Schriftelijke vragen van 3-3101 tot 3-3200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-3101 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenis van Doornik - Personeel - Kader - Stakingsdreiging.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Antwoord 8/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3102 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Informatica - Aantal beschikbare werkposten.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Antwoord 30/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-3103 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  FOD en POD - Gebruik en verspreiding van vrije software.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Antwoord 18/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-3104 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  175 jaar BelgiŽ - Gratis verzenden van brieven op 21 juli 2005.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 13/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3105 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad - Tweetaligheid.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Antwoord 29/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-3106 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Jonge chauffeurs - Alternatieve autoverzekeringen - 29/29-polis.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Antwoord 9/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3107 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rust- en verzorgingsinstellingen - Toelating van huisdieren - Wettelijke omkadering.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3108 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro - Inwerkingtreding - Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 4/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3109 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Psychiatrische ziekenhuizen en instellingen - Wapen- en drugsbezit - Wetgeving - Politiecontroles.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3110 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Niet-verzekering van auto's - Tariferingsbureau - Weigering van verzekeringsaanvragen.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Voorlopig antwoord 27/9/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3111
3-3111 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Niet-verzekering van auto's - Tariferingsbureau - Weigering van verzekeringsaanvragen.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Antwoord 9/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3110
3-3112 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Dierenverwaarlozing - Aantal vaststellingen - Vervolgingen - Straffen.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Voorlopig antwoord 24/8/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3113
3-3113 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dierenverwaarlozing - Aantal vaststellingen - Vervolgingen - Straffen.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 2/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3112
3-3114 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Voedselveiligheid - Onderzoeken - Inbreuken.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Antwoord 22/8/2005
  Beslissing niet publicatie 22/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3115
3-3115 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voedselveiligheid - Onderzoeken - Inbreuken.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3114
3-3116 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Militaire infrastructuur - Uitlening aan derden - Veiligheidsrisico's.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Antwoord 9/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3117 Hermans Margriet (VLD) minister van Landsverdediging  
  Niger - Hongersnood - Beschikbaarstelling van Belgische vrachtwagens.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Antwoord 7/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3118
3-3118 Hermans Margriet (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Niger - Hongersnood - Beschikbaarstelling van Belgische vrachtwagens.
  Verzending vraag 4/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 16/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3117
3-3119 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Stookoliefonds - Bedrag van de vergoedingen - BTW-inkomsten.
  Verzending vraag 5/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Rappel 29/9/2006
  Verzending vraag 29/9/2006
  Rappel 6/11/2006
  Verzending vraag 6/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-3120 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Omhaling van oude Belgische munten ten voordele van niet-gouvernementele organisaties - Opbrengst bij de postkantoren.
  Verzending vraag 5/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 13/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-3121 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Postkantoren - Toegankelijkheid van de gebouwen.
  Verzending vraag 5/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 13/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3122 Beke Wouter (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Farmaceutisch wetenschappelijk onderzoek - Belgisch topberaad - Resultaten.
  Verzending vraag 5/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3123 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Budgetoverschrijdingen in de geneeskunde - Verschillende behandeling van huisartsen en de farmasector.
  Verzending vraag 5/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3124 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Generische geneesmiddelen - Bekendheid bij de artsen - Beschikbaarheid bij de apothekers.
  Verzending vraag 5/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 12/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3125 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geestelijke gezondheidszorg - Pilootprojecten 'Activering' - Dagactiviteitencentrum "De Link" (Beringen) - Financiering van het personeel.
  Verzending vraag 5/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Rappel 29/9/2006
  Verzending vraag 29/9/2006
  Rappel 6/11/2006
  Verzending vraag 6/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-3126 Beke Wouter (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Omhaling van oude Belgische munten ten voordele van niet-gouvernementele organisaties - Verdeelsleutel.
  Verzending vraag 5/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 19/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3127 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenis van Doornik - Renovatieproject - Kwalificering als totaalproject.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 13/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3128 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Aan de gevangenis van Doornik aangrenzend gebouw - Ingebruikneming - Kosten voor onderhoud - Doorsijpeling van water.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 11/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3129 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Strijd tegen nosocomiale infecties.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-3130 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Niet werkzame antibiotica - Het eventueel uit de handel nemen ervan.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 3/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3131 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Financiering van de ziekenhuizen en de medisch-sociale inrichtingen - Lijst van de documenten die moeten worden overgelegd - Overleg met de Direction de l'action sociale et de la santť (DGASS).
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 3/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3132 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Financiering van ziekenhuis- en medisch-sociale infrastructuur - Geregeld mededelen van het tijdschema van de gesubsidieerde werken - Ontbreken van een herinnering door de federale administratie aan de Waalse regering.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3133 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) Eerste minister  
  InterministeriŽle conferentie voor personen met een handicap - Beslissingen - Agendapunten.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Antwoord 23/8/2005
  Beslissing niet publicatie 23/8/2005
  Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 3-3284
Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 3-3285
3-3134 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wurgovervallen - Statistische gegevens van de 6 politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Voorlopig antwoord 13/9/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1028
3-3135 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wurgovervallen - Bestraffing van daders die werden aangehouden en veroordeeld door de correctionele rechtbank of door het Hof van beroep.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Voorlopig antwoord 13/9/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1027
3-3136 Dedecker Jean-Marie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Misdrijven - Cijfergegevens.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Voorlopig antwoord 4/10/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Antwoord 13/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
3-3137 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Samenwerkingsprotocol tussen de politie en de Staatsveiligheid - Preventieve administratieve telefoontap - Verenigbaarheid met de principes van de rechtsstaat.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Antwoord 5/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3138 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wurgovervallen - Vaststellingen - Bendes.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Voorlopig antwoord 13/9/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3139 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wegslepen van voertuigen - MinisteriŽle omzendbrief van 20 juli 2005 - Maximumtarief voor de gerechtelijke diensten.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3140 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vrouwenhandel - Internationale relatiebureaus - Aantal vestigingen in BelgiŽ - Klachten over relatiebemiddeling.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 26/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3141
3-3141 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Vrouwenhandel - Internationale relatiebureaus - Aantal vestigingen in BelgiŽ - Klachten over relatiebemiddeling.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3140
3-3142 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Elektronische belastingsaangifte ("Tax-on-Web") - Klachten - Optimalisatie van de berekeningsmodule.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 21/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-3143 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Wanbetalers - Registratie - Totale uitstaande schuld - Tegenmaatregelen.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 27/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3144
3-3144 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Wanbetalers - Registratie - Totale uitstaande schuld - Tegenmaatregelen.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Antwoord 9/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3143
3-3145 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Nationale Loterij - Cafť- en restaurantspel "Rapido" - Kritiek van de Kansspelcommissie.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3146 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Beveiliging van gemeentehuizen - Centrale aanmaak van officiŽle documenten - Cijfergegevens betreffende de gestolen documenten.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 8/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
3-3147 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieopleiding - Evaluatierapport - Inventaris van de grieven - Actieplan.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 11/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3148 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Adviesverstrekking - Termijn.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 18/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3149 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Reclame voor geneesmiddelen via e-mail en internet - Juridische mogelijkheden tot verbod.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 8/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
3-3150 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wachtdienst voor dokters - Centraal oproepnummer.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Rappel 22/3/2006
  Verzending vraag 22/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Antwoord 14/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
3-3151 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verhoogde kinderbijslag voor gezinnen met gehandicapte kinderen - Algemeen belastingattest - Administratieve vergissingen - Rechtzettingen.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3152 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenschoolse kinderopvang - Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - SubsidiŽring.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 26/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-3153 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zwangerschapsziekten - Pre-eclampsia - Sterftecijfer.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 5/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3154 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Antibiotica - Voorschrijfgedrag van de artsen - Onderzoek van Test-Aankoop.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 3/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3155 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vogelgriepvirus - Uitbreiding naar het noorden - Voorraad antivirale geneesmiddelen.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-3156 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Dienstencheques - Uitbreiding tot diensten voor naaste familieleden.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 15/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3157 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Diensten- en PWA-cheques - Inruiling tegen dezelfde voorwaarden.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 15/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3158 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Werk  
  Zonnebankcentra - Controles - Leeftijd van de bezoekers - Naleving van de reglementering.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 15/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3159 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderverwaarlozing - Aantal vaststellingen - Tegenmaatregelen.
  Verzending vraag 9/8/2005
  Antwoord 8/9/2005
  Beslissing niet publicatie 8/9/2005
3-3160 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Overbevolking.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3161 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gevangenis van Doornik - Slechte staat van de gebouwen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Rappel 6/10/2005
  Verzending vraag 6/10/2005
  Antwoord 21/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3162 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Transseksualiteit - Cijfers 2004.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 8/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3163 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verkrijging van de Belgische nationaliteit door mannen en vrouwen - Cijfers 2004.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 15/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 13/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3164 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Overheidsbedrijven - Genderevenwicht in de raad van bestuur.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Rappel 26/1/2006
  Verzending vraag 27/1/2006
  Antwoord 10/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Aanvullend antwoord 11/5/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4668
3-3165 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verblijfskaarten.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3166 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielprocedure voor mannen en vrouwen - Cijfers 2004.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3167 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Visa voor partners en echtgenoten.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3168 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Personen van hetzelfde geslacht - Samenlevingsovereenkomsten en huwelijken.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 8/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
3-3169 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Mannen en vrouwen bij de civiele bescherming - Cijfers 2004.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 11/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3170 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Mannen en vrouwen bij de brandweer - Cijfers 2004.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 3/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3171 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  OekraÔne - Toetreding tot de NAVO - Belgisch standpunt.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 14/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 3-2962
3-3172 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  In-vitrofertilisatie - Terugbetaling laboratoriumkosten - Cijfers 2004.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 5/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3173 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Thuislozen in het algemeen welzijnswerk - Cijfers 2004.
  Verzending vraag 10/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 4/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3174 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Middenstand en Landbouw  
  Zelfstandigen - Aansluitingen illegalen bij het RSVZ.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 14/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3175 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Loonkloof man-vrouw- Cijfers 2004.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Rappel 26/1/2006
  Verzending vraag 27/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3176 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 23/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3190
3-3177 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 20/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3190
3-3178 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3190
3-3179 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3190
3-3180 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 26/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3190
3-3181 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3190
3-3182 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 16/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3190
3-3183 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Aanvullend antwoord 16/11/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3190
3-3184 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 24/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3190
3-3185 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 14/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3190
3-3186 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 29/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3190
3-3187 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 12/9/2005
  Beslissing niet publicatie 12/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3190
3-3188 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 6/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3190
3-3189 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 22/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3190
3-3190 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 19/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3182
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3189
3-3191 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gedematerialiseerde effecten - Uitvoering van de wet van 7 april 1995 - Informatiecampagne.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 8/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2759
3-3192 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Cijfers 2004.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Rappel 26/1/2006
  Verzending vraag 27/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Antwoord 29/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-3193 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Oplichting over de telefoon.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Rappel 5/12/2005
  Verzending vraag 5/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 15/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3194
3-3194 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Oplichting over de telefoon.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Rappel 5/12/2005
  Verzending vraag 5/12/2005
  Antwoord 21/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3193
3-3195 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Vennootschapsbelasting - Vertraging verzending aangiften.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 20/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3196 Hermans Margriet (VLD) minister van Landsverdediging  
  Belgische troepen in Afghanistan - Escalatie van geweld.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 22/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-3197 Hermans Margriet (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Diamanthandel en antiwitwaswetgeving.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 15/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3198 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Opticiens - Oogtests - Betrouwbaarheid.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 12/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3199 Hermans Margriet (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Hongersnood in Mali.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Antwoord 6/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3200 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale vreemdelingen - Opsluitingscapaciteit.
  Verzending vraag 11/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005