Auteurs- en sprekersregister betreffende "Siquet Louis" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De aanleg van de "IJzeren Rijn" (2-131)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-45
p. 36-42 2-45 p. 36-42 (PDF)
De aanpak van de mond- en klauwzeercrisis (2-399)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De aanpassing van de berekening van de personenbelasting als ťťn van de echtgenoten in Luxemburg werkt (Toepassing van jurisprudentie) (2-54)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-15
p. 26-27 2-15 p. 26-27 (PDF)
De aanpassing van de berekening van de personenbelasting wanneer ťťn van de echtelieden in Luxemburg werkt (Toepassing van jurisprudentie) (2-322)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-63
p. 20-21 2-63 p. 20-21 (PDF)
De aanzienlijke achterstand bij de behandeling van dossiers bij de Rijksdienst voor pensioenen (2-873)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-182
p. 25-26 2-182 p. 25-26 (PDF)
De door BelgiŽ gesloten overeenkomsten betreffende de grensoverschrijdende politiesamenwerking (Bilaterale overeenkomst tot vestiging van een Duits politiebureau in Eupen - Akkoord gesloten met Duitsland en Nederland m.b.t. voetbalkampioenschap Euro 2000 - Grensarbeiders) (2-224)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-40
p. 9-11 2-40 p. 9-11 (PDF)
De gebruiksperiode van de Go-Pass (Na 9 uur 's morgens) (2-556)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-105
p. 30-31 2-105 p. 30-31 (PDF)
De mond- en klauwzeerepidemie (2-416)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De nieuwe regels inzake belastingheffing op de uitkeringen wegens beroepsziekte en de renten uitgekeerd door het Fonds voor Arbeidsongevallen (Vermindering van het belastbaar inkomen - Recht op studietoelagen - Informatiestroom naar de bevoegde diensten) (2-396)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-81
p. 26-28 2-81 p. 26-28 (PDF)
De oprichting van een Duitstalig peloton bij de Belgische strijdkrachten (2-27)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-16
p. 51-55 2-16 p. 51-55 (PDF)
De plaats van de Duitstalige Gemeenschap in ons staatsbestel (Delegatie van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap om haar standpunt uiteen te zetten over de toekomstige staatsorganisatie en de plaats die de Duitstalige Gemeenschap wenst in te nemen in de structuren van het federale BelgiŽ : Gegarandeerde vertegenwoordiging in de twee federale Kamers - Toekenning van de constitutieve autonomie - Behoud van een provinciaal niveau - Statuut van de senator van de Duitstalige Gemeenschap - Overdracht van bevoegdheden) (2-1292)      
  Verslag van de heren Siquet en Caluwť
2-1292/1
p. 1-19 2-1292/1 p. 1-19 (PDF)
De productie van platen van vervuild hout (Invoer afval van vervuild hout uit Nederland - Gevaar voor de Volksgezondheid - Bescherming van de verbruiker) (2-91)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-24
p. 11-13 2-24 p. 11-13 (PDF)
De sluiting van het Huis van Justitie en het gebrek aan Duitstalig personeel bij het parket van Eupen (2-705)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-141
p. 21-23 2-141 p. 21-23 (PDF)
De trainingskampen van de PKK (Kampen van de Koerdische organisatie in BelgiŽ) (2-859)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-180
p. 25-26 2-180 p. 25-26 (PDF)
De vaccinatie tegen meningitis en de mogelijke terugbetaling ervan (Terugbetaling door het RIZIV - Verwarring over de verschillende soorten hersenvliesontsteking) (2-566)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-107
p. 21-23 2-107 p. 21-23 (PDF)
De verbeteringswerkzaamheden aan de spoorlijn Brussel-Luxemburg (Modernisering - Totstandbrenging van het GEN tussen Brussel en Ottignies) (2-283)      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-83
p. 39-44 2-83 p. 39-44 (PDF)
De verkeersbelasting voor voertuigen die zijn uitgerust met een LPG-installatie (Aanvullende verkeersbelasting versus inning van accijns op de LPG) (2-1097)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-237
p. 17-19 2-237 p. 17-19 (PDF)
De verplichte uitrusting van vrachtwagens met dodehoekapparatuur vanaf 1 januari 2003 (Beschikbare voorraad - Verenigbaarheid met de Europese normen) (2-1165)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-251
p. 13-15 2-251 p. 13-15 (PDF)
De vertraging bij de administratieve afhandeling van bepaalde dossiers (Uitkeringen aan gehandicapte personen - Hulp aan bejaarden - Inlichtingen aan Duitstaligen - Probleem van de telefooncentrale) (2-948)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 22-25 2-199 p. 22-25 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Siquet, senator aangewezen door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Het gebruik van munitie met verarmd uranium tijdens de NATO-oefeningen in het opleidingskamp van Elsenborn (2-443)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-88
p. 21 2-88 p. 21 (PDF)
Het inschakelen van een veiligheidscoŲrdinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de gevolgen daarvan voor de activiteit in de bouwsector (Erkende opleiding - Ereloon) (2-725)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-155
p. 21-23 2-155 p. 21-23 (PDF)
Het laattijdig versturen van de belastingaangifteformulieren aan de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap (Vertraging gewijt aan een vertaalprobleem) (2-1041)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-216
p. 17-19 2-216 p. 17-19 (PDF)
Het laattijdig versturen van de belastingaangifteformulieren aan de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap (Vertraging gewijt aan een vertaalprobleem) (2-1046)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-216
p. 17-19 2-216 p. 17-19 (PDF)
Het mond- en klauwzeer (2-410)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
Het versturen door het RSVZ van meer dan 38.000 dwangbevelen aan personen die bepaalde bijdragen verschuldigd op grond van hun reŽel of vermeend statuut van bestuurder van vennootschappen niet hebben betaald (Bijdragen t.l.v. vennootschappen - Aanmaningen via gerechtsdeurwaarder) (2-774)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 28-30 2-162 p. 28-30 (PDF)
Het voorschrijven van geneesmiddelen op basis van de actieve molecule (Voorschrift onder gemeenschappelijke internationale benaming [GIB] - Promotie van generische geneesmiddelen) (2-950)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 26-27 2-199 p. 26-27 (PDF)
Ministerie van FinanciŽn - Herstructurering - Duitstalige ambtenaren - Beslissingskracht (2-2233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3226 2-59 p. 3226 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
   Standpunten van de Duitstalige Gemeenschap over dit institutioneel ontwerp
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Verslag van de heer Siquet
2-600/4
p. 1-62 2-600/4 p. 1-62 (PDF)
   Bijkomende financiŽle middelen voor de NMBS
2-600/4
p. 15 2-600/4 p. 15 (PDF)
  2-600/4
p. 15 2-600/4 p. 15 (PDF)
   Financiering door de Nationale Bank van BelgiŽ van kosten verbonden aan de invoering van de chartale euro (Vervoer, sorteren, tellen en veiligheidsmaatregelen)
2-600/4
p. 31-36 2-600/4 p. 31-36 (PDF)
   Financiering opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel
2-600/4
p. 6 2-600/4 p. 6 (PDF)
   Herschikking van de raad van bestuur van de NMBS
2-600/4
p. 20 2-600/4 p. 20 (PDF)
   Kansspelen ingericht door de Nationale Loterij
2-600/4
p. 6 2-600/4 p. 6 (PDF)
  2-600/4
p. 7 2-600/4 p. 7 (PDF)
   Mobiele telecommunicatie (UMTS-GSM) : gezondheidsnormen ; stralingsnormen
2-600/4
p. 12-14 2-600/4 p. 12-14 (PDF)
   Mobiele telecommunicaties van de derde generatie : gedeeld gebruik van antennesites ; toewijzing van de UMTS-vergunningen ; wijziging wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
2-600/4
p. 4-5 2-600/4 p. 4-5 (PDF)
  2-600/4
p. 9-18 2-600/4 p. 9-18 (PDF)
   NIS : algemene socio-economische enquÍte 2001 ; toegang tot gegevens
2-600/4
p. 21-31 2-600/4 p. 21-31 (PDF)
   Nationale Loterij : verhoging van de monopolierente
2-600/4
p. 6 2-600/4 p. 6 (PDF)
  2-600/4
p. 6 2-600/4 p. 6 (PDF)
  2-600/4
p. 7 2-600/4 p. 7 (PDF)
  2-600/4
p. 8 2-600/4 p. 8 (PDF)
   Nationale Loterij : winstverdeling
2-600/4
p. 6 2-600/4 p. 6 (PDF)
  2-600/4
p. 7 2-600/4 p. 7 (PDF)
  2-600/4
p. 8 2-600/4 p. 8 (PDF)
  2-600/4
p. 9 2-600/4 p. 9 (PDF)
   Overheveling van de middelen van de Nationale Loterij naar de gemeenschappen en gewesten
2-600/4
p. 8 2-600/4 p. 8 (PDF)
   Project "e-government"
2-600/4
p. 15 2-600/4 p. 15 (PDF)
  2-600/4
p. 15 2-600/4 p. 15 (PDF)
   Wijziging wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van de HST
2-600/4
p. 19-20 2-600/4 p. 19-20 (PDF)
   Wijziging wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 19 november 1919 betreffende de regeling van de luchtvaart : delegatie aan de Koning van de bevoegdheid de reglementering aan te passen aan de internationale verdragen (onderzoek van ongevallen) ; pilootvergunningen
2-600/4
p. 18-19 2-600/4 p. 18-19 (PDF)
  2-600/4
p. 20-21 2-600/4 p. 20-21 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   Overzicht van het verslag van de Commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden - Tekstcorrectie (Doc. 2-600/4)
2-86
p. 11-12 2-86 p. 11-12 (PDF)
  2-86
p. 20 2-86 p. 20 (PDF)
   Wijziging wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 19 november 1919 betreffende de regeling van de luchtvaart : delegatie van de Koning van de bevoegdheid de reglementering aan te passen aan de internationale verdragen (onderzoek van ongevallen) ; pilootvergunningen - Verbetering door de commissie (Doc. 2-600/4) van de tekst van het door de Kamer overgezonden ontwerp en opheffing van deze correctie door de plenaire vergadering van de Senaat
2-86
p. 20-21 2-86 p. 20-21 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Verslag van de heer Siquet
2-989/6
p. 1-33 2-989/6 p. 1-33 (PDF)
   BIPT : conformiteitsattest voor de boekhouding van Belgacom
2-989/6
p. 14 2-989/6 p. 14 (PDF)
   Bijdragen aan de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen - Inventaris van het radioactief afval
2-989/6
p. 6-7 2-989/6 p. 6-7 (PDF)
  2-989/6
p. 8 2-989/6 p. 8 (PDF)
  2-989/6
p. 9 2-989/6 p. 9 (PDF)
   Federale Raad voor duurzame ontwikkeling : personeel van het secretariaat ; tweede federaal rapport
2-989/6
p. 6 2-989/6 p. 6 (PDF)
  2-989/6
p. 8 2-989/6 p. 8 (PDF)
  2-989/6
p. 8 2-989/6 p. 8 (PDF)
   Fonds voor zandwinningen - Fonds voor exploratie en exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat - Grindwinning
2-989/6
p. 10 2-989/6 p. 10 (PDF)
  2-989/6
p. 10-13 2-989/6 p. 10-13 (PDF)
   Opheffing artikel 25 wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie van Telegraaf en Telefoon (Vrijstelling van Belgacom van belastingen ten gunste van provincies en gemeenten - Onroerende voorheffing)
2-989/6
p. 4 2-989/6 p. 4 (PDF)
  2-989/6
p. 5 2-989/6 p. 5 (PDF)
   Privatisering van BIAC - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning - Verkoop van gronden van de luchthaven
2-989/6
p. 15 2-989/6 p. 15 (PDF)
  2-989/6
p. 17-26 2-989/6 p. 17-26 (PDF)
   Regie der Gebouwen : werken aan het Paleis voor Schone Kunsten
2-989/6
p. 14 2-989/6 p. 14 (PDF)
   Sabena : verlenen van fondsen door de Federale Participatiemaatschappij aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
2-989/6
p. 17 2-989/6 p. 17 (PDF)
   Telecommunicatie : universele dienstverlening - Identificatie van oproepers van noodnummers - Sancties zoals verbod tot aanbieden van diensten - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning
2-989/6
p. 13 2-989/6 p. 13 (PDF)
  2-989/6
p. 14 2-989/6 p. 14 (PDF)
   Verlenen van de bevoegdheid aan de Koning om Europese richtlijnen inzake telecommunicatie om te zetten
2-989/6
p. 14 2-989/6 p. 14 (PDF)
   Werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen : wijziging artikelen 114 en 116 Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en artikel 36 wet van 22 mei 2001 (Cessie van aandelen in de onbeschikbaarheidsperiode)
2-989/6
p. 1-4 2-989/6 p. 1-4 (PDF)
  2-989/6
p. 4-5 2-989/6 p. 4-5 (PDF)
   Wijziging organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen : Fonds tot dekking van de accreditatie- en certificatiekosten - Accreditatiesystemen Beltest en Belcert
2-989/6
p. 9-10 2-989/6 p. 9-10 (PDF)
  2-989/6
p. 11 2-989/6 p. 11 (PDF)
  2-989/6
p. 13 2-989/6 p. 13 (PDF)
   Wijziging wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt : warmtekrachtkoppeling (Gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit)
2-989/6
p. 6 2-989/6 p. 6 (PDF)
  2-989/6
p. 7 2-989/6 p. 7 (PDF)
  2-989/6
p. 8 2-989/6 p. 8 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391)      
  Verslag van de heer Siquet
2-1391/3
p. 1-4 2-1391/3 p. 1-4 (PDF)
   Financiering Duitstalige Gemeenschap (Wijziging artikel 58sexies, ß2, wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen : verduidelijking berekeningswijze der bijkomende forfaitaire middelen in uitvoering Lambermontakkoord)
2-1391/3
p. 1-4 2-1391/3 p. 1-4 (PDF)
Pensioen van werknemers met een gemengde loopbaan - Bedrag van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Discriminatie (2-856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1208-1209 2-26 p. 1208-1209 (PDF)
  Bul. 2-28
p. 1327-1328 2-28 p. 1327-1328 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1667-1668 2-34 p. 1667-1668 (PDF)
RSVZ - Aanmaningen - Gerechtsdeurwaarders - Hervorming (2-2041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2921-2922 2-54 p. 2921-2922 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3663-3664 2-65 p. 3663-3664 (PDF)
Rijksdienst voor pensioenen - Duitstalige gepensioneerden kunnen niet in het Duits terecht bij die instelling (2-752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 966-967 2-21 p. 966-967 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (De leden van het Waals Parlement die de eed in het Duits hebben afgelegd, worden in de Franse Gemeenschapsraad vervangen door hun opvolgers) (2-386)      
  Algemene bespreking
2-182
p. 36-47 2-182 p. 36-47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-182
p. 47-49 2-182 p. 47-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de deportatie en de vervolging van Belgische joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog) (2-1311)      
  Amendement nr 1 van de heer Siquet
2-1311/2
p. 1-2 2-1311/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake mobiliteit (2-448)      
  Bespreking
2-120
p. 4-42 2-120 p. 4-42 (PDF)
Voorstel van resolutie over Cyprus (Toetreding tot de Europese Unie - Oplossing voor het probleem Cyprus) (2-494)      
  Voorstel van de heren Monfils en Siquet
2-494/1
p. 1-3 2-494/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de heren Monfils en Siquet
2-494/2
p. 1-3 2-494/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
2-78
p. 26-33 2-78 p. 26-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren (Strijd tegen de overmatige schuldenlast van de gezinnen - Oprichting van een positieve kredietcentrale : registratie van alle consumentenkredietovereenkomsten en alle hypothecaire kredietovereenkomsten) (2-767)      
  Verslag van de heer Siquet
2-767/3
p. 1-16 2-767/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
2-139
p. 8-14 2-139 p. 8-14 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (Bescherming van de verbruiker - Bescherming van de privacy - Incasso-ondernemingen - Vordering tot staking - Verboden daden - Burgerlijke sancties, strafbepalingen en administratieve sancties) (2-1061)      
  Verslag van de heer Siquet
2-1061/5
p. 1-13 2-1061/5 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
2-215
p. 30-32 2-215 p. 30-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (2-227)      
  Algemene bespreking
   Afschaffing aanvullende crisisbijdrage
2-20
p. 11 2-20 p. 11 (PDF)
   BTW-verlaging naar 6 % voor arbeidsintensieve diensten
2-20
p. 12 2-20 p. 12 (PDF)
   Fiscale hervorming
2-20
p. 12 2-20 p. 12 (PDF)
   Herinvoering indexering belastingschalen
2-20
p. 11 2-20 p. 11 (PDF)
   Kosteloosheid naturalisatieprocedure : Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
2-20
p. 12 2-20 p. 12 (PDF)
   Omvorming van De Post tot NV van publiek recht
2-20
p. 12 2-20 p. 12 (PDF)
   Steun aan bagger- en koopvaardijsector : werkgeversbijdragen en bedrijfsvoorheffing - Sleepdiensten
2-20
p. 12 2-20 p. 12 (PDF)
   Verlaging van de fiscale en parafiscale druk
2-20
p. 12 2-20 p. 12 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS (Oprichting van een "Executief Comitť van de Ministers van Mobiliteit" - Goedkeuring van het investeringsplan 2001-2002 van de NMBS - Verbintenis van elk van de partijen wat de machtigingsprocedures en de vereiste vergunningen betreft - "Prefinanciering" en "cofinanciering" door de Gewesten van infrastructuurprojecten en werken - Gewestelijk expresnet in en rond Brussel) (2-933)      
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de administratie der Douane en Accijnzen (Mogelijkheid voor magistraten belast met internationale rogatoire commissies in douane- en accijnszaken, die toe te vertrouwen aan ambtenaren van de administratie van Douane en Accijnzen) (2-1585)      
  Verslag van de heer Siquet
2-1585/2
p. 1-4 2-1585/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Amendement nr 1 van de heer Siquet
2-1402/2
p. 1-2 2-1402/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (NMBS : verbetering van de verhouding overheid-NMBS, van de prestaties van de NMBS als mobiliteitsverschaffer en van de boekhoudkundige transparantie) (2-934)      
  Verslag van de heer Siquet
2-934/4
p. 1-67 2-934/4 p. 1-67 (PDF)
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp op de gegarandeerde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap) (2-1360)      
  Amendement nr 1 van de heer Siquet
2-1360/4
p. 1-2 2-1360/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector (Verplichte opslag van olieproducten) (2-926)      
  Amendement nr 2 van de heren Moens en Siquet, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-926/4
p. 1-2 2-926/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter voldoening aan Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ondertekend te Brussel op 22 maart 2000 door de regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden, en tot wijziging van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van voormeld Verdrag en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (Differentiatie van de bedragen van de eurovignet op grond van de emissienormen van de voertuigen - Verlaging van 50 % van het tarief voor de in Griekenland geregistreerde voertuigen - Aanpassing van enkele bedragen aan de invoering van de euro) (2-583)      
  Verslag van de heer Siquet
2-583/3
p. 1-10 2-583/3 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-85
p. 39-40 2-85 p. 39-40 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht (2-1573)      
  Verslag van de heer Siquet
2-1573/2
p. 1-3 2-1573/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Hervorming - Omvorming tot naamloze vennootschap van publiek recht) (2-1003)      
  Amendement nr 2 van de heer Siquet
2-1003/3
p. 1-2 2-1003/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen (Antwoord op de veelvuldige hinder van megadancings zowel voor de levenskwaliteit van de omwonenden als voor de verkeersveiligheid) (2-1567)      
  Amendement nr 3 van de heer Siquet
2-1567/2
p. 2 2-1567/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-288
p. 14-20 2-288 p. 14-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen (Verplichte dekking tegen overstromingen in de brandpolis - Goederen gelegen in risicogebieden, gebieden bij KB te bepalen) (2-1555)      
  Verslag van de heer Siquet
2-1555/3
p. 1-12 2-1555/3 p. 1-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (Omzetting richtlijn 95/47/EG inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen en van richtlijn 97/36/EG betreffende de coordinatie van bepalingen inzake de uitoefening van televisieomproepactiviteiten) (2-602)      
  Aanvullend verslag van de heer Siquet
2-602/8
p. 1-6 2-602/8 p. 1-6 (PDF)
  Verslag van de heer Siquet
2-602/13
p. 1-4 2-602/13 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-92
p. 49-52 2-92 p. 49-52 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-109
p. 15 2-109 p. 15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Financiering van de Duitstalige Gemeenschap - Berekeningswijze van de federale dotatie [Artikel 58]) (2-576)      
  Algemene bespreking
2-80
p. 20-21 2-80 p. 20-21 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Herfinanciering van de Gemeenschap dat rekening houdt met het aantal leerlingen - Toewijzing van een percentage van de winst van de Nationale Loterij - Jaarlijkse dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld omgevormd tot een regionale belasting - Controle van de verkiezingsuitgaven op de regeringsmededelingen en de bijkomende financiering van de politieke partijen - Mogelijkheid om het aantal leden van de regering uit te breiden tot hoogstens 5 leden) (2-783)      
  Algemene bespreking
2-135
p. 5-12 2-135 p. 5-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect (Nietigheid van het beding luidens hetwelk de koper van bouwgrond verplicht wordt een aannemingsovereenkomst te sluiten - Wet Breyne) (2-1279)      
  Amendement nr 13 van de heren Poty en Siquet
2-1279/6
p. 1-2 2-1279/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken (In fiscale geschillen moet de Belgische Staat niet meer worden vertegenwoordigd door een advocaat maar mag het worden door fiscale ambtenaren) (2-865)      
  Amendement nr 2 van de heren Poty en Siquet
2-865/2
p. 2 2-865/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Siquet
2-865/3
p. 1-29 2-865/3 p. 1-29 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de instelling van sociale bankrekeningen en de onvatbaarheid voor beslag van de op die rekeningen gestorte bedragen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een bankrekening zijn gestort) (Rekening waarop alleen uitkeringen mogen worden gestort - Verhindering van schuldvergelijkingsmechanismen) (2-786)      
  Verslag van de heer Siquet
2-786/5
p. 1-28 2-786/5 p. 1-28 (PDF)
Wetsvoorstel houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting (verschuldigd aan de gemeenten - Administratiekosten - WIB) (2-24)      
  Verslag van de heer Siquet
2-24/2
p. 1-8 2-24/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-95
p. 4-15 2-95 p. 4-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Stemming over het geamendeerde artikel
2-288
p. 49-52 2-288 p. 49-52 (PDF)
  2-288
p. 90-91 2-288 p. 90-91 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 19bis in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Voertuigen zonder verzekering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van artikel 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst) (2-427)      
  Amendement nr 5 van de heer Siquet c.s.
2-427/2
p. 8 2-427/2 p. 8 (PDF)
  Verslag van de heer Siquet
2-427/4
p. 1-15 2-427/4 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
2-92
p. 32-34 2-92 p. 32-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen (2-345)      
  Verslag van de heer Siquet
2-345/4
p. 1-12 2-345/4 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
2-84
p. 35-38 2-84 p. 35-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen (Controle van de staat van de voertuigen - Technische keuring) (2-1055)      
  Voorstel van de heer Siquet
2-1055/1
p. 1-4 2-1055/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij (Ontzegging van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen) (2-46)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt (Verbruikerskrediet) (2-259)      
  Voorstel van de heren Poty en Siquet
2-259/1
p. 1-6 2-259/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (2-49)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen) (2-449)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999