Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Erika Thijs

49 resultaten

2-38 Erika Thijs (CVP) 8/12/1999
  de toestand in TsjetsjeniŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
  Met redenen omklede motie door Josy Dubiť, Georges Dallemagne, Erika Thijs, Michiel Maertens, Magdeleine Willame-Boonen, gestemd op 9/12/1999 : verworpen
  Gewone motie door Jean-FranÁois Istasse, Guy Moens, Jeannine Leduc, gestemd op 9/12/1999 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 16/12/1999 : verworpen
2-60 Erika Thijs (CVP) 25/1/2000
  de financiering van de onthaalcentra voor de slachtoffers van mensenhandel
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-110
2-71 Erika Thijs (CVP) 8/2/2000
  het rapport Jacqmin
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/2/2000 (commissiehandelingen 2-1)
2-91 Erika Thijs (CVP) 23/2/2000
  de situatie in Ruanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-31)
2-104 Erika Thijs (CVP) 15/3/2000
  de werkoverlast bij de verkeerspost van de rijkswacht te Jabbeke
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2000 (handelingen 2-41)
2-108 Erika Thijs (CVP) 16/3/2000
  de hervorming van het ABOS
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-115 Erika Thijs (CVP) 23/3/2000
  de waarde van de brevetten aangaande de brandweer, uitgereikt door de erkende opleidingscentra
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2000 (handelingen 2-41)
2-121 Erika Thijs (CVP) 6/4/2000
  het toenemend gebruik van het geneesmiddel Rilatine
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-136 Erika Thijs (CVP) 11/5/2000
  het attest tot terugbetaling van Tamoxifen, zowel wat betreft de indicatie als de dosis
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-168 Erika Thijs (CVP) 20/6/2000
  de verwijderingen van de Roma-zigeuners
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-170 Erika Thijs (CVP) 21/6/2000
  het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 4/7/2000 (commissiehandelingen 2-2)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-188
2-246 Erika Thijs (CVP) 26/10/2000
  het budget voor ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-247 Erika Thijs (CVP) 26/10/2000
  de schuldverlichting van de derdewereldlanden
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-293 Erika Thijs (CVP) 8/12/2000
  de verkrijgbaarheid van geneesmiddelen in de ontwikkelingslanden
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-321 Erika Thijs (CVP) 18/1/2001
  beendermeel in gelatine voor menselijke consumptie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-322 Erika Thijs (CVP) 18/1/2001
  het gebruik en de verkoop van medicijnen op natuurlijke basis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-418 Erika Thijs (CVP) 22/3/2001
  bepaalde sociaalrechtelijke problemen in het kader van buitenlandse adopties
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-421 Erika Thijs (CVP) 22/3/2001
  de fiscaal vrijgestelde giften aan erkende adoptiediensten
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-422 Erika Thijs (CVP) 22/3/2001
  het gebruik van pesticiden in de ontwikkelingslanden en de gezondheidsrisico's
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-423 Erika Thijs (CVP) 22/3/2001
  de deelname van Belgische F-16's aan een luchtvaartmeeting in Zuid-Afrika
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-424 Erika Thijs (CVP) 22/3/2001
  de telefoontarieven
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-508 Erika Thijs (CVP) 14/6/2001
  de situatie in Voeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Frans Lozie, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
2-577 Erika Thijs (CD&V) 22/10/2001
  de spoedcursus "terreur" voor de hulpdiensten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-582 Erika Thijs (CD&V) 25/10/2001
  de betrekkingen tussen de opvangcentra voor asielzoekers en de Dienst Vreemdelingenzaken die de verwijdering van uitgeprocedeerden wil bespoedigen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-583 Erika Thijs (CD&V) 25/10/2001
  de werking van het Centrum voor Vrijwillige Terugkeer en Ontwikkeling
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-585 Erika Thijs (CD&V) 25/10/2001
  de terugbetaalbaarheid van bepaalde geneesmiddelen voor Crohn-patiŽnten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-601 Erika Thijs (CD&V) 22/11/2001
  de ratificatie van het akkoord van Cotonou
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-606 Erika Thijs (CD&V) 22/11/2001
  de toestand bij De Post
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  vraag ingetrokken
2-680 Erika Thijs (CD&V) 29/1/2002
  de voortgang van de regionalisering van de landbouw
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-179)
2-688 Erika Thijs (CD&V) 31/1/2002
  het fonds van de Verenigde Naties ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-689 Erika Thijs (CD&V) 31/1/2002
  de kinderzitjes in voertuigen van minder dan 3,5 ton
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-710 Erika Thijs (CD&V) 19/2/2002
  de defederalisering van de gewestelijke ontvangers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-711 Erika Thijs (CD&V) 19/2/2002
  de nood aan controle op het bezit van baseballknuppels
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-712 Erika Thijs (CD&V) 19/2/2002
  de asielzoekers die in een lokaal opvanginitiatief verblijven
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-715 Erika Thijs (CD&V) 21/2/2002
  een basisopleiding of een voortgezette opleiding mensenhandel binnen de politiescholen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-717 Erika Thijs (CD&V) 21/2/2002
  de organisatie van de veiligheid rond de Top van Laken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
2-727 Erika Thijs (CD&V) 25/2/2002
  de waarheidscommissie in Peru
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-728 Erika Thijs (CD&V) 25/2/2002
  het Belgisch instituut voor postdiensten en Telecommunicatie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-731 Erika Thijs (CD&V) 28/2/2002
  de koppelverkoop in de bouwsector
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-187)
2-753 Erika Thijs (CD&V) 14/3/2002
  de Federal Computer Crime Unit
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/4/2002 (handelingen 2-197)
2-764 Erika Thijs (CD&V) 28/3/2002
  de verzorging van buitenlandse patiŽnten in Belgische ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-882 Erika Thijs (CD&V) 17/10/2002
  de tests inzake overdraagbare spongiforme encephalopathie (TSE) bij schapen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-883 Erika Thijs (CD&V) 17/10/2002
  de wijze waarop de resultaten van botscans door de Dienst Vreemdelingenzaken worden aangewend
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-236)
2-888 Erika Thijs (CD&V) 23/10/2002
  de technische keuring van motoren en motorfietsen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-898 Erika Thijs (CD&V) 7/11/2002
  het verlies van de Belgische nationaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-909 Erika Thijs (CD&V) 27/11/2002
  de ondersteuning van demobilisatieprojecten voor kindsoldaten
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-910 Erika Thijs (CD&V) 27/11/2002
  het vuurwerk dat in Zutendaal opgeslagen ligt
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-912 Erika Thijs (CD&V) 28/11/2002
  de Koninklijke muziekkapel van de gidsen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-918 Erika Thijs (CD&V) 3/12/2002
  de toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-925
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-932