Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Sabine de Bethune

280 resultaten

3-3 Sabine de Bethune (CD&V) 24/7/2003
  de werkingsmiddelen en de projectsubsidies voor het Federaal Borstvoedingscomit
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-10)
3-4 Sabine de Bethune (CD&V) 24/7/2003
  de inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-9)
3-5 Sabine de Bethune (CD&V) 29/7/2003
  de bijdrage van Belgi aan het Wereldfonds voor de bestrijding van HIV/aids, tuberculose en malaria
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-10)
3-51 Sabine de Bethune (CD&V) 13/11/2003
  de oprichting van een nationale commissie voor de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-52 Sabine de Bethune (CD&V) 13/11/2003
  de opstelling van een nationaal actieplan inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-67 Sabine de Bethune (CD&V) 27/11/2003
  het nationaal actieplan tegen geweld op vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
3-73 Sabine de Bethune (CD&V) 4/12/2003
  de veiligheid in bioscoopzalen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-76 Sabine de Bethune (CD&V) 5/12/2003
  het omgangsrecht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-78 Sabine de Bethune (CD&V) 11/12/2003
  de mogelijke rol van het Nationaal Contactpunt in het onderzoek naar de activiteiten van Belgische bedrijven in Oost-Congo en de rapporten van de Verenigde Naties terzake
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-79 Sabine de Bethune (CD&V) 11/12/2003
  de werking van het Nationaal Contactpunt waarin de overheid, de sociale organisaties en de NGO's samen toekijken op de naleving van de richtlijnen van de OESO voor multinationale ondernemingen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-107 Sabine de Bethune (CD&V) 22/1/2004
  het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-110 Sabine de Bethune (CD&V) 22/1/2004
  de mensenrechten in Soedan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
3-111 Sabine de Bethune (CD&V) 22/1/2004
  de preventieve opsporing van baarmoederhalskanker
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-112 Sabine de Bethune (CD&V) 22/1/2004
  de financiering van de projecten ter versterking van de priv-sector in landen met lage inkomens
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-135
Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-135
3-121 Sabine de Bethune (CD&V) 29/1/2004
  de bespreking van het jaarlijks verslag van de Regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-122 Sabine de Bethune (CD&V) 29/1/2004
  de stijging van het aantal zwaarlijvige tieners in ons land
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-123 Sabine de Bethune (CD&V) 29/1/2004
  de toestand van de Iraanse asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-134 Sabine de Bethune (CD&V) 5/2/2004
  de aandacht voor de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de agenda van het Iers Europees Voorzitterschap
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-138 Sabine de Bethune (CD&V) 12/2/2004
  de inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-141 Sabine de Bethune (CD&V) 12/2/2004
  de terugbetaling van ziektekosten voor een adoptiekind
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-153 Sabine de Bethune (CD&V) 19/2/2004
  de mogelijke schadelijke effecten van polycarbonaat
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-164 Sabine de Bethune (CD&V) 4/3/2004
  de preventieve diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-165 Sabine de Bethune (CD&V) 4/3/2004
  de conflictpreventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-167 Sabine de Bethune (CD&V) 4/3/2004
  het genderevenwicht in de raad van bestuur van Belgacom
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-170 Sabine de Bethune (CD&V) 4/3/2004
  het ontslag van de voorzitter van het Federaal Borstvoedingscomit
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-171 Sabine de Bethune (CD&V) 4/3/2004
  de werkingsmiddelen en de projectsubsidies voor het Federaal Borstvoedingscomit
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-179 Sabine de Bethune (CD&V) 11/3/2004
  de toepassing van de wet op het partnergeweld
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-180 Sabine de Bethune (CD&V) 11/3/2004
  de aandacht voor de schuldproblematiek op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap
  minister van Financin
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-181 Sabine de Bethune (CD&V) 11/3/2004
  de kwijtschelding van schuld aan landen in het Zuiden
  minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-831
3-182 Sabine de Bethune (CD&V) 11/3/2004
  de schuld van landen in het Zuiden
  minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-832
3-184 Sabine de Bethune (CD&V) 11/3/2004
  de schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Financin
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-185 Sabine de Bethune (CD&V) 11/3/2004
  de aandacht voor ontwikkelingssamenwerking op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-200 Sabine de Bethune (CD&V) 25/3/2004
  de Europese ontmoeting van mensen die in armoede leven
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-201 Sabine de Bethune (CD&V) 25/3/2004
  de beschikbaarheid van internetverbindingen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-202 Sabine de Bethune (CD&V) 25/3/2004
  het analfabetisme in Belgi
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-203 Sabine de Bethune (CD&V) 25/3/2004
  de installatie van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-207 Sabine de Bethune (CD&V) 25/3/2004
  de participatie van de mensen die in armoede leven aan het beleid
  Eerste minister
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-900
3-212 Sabine de Bethune (CD&V) 1/4/2004
  de ratificatie van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-213 Sabine de Bethune (CD&V) 1/4/2004
  de verlenging van het adoptieverlof
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-214 Sabine de Bethune (CD&V) 1/4/2004
  het koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan de vzw "Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten" (VBSG) voor de uitvoering van het programma "Gemeentelijke Internationale Samenwerking"
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-227 Sabine de Bethune (CD&V) 21/4/2004
  het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de BTC
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-231 Sabine de Bethune (CD&V) 22/4/2004
  het Nationaal Actieplan inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 28/4/2004 (handelingen 3-53)
3-232 Sabine de Bethune (CD&V) 22/4/2004
  het dreigend tekort aan kinderartsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/4/2004 (handelingen 3-54)
3-237 Sabine de Bethune (CD&V) 29/4/2004
  het gezin op de agenda van het EU-voorzitterschap
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-59)
3-238 Sabine de Bethune (CD&V) 29/4/2004
  de aandacht voor kinderrechten op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd, aan de Minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/5/2004 (handelingen 3-57)
3-252 Sabine de Bethune (CD&V) 6/5/2004
  het Belgisch beleid inzake het gebruik van kinderen als soldaten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/5/2004 (handelingen 3-57)
3-253 Sabine de Bethune (CD&V) 6/5/2004
  genitale verminkingen bij vrouwen in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/5/2004 (handelingen 3-58)
3-268 Sabine de Bethune (CD&V) 13/5/2004
  het geweld tegen de Koerdische bevolking in Syri
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-59)
3-271 Sabine de Bethune (CD&V) 13/5/2004
  de 29ste sessie van ACP-EU Ministerraad te Gaborone, Botswana
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-279 Sabine de Bethune (CD&V) 27/5/2004
  het recht op dubbele nationaliteit en het uitblijven van de ondertekening en ratificatie van de Overeenkomst van de Raad van Europa van 6 november 1997 inzake de nationaliteit
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-280 Sabine de Bethune (CD&V) 27/5/2004
  de toestand in de Soedanese regio Darfur
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-281 Sabine de Bethune (CD&V) 27/5/2004
  het tekort aan voogden voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-283 Sabine de Bethune (CD&V) 27/5/2004
  het misbruiken van tienermeisjes door VN-blauwhelmen in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-298 Sabine de Bethune (CD&V) 3/6/2004
  de aanslag in Afghanistan tegen een voertuig van Artsen zonder Grenzen waarbij vijf medewerkers om het leven kwamen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/6/2004 (handelingen 3-62)
3-303 Sabine de Bethune (CD&V) 10/6/2004
  de militair-technische samenwerking met de Democratische Republiek Congo
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-305 Sabine de Bethune (CD&V) 10/6/2004
  het Belgisch beleid inzake het gebruik van kinderen als soldaten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-306 Sabine de Bethune (CD&V) 10/6/2004
  het verdwijnen van de Chinese arts Jiang Yanyong
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-307 Sabine de Bethune (CD&V) 16/6/2004
  de gemeentelijke internationale samenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-308 Sabine de Bethune (CD&V) 16/6/2004
  het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de BTC
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-311 Sabine de Bethune (CD&V) 17/6/2004
  de toepassing van de omzendbrief inzake homohuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-325 Sabine de Bethune (CD&V) 24/6/2004
  het federale voedselactieplan
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-328 Sabine de Bethune (CD&V) 24/6/2004
  het Europese standpunt op de recente G8 Top in de VS
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-343 Sabine de Bethune (CD&V) 1/7/2004
  de hervatting van de Europese ontwikkelingssamenwerking met Togo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-344 Sabine de Bethune (CD&V) 1/7/2004
  de negatieve gevolgen van milieuvervuiling op de gezondheid van kinderen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-69)
3-345 Sabine de Bethune (CD&V) 1/7/2004
  de nieuwe pedofiliezaak en de moord op Elisabeth Brichet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
3-346 Sabine de Bethune (CD&V) 1/7/2004
  het sturen van extra troepen naar Afghanistan en de rol van de internationale vredesmacht (ISAF) op de NAVO-top
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-69)
3-347 Sabine de Bethune (CD&V) 1/7/2004
  het ontbreken van individuele loonfiches voor personeelsleden van de vroegere gemeentepolitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-418 Sabine de Bethune (CD&V) 28/10/2004
  het Belgische rapport aan het VN-Kinderrechtencomit in Genve inzake het aanvullend protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag over kinderen in gewapende conflicten
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-448 Sabine de Bethune (CD&V) 18/11/2004
  de opvolging van de Peking-verklaring en het Peking-actieprogramma
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-463 Sabine de Bethune (CD&V) 25/11/2004
  toxicologische bestanddelen in luchtverfrissers
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-464 Sabine de Bethune (CD&V) 25/11/2004
  de uitvoering van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-465 Sabine de Bethune (CD&V) 25/11/2004
  het thema vrouwen en vrede tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-466 Sabine de Bethune (CD&V) 25/11/2004
  vrouwen en aids
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-478 Sabine de Bethune (CD&V) 2/12/2004
  onze bijdrage aan het Wereldvoedselprogramma in de Democratische Republiek Congo (RDC)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 16/12/2004 (handelingen 3-88)
3-481 Sabine de Bethune (CD&V) 2/12/2004
  de weigering van een visum aan het comit van de Russische soldatenmoeders
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-491 Sabine de Bethune (CD&V) 9/12/2004
  het internationaal verdrag tot regeling van de walvisvangst
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-495 Sabine de Bethune (CD&V) 9/12/2004
  de bijdrage van Belgi aan UNIFEM
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 16/12/2004 (handelingen 3-88)
3-496 Sabine de Bethune (CD&V) 9/12/2004
  preventieve diplomatie en conflictpreventie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-498 Sabine de Bethune (CD&V) 9/12/2004
  het horizontaal beleid ontwikkelingssamenwerking (2003-2004)
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-502 Sabine de Bethune (CD&V) 16/12/2004
  de vaccinatie tegen de pneumokokken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-510 Sabine de Bethune (CD&V) 21/12/2004
  het horizontaal beleid ontwikkelingssamenwerking (2003-2004)
  minister van Werk
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-515 Sabine de Bethune (CD&V) 23/12/2004
  de nood aan erkenning van geconventioneerde centra voor de behandeling van kinderen met overgewicht
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-516 Sabine de Bethune (CD&V) 23/12/2004
  de onevenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de Studiecommissie voor vergrijzing van de Hoge Raad van Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-529 Sabine de Bethune (CD&V) 13/1/2005
  de sluiting van kazernes
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-530 Sabine de Bethune (CD&V) 13/1/2005
  de landenstrategienota's
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-531 Sabine de Bethune (CD&V) 13/1/2005
  de militaire samenwerking met de landen uit het Zuiden
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-532 Sabine de Bethune (CD&V) 13/1/2005
  het proces van ontwapening, demobilisering, repatriring, reclassering en rentegratie
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-533 Sabine de Bethune (CD&V) 13/1/2005
  de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-534 Sabine de Bethune (CD&V) 13/1/2005
  de inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-545 Sabine de Bethune (CD&V) 19/1/2005
  de inkomensgarantie voor ouderen-kloosterlingen
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-575 Sabine de Bethune (CD&V) 27/1/2005
  het programma van ontwapening, demobilisering, repatriring, reclassering en rentegratie (DDRRR) en programma ontwapening, demobilisering en rentegratie (DDR)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2231
3-576 Sabine de Bethune (CD&V) 27/1/2005
  het Belgisch rapport aan het VN-Kinderrechtencomit in Genve inzake het aanvullend protocol over kinderen in gewapende conflicten bij het VN-Kinderrechtenverdrag
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2167
3-595 Sabine de Bethune (CD&V) 9/2/2005
  de wettelijke taken en deontologie van gerechtsdeurwaarders in hun relatie tot particulieren
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-596 Sabine de Bethune (CD&V) 9/2/2005
  de aanvaarding van de adoptieakte als geboorteakte
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-601 Sabine de Bethune (CD&V) 14/2/2005
  het ouderschapsverlof
  minister van Werk
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-605 Sabine de Bethune (CD&V) 14/2/2005
  de beslissing van de ministers van Financin van de G 7-landen inzake de mogelijke schuldkwijtschelding voor de armste landen
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-607 Sabine de Bethune (CD&V) 16/2/2005
  de Belgische hulp aan de getroffen gebieden in Zuidoost-Azi
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-608 Sabine de Bethune (CD&V) 16/2/2005
  de Belgische bijdragen aan de Verenigde Naties voor de hulp aan Zuidoost-Azi
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-610 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2005
  de bespreking van het jaarlijks verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
3-611 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2005
  de annulatie van het bezoek van de Dalai Lama aan Belgi
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-579
3-612 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2005
  de toepassing van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2260
3-613 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2005
  het aantal vrouwen en vrouwelijke kandidaten voor de VN-lijst van experten op gebied van vrede en veiligheid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-637 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2005
  de samenwerkingsovereenkomst tussen Belgi en Rusland betreffende de verkenning en het gebruik van de kosmische ruimte
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-638 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2005
  de aandacht voor de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de agenda van het Luxemburgs Europees Voorzitterschap
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-660 Sabine de Bethune (CD&V) 24/2/2005
  de precieze samenstelling van rookwaren
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-693 Sabine de Bethune (CD&V) 10/3/2005
  bedreiging van de veiligheid door het FN-pistool Five-Seven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-696 Sabine de Bethune (CD&V) 10/3/2005
  de combinatie werk/priv-leven bij vrouwelijke huisartsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-715 Sabine de Bethune (CD&V) 17/3/2005
  de uitwijzingen van Tsjetsjeense vluchtelingen naar Polen en de toepassing van de Dublin-verordening
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-716 Sabine de Bethune (CD&V) 17/3/2005
  de aanwijzing van een "family officer"
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-717 Sabine de Bethune (CD&V) 17/3/2005
  de genderdimensie in de diplomatie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-718 Sabine de Bethune (CD&V) 17/3/2005
  de houding van Belgi ten opzichte van China en het standpunt van ons land binnen de Europese Unie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-719 Sabine de Bethune (CD&V) 17/3/2005
  de samenstelling van examenjury's voor de aanwerving van diplomaten
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-733 Sabine de Bethune (CD&V) 5/4/2005
  de bespreking van het jaarlijks verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-734 Sabine de Bethune (CD&V) 5/4/2005
  het Belgische ontwikkelingsbeleid inzake microfinanciering
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag ingetrokken
3-735 Sabine de Bethune (CD&V) 5/4/2005
  de situatie in Togo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-742 Sabine de Bethune (CD&V) 7/4/2005
  de situatie in Darfur en het mogelijk optreden van Belgi en de EU
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-743 Sabine de Bethune (CD&V) 7/4/2005
  de houding van Belgi binnen de Europese Unie ten aanzien van Birma
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Werk
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-751 Sabine de Bethune (CD&V) 13/4/2005
  de terugbetaling van de farmaceutische specialiteit Epo/Eprex
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-758 Sabine de Bethune (CD&V) 14/4/2005
  de ratificatie van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het verdrag inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-759 Sabine de Bethune (CD&V) 14/4/2005
  de handelsbetrekkingen met Birma
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-760 Sabine de Bethune (CD&V) 14/4/2005
  de EU-richtlijnen inzake kinderen in gewapende conflicten
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2529
3-765 Sabine de Bethune (CD&V) 14/4/2005
  de financiering van de bijkomende vergoeding voor de Belgische waarnemers en stafofficieren bij de VN
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-766 Sabine de Bethune (CD&V) 14/4/2005
  de waarnemers en stafofficieren bij de VN-operaties
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-767 Sabine de Bethune (CD&V) 14/4/2005
  de stand van zaken met betrekking tot de Staten-Generaal voor de Gezinnen
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-768 Sabine de Bethune (CD&V) 14/4/2005
  de maatregelen ter bevordering van de combinatie van arbeid en gezin
  minister van Werk
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-779 Sabine de Bethune (CD&V) 20/4/2005
  de financiering van de NGO LICOF
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2583
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2584
3-822 Sabine de Bethune (CD&V) 12/5/2005
  het onderzoek naar de moord op een Belgische Jezuet
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-823 Sabine de Bethune (CD&V) 12/5/2005
  de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-824 Sabine de Bethune (CD&V) 12/5/2005
  de subsidiring van huizen voor buitenlandse studenten
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-832 Sabine de Bethune (CD&V) 19/5/2005
  de opvolging van de VN-studie over geweld tegen kinderen en van het tweede wereldcongres over commercile seksuele uitbuiting van kinderen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-114)
3-833 Sabine de Bethune (CD&V) 19/5/2005
  de opvolging van de moord op vijf medewerkers van Artsen zonder Grenzen in Afghanistan op 2 juni 2004
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-834 Sabine de Bethune (CD&V) 19/5/2005
  het toenemende geweld op vrouwen in Afghanistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-835 Sabine de Bethune (CD&V) 19/5/2005
  het gebrek aan naleving van gender-richtlijnen door de nieuwe lidstaten van de Europese Unie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-836 Sabine de Bethune (CD&V) 19/5/2005
  de Belgische inspanningen inzake geboorteregistratie voor landen in het Zuiden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-838 Sabine de Bethune (CD&V) 19/5/2005
  het Belgische rapport aan het VN-Kinderrechtencomit in Genve inzake het aanvullend protocol over kinderen in gewapende conflicten bij het VN-Kinderrechtenverdrag
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-845 Sabine de Bethune (CD&V) 19/5/2005
  de rapportering aan het Comit van de Conventie over de eliminatie van alle vormen van discriminatie ten aanzien van vrouwen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-869 Sabine de Bethune (CD&V) 2/6/2005
  de mensenrechten in Guatemala
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-883 Sabine de Bethune (CD&V) 2/6/2005
  de Commissie voor de Rechten van de Mens
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-884 Sabine de Bethune (CD&V) 2/6/2005
  de beveiligde repatriring van 7 asielzoekers naar de DRC
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-905 Sabine de Bethune (CD&V) 16/6/2005
  de sensibilisering inzake de uitbreiding van de Europese Unie en de Europese Grondwet
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-906 Sabine de Bethune (CD&V) 16/6/2005
  de noodhulp
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-938 Sabine de Bethune (CD&V) 30/6/2005
  de financiering van de strijd tegen malaria
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-939 Sabine de Bethune (CD&V) 30/6/2005
  de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de Aanvullende Overeenkomst van 20 november 2002 met Brazili inzake het vermijden van dubbele belasting en de regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2988
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3001
3-943 Sabine de Bethune (CD&V) 30/6/2005
  het inzetten van militaire vluchten in het kader van het Belgisch buitenlands beleid en de Belgische ontwikkelingssamenwerking
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2998
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2999
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3000
3-954 Sabine de Bethune (CD&V) 30/6/2005
  de toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-955 Sabine de Bethune (CD&V) 30/6/2005
  de toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-956 Sabine de Bethune (CD&V) 30/6/2005
  de toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-957 Sabine de Bethune (CD&V) 30/6/2005
  de toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-968 Sabine de Bethune (CD&V) 7/7/2005
  de nieuwe maatregelen inzake het ouderschaps- en zorgverlof
  minister van Werk
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-969 Sabine de Bethune (CD&V) 7/7/2005
  het project ter preventie van seksueel geweld in Oost-Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-981 Sabine de Bethune (CD&V) 7/7/2005
  de toepassing van de genderindicatoren van de Europese Unie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
3-985 Sabine de Bethune (CD&V) 7/7/2005
  de wapenhandel in de regio van de Grote Meren
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/7/2005 (handelingen 3-125)
3-1000 Sabine de Bethune (CD&V) 4/10/2005
  het Federaal Borstvoedingscomit en het belang van borstvoeding
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1001 Sabine de Bethune (CD&V) 4/10/2005
  de vaccinatie tegen pneumokokken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1087 Sabine de Bethune (CD&V) 27/10/2005
  de toepassing van resolutie 3-902 over vrouwen, vrede en veiligheid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1088 Sabine de Bethune (CD&V) 27/10/2005
  de toepassing van resolutie 3-902 over vrouwen, vrede en veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1089 Sabine de Bethune (CD&V) 27/10/2005
  de toepassing van resolutie 3-902 over vrouwen, vrede en veiligheid
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1090 Sabine de Bethune (CD&V) 27/10/2005
  de toepassing van resolutie 3-902 over vrouwen, vrede en veiligheid
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3846
3-1109 Sabine de Bethune (CD&V) 27/10/2005
  de problematiek vrouwen en aids
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3847
3-1110 Sabine de Bethune (CD&V) 27/10/2005
  de problematiek vrouwen en aids
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3843
3-1117 Sabine de Bethune (CD&V) 10/11/2005
  de gespannen toestand in Ethiopi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1154 Sabine de Bethune (CD&V) 23/11/2005
  de overbevolking van het noodopvangcentrum te Sint-Pieters-Woluwe en de nachtasielen te Brussel
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1165 Sabine de Bethune (CD&V) 24/11/2005
  het verdrag betreffende de intensivering van grensoverschrijdende samenwerking, met name op het gebied van terrorismebestrijding, grensoverschrijdende criminaliteit en illegale migratie, gesloten te Prm op 27 mei 2005
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1166 Sabine de Bethune (CD&V) 24/11/2005
  de speciaal ambassadeur "Institution Building"
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3861
3-1167 Sabine de Bethune (CD&V) 24/11/2005
  de aanpassing van de partnerlanden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1180 Sabine de Bethune (CD&V) 24/11/2005
  het referentiecentrum voor Centraal-Afrika
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1181 Sabine de Bethune (CD&V) 24/11/2005
  de implementatie van de EU-richtlijnen inzake kinderen in gewapende conflicten
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1182 Sabine de Bethune (CD&V) 24/11/2005
  de sluiting van het Elisa centrum
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3864
3-1193 Sabine de Bethune (CD&V) 1/12/2005
  de aanhoudende gevechten in Darfour
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1197 Sabine de Bethune (CD&V) 1/12/2005
  het wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3986
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1305
3-1216 Sabine de Bethune (CD&V) 8/12/2005
  de situatie in Birma
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1224 Sabine de Bethune (CD&V) 15/12/2005
  de mensenrechten in Rusland
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3987
3-1247 Sabine de Bethune (CD&V) 22/12/2005
  de situatie in Noord-Uganda
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1269 Sabine de Bethune (CD&V) 12/1/2006
  de toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
  Met redenen omklede motie door Sabine de Bethune, Hugo Vandenberghe, gestemd op 19/1/2006 : verworpen
  Gewone motie door Luc Willems, Jacinta De Roeck, gestemd op 19/1/2006 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 3/2/2006 : verworpen
3-1270 Sabine de Bethune (CD&V) 12/1/2006
  de toepassing van het Nationaal Actieplan Partnergeweld
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4210
3-1271 Sabine de Bethune (CD&V) 12/1/2006
  de toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4208
3-1272 Sabine de Bethune (CD&V) 12/1/2006
  de toepassing van de wet op partnergeweld en het Nationaal Actieplan Partnergeweld
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-1273 Sabine de Bethune (CD&V) 12/1/2006
  de veroordeling van Belgi door het Europees Comit inzake Sociale Rechten voor het ontbreken van een wettelijk verbod op lijfstraffen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
  Met redenen omklede motie door Sabine de Bethune, gestemd op 19/1/2006 : verworpen
  Gewone motie door Jacinta De Roeck, Luc Willems, gestemd op 19/1/2006 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 2/2/2006 : verworpen
3-1288 Sabine de Bethune (CD&V) 19/1/2006
  de mensenrechten in Rusland
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-1305 Sabine de Bethune (CD&V) 19/1/2006
  het wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1197
3-1326 Sabine de Bethune (CD&V) 26/1/2006
  vrouwelijke genitale verminking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1327 Sabine de Bethune (CD&V) 26/1/2006
  vrouwelijke genitale verminking
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1328 Sabine de Bethune (CD&V) 26/1/2006
  vrouwelijke genitale verminking
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1329 Sabine de Bethune (CD&V) 26/1/2006
  de bespreking van het jaarlijkse verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1331 Sabine de Bethune (CD&V) 1/2/2006
  het actieplan van de regering inzake "gelijk loon voor gelijk werk"
  minister van Werk
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1332 Sabine de Bethune (CD&V) 1/2/2006
  het actieplan van de regering inzake "gelijk loon voor gelijk werk"
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1333 Sabine de Bethune (CD&V) 1/2/2006
  de aandacht voor de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het kader van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Unie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1345 Sabine de Bethune (CD&V) 1/2/2006
  de Federale Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1346 Sabine de Bethune (CD&V) 1/2/2006
  de begroting ontwikkelingssamenwerking 2005
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1355 Sabine de Bethune (CD&V) 2/2/2006
  het Belgisch beleid met betrekking tot de rekrutering van minderjarigen en hun deelname aan gewapende conflicten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1356 Sabine de Bethune (CD&V) 2/2/2006
  de strategienota gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1358 Sabine de Bethune (CD&V) 2/2/2006
  de coherentie van het Europees mensenrechtenbeleid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1359 Sabine de Bethune (CD&V) 2/2/2006
  de verplichtingen die de Nationale Delcrederedienst moet naleven inzake de mensenrechten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1363 Sabine de Bethune (CD&V) 9/2/2006
  de begrotingsmiddelen voor de Belgische Technische Coperatie (BTC)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1364 Sabine de Bethune (CD&V) 9/2/2006
  de pensioenrechten van leerkrachten die tewerkgesteld waren in de Democratische Republiek Congo (DRC)
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1382 Sabine de Bethune (CD&V) 9/2/2006
  de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1412 Sabine de Bethune (CD&V) 23/2/2006
  de steun aan de Chinese mensenrechtenactivist Gao Zhisheng
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1433 Sabine de Bethune (CD&V) 2/3/2006
  de aanhoudende droogte in Oost-Afrika
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4735
3-1458 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  het Congolese rapport-Lutundula
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1459 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  een interventiemacht van de Europese Unie in de Democratische Republiek Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1460 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  het vaderschaps- en moederschapsverlof
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1466 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  het verloop van het onderzoek naar de moord op een Belgische onderdaan in Oeganda
  Eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1470 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  de moederschapshulp
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1471 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  de omzetting van de richtlijn 2002/73/EG van 23 september 2002 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het domein van de werkgelegenheid en de arbeid
  minister van Werk
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1472 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  de toepassing van de wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1473 Sabine de Bethune (CD&V) 9/3/2006
  de 50ste sessie van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1483 Sabine de Bethune (CD&V) 16/3/2006
  de mensenrechtentoestand in Colombia
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1484 Sabine de Bethune (CD&V) 16/3/2006
  de vestiging van het Europese Genderinstituut
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1489 Sabine de Bethune (CD&V) 16/3/2006
  de begroting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2005 en 2006
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1498 Sabine de Bethune (CD&V) 23/3/2006
  het verslag over de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1501
3-1499 Sabine de Bethune (CD&V) 23/3/2006
  de moord op een bejaard echtpaar in Turks Koerdistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-158)
3-1500 Sabine de Bethune (CD&V) 23/3/2006
  het verslag over de wapenhandel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-158)
3-1501 Sabine de Bethune (CD&V) 23/3/2006
  het verslag over de wapenhandel
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1498
3-1505 Sabine de Bethune (CD&V) 23/3/2006
  de nieuwe adoptiewet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1509 Sabine de Bethune (CD&V) 23/3/2006
  het programma "Steun aan de begeleiding van getraumatiseerde vrouwen in Zuid-Kivu" van het Olame-centrum
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1510 Sabine de Bethune (CD&V) 23/3/2006
  het project ter preventie van seksueel geweld in Oost-Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1555 Sabine de Bethune (CD&V) 12/4/2006
  het gender-evenwicht in de diplomatie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-158)
3-1556 Sabine de Bethune (CD&V) 12/4/2006
  de landenstrategienota's
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5063
3-1589 Sabine de Bethune (CD&V) 27/4/2006
  de uitgaven van ontwikkelingssamenwerking voor onderwijs
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5064
3-1601 Sabine de Bethune (CD&V) 27/4/2006
  conflictpreventie, lokale ngo's en maatschappijopbouw
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1602 Sabine de Bethune (CD&V) 27/4/2006
  conflictpreventie en preventieve diplomatie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1603 Sabine de Bethune (CD&V) 27/4/2006
  de dubbele nationaliteit
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1612 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2006
  de organisatie en de resultaten van het diplomatiek examen 2005
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1623 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2006
  de steun van Delcredere aan vervuilende energieprojecten in ontwikkelingslanden
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1624 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2006
  de bespreking van het jaarlijkse verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1625 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2006
  het genderevenwicht in de raden van bestuur van overheidsbedrijven tijdens 2005
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1661 Sabine de Bethune (CD&V) 18/5/2006
  de samenstelling van de Raad voor mensenrechten van de Verenigde Naties
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1664 Sabine de Bethune (CD&V) 18/5/2006
  de subsidiring van huizen voor buitenlandse studenten
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1671 Sabine de Bethune (CD&V) 18/5/2006
  de family officer
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1672 Sabine de Bethune (CD&V) 18/5/2006
  de selectiecommissie bij het diplomatenexamen 2005
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1680 Sabine de Bethune (CD&V) 24/5/2006
  de uitvoering van de Verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van de hulp
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1681 Sabine de Bethune (CD&V) 24/5/2006
  de bijdrage ter financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1690 Sabine de Bethune (CD&V) 1/6/2006
  het aanbieden van alcoholhoudende dranken in drankautomaten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1708 Sabine de Bethune (CD&V) 8/6/2006
  de situatie in Birma
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/6/2006 (handelingen 3-171)
3-1730 Sabine de Bethune (CD&V) 15/6/2006
  de vrijwillige dienst ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1731 Sabine de Bethune (CD&V) 15/6/2006
  de begroting ontwikkelingssamenwerking 2005
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1732 Sabine de Bethune (CD&V) 15/6/2006
  het aanbieden van alcoholhoudende dranken in drankautomaten
  vice-eersteminister en minister van Financin
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1757 Sabine de Bethune (CD&V) 29/6/2006
  het Belgisch beleid ten aanzien van landen die de doodstraf uitvoeren
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1758 Sabine de Bethune (CD&V) 29/6/2006
  de implementatie van de richtlijnen van de Europese Unie inzake kinderen in gewapende conflicten
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1759 Sabine de Bethune (CD&V) 29/6/2006
  het alcoholconvenant en de wettelijke verankering
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1763 Sabine de Bethune (CD&V) 29/6/2006
  de uitvoering van het nationaal voedings- en gezondheidsplan
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1771 Sabine de Bethune (CD&V) 6/7/2006
  de samenwerking tussen Belgische en Congolese havens
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5716
3-1772 Sabine de Bethune (CD&V) 6/7/2006
  de medische preventie bij coperanten
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5717
3-1785 Sabine de Bethune (CD&V) 6/7/2006
  de voedselcrisis in Niger
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5719
3-1794 Sabine de Bethune (CD&V) 6/7/2006
  de verslagen over de wapenhandel die de regering aan het parlement moet uitbrengen
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5711
3-1795 Sabine de Bethune (CD&V) 6/7/2006
  de verslagen over de wapenhandel die de regering aan het parlement moet uitbrengen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5714
3-1796 Sabine de Bethune (CD&V) 6/7/2006
  de verslagen over de wapenhandel die de regering aan het parlement moet uitbrengen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5709
3-1797 Sabine de Bethune (CD&V) 6/7/2006
  de verslagen over de wapenhandel die de regering aan het parlement moet uitbrengen
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5712
3-1822 Sabine de Bethune (CD&V) 9/10/2006
  het beleid inzake het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6127
3-1823 Sabine de Bethune (CD&V) 9/10/2006
  het beleid inzake het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6130
3-1824 Sabine de Bethune (CD&V) 9/10/2006
  de aandacht voor de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de agenda van het Fins Europees Voorzitterschap
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6128
3-1828 Sabine de Bethune (CD&V) 12/10/2006
  de bespreking van het jaarlijkse verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6129
3-1829 Sabine de Bethune (CD&V) 12/10/2006
  de moord op de russische journaliste Anna Politkovskaja
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-1234
3-1830 Sabine de Bethune (CD&V) 12/10/2006
  de vrijlating op borgtocht van de opdrachtgever van de moord op Hlne De Beir
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6121
3-1831 Sabine de Bethune (CD&V) 12/10/2006
  de kraamcheques
  minister van Middenstand en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6126
3-1837 Sabine de Bethune (CD&V) 12/10/2006
  de externe evaluatie van de ontwikkelingssamenwerking
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6122
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6123
3-1842 Sabine de Bethune (CD&V) 12/10/2006
  de uitvoeringsmaatregelen inzake de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 19/10/2006 (handelingen 3-183)
3-1843 Sabine de Bethune (CD&V) 12/10/2006
  de nieuwe administratie "institution building"
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6124
3-1848 Sabine de Bethune (CD&V) 19/10/2006
  de indicatieve samenwerkingsprogramma's
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1849 Sabine de Bethune (CD&V) 19/10/2006
  het referentiecentrum voor Centraal-Afrika
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6285
3-1850 Sabine de Bethune (CD&V) 19/10/2006
  de ontwikkelingssamenwerking tijdens het Finse Voorzitterschap van de Europese Unie
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1851 Sabine de Bethune (CD&V) 19/10/2006
  de fora van de indirecte actoren
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1874 Sabine de Bethune (CD&V) 26/10/2006
  de uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1875 Sabine de Bethune (CD&V) 26/10/2006
  de uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1876 Sabine de Bethune (CD&V) 26/10/2006
  de uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1877 Sabine de Bethune (CD&V) 26/10/2006
  de uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1892 Sabine de Bethune (CD&V) 31/10/2006
  de verhaalbaarheid van de kosten gemaakt door de curatoren in de uitvoering van hun opdracht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1999 Sabine de Bethune (CD&V) 14/12/2006
  het verrijken van brooddeeg met foliumzuur
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-2037 Sabine de Bethune (CD&V) 11/1/2007
  het verslag over de actie die Belgi onderneemt met het oog op de verwezenlijking van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6799
3-2049 Sabine de Bethune (CD&V) 17/1/2007
  de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-2050 Sabine de Bethune (CD&V) 17/1/2007
  de dubbele nationaliteit
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-2070 Sabine de Bethune (CD&V) 25/1/2007
  de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-2071 Sabine de Bethune (CD&V) 25/1/2007
  het conflict in Darfoer
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-2134 Sabine de Bethune (CD&V) 14/2/2007
  de jaarlijkse vergadering van de UN Commission on the Status of Women
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7473
3-2202 Sabine de Bethune (CD&V) 14/3/2007
  de erkenning van het huwelijk van vluchtelingen en asielzoekers op basis van andere elementen dan officile huwelijksakten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-2217 Sabine de Bethune (CD&V) 15/3/2007
  de kinderbijslag tijdens de wachttijd
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7746
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7747
3-2218 Sabine de Bethune (CD&V) 15/3/2007
  gelijkstelling van vrijwilligerswerk in het buitenland met de wachttijd
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7749
3-2240 Sabine de Bethune (CD&V) 22/3/2007
  het Indicatief Samenwerkingsprogramma in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7838
3-2241 Sabine de Bethune (CD&V) 22/3/2007
  de toepassing van het asielrecht in Polen en de Dublin II-Conventie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-7835
3-2253 Sabine de Bethune (CD&V) 22/3/2007
  de subsidiaire bescherming voor Afghaanse vluchtelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-1481