Voorstellen van Sabine de Bethune (Legislatuur 2019-....)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

18 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-119 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen 18/11/2019
S. 7-121 Herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie ęBelgisch StaatsbladĽ nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen
20/11/2019
S. 7-139 Informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie 6/2/2020
S. 7-167 Voorstel van resolutie betreffende een wetenschappelijk onderzoek naar het koloniaal verleden van BelgiŽ 11/6/2020
S. 7-169 Ontwerp tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt 22/6/2020
S. 7-208 Voorstel van resolutie over het conflict in Tigray (Noord-EthiopiŽ) 9/12/2020
S. 7-209 Voorstel tot invoering van een artikel 26/1 in het Reglement van de Senaat met betrekking tot de toegevoegde leden 9/12/2020
S. 7-218 Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China 18/1/2021
S. 7-220 Voorstel van resolutie over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang 21/1/2021
S. 7-230 Voorstel van resolutie betreffende de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexej Navalny 23/2/2021
S. 7-236 Voorstel van resolutie voor de Saudische vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul 25/2/2021
S. 7-247 Voorstel van resolutie betreffende het opnemen van klimaatgerelateerde informatie in de niet-financiŽle informatie bij het jaarverslag 21/4/2021
S. 7-248 Voorstel tot wijziging van artikel 85 van het reglement van de Senaat inzake de richtsnoeren voor een genderneutraal taalgebruik in de Senaat 21/4/2021
S. 7-249 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel de gebruikte terminologie gendergevoelig te maken 21/4/2021
S. 7-250 Voorstel van resolutie betreffende de wereldwijde toegang tot vaccins in de strijd tegen Covid-19 22/4/2021
S. 7-255 Voorstel van resolutie betreffende de genderpensioenkloof 19/5/2021
S. 7-265 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met betrekking tot het opnemen van gendergerelateerde informatie in het financieel verslag over de jaarrekeningen van de politieke partijen en hun componenten 15/6/2021
S. 7-270 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat over de aanwezigheid van de vlaggen van de Gemeenschappen en de Gewesten in de Senaat 16/6/2021

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999