Jan Durnez - CD&V
 
Geboren te Roeselare op 6 juni 1953

Licentiaat in de pedagogische wetenschappen (KULeuven)
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (KULeuven)

Docent
Directeur van de Vlaamse Onderwijsraad (met politiek verlof)

1980-1991 : kabinetsadviseur
1983-1991 : gemeenteraadslid (Ieper)
1983-1991 : schepen (Ieper)
1985-2009 : provincieraadslid (West-Vlaanderen)
1991-2009 : gedeputeerde (West-Vlaanderen)
1992-2009 : ondervoorzitter West-Vlaamse Intercommunale
1995-2010 : voorzitter van het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité (RESOC) - Westhoek
Sinds 2001 : ondervoorzitter van de Vereniging Vlaamse Provincies (VVP)
2004-2007 : voorzitter van de Vereniging Vlaamse Provincies (VVP)
Sinds 2007 : voorzitter van de Autonome Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST)
Sinds 2009 : covoorzitter van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) "West-Vlaanderen / Flandre - Dunkerque - Côte d'Opale"
Sinds 2009 : lid van het Vlaams Parlement
2009-2013 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2013-2018 : gemeenteraadslid (Ieper)
2013-2018 : burgemeester (Ieper)

Commandeur in de Leopoldsorde (27 mei 2019)


Heeft in de Senaat 5 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
8/10/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
8/10/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
28/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementair Comitť belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
20/7/2010-11/10/2011 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-1/1/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-1/1/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-1/1/2013 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
11/10/2011-1/1/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
21/12/2011-1/1/2013 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat