Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Olga Zrihen

25 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11203 Olga Zrihen (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Garocentre - Inklaringsdienst - Opheffing
  Verzending vraag 27/2/2014
  Antwoord 14/3/2014
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-1337
5-10323 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de transparantie van ondernemingen inzake hun bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3849
5-10164 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verboden verkoop van geneesmiddelen op het internet - Operatie PANGEA VI - Interpol - Inbeslagnames van geneesmiddelen - Balans - Aanbevelingen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-10154 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Smokkelmedicijnen - Namaak - Verkoop op het internet - ďCybersquadĒ-cel - Oprichting - Overleg met de Europese douanediensten - Instrumenten
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 26/11/2013
5-9808 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Budgetmeters voor aardgas - Gevaar - veiligheidswaarborgen - Maatregelen
  Verzending vraag 28/8/2013
  Antwoord 7/11/2013
5-9506 Olga Zrihen (PS) minister van Werk  
  SHAPE - Burgerpersoneel - Situatie
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 30/4/2014
5-9424 Olga Zrihen (PS) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De rampzalige humanitaire toestand in de vluchtelingenkampen van Zuid-Soedan
  Verzending vraag 28/6/2013
  Antwoord 11/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2851
5-8800 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Schoonheids- en verzorgingsproducten - aanwezigheid van hormoonontregelaars - Gevaarlijkheid - Verslag van het Europees Parlement - Belgische regelgeving - Etikettering - Informatie voor de consument - Eventuele terugtrekking van het betrokken product
  Verzending vraag 19/4/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7978 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het begrip vrije, voorafgaande en weloverwogen toestemming in handelsovereenkomsten
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2867
5-7621 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Colombia - Eerbiediging van de mensenrechten - Bescherming van de landbouwgemeenschappen - Colombiaanse wet van 24 mei 2011 - Toepassing - Druk van de Europese Unie (EU) - Vrijhandelsverdrag - Ratificatie - Eventuele blokkering door Belgie
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 15/4/2013
5-6771 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De hervorming van de geestelijkegezondheidssector
  Verzending vraag 18/7/2012
  Antwoord 5/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2426
5-3879 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Uitreiking van een visum voor de Rwandese generaal Karenzi Karaka
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3878 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) Verdrag nr. 169
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3748 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  De terugbetaling van de tweede schijf van de Tunesische uitstaande schuld in de maand september 2011
  Verzending vraag 17/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-285
5-3510 Olga Zrihen (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Sleepsysteem car-a-tow - Wettelijkheid van het systeem - Richtlijn 94/20/EU en richtlijn 71/320/EU - Toepassing
  Verzending vraag 18/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2829 Olga Zrihen (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Cloud Computing - Respect voor de persoonlijke levenssfeer - Gegevensbescherming - Waarborgen
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 1/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2828
5-2828 Olga Zrihen (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Cloud Computing - Respect voor de persoonlijke levenssfeer - Gegevensbescherming - Waarborgen
  Verzending vraag 20/7/2011
  Antwoord 29/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2829
5-2690 Olga Zrihen (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Cloud Computing - Respect voor de persoonlijke levenssfeer - Gegevensbescherming - Waarborgen
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 24/8/2011
5-2689 Olga Zrihen (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Biometrische paspoorten - Aanmaakkosten - Diensten voor de gebruiker - Bescherming van de persoonsgegevens - Veralgemening van de biometrische toepassingen
  Verzending vraag 8/7/2011
  Antwoord 23/9/2011
5-2618 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Horecasector - Installatie van een geregistreerd kassasysteem - Strijd tegen zwartwerk - Vrees van de Federatie Ho.Re.Ca. Vlaanderen - Standpunt van de Brusselse en de Waalse horecafederaties
  Verzending vraag 23/6/2011
  Antwoord 8/7/2011
5-2261 Olga Zrihen (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Dierenmishandeling - Wetgeving - Toepassing - De paarden van Ogy
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 6/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2260
5-2260 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dierenmishandeling - Wetgeving - Toepassing - De paarden van Ogy
  Verzending vraag 6/5/2011
  Antwoord 12/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2261
5-2259 Olga Zrihen (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bois-d'Haine - Invasie van ratten Ė Gangen in de spoorwegbermen - Maatregelen van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS)
  Verzending vraag 6/5/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1699 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Het overgangsrecht in Burundi
  Verzending vraag 10/3/2011
  Antwoord 1/6/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-605
5-773 Olga Zrihen (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  De gevolgen voor de KMO's van het voorstel van Europese richtlijn over de consumentenrechten
  Verzending vraag 29/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-233