Gérard Deprez - MR
 
Minister van Staat
 
Geboren te Noville op 13 augustus 1943

Doctor in de sociologie (UCL)
Kandidaat in de letteren en de wijsbegeerte (UCL)

Gewezen leraar (ISCO - Institut supérieur de Culture ouvrière - en Fopes - Faculté ouverte de politique économique et sociale)

1974-1975 : politiek adviseur (minister van de Franse Cultuur)
1979-1981 : kabinetschef (vice-eerste minister)
1982-1996 : nationaal voorzitter van de PSC
1984-2009 : lid van het Europees Parlement
Sinds 30 januari 1995 : minister van Staat
Sinds 1998 : voorzitter van de MCC
2010-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2010-2014 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa
Sinds 1 juli 2014 : lid van het Europees Parlement

Commandeur in de Leopoldsorde (27 mei 2019)


Heeft in de Senaat 5 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: delegatie van het Europees Parlement
2/5/2000-19/7/2004 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Europees Parlement
20/10/2004-6/6/2009 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement
6/7/2010-20/7/2010 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
10/5/2011-28/4/2014 Lid Werkgroep "Mensenhandel"
21/2/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
30/1/2014-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de kwestie van een federale kieskring : afvaardiging Senaat
27/11/2014-23/5/2019 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement