Cindy Franssen - CD&V
 
  website: www.cindyfranssen.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Oudenaarde op 30 januari 1976

Licentiaat in de politieke wetenschappen (UGent)

Gewezen bediende (CM Gent-Eeklo, CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij)

1999-2002 : parlementaire medewerker van senator Sabine de Bethune
2000-2007 : provincieraadslid (Oost-Vlaanderen)
2001-2002 : lid van het OCMW (Wortegem-Petegem)
2002-2006 : voorzitter van het OCMW (Wortegem-Petegem)
2005-2010 : provinciaal voorzitter van de CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij (Oost-Vlaanderen)
2007-2012 en sinds 2 januari 2019 : gemeenteraadslid (Oudenaarde)
2007-2019 : lid van het Vlaams Parlement
2009-2014 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
2010-2014 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
Sinds 2011 : nationaal ondervoorzitter CD&V
2014-2018 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
2014-2017 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Sinds 2 januari 2019 : schepen (Oudenaarde)
Sinds 2 juli 2019 : lid van het Europees Parlement
Sinds 8 oktober 2019 : nationaal voorzitter CD&V a.i.

Ridder in de Leopoldsorde (21 mei 2014)


Heeft in de Senaat 5 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2014-2019       Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Lid  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
8/10/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
8/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
28/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
28/1/2010-7/5/2010 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-28/4/2014 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2010-3/4/2013 Eerste ondervoorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/7/2010-3/4/2013 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/7/2010-28/4/2014 Plaatsvervanger Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
8/5/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieën"
14/10/2014-31/12/2018 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
11/1/2021- Lid Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden : afvaardiging Europees Parlement