Auteurs- en sprekersregister betreffende "Groothedde Celia" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw Celia Groothedde, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-14
p. 5-6 7-14 p. 5-6 (PDF)
Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep voor Europol (GPC Europol) - Europees Parlement, Brussel - 1 en 2 februari 2021 (7-231)      
  Verslag van mevrouw Celia Groothedde
7-231/1
p. 1-23 7-231/1 p. 1-23 (PDF)
Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep voor Europol (GPC Europol) - Europees Parlement, Brussel - 25-26 oktober 2021 (Activiteitenverslag maart-september 2021 en voorstelling van het draft multiannual programming document 2022-2024 - Cybermisdaad in de EU met de klemtoon op online kindermisbruik en de samenwerking met derde landen, privépersonen en NGO's - Financiële misdaad en corruptie - Bescherming van de financiële belangen van de EU) (7-318)      
  Verslag van de dames Celia Groothedde en Nadia Sminate
7-318/1
p. 1-29 7-318/1 p. 1-29 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis (7-225)      
  Verzoek van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Fourat Ben Chikha en Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Celia Groothedde, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-225/1
p. 1-15 7-225/1 p. 1-15 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld (Mishandeling van vrouwen rond de periode van hun bevalling) (7-245)      
  Verzoek van de dames France Masai, Celia Groothedde en Hélène Ryckmans, de heren Fourat Ben Chikha en Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Soetkin Hoessen, de heer Chris Steenwegen, de dames Farida Tahar en Véronique Durenne, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez, Alexander Miesen, Philippe Courard en Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren André Frédéric en Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Latifa Gahouchi, Nadia El Yousfi, Katia Segers en Els Ampe
7-245/1
p. 1-17 7-245/1 p. 1-17 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-245/1)
7-19
p. 35-42 7-19 p. 35-42 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met betrekking tot de erkenning van dieren als wezens met gevoel (7-372)      
  Voorstel van de heer Fourat Ben Chikha, mevrouw France Masai, de heren Rodrigue Demeuse en Chris Steenwegen en de dames Hélène Ryckmans, Soetkin Hoessen, Zoé Genot, Celia Groothedde en Farida Tahar
7-372/1
p. 1-6 7-372/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met betrekking tot het organiseren van hoorzittingen voor de voordracht van kandidaten voor een ambt van rechter bij het Grondwettelijk Hof (7-320)      
  Voorstel van mevrouw France Masai, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Bert Anciaux en mevrouw Celia Groothedde
7-320/1
p. 1-4 7-320/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Nieuwe termijn voor een vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof nadat een Europese norm nietig werd verklaard door het Hof van Justitie) (7-235)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Bert Anciaux en Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Celia Groothedde, Sabine Laruelle en France Masai
7-235/1
p. 1-4 7-235/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse juridische terminologie heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die het bevoegde orgaan van de Duitstalige Gemeenschap heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits) (7-292)      
  Algemene bespreking
7-27
p. 8-13 7-27 p. 8-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul (... inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) (7-271)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Karin Brouwers, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Bert Anciaux, de dames Katia Segers, Hélène Ryckmans en Celia Groothedde en de heren Tom Ongena en Rik Daems
7-271/1
p. 1-8 7-271/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het optreden van België met het oog op een echtvaardige en duurzame vredesregeling in het Nabije Oosten (7-258)      
  Voorstel van mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha, de dames France Masai, Celia Groothedde en Farida Tahar, de heer Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Soetkin Hoessen en de heer Chris Steenwegen
7-258/1
p. 1-10 7-258/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie tot oprichting van een burgerpanel in de Senaat in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa (7-266)      
  Voorstel van de heer Rodrigue Demeuse, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha, de dames France Masai, Celia Groothedde en Zoé Genot, de heer Chris Steenwegen en de dames Farida Tahar en Soetkin Hoessen
7-266/1
p. 1-6 7-266/1 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999