Auteurs- en sprekersregister betreffende "Poelaert Kris" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Kris Poelaert, gecoŲpteerd senator
7-39
p. 4 7-39 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de impact van sikkelcelziekte op het privť, school- en beroepsleven en ter verbetering van de aanpak van de problemen en noden van de zieken en hun gezin (7-455)      
  Amendement nr 7 van de heren Stijn De Roo en Kris Poelaert
7-455/2
p. 4 7-455/2 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Nabije Oosten en de vreedzame oplossing van het IsraŽlisch-Palestijns conflict (7-500)      
  Amendementen nrs 32 tot 47 van de heren Orry Van de Wauwer en Kris Poelaert
7-500/2
p. 13-22 7-500/2 p. 13-22 (PDF)
Voorstel van resolutie over de wijze waarop BelgiŽ meer kan wegen op het Europees besluitvormingsproces (7-499)      
  Voorstel van mevrouw Karin Brouwers en de heren Rik Daems, Bert Anciaux, Peter Van Rompuy, Orry Van de Wauwer, Kris Poelaert en Stijn De Roo
7-499/1
p. 1-15 7-499/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie tot aanneming van een internationaal verdrag inzake de rechten van ouderen (7-272)      
  Bespreking
7-42
p. 5-16 7-42 p. 5-16 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen en de Verenigde Grondwettelijke Vergadering op te richten (7-487)      
  Voorstel van mevrouw Karin Brouwens en de heren Orry Van de Wauwer, Kris Poelaert, Peter Van Rompuy en Stijn De Roo
7-487/1
p. 1-6 7-487/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat (7-456)      
  Algemene bespreking
7-43
p. 25-45 7-43 p. 25-45 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999