Auteurs- en sprekersregister betreffende "Wilmots Marc" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De problematiek van de doping in de sport (3-366)      
  Verslag van de heren Germeaux en Wilmots
3-366/1
p. 1-198 3-366/1 p. 1-198 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Wilmots
3-366/2
p. 1-3 3-366/2 p. 1-3 (PDF)
  Tweede verslag van de heren Germaux en Wilmots
3-366/3
p. 1-5 3-366/3 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van de heren Germeaux en Wilmots, na terugzending door de plenaire vergadering
3-366/6
p. 1-2 3-366/6 p. 1-2 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Wilmots, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het gebruik van de sport- en cultuurcheques aan te moedigen (Vrijstelling van personenbelasting - Artt. 38 en 53 WIB 1992) (3-489)      
  Voorstel van de heer Wilmots en mevrouw Defraigne
3-489/1
p. 1-5 3-489/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek teneinde een summiere laagdrempelige bemiddelingsprocedure in te voeren (3-840)      
  Voorstel van mevrouw Crombé-Berton en de heer Wilmots
3-840/1
p. 1-6 3-840/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren (3-126)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Defraigne en de heer Wilmots
3-126/2
p. 1-2 3-126/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Wilmots
3-126/5
p. 1-14 3-126/5 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Mishandelde dieren : inbeslagneming; eigendomsoverdracht aan een asiel of een zoo; adoptie) (3-300)      
  Verslag van de heer Wilmots
3-300/3
p. 1-4 3-300/3 p. 1-4 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Wilmots, na terugzending door de plenaire vergadering
3-300/6
p. 1-2 3-300/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten teneinde in restaurants en cafés een rookverbod in te voeren (Probleem van het "passief roken" beschouwd als een risico voor de volksgezondheid - Rookverbod in gesloten en voor het publiek toegankelijke plaatsen waar voedingsmiddelen en/of andere producten voor consumptie worden aangeboden - Machtiging aan de Koning) (3-1080)      
  Voorstel van mevrouw de T'Serclaes en de heren Brotchi en Wilmots
3-1080/1
p. 1-6 3-1080/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft de erkenning van handelszaken voor dieren (Slecht behandelde dieren : inbeslagneming; verslag van de Diergeneeskundige Dienst; intrekking van de erkenning) (3-298)      
  Verslag van de heer Wilmots
3-298/3
p. 1-3 3-298/3 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999