Politieke samenstelling en taalgroepen - 07/12/2007 - CD&V N-VA - Politieke samenstelling en taalgroepen

Beke Wouter rechtstreeks verkozen senator (Nederlands kiescollege) - CD&V N-VA
Claes Dirk geco÷pteerd senator - CD&V N-VA
Ide Louis rechtstreeks verkozen senator (Nederlands kiescollege) - CD&V N-VA
Lanjri Nahima rechtstreeks verkozen senator (Nederlands kiescollege) - CD&V N-VA
Leterme Yves rechtstreeks verkozen senator (Nederlands kiescollege) - CD&V N-VA
Schelfhout Els geco÷pteerd senator - CD&V N-VA
Schouppe Etienne rechtstreeks verkozen senator (Nederlands kiescollege) - CD&V N-VA
Smet Miet gemeenschapssenator (Vlaams Parlement) - CD&V N-VA
Stevens Helga gemeenschapssenator (Vlaams Parlement) - CD&V N-VA
Tindemans Elke rechtstreeks verkozen senator (Nederlands kiescollege) - CD&V N-VA
Van Parys Tony rechtstreeks verkozen senator (Nederlands kiescollege) - CD&V N-VA
Van den Brande Luc gemeenschapssenator (Vlaams Parlement) - CD&V N-VA
Vandenberghe Hugo rechtstreeks verkozen senator (Nederlands kiescollege) - CD&V N-VA
de Bethune Sabine rechtstreeks verkozen senator (Nederlands kiescollege) - CD&V N-VA