Schriftelijke vragen van 3-2201 tot 3-2300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-2201 Willems Luc (VLD) minister van Werk  
  Bouwsector - Dodelijke arbeidsongevallen.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-2202 Willems Luc (VLD) minister van Werk  
  Ouderschapsverlof - Verhoging van de premies - Budgettaire impact.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2203 Willems Luc (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Aandeel binnen het Bruto Binnenlands Product (BBP) - Maatregelen.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Antwoord 11/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2204 Willems Luc (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Armoede - Aantal armen in BelgiŽ - Spreiding - Maatregelen.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 8/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2205
3-2205 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Armoede - Aantal armen in BelgiŽ - Spreiding - Maatregelen.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Antwoord 11/3/2005
  Beslissing niet publicatie 11/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2204
3-2206 Willems Luc (VLD) minister van Mobiliteit  
  Wegverkeer - Ecocombi's (superlange vrachtwagens) - Aanpassing van de wetgeving - Studie.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-2207 Willems Luc (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Belgische fauna en flora - Bescherming - Studie en inventarisering.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 30/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-2208 Willems Luc (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Vergrijzing - Meerjarenplan 2005-2007 - Beleidsvoorbereidende studies - Overleg met de sociale partners en het maatschappelijke middenveld.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2209 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Spam-overlast - Procedures - Boetes.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Antwoord 4/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2210 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Valse VZW's - Onderzoek - Maatregelen.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 16/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-2211 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Biobrandstoffen - Europese richtlijnen - Toepassing - Onderzoek.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Antwoord 11/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2212 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federaal Plan inzake duurzame Ontwikkeling 2004-2008 - Overleg met de gewestelijke overheden.
  Verzending vraag 9/2/2005
  Antwoord 8/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2213 Hermans Margriet (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Exportboom in Chinees textiel - Oneerlijke concurrentie - Afdwingbaarheid van patenten, ontwerpen en merken - Europese maatregelen
  Verzending vraag 10/2/2005
  Antwoord 21/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2214 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vlaams inburgeringsdecreet - Inbreuken - Gevolggeving door de parketten
  Verzending vraag 10/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2215 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Proactieve drugscontroles in het verkeer.
  Verzending vraag 10/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 7/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-2216 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Personeel - Taalaanhorigheid
  Verzending vraag 10/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 15/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2217 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Pdata - Toegankelijkheid van de informatie - Correspondenten
  Verzending vraag 10/2/2005
  Antwoord 14/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2218 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  FOD Mobiliteit en Vervoer - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 10/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 4/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-2219 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 10/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 29/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-2220 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 10/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 29/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-2221 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 10/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 29/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-2222 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciŽn - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 10/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 29/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-2223 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Drugscontroles - Behandeling van de dossiers.
  Verzending vraag 10/2/2005
  Voorlopig antwoord 21/3/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 24/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-2224 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Drugscontroles in het verkeer - Behandeling van de dossiers.
  Verzending vraag 10/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 6/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-2225 Talhaoui Fauzaya (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cel Drugsbeleid en drugscoŲrdinator - Oprichting en aanstelling - Samenwerkingsakkoord betreffende een geÔntegreerd drugsbeleid - Europese drugsstrategie.
  Verzending vraag 10/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 14/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2226 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Ten onrechte geheven beurs- en leveringstaksen - Moratoriumintresten.
  Verzending vraag 10/2/2005
  Antwoord 7/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-2227 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rogatoire commissies naar het buitenland - Uitvoering van de opdrachten voor een enkele politiebeambte.
  Verzending vraag 11/2/2005
  Antwoord 15/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-2168
3-2228 Talhaoui Fauzaya (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese richtlijnen - Omzetting in nationaal recht - Vertraging.
  Verzending vraag 14/2/2005
  Antwoord 14/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-578
3-2229 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Aantal gerechtzaken.
  Verzending vraag 18/2/2005
  Voorlopig antwoord 21/3/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2230 Steverlynck Jan (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mindervaliden - Interprofessioneel Akkoord 2005-2006 - Toegang tot arbeid - Toegang tot een zelfstandig beroep.
  Verzending vraag 18/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 9/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2231 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Grote Meren - Gebied - Programma van ontwapening, demobilisering, repatriŽring, reclassering en reÔntegratie (DDRRR) en Programma ontwapening, demobilisering en reÔntegratie (DDR) - Betrokkenheid van BelgiŽ.
  Verzending vraag 18/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 4/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-575
3-2232 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rechterlijke orde - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 18/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 8/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-2233 Dedecker Jean-Marie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Nevenrechten - Fiscale behandeling.
  Verzending vraag 18/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 8/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2234 Geerts Christel (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Emissie van gedematerialiseerde effecten - Regeerakkoord - Ontrading van effecten aan toonder.
  Verzending vraag 18/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 25/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2235 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Internet - Penetratie van de breedbandaansluitingen - Groei van het breedbandgebruik - Aanmoedigingsmaatregelen.
  Verzending vraag 18/2/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Beslissing niet publicatie 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2360
3-2236 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  NAVO - Kernwapens - Kernwapens opgeslagen in BelgiŽ.
  Verzending vraag 18/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2237
3-2237 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  NAVO - Kernwapens - Kernwapens opgeslagen in BelgiŽ.
  Verzending vraag 18/2/2005
  Antwoord 3/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2236
3-2238 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiewagens - Verkoop aan particulieren - Richtlijnen.
  Verzending vraag 22/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 19/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2239 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Politiemensen en burgerpersoneel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 22/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-2240 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Krijgsmacht - Militair en burgerpersoneel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 22/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 4/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-2241 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Medische verzorging van gedetineerden - Medische centra van Brugge en van Sint-Gillis - Ziekenhuizen.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 18/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2242 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Politie - Gestolen cultuurgoederen - Database en website - Toegankelijkheid.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Antwoord 7/3/2005
  Beslissing niet publicatie 7/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2243
3-2243 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Gestolen cultuurgoederen - Database en website - Toegankelijkheid.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2242
3-2244 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Mensensmokkel - Nationale luchthaven - Personeel - Controle.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2245
3-2245 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Mensensmokkel - Nationale luchthaven - Personeel - Controle.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2244
3-2246 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Mensensmokkel - Regionale luchthavens - Personeel - Controle.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 15/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2247
3-2247 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Mensensmokkel - Regionale luchthavens - Personeel - Controle.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 19/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2246
3-2248 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische ambassade te Kiev - Taalgebruik.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-2249 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische ambassades - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-2250 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 12/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-2251 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetenschappelijk Instituut voor volksgezondheid - Kankerregistratie - Financiering.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 14/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2252 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-2253 Destexhe Alain (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) - Conferentie van Istanbul in juni 2004 - Slotcommuniquť - Toetreding van Turkije tot de Europese Unie.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 15/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2254 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Legervliegtuigen - Gebruik door het Hof.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2255 Willems Luc (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Werkloze oudere werknemers die zich als zelfstandige vestigen - Discriminatie.
  Verzending vraag 24/2/2005
  Antwoord 24/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-593
3-2256 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  IJzeren Rijn - Stand van zaken.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Antwoord 31/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-579
3-2257 Willems Luc (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisdieren en gevaarlijke dieren - Aankoop op afbetaling
  Verzending vraag 25/2/2005
  Antwoord 28/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-592
3-2258 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronische vermoeidheidssyndroom (CVS).
  Verzending vraag 25/2/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Aanvullend antwoord 11/5/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-616
3-2259 Martens Bart (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociaal tarief voor gas en elektriciteit - Automatische toekenning - Kruispuntbank van de sociale zekerheid - Toegang voor privť-bedrijven.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Antwoord 28/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Aanvullend antwoord 28/4/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-620
3-2260 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toepassing.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-612
3-2261 Mahoux Philippe (PS) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Armoede in BelgiŽ - Toename - Statistieken.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 7/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2262 Mahoux Philippe (PS) minister van Mobiliteit  
  Vrachtwagens - Verplichte digitale tachograaf -Toepassing van de maatregel in de Europese Unie.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-2263 Mahoux Philippe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cosmetische producten - Houdbaarheid en samenstelling - Richtlijn 2003/15/EG van 27 februari 2003 tot wijziging van richtlijn 76/768/EEG.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 14/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2264
3-2264 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk  
  Cosmetische producten - Houdbaarheid en samenstelling - Richtlijn 2003/15/EG van 27 februari 2003 tot wijziging van richtlijn 76/768/EEG.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Antwoord 8/3/2005
  Beslissing niet publicatie 8/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2263
3-2265 Van Nieuwkerke Andrť (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Rijden met mentoestellen op de openbare weg - Behalen van een B-brevet - Verplichting.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 15/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2266 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Microfinanciering - Begrotingsjaar 2005 - Projecten.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 14/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2267 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgsector - Medische fouten - Registratiesysteem - Invoering.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Rappel 5/12/2005
  Verzending vraag 5/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Rappel 8/3/2006
  Verzending vraag 8/3/2006
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-2268 Hermans Margriet (VLD) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Informatisering van de FOD's - Gebruik van open standaarden - Planning.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Antwoord 24/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2269 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Belgen in het buitenland - Nodige documenten - Adres.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Antwoord 11/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2270
3-2270 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Belgen in het buitenland - Nodige documenten - Adres.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 15/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2269
3-2271 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Kostprijs - Vergoedingen.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Antwoord 11/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1031
3-2272 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bijzondere veldwachters - Statuut - Ontwerp van koninklijk besluit.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 15/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Aanvullend antwoord 12/4/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-2273 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Bilaterale schulden - Minst ontwikkelde landen - Kwijtschelding - ReŽle waarde van de schuld.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Antwoord 23/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2274
3-2274 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Bilaterale schulden - Minst ontwikkelde landen - Kwijtschelding - ReŽle waarde van de schuld.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 26/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2273
3-2275 Geerts Christel (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Dienst Alimentatievorderingen - Werking - Evaluatie.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Antwoord 23/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-2276 Mahoux Philippe (PS) Eerste minister  
  Europese Unie - Hervorming van het cohesiebeleid - Communautaire Initiatieven - Vervanging van EQUAL, URBAN II en LEADER +
  Verzending vraag 3/3/2005
  Antwoord 4/4/2005
  Beslissing niet publicatie 4/4/2005
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-2450
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-2451
3-2277 Detraux Francis (FN) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Afpersing - Aanhouding van jeugdbendes - Fotogegevensbanken van de eventuele overvallers.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Voorlopig antwoord 21/3/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 13/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2278 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Asielprocedures - Pro-Deoadvocaten - Vergoeding.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 17/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-2279 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Wetenschappelijk onderzoek - Financiering - Privť-maatschappijen en ondernemingen - Fiscale incentives.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Antwoord 29/3/2005
  Beslissing niet publicatie 29/3/2005
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-2466
3-2280 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Biobrandstoffen - Omzetting van de Europese richtlijn 2003/30/EG van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer - Koninklijk besluit in voorbereiding - Belastingvrijstelling.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Antwoord 12/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-2281 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielaanvraag - Procedure - Termijnen.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Antwoord 11/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-2282 Bouarfa Sfia (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bezoek van vreemde staatshoofden en regeringsleiders aan BelgiŽ - Ordestrijdkrachten - Inzet van politiemiddelen - Veiligheid van de burgers.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 30/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
3-2283 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Europese richtlijnen - Omzetting in Belgische recht - Chronisch omzettingsdeficit - Rechtsonzekerheid voor onze ondernemingen.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 21/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2284
3-2284 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese richtlijnen - Omzetting in Belgische recht - Chronisch omzettingsdeficit - Rechtsonzekerheid voor onze ondernemingen.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 13/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2283
3-2285 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Onderzoek en ontwikkeling - Financiering - Federaal steunbeleid.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-2286 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Homeopathie - Erkenning.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 28/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2287 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Zonnebanken - Veiligheid.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 20/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2288 Brotcorne Christian (cdH) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Biobrandstoffen - Omzetting van de Europese richtlijn 2003/30/EG van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer - Koninklijk besluit in voorbereiding.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Antwoord 7/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-2289 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Nationaal veiligheidsplan - Misdrijven - Ophelderingsgraad.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2290
3-2290 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationaal veiligheidsplan - Misdrijven - Ophelderingsgraad.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 19/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2289
3-2291 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale wetenschappelijke instellingen. - Kunstverzamelingen. - In bruikleengeving van kunstwerken aan ministeriŽle beleidscellen. - Resultaat onderzoek naar verdwenen stukken.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Voorlopig antwoord 21/3/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2292
3-2292 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale wetenschappelijke instellingen. - Kunstverzamelingen. - In bruikleengeving van kunstwerken aan ministeriŽle beleidscellen. - Resultaat onderzoek naar verdwenen stukken.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 1/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2291
3-2293 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Bilaterale schulden - Ontwikkelingslanden - Kwijtschelding.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Antwoord 4/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2294
3-2294 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Bilaterale schulden - Ontwikkelingslanden - Kwijtschelding.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 26/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2293
3-2295 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Bilaterale schulden - Minst ontwikkelde landen - Kwijtschelding.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Antwoord 4/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2296
3-2296 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Bilaterale schulden - Minst ontwikkelde landen - Kwijtschelding.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 26/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2295
3-2297 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Ministerie van Landsverdediging - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Antwoord 4/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-2298 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale wetenschappelijke instellingen. - Kunstverzamelingen - In bruikleengeving van stukken aan ministeriŽle beleidscellen - Procedures.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 1/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
3-2299 Verreycken Wim (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Verkeersongevallen - Drugsgebruik.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 7/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2300 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Agentschap voor Buitenlandse Handel - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 3/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 2/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 22/8/2006
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-1720