Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Luc Van den Brande

2 resultaten

2-551 Luc Van den Brande (CVP) 26/9/2001
  de voorgenomen afbouw van de postzegeldrukkerij "Het Zegel" te Mechelen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1571
Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-708
2-854 Luc Van den Brande (CD&V) 4/9/2002
  het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in Belgi, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
  Eerste minister
  beantwoord op 12/9/2002 (commissiehandelingen 2-8)
  Met redenen omklede motie door Luc Van den Brande, Hugo Vandenberghe, Ludwig Caluw, gestemd op 12/9/2002 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Moureaux, Franois Roelants du Vivier, Marcel Cheron, Paul Wille, Philippe Monfils, Guy Moens, Frans Lozie, gestemd op 12/9/2002 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 10/10/2002 : verworpen