S. 3-1930 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
-------------------------
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
Stťphanie Anseeuw    Nele Lijnen    Luc Willems   

vrijheid van het handelsverkeer
herziening van de grondwet
ondernemingsgeest
vrije markt
economische rechten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1930/1 3-1930/1 (PDF) Herziening van de grondwet 21/11/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/11/2006   Indiening Doc. 3-1930/1 3-1930/1 (PDF)
21/11/2006   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/11/2006   Verzending naar commissie
25/1/2007   Inschrijving op agenda
25/1/2007   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd