5-215/2

5-215/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

4 MAART 2011


Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW FRANSSEN C.S.

Het dispositief aanvullen met een 3., luidende :

« 3. het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid bij de uitwerking van het betreffende begeleidingsscenario rekening te laten houden met het grensoverschrijdend karakter van de aanpak van branden dat in steden en gemeenten bij de landsgrenzen speelt. »

Verantwoording

Calamiteiten zoals (asbest)branden houden vanzelfsprekend geen rekening met zaken zoals landsgrenzen of grenzen tussen hulpverleningszones. Het is daarom belangrijk dat er voor de steden en gemeenten die dicht bij de landsgrens liggen, rekening wordt gehouden met het grensoverschrijdend karakter van de hulpverlening en afhandeling ervan. Zo komt het vandaag reeds voor dat Nederlandse, Duitse, Luxemburgse of Franse actoren hierbij betrokken worden op Belgisch grondgebied. Het is dan ook noodzakelijk dat het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid met dit grensoverschrijdende karakter rekening houdt bij het opstellen van het plan van aanpak voor asbestbranden.

Cindy FRANSSEN
Dirk CLAES
Jan DURNEZ
Huub BROERS
Gérard DEPREZ
Ludo SANNEN
Bart TOMMELEIN
Claudia NIESSEN
Vanessa MATZ.