Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Wouter Beke

133 resultaten

3-394 Wouter Beke (CD&V) 21/10/2004
  de dienstencheques
  minister van Werk
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-409 Wouter Beke (CD&V) 21/10/2004
  de Initiatieven voor Buitenschoolse Kinderopvang (IBO's)
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-410 Wouter Beke (CD&V) 21/10/2004
  de interculturele dialoog
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-411 Wouter Beke (CD&V) 21/10/2004
  het pensioensparen
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-479 Wouter Beke (CD&V) 2/12/2004
  de inkomensgarantie voor ouderen
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1828
3-541 Wouter Beke (CD&V) 17/1/2005
  de interculturele dialoog
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
3-598 Wouter Beke (CD&V) 9/2/2005
  de verkoop van 24 woningen te Brasschaat
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-599 Wouter Beke (CD&V) 9/2/2005
  het actieplan van de federale regering in het kader van de Wereldconferentie tegen racisme en onverdraagzaamheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-617 Wouter Beke (CD&V) 17/2/2005
  het zout in de voeding
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-679 Wouter Beke (CD&V) 8/3/2005
  de bestemmingswijziging van de Luitenant Coppenskazerne in Brasschaat
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-703 Wouter Beke (CD&V) 17/3/2005
  de dienstencheques
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2386
3-704 Wouter Beke (CD&V) 17/3/2005
  de godsdienstige, geestelijke en morele bijstand aan gedetineerden
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-714 Wouter Beke (CD&V) 17/3/2005
  de fiscale aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderopvang
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-103)
3-724 Wouter Beke (CD&V) 24/3/2005
  de billijke vergoeding
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-105)
3-738 Wouter Beke (CD&V) 7/4/2005
  de aansluiting van de OCMW's op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-739 Wouter Beke (CD&V) 7/4/2005
  de erkenningsprocedure bij een algemene ramp
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-740 Wouter Beke (CD&V) 7/4/2005
  het stookoliefonds
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-741 Wouter Beke (CD&V) 7/4/2005
  de kostenverdeling van de brandweerkorpsen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-746 Wouter Beke (CD&V) 11/4/2005
  de Sociale Maribel
  minister van Werk
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-747 Wouter Beke (CD&V) 11/4/2005
  de toepassing van de tsunami-wet door de Belgische postkantoren
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-774 Wouter Beke (CD&V) 20/4/2005
  het acute gebrek aan getuigschriften voor verstrekte hulp
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2582
3-775 Wouter Beke (CD&V) 20/4/2005
  het toenemende beroep op alternatieve geneeskunde
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-776 Wouter Beke (CD&V) 20/4/2005
  de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2579
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2580
3-781 Wouter Beke (CD&V) 21/4/2005
  de begroting van de CDSCA
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-782 Wouter Beke (CD&V) 21/4/2005
  de Bomspotting-actie van 16 april 2005
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-783 Wouter Beke (CD&V) 21/4/2005
  de maatregelen ter bestrijding van de budgettaire ontsporingen in de gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-808 Wouter Beke (CD&V) 4/5/2005
  de godsdienstige, geestelijke en morele bijstand aan gedetineerden
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-809 Wouter Beke (CD&V) 4/5/2005
  de klinische fase I-studies
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-810 Wouter Beke (CD&V) 4/5/2005
  de achterstallige bijwerking van gegevens op de webpagina's van de federale overheid
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-811 Wouter Beke (CD&V) 4/5/2005
  de maagzuurremmers (PPI's)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-888 Wouter Beke (CD&V) 8/6/2005
  de samenstelling van de provinciale geneeskundige commissies
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-117)
3-889 Wouter Beke (CD&V) 8/6/2005
  het Fonds voor alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-890 Wouter Beke (CD&V) 8/6/2005
  de doktersbriefjes
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-962 Wouter Beke (CD&V) 7/7/2005
  het beperkte aantal afgestudeerden in de geneeskunde dat kiest voor het beroep van huisarts
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-972 Wouter Beke (CD&V) 7/7/2005
  de omhaling van oude Belgische munten ten voordele van niet-gouvernementele organisaties
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-973 Wouter Beke (CD&V) 7/7/2005
  de begroting van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA)
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-986 Wouter Beke (CD&V) 7/7/2005
  de interculturele dialoog
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-990 Wouter Beke (CD&V) 4/10/2005
  de morele, geestelijke en godsdienstige bijstand aan gedetineerden
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3569
3-1067 Wouter Beke (CD&V) 20/10/2005
  de gratis NMBS-parkings
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-1113 Wouter Beke (CD&V) 10/11/2005
  de besparingen inzake het zorgforfait voor chronisch zieken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-1114 Wouter Beke (CD&V) 10/11/2005
  het nemen van dringende maatregelen tegen artsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3753
3-1115 Wouter Beke (CD&V) 10/11/2005
  de omzettaks voor de farmaceutische industrie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-1135 Wouter Beke (CD&V) 16/11/2005
  de provinciale geneeskundige commissies
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3754
3-1136 Wouter Beke (CD&V) 16/11/2005
  de terugbetaling van 8 miljoen euro aan het RIZIV
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3842
3-1153 Wouter Beke (CD&V) 17/11/2005
  de interculturele dialoog
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1160 Wouter Beke (CD&V) 24/11/2005
  de herijking van flitspalen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1184 Wouter Beke (CD&V) 1/12/2005
  de gratis NMBS-parkings
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-1185 Wouter Beke (CD&V) 1/12/2005
  de snellere treinverbinding Hasselt Brussel-Noord
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-1202 Wouter Beke (CD&V) 8/12/2005
  de toepassing van het sociaal telefoontarief
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1219 Wouter Beke (CD&V) 8/12/2005
  de evaluatie van de Copernicushervorming
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1220 Wouter Beke (CD&V) 8/12/2005
  de kostprijs van de Copernicushervorming
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3951
3-1230 Wouter Beke (CD&V) 15/12/2005
  de aansluiting van de OCMW's op de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1234 Wouter Beke (CD&V) 22/12/2005
  de gevolgen van het arrest van het Arbitragehof inzake de antidiscriminatiewet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1252 Wouter Beke (CD&V) 5/1/2006
  de gratis NMBS parking in Leopoldsburg
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4140
3-1253 Wouter Beke (CD&V) 5/1/2006
  de herijking van flitspalen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4138
3-1283 Wouter Beke (CD&V) 12/1/2006
  de tewerkstelling van allochtonen
  Eerste minister
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4196
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4197
3-1287 Wouter Beke (CD&V) 16/1/2006
  de kinesitherapeuten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 19/1/2006 : verworpen
  Gewone motie door Annemie Van de Casteele, Staf Nimmegeers, Jacques Germeaux, gestemd op 19/1/2006 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 2/2/2006 : verworpen
3-1322 Wouter Beke (CD&V) 26/1/2006
  het topberaad met de farmaceutische sector
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-148)
3-1335 Wouter Beke (CD&V) 1/2/2006
  de gratis NMBS-parkings
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4449
3-1336 Wouter Beke (CD&V) 1/2/2006
  de detachering van militair personeel bij de politie
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4442
3-1337 Wouter Beke (CD&V) 1/2/2006
  de contingentering van de artsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4444
3-1338 Wouter Beke (CD&V) 1/2/2006
  de studie van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA) inzake de huurprijzen van de woningen voor het militair personeel
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4443
3-1347 Wouter Beke (CD&V) 2/2/2006
  de bestrijding van het vogelgriepvirus
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1376 Wouter Beke (CD&V) 9/2/2006
  het fonds ter bestrijding van tabaksgebruik
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4446
3-1386 Wouter Beke (CD&V) 16/2/2006
  de terugbetaling van 8 miljoen euro aan het RIZIV
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1390 Wouter Beke (CD&V) 16/2/2006
  de toekenning van RIZIV-nummers aan gediplomeerde kinesitherapeuten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1434 Wouter Beke (CD&V) 2/3/2006
  de volgorde van de talen bij de ondertekening van de Europese grondwet
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1435 Wouter Beke (CD&V) 2/3/2006
  het overleg inzake de afsluiting van raamcontracten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1436 Wouter Beke (CD&V) 2/3/2006
  de omzetheffingen inzake vergoedbare farmaceutische specialiteiten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1437 Wouter Beke (CD&V) 2/3/2006
  de terugbetaling van 8 miljoen euro aan het RIZIV
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1438 Wouter Beke (CD&V) 2/3/2006
  de mogelijke verhuizing van de pantsercavalerieschool van Leopoldsburg
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1461 Wouter Beke (CD&V) 9/3/2006
  de werking van de diensten voor gezamenlijke aankopen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4667
3-1507 Wouter Beke (CD&V) 23/3/2006
  de geneeskundige voorschriften op stofnaam
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1522 Wouter Beke (CD&V) 30/3/2006
  het persoonlijk aandeel inzake de spoedgevallenzorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4946
3-1523 Wouter Beke (CD&V) 30/3/2006
  de levering van 242 nieuwe pantserwagens
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-158)
3-1559 Wouter Beke (CD&V) 12/4/2006
  de aanrekening van de niet-actieve implantaten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4948
3-1592 Wouter Beke (CD&V) 27/4/2006
  de prijsdalingen van de geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1613 Wouter Beke (CD&V) 4/5/2006
  de gevolgen van het arrest van het Arbitragehof inzake de anti-discriminatiewet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-163)
3-1614 Wouter Beke (CD&V) 4/5/2006
  de detachering van militair personeel bij de politie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-163)
3-1616 Wouter Beke (CD&V) 4/5/2006
  de omzetbelasting op de geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1639 Wouter Beke (CD&V) 11/5/2006
  de begroting van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (CDSCA)
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5129
3-1674 Wouter Beke (CD&V) 24/5/2006
  de billijke vergoeding
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-166)
3-1710 Wouter Beke (CD&V) 8/6/2006
  de uitreiking van parkeerkaarten aan personen met een handicap
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Mobiliteit
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1711 Wouter Beke (CD&V) 8/6/2006
  de keuzecriteria voor de aankoop van pantserwagens van het type Piranha IIIC
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1715 Wouter Beke (CD&V) 15/6/2006
  de voortgang van het topberaad Farma research
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1766 Wouter Beke (CD&V) 6/7/2006
  de contingentering van huisartsen en specialisten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1767 Wouter Beke (CD&V) 6/7/2006
  het advies van de planningscommissie met betrekking tot het artsencontingent
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1770 Wouter Beke (CD&V) 6/7/2006
  de uitblijvende renovatie van de huurwoningen van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1868 Wouter Beke (CD&V) 26/10/2006
  het voorschrijven van geneesmiddelen op stofnaam
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6283
3-1869 Wouter Beke (CD&V) 26/10/2006
  de controle op apothekers inzake de voorschriften op stofnaam
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6284
3-1888 Wouter Beke (CD&V) 31/10/2006
  de aanschaf van wagens die functioneren op basis van hernieuwbare energie ten behoeve van de federale en lokale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6279
3-1890 Wouter Beke (CD&V) 31/10/2006
  de overdracht van gebouwen aan gemeenten en meergemeentepolitiezones
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6276
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6277
3-1891 Wouter Beke (CD&V) 31/10/2006
  de studie van de Nationale Bank over de inspanningen inzake onderzoek en ontwikkeling van de farmaceutische industrie in BelgiŽ
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6282
3-1896 Wouter Beke (CD&V) 8/11/2006
  de regionale verschillen inzake medische zorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1897 Wouter Beke (CD&V) 8/11/2006
  het eventuele Europese verbod op kwikbarometers
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  vraag ingetrokken
3-1915 Wouter Beke (CD&V) 13/11/2006
  de communautaire impasse bij het Belgische Rode Kruis en de onrust bij het personeel van het Rode Kruis-Vlaanderen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1923 Wouter Beke (CD&V) 16/11/2006
  de wetgeving inzake de zwarte lijsten van wanbetalers
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1926 Wouter Beke (CD&V) 23/11/2006
  de werkloosheidsuitkeringen die beneden het leefloon liggen en de bestrijding van de langdurige werkloosheid
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6347
3-1927 Wouter Beke (CD&V) 23/11/2006
  de rechten van werknemers die een outplacementaanbod aanvaarden
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6348
3-1930 Wouter Beke (CD&V) 23/11/2006
  de nieuwe normen voor kinderafdelingen in algemene ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6344
3-1953 Wouter Beke (CD&V) 28/11/2006
  het verslavingsfonds
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1956 Wouter Beke (CD&V) 29/11/2006
  de uitvoering van de wet van 10 juni 2006 tot hervorming van de heffingen op de omzet van vergoedbare farmaceutische specialiteiten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1957 Wouter Beke (CD&V) 29/11/2006
  de uitvoering van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-2032 Wouter Beke (CD&V) 11/1/2007
  de bestemming van de vrijgekomen staatswoningen van de leden van de voormalige rijkswacht
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6577
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6578
3-2033 Wouter Beke (CD&V) 11/1/2007
  de toelagen voor scholen om de energiefacturen te betalen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6579
3-2034 Wouter Beke (CD&V) 11/1/2007
  het rapport betreffende het statuut en de financiering van de bedienaars van erkende godsdiensten en de vrijzinnige afgevaardigden
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6576
3-2035 Wouter Beke (CD&V) 11/1/2007
  het geneesmiddelengebruik in rust- en verzorgingstehuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6580
3-2073 Wouter Beke (CD&V) 25/1/2007
  de te lage inkomsten van medisch en paramedisch personeel
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6910
3-2100 Wouter Beke (CD&V) 1/2/2007
  de nota van de Vlaamse Gezondheidsraad
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-2101 Wouter Beke (CD&V) 1/2/2007
  de terugverdieneffecten van de dienstencheques
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6966
3-2102 Wouter Beke (CD&V) 1/2/2007
  het eenheidsstatuut
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6967
3-2103 Wouter Beke (CD&V) 1/2/2007
  de "kiwiprocedure" bij het RIZIV
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-2132 Wouter Beke (CD&V) 12/2/2007
  de reactivering van het personenvervoer op spoorlijn 20 tussen Lanaken en Maastricht
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)
3-2146 Wouter Beke (CD&V) 20/2/2007
  het standpunt van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)
3-2148 Wouter Beke (CD&V) 20/2/2007
  de projectoproepen in het kader van de doorgangswoningen van OCMW's
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)
3-2273 Wouter Beke (CD&V) 5/4/2007
  referentieterugbetaling van geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/4/2007 (handelingen 3-213)
3-2274 Wouter Beke (CD&V) 5/4/2007
  het koppelen van integratievoorwaarden aan het verkrijgen van de Belgische nationaliteit
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/4/2007 (handelingen 3-213)
3-2282 Wouter Beke (CD&V) 10/4/2007
  het respect voor de persoonlijke levenssfeer in het kader van het elektronisch medisch dossier
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 3-6744
3-2283 Wouter Beke (CD&V) 10/4/2007
  de bestemming van de vrijgekomen staatswoningen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 3-6578
3-2284 Wouter Beke (CD&V) 10/4/2007
  het statuut en de financiering van bedienaars van de erkende godsdiensten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 3-6576
3-2285 Wouter Beke (CD&V) 10/4/2007
  de installatie van het Comitť voor permanente doorlichting van de nomenclatuur bij het RIZIV
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 3-6302
3-2286 Wouter Beke (CD&V) 10/4/2007
  de aanschaf van wagens die functioneren op hernieuwbare energie voor de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 3-6279
3-2287 Wouter Beke (CD&V) 10/4/2007
  het geÔnformatiseerd medisch dossier
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 3-6180
3-2288 Wouter Beke (CD&V) 10/4/2007
  het impulsfonds voor huisartsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 3-6110
3-2289 Wouter Beke (CD&V) 10/4/2007
  parkeerkaarten voor gehandicapte personen
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 3-5616
3-2290 Wouter Beke (CD&V) 10/4/2007
  de toegankelijkheid van de postkantoren
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 3-4557
3-2291 Wouter Beke (CD&V) 10/4/2007
  het uitbreiden van wachtposten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 3-5607
3-2292 Wouter Beke (CD&V) 10/4/2007
  mogelijke discriminaties in het kader van de bezoldigingsregeling van het personeel van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 3-4627
3-2293 Wouter Beke (CD&V) 10/4/2007
  de verkoop van 24 woningen te Brasschaat
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7920
3-2300 Wouter Beke (CD&V) 12/4/2007
  de woningen van de CDSCA
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7921
3-2303 Wouter Beke (CD&V) 12/4/2007
  belspellen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7916
3-2304 Wouter Beke (CD&V) 12/4/2007
  de omzetheffingen voor de farmaceutische industrie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7925
3-2321 Wouter Beke (CD&V) 19/4/2007
  het Fonds voor reductie van globale energiekost
  staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 26/4/2007 (handelingen 3-216)