Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-2019
Ingediend door Peter Van Rompuy

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-2350 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Kilometerheffing - Reglementering - Inbreuken - Boetes - Bedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/3/2019) 4/2/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2309 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Transportsector - Sociale fraude - Strijd - Aantal controles - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 25/1/2019
  Antwoord 20/2/2019
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 6-1789
6-2308 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Ouderschapsverlof - Cijfers - Bijkomende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 25/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2307 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Pensioenen  
  Tewerkgestelde gepensioneerden - Beroepsinkomen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 25/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2306
6-2306 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tewerkgestelde gepensioneerden - Beroepsinkomen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 25/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2307
6-2305 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Tewerkgestelde gepensioneerden - Beroepsinkomen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 25/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2307
6-2282 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Schietsport - Occasioneel schieten - Gebruik van de schietstanden van Defensie - Misbruik - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 24/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2025
6-2281 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de Douane - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 24/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2007
6-2280 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de grenswachten - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2005
6-2279 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Nieuwe gedragsinzichten - Toepassing - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 24/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1846
6-2278 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1774
6-2277 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Dexia - Banklicentie - Verdwijnen - Staatsschuld - Impact - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1593
6-2276 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Verdrag betreffende stabiliteit, coŲrdinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie (EMU) - Tekortkomingen in de omzetting in Belgische wetgeving - Verslag van de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1592
6-2275 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met andere overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1555
6-2274 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Kids ID - Gescheiden ouders - Tweede exemplaar - Aanvraag - Mogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1546
6-2273 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Fiscale aangiftes - Invulling en indiening - Fiscale witwas - Strijd - Accountant en belastingconsulenten - Beschermde beroepstitel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1432
6-2272 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Uitgeweken en teruggekeerde SyriŽstrijders - Onderzoeken - Bevolkingsregister - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1295
6-2271 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen - Afsluiting van de parking in Groot-Bijgaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1292
6-2270 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1284
6-2269 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019) 24/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1268
6-2264 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn ę†Brussel-Nijvel-Charleroi†Ľ - Wijzigingen van de uurregeling van 9 december 2018 - Impact voor de inwoners uit Sint-Genesius-Rode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019) 23/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2037 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Chinese webshops - Gratis ę†last mile†Ľ - Concurrentieel voordeel - Compensaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019) 8/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2036
6-2036 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Chinese webshops - Gratis ę†last mile†Ľ - Concurrentieel voordeel - Compensaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019) 8/1/2019
  Antwoord 29/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2037
6-2032 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Harde brexit - Voedselveiligheid - Controle - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019) 29/11/2018
  Rappel 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2026 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Mantelzorguitkering - Gebrek aan afhouding van de bedrijfsvoorheffing - Impact op de sociale bijdrage voor de komende periode (Zelfstandigen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018) 22/11/2018
  Rappel 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1979
6-2025 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Schietsport - Occasioneel schieten - Gebruik van de schietstanden van Defensie - Misbruik - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018) 22/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2282
6-2024 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Onbelast bijverdienen - Gebruik - Cijfers - Evolutie - Mogelijke werkpunten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018) 22/11/2018
  Antwoord 22/1/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2023
6-2023 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Onbelast bijverdienen - Gebruik - Cijfers - Evolutie - Mogelijke werkpunten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018) 22/11/2018
  Rappel 24/1/2019
  Antwoord 21/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2024
6-2008 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de Belgische luchtvaart - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018) 6/11/2018
  Rappel 24/1/2019
  Antwoord 23/5/2019
6-2007 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de Douane - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018) 6/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2281
6-2006 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de controle op hygiŽne en voedselveiligheid - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018) 6/11/2018
  Antwoord 17/11/2018
6-2005 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de grenswachten - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018) 6/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2280
6-2004 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Harde Brexit - Impact op verzekeringen en financiŽle producten - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018) 6/11/2018
  Antwoord 20/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2003
6-2003 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Harde Brexit - Impact op verzekeringen en financiŽle producten - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018) 6/11/2018
  Rappel 24/1/2019
  Antwoord 26/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2004
6-2002 Peter Van Rompuy (CD&V) eerste minister  
  Harde Brexit - Voorbereidende maatregelen - Noodwet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018) 6/11/2018
  Antwoord 6/12/2018
6-1979 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mantelzorguitkering - Gebrek aan afhouding van de bedrijfsvoorheffing - Impact op de sociale bijdrage voor de komende periode (Zelfstandigen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018) 3/10/2018
  Antwoord 31/10/2018
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2026
6-1922 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018) 28/6/2018
  Antwoord 7/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1921
6-1921 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018) 28/6/2018
  Rappel 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1922
6-1920 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Staatsveiligheid - Cyberveiligheid - Chinese netwerkinfrastructuur - Veiligheid van het Belgische telefoonnetwerk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018) 28/6/2018
  Antwoord 20/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1922
6-1910 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Maatregel ę†Springplank naar zelfstandige†Ľ - Cijfers - Eventuele aanpassingen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018) 15/6/2018
  Antwoord 31/8/2018
6-1846 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Nieuwe gedragsinzichten - Toepassing - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018) 3/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2279
6-1845 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Brussels justitiehuis - Halle-Vilvoorde - Geplande antennes - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018) 3/5/2018
  Antwoord 28/5/2018
6-1820 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  China - Sociaalkredietsysteem van de overheid - Impact op de Belgen die er wonen en verblijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018) 30/3/2018
  Antwoord 9/8/2018
6-1802 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Reistoeslag voor alleenstaanden en singles - Wettelijk kader - Gemiddelde meerprijs - Situatie in de buurlanden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018) 20/3/2018
  Rappel 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1790 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Transportsector - Sociale fraude - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018) 9/3/2018
  Antwoord 12/4/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1789
6-1789 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Transportsector - Sociale fraude - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018) 9/3/2018
  Rappel 17/4/2018
  Antwoord 10/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1790
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 6-2309
6-1774 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/3/2018) 8/2/2018
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2278
6-1751 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Infrabel - Station van Lot - Heideveldstraat - Verkeersveiligheid - Verbetering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018) 19/1/2018
  Antwoord 10/4/2018
6-1742 Peter Van Rompuy (CD&V) eerste minister  
  GecreŽerde jobs - Type - Studie van de administratie Werk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/2/2018) 11/1/2018
  Antwoord 12/2/2018
6-1593 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Dexia - Banklicentie - Verdwijnen - Staatsschuld - Impact - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017) 25/10/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2277
6-1592 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Verdrag betreffende stabiliteit, coŲrdinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie (EMU) - Tekortkomingen in de omzetting in Belgische wetgeving - Verslag van de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017) 25/10/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2276
6-1557 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderbijslag - Situatie van co-ouderschap - Storting op een kindrekening - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017) 28/9/2017
  Antwoord 30/11/2017
6-1556 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderbijslag - Situatie van co-ouderschap - Kinderbijslagfonds - Verzoek voor een herverdeling van de kinderbijslag - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017) 28/9/2017
  Antwoord 30/11/2017
6-1555 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met andere overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017) 28/9/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2275
6-1546 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kids ID - Gescheiden ouders - Tweede exemplaar - Aanvraag - Mogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017) 12/9/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2274
6-1432 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Fiscale aangiftes - Invulling en indiening - Fiscale witwas - Strijd - Accountant en belastingconsulenten - Beschermde beroepstitel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017) 5/5/2017
  Rappel 13/6/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2273
6-1431 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Pensioenen  
  Vijfenzestigplussers - Vrijwillige activiteiten - Bijverdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017) 5/5/2017
  Antwoord 9/6/2017
6-1344 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Windmolens - Private investeerders - Rendement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017) 14/4/2017
  Antwoord 12/5/2017
6-1341 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijwilligerswerk - Werklozen - Toestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017) 14/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Antwoord 18/7/2017
6-1335 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Ambtenaren - Vrijwilligerswerk - Toestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017) 14/4/2017
  Antwoord 8/5/2017
6-1328 Peter Van Rompuy (CD&V) eerste minister  
  Aangekondigde investeringspact - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017) 21/3/2017
  Antwoord 20/4/2017
6-1327 Peter Van Rompuy (CD&V) eerste minister  
  Raad van State - Arresten - Schorsing van bestuurshandelingen - Vernietiging van bestuurshandelingen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017) 21/3/2017
  Antwoord 31/3/2017
6-1326 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werklozen - Activeringsbeleid - Maatregel ę†Springplank naar zelfstandige†Ľ - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017) 21/3/2017
  Antwoord 9/6/2017
6-1295 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Uitgeweken en teruggekeerde SyriŽstrijders - Onderzoeken - Bevolkingsregister - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2272
6-1294 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vijfenzestigplussers - (Vrijwillige) activiteiten - Bijverdiensten - OfficiŽle opgave
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017) 21/2/2017
  Antwoord 31/3/2017
6-1293 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Dienstencheques - Cijfers - Vijfenzestigplussers - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 19/4/2017
6-1292 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen - Afsluiting van de parking in Groot-Bijgaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2271
6-1284 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2270
6-1268 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017) 1/2/2017
  Rappel 14/3/2017
  Rappel 13/6/2017
  Rappel 17/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2269
6-1267 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Vrijwillige legerdienst - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017) 1/2/2017
  Antwoord 6/3/2017
6-1256 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Brussels justitiehuis - Halle-Vilvoorde - Antennes - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017) 26/1/2017
  Antwoord 8/3/2017
6-1209 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vijfenvijftigplussers - Vervroegd pensioen - Leefloon - Doorstroming - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017) 22/12/2016
  Antwoord 9/2/2017
6-1205 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwillige burgerdienst - Statuut - Vergoeding - Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers - Aanpassing - Samenwerkingsakkoord met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017) 15/12/2016
  Antwoord 10/2/2017
6-1159 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gezinnen waar geen enkel gezinslid werkt - Jobs - Creatie - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017) 2/12/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 19/1/2017
6-1139 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 24/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1138
6-1138 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 9/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1139
6-1137 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 26/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1139
6-1136 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Doorstorting aan een goed doel - Fiscale of sociale kwalificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 24/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1135
6-1135 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Doorstorting aan een goed doel - Fiscale of sociale kwalificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Antwoord 21/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1136
6-1134 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Doorstorting aan een goed doel - Fiscale of sociale kwalificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 26/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1136
6-1040 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016) 29/9/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 24/1/2017
6-1039 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus - Vergelijking tussen de DIMONA-gegevens en de loonsopgaven in de DMFA
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016) 29/9/2016
  Antwoord 10/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1038
6-1038 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus - Vergelijking tussen de DIMONA-gegevens en de loonsopgaven in de DMFA
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016) 29/9/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 8/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1039
6-990 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Hernieuwbare energie - Financiering - Crowdfunding - Maximale bijdrage per persoon - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016) 22/6/2016
  Antwoord 20/7/2016
6-945 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016) 27/4/2016
  Antwoord 24/8/2016
6-934 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Uitgeweken SyriŽstrijders - Bevolkingsregister - Schrapping - Procedure - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016) 25/4/2016
  Antwoord 1/6/2016
6-782 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Aanvullende personenbelastingen (APB) - Inkohiering - Lokale overheden - Kasprobleem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016) 16/12/2015
  Antwoord 9/5/2016
6-781 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Winterbanden- Verplichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016) 16/12/2015
  Antwoord 25/1/2016
6-778 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  No-gozones - Spanningszones - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vlaanderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016) 4/12/2015
  Antwoord 6/12/2016
6-715 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Vervolgingsbeleid - DNA-gegevensbanken - Reconstrueren van gezichten op basis van DNA-profielen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2015) 1/9/2015
  Antwoord 5/11/2015
6-578 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Luchthaven Zaventem - Drugstrafiek - strafrechtelijke procedures - Aantal - Evolutie - Voorziene beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015) 2/4/2015
  Rappel 19/5/2015
  Antwoord 27/7/2015
6-577 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Luchthaven Zaventem - Drugstrafiek - Inbreuken - Politionele processen-verbaal - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015) 2/4/2015
  Rappel 19/5/2015
  Antwoord 2/6/2015
6-567 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van onder andere levenskwaliteit, enz. - Uitwerking - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015) 30/3/2015
  Rappel 19/5/2015
  Antwoord 27/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-566
6-566 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van onder andere levenskwaliteit, enz. - Uitwerking - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015) 30/3/2015
  Rappel 19/5/2015
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-567
6-498 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Drones - Het vliegen zonder toestemming - Processen-verbaal en gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)-boetes - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015) 19/3/2015
  Rappel 30/4/2015
  Antwoord 19/5/2015
6-497 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Drones - Gebruik - Directoraat-generaal Luchtvaart - Goedkeuringen - Cijfers - Inbreuken - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015) 19/3/2015
  Rappel 30/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-485 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Woonbonus - Klachten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015) 16/3/2015
  Rappel 20/4/2015
  Antwoord 12/11/2015
6-434 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Strijd tegen terrorisme - ę No-go Ľ-zones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2015) 10/2/2015
  Rappel 19/3/2015
  Antwoord 2/4/2015
6-406 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Woonbonus - Overdracht met behoud van krediet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015) 22/1/2015
  Rappel 4/3/2015
  Antwoord 12/11/2015