Auteurs- en sprekersregister betreffende "Malcorps Johan" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Afvalstoffen - Transport - Milieuwetgeving - Overtredingen (2-2616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3935-3936 2-70 p. 3935-3936 (PDF)
Antwerps GEN - Uitbouw van spoorlijn 52 tot een volwaardige voorstadslijn (2-714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 863-864 2-19 p. 863-864 (PDF)
Astma - Kinderen - Onderzoek - Maatregelen (2-2058)      
  Reglement van de Senaat (2001-2002)
   Beroep op artikel 69 (Ontvankelijkheid van de vragen)
Bul. 2-54
p. 2932 2-54 p. 2932 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-54
p. 2930-2940 2-54 p. 2930-2940 (PDF)
Auto-ongevallen - Verblinding door de zon - Preventieve maatregelen (2-665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 841 2-19 p. 841 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 1986-1987 2-40 p. 1986-1987 (PDF)
Autobanden - E-markering - Hergebruik (Afkeuring bij technische controle) (2-634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 789 2-18 p. 789 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1111 2-24 p. 1111 (PDF)
BTW - Fietsherstellingen - Verminderd tarief - Toepassing (2-561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-15
p. 666 2-15 p. 666 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 830 2-18 p. 830 (PDF)
Bedrijfsongelukken - Ontploffing in Toulouse - Preventie in BelgiŽ (Productie van kunstmeststoffen op basis van ammoniumnitraat - Seveso-installaties : afstandsregeling en veiligheidsinspecties) (2-1561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2172-2173 2-43 p. 2172-2173 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2782-2783 2-52 p. 2782-2783 (PDF)
Bedrijfsongelukken - Ontploffing in Toulouse - Preventie in BelgiŽ (Productie van kunstmeststoffen op basis van ammoniumnitraat - Seveso-installaties : afstandsregeling en veiligheidsinspecties) (2-1562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-43
p. 2190-2192 2-43 p. 2190-2192 (PDF)
Bestrijdingsmiddelen - Geplande vermindering van het gebruik (2-1079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1488-1490 2-30 p. 1488-1490 (PDF)
Bestrijdingsmiddelen - Geplande vermindering van het gebruik in de land- en tuinbouw (2-1078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1432-1433 2-29 p. 1432-1433 (PDF)
Biologische landbouw - Vertraging van de uitbetaling van de steun voor zij die omschakelden - Maatregelen (2-753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 971-972 2-21 p. 971-972 (PDF)
Bliksemafleiders - Radioactiviteit - Verwijdering (Middelen van het Agentschap voor nuclťaire controle) (2-2112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3040-3041 2-56 p. 3040-3041 (PDF)
Blootstelling aan fluor - Advies Hoge Gezondheidsraad - Gevolgen voor de volksgezondheid (Hoge concentraties in leidingwater, flessenwater en eetwaren) (2-562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-15
p. 661-662 2-15 p. 661-662 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 907-908 2-20 p. 907-908 (PDF)
Bouwvakkers - Cement - Chromaatgehalte (metselaarseczeem) (2-384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 446 2-11 p. 446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 672-673 2-15 p. 672-673 (PDF)
Bromfietsers - Gebruik van het fietspad - Afschaffing - Onderzoek (Verkeersveiligheid) (2-882)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1256-1257 2-27 p. 1256-1257 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1357-1358 2-28 p. 1357-1358 (PDF)
Burgerlijke luchtvaart gelocaliseerd op militaire vliegvelden - Milieuhinder (2-1270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1780-1782 2-36 p. 1780-1782 (PDF)
De BTW-verlaging voor kringloopcentra en andere instellingen met een sociaal oogmerk (Milieuvriendelijke activiteiten - Ecofiscaliteit) (2-195)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-62
p. 19-20 2-62 p. 19-20 (PDF)
De Belgische deelneming aan het onderzoeksprogramma inzake het "Joint Strike Fighter-vliegtuig" (Mogelijke opvolger van de F16) (2-49)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-15
p. 15-16 2-15 p. 15-16 (PDF)
De Europese besluitvorming rond de bestrijdingsmiddelen Paraquat en Aldicarb (Lobbying op Europees niveau voor een versoepeling van de wetgeving inzake bestrijdingsmiddelen - Paraquat vooral gebruikt in de fruitteelt en Aldicarb in de suikerbietenteelt) (2-967)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-273
p. 28-32 2-273 p. 28-32 (PDF)
De PCB's en dioxines in scharreleieren (Metingen van concentraties - Voorzorgsmaatregelen en informatie van de bevolking - Samenwerking met de gewesten) (2-879)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-237
p. 65-68 2-237 p. 65-68 (PDF)
De PCB-contaminatie van vis (Veiligheidsnormen) (2-254)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-78
p. 21-26 2-78 p. 21-26 (PDF)
De Post - Personeelsbeleid - Aanpak fraudegeval (2-565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-15
p. 687-688 2-15 p. 687-688 (PDF)
De aanleg van de "IJzeren Rijn" (2-131)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-45
p. 36-42 2-45 p. 36-42 (PDF)
De aanslepende inactiviteit van de onbemande camera's in de regio Antwerpen (2-939)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-264
p. 78-82 2-264 p. 78-82 (PDF)
De aanwezigheid van kobalt en kwik in tandheelkundige legeringen (Allergene reacties - Erkenning van het beroep van tandprothesist) (2-306)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-89
p. 35-39 2-89 p. 35-39 (PDF)
De afwijzing van een CO2-taks als instrument voor een Belgisch klimaatbeleid (2-262)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-81
p. 61-65 2-81 p. 61-65 (PDF)
De douane- en gezondheidscontroles op de invoer van fruit via de Belgische zeehavens (Naleving van de wettelijke procedures) (2-839)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-218
p. 121-125 2-218 p. 121-125 (PDF)
De eisen van de Europese Commissie inzake de berging van radioactief afval (2-1243)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-270
p. 17-18 2-270 p. 17-18 (PDF)
De erkenning van asbestgerelateerde aandoeningen door het Fonds voor Beroepsziekten (2-361)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 49-58 2-96 p. 49-58 (PDF)
De erkenning van beroepsziekten (Procedure - Toegang tot het Fonds voor Beroepsziekten - Erkenning beroepskanker) (2-821)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-214
p. 20-24 2-214 p. 20-24 (PDF)
De erkenning van gemeenten als toeristische gemeenten (Criteria voor de erkenning als toeristische gemeente - Artikel 14 van de arbeidswet van 16 maart 1971 - Artikel 14 van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht - Artikel 5 van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening - Eventuele wijzigingen - Weigering tot erkenning van Maasmechelen als toeristische gemeente - Noodzaak van sluitingstijden en rustdagen) (2-1014)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-211
p. 18-19 2-211 p. 18-19 (PDF)
De evaluatie van de sensibiliseringscampagnes tot ontmoediging van het gebruik van antibiotica (Probleem van de antibioticaresistentie - In het ziekenhuis opgelopen bacteriŽle besmettingen - Voorschrijfprofiel geneesheren - Investering door de farmaceutische industrie in onderzoek) (2-958)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-270
p. 70-75 2-270 p. 70-75 (PDF)
De evaluatie van tien jaar milieuvorderingsrecht en de toegang van burgers tot het gerecht voor de verdediging van milieubelangen (2-980)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-276
p. 9-10 2-276 p. 9-10 (PDF)
De eventuele omschakeling van het postvervoer via het spoor naar wegverkeer (Mobiliteit verenigbaar met een duurzame ontwikkeling) (2-608)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-166
p. 12-13 2-166 p. 12-13 (PDF)
De eventuele versoepeling van de Kyoto-norm voor BelgiŽ (Reactie op de verklaringen van de Vlaams minister van Economie na de stellingnamen van de chemische nijverheid - Protocol van Kyoto - Verplichtingen van BelgiŽ - Ratificatieprocedure - Nationaal Klimaatplan) (2-986)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-206
p. 10-12 2-206 p. 10-12 (PDF)
De financiering van de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven (2-299)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-57
p. 7-9 2-57 p. 7-9 (PDF)
De gezondheidsproblemen van de hulpverleners die ingesprongen zijn bij de brand in de pesticidenfabriek Protex (Deurne, 1991 - Pentachloorfenol - Inzage medisch dossier) (2-208)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 25-27 2-39 p. 25-27 (PDF)
De houding van BelgiŽ en de Europese Unie ten aanzien van de Verenigde Staten na de opzegging van het Kyoto-protocol (Beslissing van de Amerikaanse regering om geen verantwoordelijkheid op te nemen inzake de overeengekomen CO2-reducties) (2-440)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 57-62 2-110 p. 57-62 (PDF)
De houding van sommige verzekeringsmaatschappijen ten aanzien van ouders van verongelukte kinderen (Problemen bij de regeling van een schadegeval) (2-768)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-201
p. 39-41 2-201 p. 39-41 (PDF)
De informatie die het Parlement wordt verstrekt over de Amerikaanse troepenbewegingen op ons grondgebied (Voorbereidingen voor een oorlog tegen Irak - Informatie verstrekt aan de Commissie Deelname aan buitenlandse missies - Transit van Amerikaans materieel en doortocht van NAVO-troepen) (2-1218)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-265
p. 30-33 2-265 p. 30-33 (PDF)
De invoering van autoverlichting overdag (Beslissing van de Europese Commissie - Bezorgdheid van de zwakke weggebruikers) (2-550)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-144
p. 17-20 2-144 p. 17-20 (PDF)
De invoering van een inhaalverbod voor vrachtwagens in BelgiŽ (Overleg met de Gewesten) (2-820)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-214
p. 53-55 2-214 p. 53-55 (PDF)
De invoering van een kilometerheffing in BelgiŽ (Fileprobleem) (2-439)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-108
p. 63-70 2-108 p. 63-70 (PDF)
De invoering van een kilometerheffing in BelgiŽ (Fileprobleem) (2-449)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-108
p. 63-70 2-108 p. 63-70 (PDF)
De inzet van helikopters voor het stedelijk veiligheidsbeleid (2-959)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-201
p. 11-13 2-201 p. 11-13 (PDF)
De koppeling van gerechtsdossiers door het Antwerps parket (Actie van de fietsactivisten van "Spaak en Tandrad" en brandstichtingen toegeschreven aan het "Animal Liberation Front" - Zelfde verdachten - Art. 406 Strafwetboek : belemmering van het verkeer) (2-290)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 14-15 2-57 p. 14-15 (PDF)
De maatregelen die de regering zal nemen om ademhalingsproblemen bij kinderen aan te pakken (2-164)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-32
p. 21-22 2-32 p. 21-22 (PDF)
De massale seponering van processen-verbaal inzake milieuovertredingen door de Vlaamse parketten (Reactie op het Milieuhandhavingsrapport 2001 van de Vlaamse Milieu-inspectie) (2-1023)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 23-24 2-212 p. 23-24 (PDF)
De mogelijkheid van verkiezingen op een weekdag (2-1232)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-267
p. 14-15 2-267 p. 14-15 (PDF)
De niet-toepassing van de wet van 16 juli 1993 betreffende de ecotaksen (Probleem van de ecotakses op drankkartons) (2-302)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquense, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 66-68 2-89 p. 66-68 (PDF)
De nood aan een milieueffectrapport voor de IJzeren Rijn op Vlaams grondgebied (Milieueffect - Leefbaarheid van de woonkernen) (2-355)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-95
p. 20-26 2-95 p. 20-26 (PDF)
De nood aan een ťťnvormig beleid ten aanzien van aandoeningen als het Balkansyndroom en het chronisch vermoeidheidssyndroom (2-314)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-89
p. 52-59 2-89 p. 52-59 (PDF)
De ongevallen die veroorzaakt worden door vrachtwagens (Probleem van de dode hoek) (2-339)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-70
p. 15-16 2-70 p. 15-16 (PDF)
De opportuniteit van een beleid inzake autofiscaliteit gericht op milieu en gezondheid (Dieselwagen) (2-54)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-29
p. 61-65 2-29 p. 61-65 (PDF)
De opvolging van de omzendbrief van de procureur des Konings te Antwerpen omtrent de quota voor de behandeling van processen-verbaal voor verkeersovertredingen (2-948)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-267
p. 60-63 2-267 p. 60-63 (PDF)
De opvolging van de werking van de spoorlijncomitťs (Regionale lijnen Antwerpen-Boom-Puurs, Gent-Eeklo en Mol-Hasselt : desiderata) (2-947)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-267
p. 59-60 2-267 p. 59-60 (PDF)
De opvolging van het federaal plan inzake de bestrijding van ozonvervuiling en verzuring (2-315)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-61
p. 8-11 2-61 p. 8-11 (PDF)
De opvolging van verkeersboetes (Nodige middelen voor de behandeling van bijkomende processen-verbaal die voortvloeien uit de toename van het aantal politiecontroles) (2-859)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-237
p. 55-59 2-237 p. 55-59 (PDF)
De pesticidenresidu's in groenten en fruit (2-751)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-201
p. 55-63 2-201 p. 55-63 (PDF)
De pesticidenresten in aardbeien (2-335)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-67
p. 16-18 2-67 p. 16-18 (PDF)
De quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen (Overvloed aan processen-verbaal ingevolge de installatie van onbemande camera's - Inning van de boetes) (2-1162)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-251
p. 15-20 2-251 p. 15-20 (PDF)
De quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen (Overvloed aan processen-verbaal ingevolge de installatie van onbemande camera's - Inning van de boetes) (2-1170)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-251
p. 15-20 2-251 p. 15-20 (PDF)
De risico's voor milieu en gezondheid van sommige houtverduurzamingsmiddelen (2-32)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-18
p. 42-45 2-18 p. 42-45 (PDF)
De sociale en ecologische gevolgen van de uitvoer van Belgische tweedehandswagens naar West-Afrika (en Oost-Europa) (2-412)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Onwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Onwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-105
p. 49-55 2-105 p. 49-55 (PDF)
De spoorinvesteringen tot ontsluiting van de Antwerpse haven (2-2)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-8
p. 4-12 2-8 p. 4-12 (PDF)
De steun aan patiŽnten die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) (Werking van de referentiecentra - Aantal patiŽnten - Geneesmiddelen, onderzoeken en behandelwijzen - Toegelaten arbeid - Studies - Overleg met patiŽntenverenigingen) (2-893)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-241
p. 44-52 2-241 p. 44-52 (PDF)
De toepassing van de wet op de ecotaksen op de drankkartons (Vrijstelling voor recyclage) (2-111)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-39
p. 50-52 2-39 p. 50-52 (PDF)
De toepassing van de wetgeving inzake de opiniepeilingen (Wet van 18 april 1985 - Opheffing van artikel 5 betreffende het publicatieverbod in sperperiodes door de wetswijziging van 21 juni 1991 - Dode letter gebleven wet) (2-1253)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Picquť, minister van Economie ent Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-271
p. 25-27 2-271 p. 25-27 (PDF)
De tolerantiedrempel die wordt gehanteerd bij het verbaliseren van snelheidsovertredingen (2-902)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 23-25 2-188 p. 23-25 (PDF)
De tweede spoortoegang tot de Antwerpse haven (2-15)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-8
p. 4-12 2-8 p. 4-12 (PDF)
De uitspraak van de rechter inzake het ongeval op de Gasmeterlaan in Gent (Verkeersongeval met als gevolg de dood van twee tienermeisjes - Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de sterke weggebruikers) (2-1176)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 19-20 2-253 p. 19-20 (PDF)
De uitvoering door BelgiŽ van de in het Kyoto-protocol aangegane verbintenissen (Klimaatconferentie - Vermindering CO2-uitstoot) (2-169)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-59
p. 69-72 2-59 p. 69-72 (PDF)
De uitvoering van de afspraken inzake de aanpak van milieucriminaliteit (Uitvoering van het Federaal Veiligheidsplan - Inspectiediensten - Milieuhandhavingswetgeving - Milieucriminaliteit op zee - Vorming van de bevoegde instanties) (2-894)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-247
p. 80-85 2-247 p. 80-85 (PDF)
De uitvoering van de fiscale maatregelen vervat in het federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2-539)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-140
p. 43-47 2-140 p. 43-47 (PDF)
De uitvoering van de maatregelen vervat in het federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (Controle op snelheidsbeperkingen - Ozon-brochures) (2-538)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-137
p. 119-121 2-137 p. 119-121 (PDF)
De veiligheid van fietssuggestiestroken (Voorrangsregels op fietspaden en fietssuggestiestroken) (2-648)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-173
p. 27-31 2-173 p. 27-31 (PDF)
De vergoeding van asbestslachtoffers (2-149)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-54
p. 47-50 2-54 p. 47-50 (PDF)
De vergoeding van de bureauleden in de Antwerpse districten (Eerste districtraad gekozen in Antwerpen op 8 oktober 2000 - Uitvoeringsbesluit dat de wedden van de leden en de voorzitter van het bureau vastlegt) (2-356)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-74
p. 13-14 2-74 p. 13-14 (PDF)
De verhuis van Antwerpen X (Nieuwe postsorteercentra) (2-388)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 68-70 2-102 p. 68-70 (PDF)
De verplichting van dodehoekspiegels voor alle vrachtwagens (Omstandigheden van een verkeersongeval in Haasdonk op 27 mei 2002 - Bevordering van dodehoekspiegels [Dobli-systeem]) (2-1000)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-208
p. 6-9 2-208 p. 6-9 (PDF)
De vervanging van dierenmeel voor veevoeder door genetisch gemodificeerde soja (Tengevolge de BSE-problematiek en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob) (2-288)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 65-71 2-84 p. 65-71 (PDF)
De verwerking van processen-verbaal die werden opgemaakt met behulp van onbemande camera's (2-495)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 15-16 2-94 p. 15-16 (PDF)
De zelfcontrole bij bedrijven uit de voedingsindustrie (2-975)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-275
p. 64-66 2-275 p. 64-66 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Debat
2-106
p. 4-39 2-106 p. 4-39 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Dioxineconcentraties in de omgeving van verbrandingsovens - Metingen in hoevemelk - Resultaten (2-570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 700-701 2-16 p. 700-701 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-22
p. 1040-1042 2-22 p. 1040-1042 (PDF)
Dioxinevervuiling - Analyse van melkstalen - Resultaten (2-451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 532-535 2-12 p. 532-535 (PDF)
Doortrekken van de spoorlijn Antwerpen-Bergen-op-Zoom - Ruimtelijke inbedding (2-1887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2738-2739 2-52 p. 2738-2739 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2869-2870 2-53 p. 2869-2870 (PDF)
Ecotaksen op drankkartons - Overgangsmaatregelen - Toepassing (2-366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 399-400 2-10 p. 399-400 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 552-553 2-12 p. 552-553 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Malcorps, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Eventuele Amerikaanse wapentransporten via de Antwerpse haven (Mogelijke voorbereiding van een aanval tegen Irak) (2-1125)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-241
p. 9-11 2-241 p. 9-11 (PDF)
Federale overheidsadministraties - Afvalproductie - Sortering (2-479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 570 2-13 p. 570 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 641-642 2-14 p. 641-642 (PDF)
Federale politie - Snelheidscontroles - Onbewaakte camera's (2-1804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2564-2564 2-49 p. 2564-2564 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3056-3059 2-56 p. 3056-3059 (PDF)
Genetisch gemodificeerde organismen - Veldproeven - Informatie van het publiek - Etikettering - Bioveiligheidsraad (2-350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 337-338 2-9 p. 337-338 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 518-524 2-12 p. 518-524 (PDF)
Genetisch gemodificeerde organismen - Veldproeven - Informatie van het publiek - Etikettering - Bioveiligheidsraad (2-351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 339 2-9 p. 339 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-11
p. 478-482 2-11 p. 478-482 (PDF)
HST-tracť ten noorden van Antwerpen - Realisatie van een voorstadslijn (2-726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-20
p. 900 2-20 p. 900 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1114-1115 2-24 p. 1114-1115 (PDF)
Helikoptervluchten boven de bebouwde kom - Veiligheid - Leefbaarheid - Gevolgen (2-2611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3913-3914 2-70 p. 3913-3914 (PDF)
Helikoptervluchten boven de bebouwde kom - Veiligheid - Leefbaarheid - Gevolgen (2-2612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3885 2-70 p. 3885 (PDF)
Het "richtplan producten" dat voorzien is in het Federaal Plan voor duurzame ontwikkeling (2-998)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 71-74 2-279 p. 71-74 (PDF)
Het Nationaal Actieplan inzake Milieu en Gezondheid (CoŲrdinatie van het milieu- en het gezondheidsbeleid - Timing - Openbaar onderzoek - Extra personeel en middelen) (2-642)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-165
p. 4-7 2-165 p. 4-7 (PDF)
Het Nationaal Actieplan inzake Milieu en Gezondheid (Vastleggen van de definitieve versie - Samenwerking met de gewesten) (2-878)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-237
p. 62-65 2-237 p. 62-65 (PDF)
Het asbestprobleem (2-353)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 49-58 2-96 p. 49-58 (PDF)
Het beleid ten aanzien van de snelheid en het vermogen van personenwagens (Invoering van een snelheidsbegrenzing voor personenwagens - Gents project - Nieuwe trend van chip tuning [Opfokken van het vermogen van wagens]) (2-639)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-173
p. 25-27 2-173 p. 25-27 (PDF)
Het beleid ten aanzien van de toenemende resistentie van bacteriŽn (Antibioticaconsumptie - Resistente genen - Antibioticagebruik in de veeteelt en andere economische sectoren - Antibioticacommissie - Te nemen maatregelen) (2-762)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-206
p. 49-56 2-206 p. 49-56 (PDF)
Het bunkeren op zee (Enorme risico's - Gevolgen voor het mariene milieu) (2-450)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-110
p. 67-69 2-110 p. 67-69 (PDF)
Het door de regering aangekondigde mobiliteitsbeleid (Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers) (2-567)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-157
p. 64-85 2-157 p. 64-85 (PDF)
Het falend beleid inzake snelheidscontroles op de weg (Daling van het aantal controles - Klachten van de provinciale verkeerseenheid van de federale politie) (2-776)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 26-28 2-162 p. 26-28 (PDF)
Het federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2-134)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-47
p. 55-60 2-47 p. 55-60 (PDF)
Het gebruik van fosfaten in wasmiddelen (Effecten op het milieu - Waterzuivering) (2-191)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-37
p. 11-14 2-37 p. 11-14 (PDF)
Het gebruik van fosfaten in waspoeders (Effecten op het milieu - Waterzuivering) (2-173)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-37
p. 11-14 2-37 p. 11-14 (PDF)
Het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen die arseen bevatten voor het vervaardigen van speeltuigen (van verschillende producten - Risico's - Goedkeuring van houtverduurzamingsstations - Gevaarlijk afval) (2-937)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-262
p. 25-28 2-262 p. 25-28 (PDF)
Het gebruik van tributyltin als aangroeiwerend middel op scheepsrompen (Giftige stoffen in de oppervlaktewateren - Vervuild baggerslib) (2-12)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-11
p. 35-37 2-11 p. 35-37 (PDF)
Het gebruik van vismeel in veevoeder (Bedreiging van de visserij door de industrievisserij - Beperking van de visquota) (2-294)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 65-71 2-84 p. 65-71 (PDF)
Het milieubeleid (Resultaten gepubliceerd in de studie van het World Economic Forum vallen bijzonder negatief uit voor BelgiŽ - Waterkwaliteit [probleem van meststoffen en pesticiden] - Duurzame ontwikkeling) (2-478)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-92
p. 19-21 2-92 p. 19-21 (PDF)
Het ontwerp van investeringsprogramma van de NMBS voor de jaren 2001-2010 (2-223)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-40
p. 15-17 2-40 p. 15-17 (PDF)
Het overmatig gebruik van verpakkingsmateriaal (2-541)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-102
p. 21-23 2-102 p. 21-23 (PDF)
Het risico op hart- en vaataandoeningen door blootstelling aan luchtvervuiling (Statistiek en stand van het onderzoek) (2-901)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-251
p. 106-112 2-251 p. 106-112 (PDF)
Het risico van kruisbestuiving door genetisch gemanipuleerde organismen (Zaaizaden) (2-150)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 65-68 2-57 p. 65-68 (PDF)
Het tijdschema voor de Nederlandse besluitvorming omtrent het traject voor de IJzeren Rijn (Milieueffect - Leefbaarheid van de woonkernen) (2-360)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-95
p. 20-26 2-95 p. 20-26 (PDF)
Het uitstippelen van een doeltreffende strategie voor de identificatie en de aanpak van stoffen waarvan vermoed wordt dat ze de hormoonhuishouding van mensen en in het wild levende dieren ontregelen (2-212)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-65
p. 56-61 2-65 p. 56-61 (PDF)
Het veiligheidsrisico van kerncentrales (o.a. terroristische aanslagen) (2-893)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-184
p. 22-24 2-184 p. 22-24 (PDF)
Het verder onderzoek naar de gevolgen van de PCB- en dioxinecrisis voor de volksgezondheid (Studies en bloedanalyses - Opvolging van concentraties aan polluenten in moedermelk - Afvalstromen - Coordinatie van de inspanningen op federaal en gewestelijk vlak) (2-384)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-103
p. 81-86 2-103 p. 81-86 (PDF)
Het vervolgingsbeleid ten aanzien van verkeersovertredingen, ook vanuit het standpunt van slachtoffers en hun nabestaanden (Geautomatiseerde afhandeling van lichte snelheidsovertredingen - Intrekking rijbewijs - Seponeren van processen-verbaal - Opvoeren van de controles) (2-651)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-173
p. 33-36 2-173 p. 33-36 (PDF)
Ingevoerd fruit - Controle in de zeehavens (2-2398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3449-3451 2-61 p. 3449-3451 (PDF)
Kerntransporten - Incident op 4 september 2002 (Vragen inzake de veiligheid) (2-2399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3391 2-61 p. 3391 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3751-3752 2-67 p. 3751-3752 (PDF)
Kinderzitjes - Verplichting voorin en achterin de auto (2-2550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3686-3687 2-66 p. 3686-3687 (PDF)
Kleding - Brandveiligheid (Normen - Etikettering) (2-1090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1486-1487 2-30 p. 1486-1487 (PDF)
Korteafstandsvluchten - Afbouw (HeroriŽntering naar milieuvriendelijkere vervoersmodi) (2-2598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-69
p. 3829-3830 2-69 p. 3829-3830 (PDF)
Kronos - Opvolging van risicobedrijven - Seveso - Informatiecampagne (Seveso-bedrijven : ongeval - Samenwerkingsakkoord) (2-880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1288-1289 2-27 p. 1288-1289 (PDF)
Kronos - Opvolging van risicobedrijven - Seveso - Informatiecampagne (Seveso-bedrijven : ongeval - Samenwerkingsakkoord) (2-881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1261 2-27 p. 1261 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2266-2267 2-44 p. 2266-2267 (PDF)
Kronos - Opvolging van risicobedrijven - Seveso - Informatiecampagne (Seveso-bedrijven: ongeval - Samenwerkingsakkoord) (2-879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1280-1281 2-27 p. 1280-1281 (PDF)
Melkverpakkingen - Ongeremde groei van wegwerpverpakkingen (Geen ecotaks op melkverpakkingen - Reglementering melkprijs) (2-1319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1886-1888 2-38 p. 1886-1888 (PDF)
Melkverpakkingen - Ongeremde groei van wegwerpverpakkingen (Geen ecotaks op melkverpakkingen - Reglementering melkprijs) (2-1322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-38
p. 1860-1861 2-38 p. 1860-1861 (PDF)
Melkverpakkingen - Ongeremde groei van wegwerpverpakkingen (Geen ecotaks op melkverpakkingen - Reglementering melkprijs) (2-1452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1976-1977 2-40 p. 1976-1977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2219-2221 2-43 p. 2219-2221 (PDF)
Methylbromide - Naleving van de reglementering inzake begassingen en het gebruik van deze "ozonvreter" (Begassing van scheepsladingen om ongedierte te doden - Gevaar voor de gezondheid en milieu) (2-1572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2167-2169 2-43 p. 2167-2169 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2252-2254 2-44 p. 2252-2254 (PDF)
Methylbromide - Naleving van de reglementering inzake begassingen en het gebruik van deze "ozonvreter" (Begassing van scheepsladingen om ongedierte te doden - Gevaar voor de gezondheid en milieu) (2-1573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-43
p. 2200-2201 2-43 p. 2200-2201 (PDF)
Milieudelicten - Vervolgingsbeleid - Seponering (2-870)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1266-1267 2-27 p. 1266-1267 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3191-3199 2-58 p. 3191-3199 (PDF)
Milieurampen op zee - Tankschepen - Controle en aansprakelijkheid - Houding van de Belgische regering (2-2551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3687-3688 2-66 p. 3687-3688 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4057-4059 2-73 p. 4057-4059 (PDF)
Milieureclamecode - Commissie milieureclame en -etikettering - Besluiten - Initiatieven (2-754)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 949-950 2-21 p. 949-950 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1066-1068 2-23 p. 1066-1068 (PDF)
Minder mobiele reizigers - NMBS-stations - Toegankelijkheid (2-2394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3387-3389 2-61 p. 3387-3389 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-70
p. 3909-3912 2-70 p. 3909-3912 (PDF)
Moedermelk - Aanwezigheid van toxische stoffen - Onderzoek (2-2451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3555-3556 2-63 p. 3555-3556 (PDF)
Moedermelk - Toxische stoffen - Studies - Bevindingen (WHO-studie betreffende PCB, furanen en dioxines in de melk) (2-863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1225-1227 2-26 p. 1225-1227 (PDF)
NMBS - Gebruik van pesticiden - Federaal plan voor duurzame ontwikkeling (Onkruidvrij houden - Bescherming houten spoorwegbielzen) (2-1148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-32
p. 1555 2-32 p. 1555 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1699-1700 2-35 p. 1699-1700 (PDF)
Onbemande camera's - IJking - Werking (2-945)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1259 2-27 p. 1259 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1412-1413 2-29 p. 1412-1413 (PDF)
Onbemande treinstations - Nieuwe openbare bestemming - Eventuele combinatie met spoordienstverlening (2-1826)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2607 2-50 p. 2607 (PDF)
Onbewaakte camera's - Homologatie - Gebruiksvergunningen (2-1849)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2621 2-50 p. 2621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3352-3353 2-60 p. 3352-3353 (PDF)
Ongevallen op zebrapaden (sinds de voetgangers er voorrang hebben) (2-126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-4
p. 132 2-4 p. 132 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-6
p. 213-214 2-6 p. 213-214 (PDF)
Openbaar vervoer - Stadsabonnement - Tariefbeleid (FinanciŽle gevolgen van de nieuwe reisformules) (2-2378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3405-3406 2-61 p. 3405-3406 (PDF)
Opslag van vuurwerk - Reglementering (2-664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 890-891 2-19 p. 890-891 (PDF)
Opslagplaatsen voor vuurwerk - Verhuis van Nederlandse vuurwerkmakers naar BelgiŽ (Opvolging van de ramp in Enschede - Nieuwe strenge Nederlandse wetgeving - Resultaat van de controle van de grootste opslagplaatsen in BelgiŽ - Illegale handel tussen beide landen) (2-1313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-38
p. 1859-1860 2-38 p. 1859-1860 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-39
p. 1945-1948 2-39 p. 1945-1948 (PDF)
Persistente organische polluenten (POP's) - Conventie van Stockholm - Opvolging (2-1320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1888-1890 2-38 p. 1888-1890 (PDF)
Praktisch rij-examen - Moeilijkheidsgraad - Slaagpercentage (Oefenterreinen) (2-2092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2982 2-55 p. 2982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3050-3052 2-56 p. 3050-3052 (PDF)
Radioactieve emissies - OSPAR-Verdrag - Implementatierapport (Emissies via afvalwater) (2-757)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 951 2-21 p. 951 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1130 2-24 p. 1130 (PDF)
Rechten van het kind (Voorbereiding van de buitengewone zitting van de Verenigde Naties over de kinderrechten die van 19 tot 21 september 2001 in New York zal worden gehouden - Rechten van het kind op federaal niveau : kinderen en hun familie, kinderen en justitie, migratie- en asielbeleid t.o.v. kinderen, misbruik en uitbuiting van kinderen, kinderen versus verkeersveiligheid, kinderen en hun gezondheid - Jaarlijks verslag) (2-725)      
  Bespreking
2-139
p. 16-46 2-139 p. 16-46 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Administratieve behandeling van verkeersovertredingen
2-146
p. 53 2-146 p. 53 (PDF)
   Dodehoekspiegels op vrachtwagens
2-146
p. 53 2-146 p. 53 (PDF)
   Hervorming van de NMBS
2-146
p. 55 2-146 p. 55 (PDF)
   Hervorming van het rijbewijs
2-146
p. 52-53 2-146 p. 52-53 (PDF)
   Mobiliteit
2-146
p. 53-54 2-146 p. 53-54 (PDF)
   Opstellen van een nieuwe wegcode
2-146
p. 53 2-146 p. 53 (PDF)
   Snelheidsbegrenzer in auto's
2-146
p. 54 2-146 p. 54 (PDF)
   Treinstakingen
2-146
p. 55 2-146 p. 55 (PDF)
   Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers
2-146
p. 52 2-146 p. 52 (PDF)
  2-146
p. 54 2-146 p. 54 (PDF)
Regeringsverklaring : Sociaal-economische prioriteitennota 2002-2003 (22 januari 2002 - Regering-Verhofstadt) (Zie ook doc. Kamer van volksvertegenwoordigers 50-1632/001)      
  Bespreking
   Ecologische fiscaliteit en CO2-taks
2-176
p. 25-26 2-176 p. 25-26 (PDF)
  2-176
p. 30 2-176 p. 30 (PDF)
Scheepsladingen - Gassing (Ontsmetten met gas van ladingen - Reglementering in Nederland en in de Belgische havens) (2-1492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2043-2044 2-41 p. 2043-2044 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2118-2120 2-42 p. 2118-2120 (PDF)
Scheepswrakken - Uitvoer - Sloop in ontwikkelingslanden (2-2474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3624-3625 2-64 p. 3624-3625 (PDF)
Serregroenten - Concentraties aan nitraten (2-1229)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-35
p. 1701-1702 2-35 p. 1701-1702 (PDF)
Snelheidsovertredingen - Hogere boetes voor buitenlanders - Strijdigheid met de Europese verdragen (2-1198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1643 2-34 p. 1643 (PDF)
Stationsplein te Berchem - Heraanleg (Edgar Ryckaertplein) (2-1210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1642 2-34 p. 1642 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1823-1824 2-37 p. 1823-1824 (PDF)
Trams en bussen - Publiciteit op de ramen - Veralgemening van deze praktijk - Verbod opgelegd door het koninklijk besluit van 15 september 1976 (2-1628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2233-2234 2-44 p. 2233-2234 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2776-2777 2-52 p. 2776-2777 (PDF)
Transgene vissen - Gevaar voor verspreiding in de zeeŽn (2-1255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1737 2-36 p. 1737 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1835-1836 2-37 p. 1835-1836 (PDF)
Tweedehands personenwagens - Uitvoer - Toezicht door de douane (Ladingen niet conform de bijhorende documenten) (2-2113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3043-3044 2-56 p. 3043-3044 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3298-3300 2-59 p. 3298-3300 (PDF)
UV-filters - Invloed van de actieve stoffen op mens en milieu (ZonnebrandcrŤmes die het risico op borstkanker zouden vergroten) (2-1296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1806-1807 2-37 p. 1806-1807 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1884-1886 2-38 p. 1884-1886 (PDF)
Vechthonden - Fokverbod - Gevaarlijke honden - Registratie (2-755)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 958-959 2-21 p. 958-959 (PDF)
Veevoer - Genetische gemodificeerde organismen - Etiketteringsplicht (Europese regeling) (2-1213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1645 2-34 p. 1645 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1706-1707 2-35 p. 1706-1707 (PDF)
Verbinding Essen-Roosendaal - Dienstverlening aan de treinreiziger - Gebrek aan aansluitingen (2-2093)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2982-2983 2-55 p. 2982-2983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3252-3254 2-59 p. 3252-3254 (PDF)
Verkeersongevallenregistratie - Bekendmaken van cijfers op internet (2-883)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1257 2-27 p. 1257 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1358-1359 2-28 p. 1358-1359 (PDF)
Verkeersveiligheid - Lokale politiezones - Cijfermateriaal - Doorstroming (2-2626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3886 2-70 p. 3886 (PDF)
Verpakkingen - Productnormering (2-1086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1490-1491 2-30 p. 1490-1491 (PDF)
Verpakkingen van wasmiddelen (2-115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-3
p. 114-115 2-3 p. 114-115 (PDF)
Verzet van minister Kubla tegen de invoering van ecotaksen en ecoboni op drankverpakkingen (2-850)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-178
p. 11-12 2-178 p. 11-12 (PDF)
Verzurende en ozonvormende stoffen - Belgische emissieplafonds (Voorbereiding van internationale onderhandelingen - Grensoverschrijdende verontreiniging - Herziening Belgische doelstellingen - Productnormen - Informatiedrempel) (2-125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-4
p. 142-145 2-4 p. 142-145 (PDF)
Vlamvertragers - Uitfasering van een aantal soorten (inzonderheid de gebromeerde) (2-727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-20
p. 908-909 2-20 p. 908-909 (PDF)
Voetgangers - Rechten in het verkeer (Parkeerbeleid - Oversteektijd - Fietspaden versus voetpaden - Straathoekparkeren - Wegenwerksignalisatie op voetpaden - Geluidssignalen op gevaarlijke kruispunten) (2-1279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1827-1830 2-37 p. 1827-1830 (PDF)
Voetgangers - Rechten in het verkeer (Parkeerbeleid - Oversteektijd - Fietspaden versus voetpaden - Straathoekparkeren - Wegenwerksignalisatie op voetpaden - Geluidssignalen op gevaarlijke kruispunten) (2-1279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1730-1731 2-36 p. 1730-1731 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een federaal actieplan inzake kinderen, gezondheid en milieu (Milieurisico's - Samenwerkingsakkoorden - Milieu-, product- en gezondheidsnormen - Ongevallenpreventie - Tabak - Astma) (2-211)      
  Voorstel van de heer Malcorps en mevrouw De Roeck
2-211/1
p. 1-8 2-211/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende verspreiding van genetisch gemodificeerde organismen (Organisatie van een maatschappelijk debat - Toelatingsvoorwaarden veldproeven en ggo-teelten) (2-1119)      
  Voorstel van de heren Malcorps en Galand
2-1119/1
p. 1-9 2-1119/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake mobiliteit (2-448)      
  Bespreking
2-120
p. 4-42 2-120 p. 4-42 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ramoudt, Caluwť, Malcorps en Hordies
2-122
p. 43-44 2-122 p. 43-44 (PDF)
  2-122
p. 48 2-122 p. 48 (PDF)
Voorstel van resolutie over de noodzaak dat de Verenigde Staten van Amerika de doelstelling van het protocol van Kyoto in acht nemen (Veroordeling van de recente verklaringen van de president van de Verenigde Staten, George W. Bush, waarmee hij te kennen gaf dat zijn land het protocol van Kyoto verwerpt) (2-727)      
  Algemene bespreking
2-128
p. 27-41 2-128 p. 27-41 (PDF)
Voorstel van resolutie over de tabaksproblematiek (Schadelijke gevolgen - Omschakeling van de producenten - Structurele programma's voor plattelandsontwikkeling - Gemeeschappelijk Fonds EG voor tabak) (2-1352)      
  Verslag van de heer Malcorps
2-1352/2
p. 1-2 2-1352/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-242
p. 51-52 2-242 p. 51-52 (PDF)
Voorstel van resolutie over de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagenchauffeurs (Probleem van de "dode hoek" - Installatie van een dobli-spiegel [dode en blinde hoek- spiegel]) (2-555)      
  Voorstel van de heer Malcorps
2-555/1
p. 1-3 2-555/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over experimenten met snelheidsbegrenzers voor wagens (Installatie in voertuigen) (2-852)      
  Voorstel van de heer Malcorps
2-852/1
p. 1-7 2-852/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
2-214
p. 36-38 2-214 p. 36-38 (PDF)
Voorstel van resolutie over het federale plan inzake duurzame ontwikkeling (Plan voor de periode 2000-2003) (2-472)      
  Voorstel van de heren Malcorps en Hordies
2-472/1
p. 1-2 2-472/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over verkeersveiligheid op de weg van en naar de school (o.a. schoolvervoerplannen) (2-450)      
  Voorstel van de heer Malcorps en mevrouw KaÁar
2-450/1
p. 1-6 2-450/1 p. 1-6 (PDF)
Wapens - Militaire schietstanden - Loodintoxicatie (2-2377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3422-3426 2-61 p. 3422-3426 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Verslag van de heren de Clippele en Malcorps
2-1376/3
p. 1-90 2-1376/3 p. 1-90 (PDF)
  Algemene bespreking
2-261
p. 4-51 2-261 p. 4-51 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Ramoudt, Caluwť, Roelants du Vivier, Malcorps, Thissen en Vankrunkelsven en van de dames Nagy en Lizin
2-262
p. 33-37 2-262 p. 33-37 (PDF)
  2-262
p. 39 2-262 p. 39 (PDF)
  2-262
p. 50-51 2-262 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen (Drankverpakkingen - Wegwerpfototoestellen - Batterijen - IndustriŽle verpakkingen - Notificatie bij de Europese Commissie - Wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, de wet van 13 februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van niet-alcoholische dranken en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Verpakkingsheffing) (2-1395)      
  Algemene bespreking
2-254
p. 48-58 2-254 p. 48-58 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatsverandering, en met de Bijlagen A en B, gedaan te Kyoto op 11 december 1997 (Verplichtingen tot beperking of reductie van de emissies van broeikasgassen) (2-775)      
  Algemene bespreking
2-128
p. 27-41 2-128 p. 27-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations, afgesloten te Brussel op 4 februari 2003 (Financieringsmechanisme - Fonds) (2-1473)      
  Amendement nr 2 van de heren Malcorps en Vankrunkelsven
2-1473/2
p. 2-3 2-1473/2 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van de heer Malcorps
2-1473/3
p. 1-5 2-1473/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel op 14 november 2002 (2-1432)      
  Verslag van de heer Malcorps
2-1432/2
p. 1-6 2-1432/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-275
p. 38-40 2-275 p. 38-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS (Oprichting van een "Executief Comitť van de Ministers van Mobiliteit" - Goedkeuring van het investeringsplan 2001-2002 van de NMBS - Verbintenis van elk van de partijen wat de machtigingsprocedures en de vereiste vergunningen betreft - "Prefinanciering" en "cofinanciering" door de Gewesten van infrastructuurprojecten en werken - Gewestelijk expresnet in en rond Brussel) (2-933)      
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (2-241)      
  Verslag van de heer Malcorps
2-241/3
p. 1-40 2-241/3 p. 1-40 (PDF)
  Algemene bespreking
2-23
p. 5-31 2-23 p. 5-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Protest tegen de wijze waarop wetgevend wordt opgetreden
2-67
p. 58-60 2-67 p. 58-60 (PDF)
  2-67
p. 60 2-67 p. 60 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-67
p. 59-60 2-67 p. 59-60 (PDF)
   Techniek van de programmawetten
2-67
p. 60 2-67 p. 60 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, D'Hooghe, Dedecker, Thissen en Malcorps
2-264
p. 75-78 2-264 p. 75-78 (PDF)
  2-264
p. 89 2-264 p. 89 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Colla en Malcorps
2-240
p. 42-43 2-240 p. 42-43 (PDF)
  2-240
p. 85 2-240 p. 85 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (NMBS : verbetering van de verhouding overheid-NMBS, van de prestaties van de NMBS als mobiliteitsverschaffer en van de boekhoudkundige transparantie) (2-934)      
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Rechtszekerheid inzake de toepassing van de milieutaks op drankverpakkingen en batterijen alsook toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de minister van FinanciŽn) (2-1065)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Malcorps
2-1065/2
p. 1-2 2-1065/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen (Antwoord op de veelvuldige hinder van megadancings zowel voor de levenskwaliteit van de omwonenden als voor de verkeersveiligheid) (2-1567)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 14-20 2-288 p. 14-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Bijkomende bevoegdheden, opdrachten en taken voor het Agentschap, o.m. toezicht op dierenziekten - MateriŽle tekstverbeteringen) (2-711)      
  Verslag van de heer Malcorps
2-711/3
p. 1-5 2-711/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-127
p. 4-7 2-127 p. 4-7 (PDF)
  2-127
p. 8-9 2-127 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen, de voorzitter en leden van het bureau van de districtsraden en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter) (2-608)      
  Verslag van de heer Malcorps
2-608/3
p. 1-4 2-608/3 p. 1-4 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Malcorps
2-608/6
p. 1-2 2-608/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-92
p. 30-31 2-92 p. 30-31 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
2-92
p. 7 2-92 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Colla en Malcorps
2-240
p. 42-43 2-240 p. 42-43 (PDF)
  2-240
p. 85 2-240 p. 85 (PDF)
Wetsvoorstel om de verstrekking van tabak aan jongeren te verbieden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel om de verkoop van tabak aan jongeren te verbieden) (2-1350)      
  Algemene bespreking
2-279
p. 44-47 2-279 p. 44-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen (Wijziging KB 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer : snelheidsbeperking - Toelage aan gewesten) (2-261)      
  Algemene bespreking
2-63
p. 32-41 2-63 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot onthaasting van het autoverkeer (Snelheidslimieten en snelheidsbegrenzers) (2-724)      
  Voorstel van de heer Malcorps
2-724/1
p. 1-9 2-724/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers (2-1286)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Malcorps
2-1286/1
p. 1-14 2-1286/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de promotie van duurzame ontwikkeling en tot aanvulling van artikel 198 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Fonds gespijsd door de belastingopbrengsten die voortvloeien uit de beperking tot 85% van de aftrekbaarheid van reclame-uitgaven) (2-1463)      
  Voorstel van de heer Malcorps
2-1463/1
p. 1-5 2-1463/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Stemverklaringen van de dames Nagy, Kestelijn-Sierens, Leduc en Lizin en van de heren Remans, Roelants du Vivier, Verreycken, Malcorps, Tobback, Mahoux, Vankrunkelsven, Thissen en Dedecker en verwerping
2-220
p. 46-52 2-220 p. 46-52 (PDF)
  2-220
p. 58 2-220 p. 58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Weg die ingediende wetsvoorstellen moeten volgen - Spoedbehandeling
2-240
p. 19-22 2-240 p. 19-22 (PDF)
  2-240
p. 46 2-240 p. 46 (PDF)
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Malcorps, Tobback, Dallemagne, Verreycken en Caluwť en mevrouw Nagy
2-243
p. 35-38 2-243 p. 35-38 (PDF)
  2-243
p. 51 2-243 p. 51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat de burgerrechterlijke aansprakelijkheid van gemeenteambtenaren betreft (2-815)      
  Voorstel van de heer Malcorps
2-815/1
p. 1-2 2-815/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagenchauffeurs te verbeteren ("Dode hoek") (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagen- en autocarchauffeurs te verbeteren) (2-630)      
  Voorstel van de heer Malcorps c.s.
2-630/1
p. 1-3 2-630/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-142
p. 37 2-142 p. 37 (PDF)
Woonboten - Meetbrieven van binnenvaartuigen - Aflevering - Criteria (2-343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 351-352 2-9 p. 351-352 (PDF)
Zijn initiatieven inzake verlichting en/of kwijtschelding van de schulden van de armste landen (2-80)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-22
p. 20-21 2-22 p. 20-21 (PDF)
Zwerfkatten - Sterilisatie (2-2088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2998-2999 2-55 p. 2998-2999 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999