Vraag om uitleg nr. 3-1501

3-1501 Sabine de Bethune (CD&V) 23/3/2006
  het verslag over de wapenhandel
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1498