Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lijnen Nele" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
'Internet voor iedereen'-project (Gegevens) (3-6233)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8808-8809 3-81 p. 8808-8809 (PDF)
Antigifcentrum - Beten van slangen en reptielen - Oproepen (3-7085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10082 3-89 p. 10082 (PDF)
Baarmoederhalskanker - Vaccin (Gardasil - Terugbetaling door de ziekteverzekering) (3-7745)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10264-10265 3-89 p. 10264-10265 (PDF)
CommerciŽle nummerplaten (Z-platen - Praktische problemen om ze op te hangen - Procedure voor de verlenging van de platen) (3-1978)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lijnen aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 131-132 3-194 p. 131-132 (PDF)
De cijfers inzake zwartwerk in BelgiŽ (Sociale fraude - Uitbreiding van de dienstencheques naar seizoenarbeid, zoals de horeca ?) (3-1149)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-169
p. 27-29 3-169 p. 27-29 (PDF)
De wegmarkeringen in de zone-30 (Signalisatie in schoolomgevingen) (3-1779)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lijnen aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-177
p. 107-108 3-177 p. 107-108 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Lijnen, gecoŲpteerd senator
3-154
p. 8 3-154 p. 8 (PDF)
Evaluatie van de begrotingshulp (Ontwikkelingssamenwerking) (3-1936)      
  Verslag van de dames Zrihen en Lijnen
3-1936/1
p. 1-73 3-1936/1 p. 1-73 (PDF)
Generische geneesmiddelen - Terugbetaling (3-7907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10730-10731 3-90 p. 10730-10731 (PDF)
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid) (3-1930)      
  Voorstel van de dames Anseeuw en Lijnen en de heer Willems
3-1930/1
p. 1-12 3-1930/1 p. 1-12 (PDF)
Honden - Aantal bijtincidenten - Muilkorf (3-7753)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10565-10566 3-90 p. 10565-10566 (PDF)
Honden - Bijtincidenten - Tussenkomst verzekeringen (3-7755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10654-10655 3-90 p. 10654-10655 (PDF)
Kafka - Wetgeving - Kosten-batenanalyse (Regels bijgekomen en geschrapt - EU-invloed) (3-7750)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10815-10817 3-90 p. 10815-10817 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (3-1986)      
  Verslag van mevrouw Lijnen
3-1986/7
p. 1-9 3-1986/7 p. 1-9 (PDF)
   Begrotingsmaatregel : beperking van het bedrag t.v.v. de RSZ-Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten ter financiering van de veiligheids- en preventiecontracten
3-1986/7
p. 3 3-1986/7 p. 3 (PDF)
   Federale politie - Affectatie van ontvangsten die nog niet expliciet zijn opgenomen onder artikel 115 van de wet van 7 december 1998
3-1986/7
p. 3 3-1986/7 p. 3 (PDF)
  3-1986/7
p. 4 3-1986/7 p. 4 (PDF)
   Federale politie - Basisallocaties
3-1986/7
p. 3 3-1986/7 p. 3 (PDF)
   Politie - Strijd tegen de jeugdcriminaliteit - Samenwerking met de scholen - MinisteriŽle omzendbrief
3-1986/7
p. 4 3-1986/7 p. 4 (PDF)
  3-1986/7
p. 4-5 3-1986/7 p. 4-5 (PDF)
  3-1986/7
p. 7-8 3-1986/7 p. 7-8 (PDF)
   Radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten
3-1986/7
p. 3 3-1986/7 p. 3 (PDF)
  3-1986/7
p. 8 3-1986/7 p. 8 (PDF)
   Taak van de politiezones - Bijkomende financiŽle lasten
3-1986/7
p. 4 3-1986/7 p. 4 (PDF)
  3-1986/7
p. 5-6 3-1986/7 p. 5-6 (PDF)
  3-1986/7
p. 7 3-1986/7 p. 7 (PDF)
   Veiligheids- en preventiecontracten
3-1986/7
p. 2 3-1986/7 p. 2 (PDF)
  3-1986/7
p. 4-5 3-1986/7 p. 4-5 (PDF)
  3-1986/7
p. 7 3-1986/7 p. 7 (PDF)
Overheid - Personeelsbeleid - Diversiteit - Taalexamens (Computergestuurde tests versus schriftelijke taaltests - Gegevens - Selor - Allochtonen) (3-6473)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9295-9296 3-85 p. 9295-9296 (PDF)
Strategisch plan voor de modernisering van de Krijgsmacht - Onroerende goederen - Verkoop (Depots in Limburg - Procedure - Depot te Hechtel-Eksel) (3-6326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8972-8973 3-82 p. 8972-8973 (PDF)
Verkrachtingen als oorlogsstrategie (Sexueel geweld bij kindsoldaten - Democratische Republiek Congo) (3-1977)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lijnen aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 129-131 3-194 p. 129-131 (PDF)
Voorstel van resolutie om de impact van "aasgierfondsen" op de schuldverlichting van derdewereldlanden in te perken ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten) (3-2414)      
  Voorstel van de dames Anseeuw en Lijnen en de heer Willems
3-2414/1
p. 1-12 3-2414/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een aangepaste wegmarkering in schoolomgevingen (Groene doorlopende streep om de schoolomgeving beter zichtbaar te maken) (3-1933)      
  Voorstel van mevrouw Lijnen
3-1933/1
p. 1-4 3-1933/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Algemene bespreking
   Omzetting van de Europese richtlijn inzake leeftijdsdiscriminatie
3-177
p. 62 3-177 p. 62 (PDF)
   Telewerken - CAO nr 85 - Openbaar ambt
3-177
p. 62-63 3-177 p. 62-63 (PDF)
   Wijziging wet 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie
3-177
p. 63 3-177 p. 63 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (3-1988)      
  Verslag van mevrouw Lijnen
3-1988/7
p. 1-7 3-1988/7 p. 1-7 (PDF)
   Diefstalpreventie en controle bij het verlaten van de onderneming of de werkplaats
3-1988/7
p. 2-4 3-1988/7 p. 2-4 (PDF)
   Overgangsmaatregelen betreffende het medisch beschermingsstatuut en betreffende het verblijfsrecht voor ongehuwd samenwonen
3-1988/7
p. 4 3-1988/7 p. 4 (PDF)
  3-1988/7
p. 5 3-1988/7 p. 5 (PDF)
   RepatriŽring van illegalen
3-1988/7
p. 5-7 3-1988/7 p. 5-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (3-1989)      
  Verslag van mevrouw Lijnen
3-1989/6
p. 1-4 3-1989/6 p. 1-4 (PDF)
   Overgang van de magistraten van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen naar de Raad voor vreemdelingenbetwinstingen
3-1989/6
p. 2 3-1989/6 p. 2 (PDF)
  3-1989/6
p. 3 3-1989/6 p. 3 (PDF)
   Verhoging van het aantal tijdelijke auditeurs bij de Raad van State
3-1989/6
p. 2 3-1989/6 p. 2 (PDF)
   Wijziging wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Technische wijzigingen
3-1989/6
p. 2 3-1989/6 p. 2 (PDF)
   Wijziging wet 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Technische verbeteringen
3-1989/6
p. 2 3-1989/6 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Verbod schadelijke stoffen vanaf schepen in zee te lozen - In overeenstemming brengen van de MARPOL-wet met de bijlage VI van MARPOL 73/78 : uitbreidingen van het lozingsverbod met bepaalde emissies in de atmosfeer - Omzetting van richtlijn 2005/35/EG en kaderbesluit 2005/667/JBZ die voorzien in de strafbaarstelling van lozingen : strafbaarstelling lozingen vanaf vreemde schepen; gevangenisstraffen voor ernstige gevallen) (3-1943)      
  Verslag van mevrouw Lijnen
3-1943/2
p. 1-3 3-1943/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (3-1953)      
  Verslag van mevrouw Lijnen
3-1953/5
p. 1-14 3-1953/5 p. 1-14 (PDF)
Zelfstandigen - Inkomenscompensatie aan zelfstandigen - Openbare werken - Overgangsmaatregelen (3-7748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10738 3-90 p. 10738 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999