S. 2-630 Dossierfiche K. 50-1375

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagen- en autocar chauffeurs te verbeteren
Johan Malcorps    Myriam Vanlerberghe    Marc Hordies    Marie Nagy   

wegverkeer
bedrijfsvoertuig
verkeersveiligheid
ongeval bij het vervoer
automobieluitrusting
veiligheidsinrichting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-630/1 2-630/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/1/2001
2-630/2 2-630/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/6/2001
2-630/3 2-630/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 6/6/2001
2-630/4 2-630/4 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 19/7/2001
2-630/5 2-630/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 19/7/2001
2-630/6 2-630/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 19/7/2001
K. 50-1375/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/7/2001
K. 50-1375/2 Verslag namens de commissie 27/5/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/1/2001   Indiening Doc. 2-630/1 2-630/1 (PDF)
8/3/2001   Inoverwegingneming
8/3/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/6/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
19/7/2001   Inschrijving op agenda Doc. 2-630/3 2-630/3 (PDF)
19/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
19/7/2001   Terugzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/7/2001   Inschrijving op agenda
19/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
19/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
Doc. 2-630/6 2-630/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/3/2001   Verzending naar commissie
18/4/2001   Inschrijving op agenda
18/4/2001   Uitgesteld
25/4/2001   Inschrijving op agenda
25/4/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
25/4/2001   Bespreking
25/4/2001   Commissie vraagt toepassing art. 57.2 reglement Senaat
De commissie vraagt de toepassing van artikel 57.2 van het reglement van de Senaat.
23/5/2001   Inschrijving op agenda
23/5/2001   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
5/6/2001   Inschrijving op agenda
5/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
5/6/2001   Aanneming zonder amendering
5/6/2001   Vertrouwen rapporteur
19/7/2001   Terugzending naar commissie
19/7/2001   Inschrijving op agenda
19/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Paul De Grauwe
19/7/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
19/7/2001   Aanneming na amendering
19/7/2001   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-630/4 2-630/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/7/2001   Overzending Doc. K. 50-1375/1
27/5/2002   Verwerping in commissie
Aanneming 50-1742 (resolutie)
Doc. K. 50-1742/3
6/6/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 238, p. 1-19
6/6/2002   Stemming over het geheel: verworpen (+80/-42/o5)
Integraal verslag nr. 238, p. 28
6/6/2002   Verwerping
Aanneming resolutie 50-1742
13/12/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
19/12/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/31 2-82/31 (PDF)
20/12/2001   Hervatting termijn
22/3/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
26/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
27/3/2002   Hervatting termijn
6/6/2002   Verwerping
In de Kamer
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 6/6/2002
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/7/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2001, 23/5/2001, 5/6/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 19/7/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Verworpen 6/6/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 9/10/2001 0 27/3/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 9/10/2001 30 13/5/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 9/10/2001 0
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 9/10/2001 60 17/12/2001
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 9/10/2001 4
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 9/10/2001 4 8/1/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 9/10/2001 34 7/2/2002