4/2013
  de nakende Europese richtlijn die de aanwezigheid van een advocaat zal opleggen bij ieder verhoor
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9020
5-3507 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 2/5/2013
  de Franstalige familierechtbank in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3508 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 2/5/2013
  de moeilijke strijd tegen cybercriminaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3509 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 2/5/2013
  de moeilijke strijd tegen cybercriminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3564 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/5/2013
  het tijdschrift CongoPanorama
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3579 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/5/2013
  de crisis bij het Hof van beroep in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/5/2013 (commissiehandelingen 5-227)
5-3660 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/6/2013
  de uitspraken van de Gentse procureur-generaal over de traagheid van Justitie in complexe strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/7/2013 (commissiehandelingen 5-239)
5-3691 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/6/2013
  de aanpak van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/6/2013 (commissiehandelingen 5-237)
5-3757 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/6/2013
  de toekomst van de terreinen van Schaarbeek-Vorming
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/11/2013 (commissiehandelingen 5-256)
5-3824 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 25/6/2013
  de resultaten van de werklastmeting voor het arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/7/2013 (commissiehandelingen 5-248)
5-3924 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/9/2013
  de informatie omtrent Belgi op de webstek van de Organisation internationale de la francophonie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3934 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/9/2013
  de spreiding van de vluchten rond de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-3935 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/9/2013
  de gevolgen van het KPMG-rapport inzake de werklastmeting in het arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/11/2013 (commissiehandelingen 5-258)
5-3936 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/9/2013
  het mislukte terrorismeproces in Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4046 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/10/2013
  de toepassing van de uitgebreide wet op de minnelijke schikkingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4055 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/10/2013
  de moord op een Vlaamse zakenman in Mexico
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10467
5-4056 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/10/2013
  de moord op een Vlaamse zakenman in Mexico
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-4182 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/10/2013
  de omvang en de rol van het Militair Huis van de Koning
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-4638 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  de speciale kamer bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-4639 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  de snelrechtkamers in het kader van de nultolerantie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4640 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  het stilzitten van het parket van Charleroi inzake een notoire gangsterbende
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
5-4643 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  de vrijgave van de criminaliteitscijfers voor 2013
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-4646 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/1/2014
  de staat van het treinstation van Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-275)
5-4659 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/1/2014
  de taalkennis bij de Brusselse politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10916
5-4711 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 30/1/2014
  de digitalisering van het strafregister
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4712 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 30/1/2014
  de strafuitvoering
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-284)
5-4714 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/2/2014
  de naleving van de taalwetgeving door postbodes en de taalkennis van postbodes in Vlaams-Brabant
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4822 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/2/2014
  de Franstalige spandoeken van de NMBS in het station van Vilvoorde
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/3/2014 (commissiehandelingen 5-288)
5-4825 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/2/2014
  de audit inzake de inning van penale boetes
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11293 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4826 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/2/2014
  de audit inzake de inning van penale boetes
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11371
5-4847 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/2/2014
  de Centrale Dienst voor de bestrijding van corruptie en de aanwervingsstop bij de federale gerechtelijke politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4895 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 12/3/2014
  de taalkennis bij de Brusselse politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11315
5-4911 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/3/2014
  de toepassing van de drugsrichtlijn van 16 mei 2003
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11298 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4912 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/3/2014
  de aanpak van cannabistelers
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11299 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4953 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/3/2014
  het dossier van de politieke moorden die toegeschreven zijn aan Abdelkader Belliraj
  minister van Justitie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode