Vanessa Matz - cdH
 
Geboren te Luik op 12 augustus 1973

Licentiaat in de rechten (ULg)

Gewezen politiek directeur van de cdH

1995-2018 : gemeenteraadslid (Aywaille)
1997-2012 : schepen (Aywaille)
2004-2006 : politiek secretaris van de cdH-fractie (Waals Parlement)
2006-2007 : politiek directrice van de cdH
2007-2008 : kabinetschef (minister van Werk)
2008-2009 : gecoöpteerd senator
2009-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
Sinds 2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Ridder in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


Heeft in de Senaat 4 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/4/2008-13/10/2009 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/4/2008-13/10/2009 Lid Commissie voor de Justitie
15/4/2008-13/10/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
23/4/2008-13/10/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
23/4/2008-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
11/12/2008-7/5/2010 Lid Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis : afvaardiging Senaat
13/10/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
13/10/2009-7/5/2010 Lid Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
13/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
13/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
13/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/10/2009-7/5/2010 Voorzitter Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden
20/10/2009-7/5/2010 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
28/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementair Comitť belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
10/5/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Mensenhandel"
13/3/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
18/4/2013-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat
5/6/2013-28/4/2014 Rapporteur Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming
3/6/2021-23/5/2022 Lid Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970 : afvaardiging Kamer