Dirk Claes - CD&V
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van de CD&V-Senaatsfractie
 
Geboren te Leuven op 27 mei 1959

Sociaal assistent (Sociale Hogeschool - Heverlee)

Herbergier

Sinds 1989 : gemeenteraadslid (Rotselaar)
1995-2018 : burgemeester (Rotselaar)
2000-2003 : provincieraadslid (Vlaams-Brabant)
2003-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2010 : gecoöpteerd senator
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2010-2011 : quaestor van de Senaat
2011-2014 : voorzitter van de CD&V-fractie (Senaat)
Sinds 3 januari 2019 : eerste schepen (Rotselaar)

Ridder in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


Heeft in de Senaat 74 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
18/10/2007-7/5/2010 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/4/2008-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
1/12/2009-11/2/2010 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
8/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Mensenhandel"
5/1/2010-7/5/2010 Voorzitter Werkgroep "Mensenhandel"
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-11/1/2011 Voorzitter Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-23/12/2010 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
13/10/2010-28/4/2014 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comitť I)
14/12/2010-28/4/2014 Lid Werkgroep "Politieke Partijen" : afvaardiging Senaat
23/12/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
23/12/2010-10/1/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
23/2/2011-28/4/2014 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
10/5/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Mensenhandel"
1/6/2011-28/4/2014 Ondervoorzitter Werkgroep "Mensenhandel"
10/1/2013-28/4/2014 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
10/1/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
27/6/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat
30/1/2014-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat