Schriftelijke vragen van 3-1901 tot 3-2000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-1901 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Overheidsdiensten - Gevolgen van de automatische omschakeling van de graad van directiesecretaris in het kader van de hervorming van de loopbaan.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Antwoord 3/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1902 Collas Berni (MR) minister van Middenstand en Landbouw  
  Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars - Verkiezingen.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Antwoord 26/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1903 Creyelman Frank (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Offerfeest - Rituele slachtingen.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Voorlopig antwoord 31/1/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 7/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-1904 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wurgovervallen - Tussenkomst Dienst Vreemdelingenzaken.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1516
3-1905 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vreemdelingen - Misdrijven - Gesloten centra voor illegale vreemdelingen.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 19/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1906
3-1906 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vreemdelingen - Misdrijven - Gesloten centra voor illegale vreemdelingen.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1905
3-1907 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wurgovervallen - Optreden van de justitie.
  Verzending vraag 30/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Voorlopig antwoord 7/3/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Antwoord 13/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-1908 Hermans Margriet (VLD) Eerste minister  
  Vermiste personen - Vereenvoudiging van de procedure.
  Verzending vraag 3/1/2005
  Antwoord 19/1/2005
  Beslissing niet publicatie 19/1/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1910
3-1909 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vermiste personen - Vereenvoudiging van de procedure.
  Verzending vraag 3/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 21/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1910
3-1910 Hermans Margriet (VLD) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Vermiste personen - Vereenvoudiging van de procedure.
  Verzending vraag 3/1/2005
  Antwoord 27/1/2005
  Beslissing niet publicatie 27/1/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1909
3-1911 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 3/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1912 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 15/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-1913 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 3/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-1914 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1915 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-1916 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 24/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1917 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 31/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1918 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Aanvullend antwoord 27/5/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Antwoord 16/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Aanvullend antwoord 24/11/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-1919 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 18/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-1920 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Middenstand en Landbouw  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 3/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1921 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 14/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-1922 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 11/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1923 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 8/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-1924 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 18/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-1925 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 1/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1926 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 4/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1927 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Verdieping van de Westerschelde - Vlakte van de Raan.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 15/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1928 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiepersoneel - Administratieve handelingen gesteld vůůr de politiehervorming - Correctie - Bevoegd orgaan.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1929 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie - Ontwikkelingssamenwerking.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 22/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-1930 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Horizontale begroting 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1931 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Horizontale begroting 2005.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1932 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 19/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1933 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 19/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1934 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1935 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1936 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1937 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1938 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 8/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1939 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 2/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Aanvullend antwoord 21/4/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1940 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 2/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 4/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1941 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 3/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1942 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1943 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 11/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1944 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 3/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1945 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 2/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1946 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 28/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1947 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 1/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1948 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1949 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 27/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1950 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 17/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1951 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 25/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1952
3-1952 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 1/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1951
3-1953 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 3/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1954 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 14/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1955 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 16/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1956 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 16/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1957 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1958 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1959 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 14/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1960 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 2/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1961 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 10/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1962 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 19/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1963 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 2/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1964 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 26/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1965 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 25/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1966 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 5/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1967 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 11/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1968 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 1/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1969 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1970 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 2/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1971 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Bank- en verzekeringssector - Paritaire overlegorganen - Informatieverstrekking
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 28/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1972 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 17/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1973 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Antwoord 12/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1974
3-1974 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004.
  Verzending vraag 5/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1958
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1961
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1962
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1963
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1964
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1965
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1967
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1968
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1972
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1973
3-1975 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Luxemburgse voorzitterschap van de Europese Unie - Ontwikkelingssamenwerking.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 4/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-1976 Destexhe Alain (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Genocide in Rwanda - Moord op Belgische burgers - Resolutie aangenomen op 1 april 2004 door de plenaire vergadering van de Senaat - Uitvoering.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-1977 Destexhe Alain (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Genocide in Rwanda - Moord op Belgische burgers - Resolutie aangenomen op 1 april 2004 door de plenaire vergadering van de Senaat - Uitvoering.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Antwoord 1/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1978 Destexhe Alain (MR) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Radars.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
3-1979 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Economische migratie - Quota - Overleg en coŲrdinatie binnen de Europese Unie.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1980 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Laaggeschoolde federale ambtenaren (niveau D) - Bevorderingsexamens.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Antwoord 2/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1981 Steverlynck Jan (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Informatiemaatschappij - Participatie van senioren - Digitale kloof.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Antwoord 1/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1982 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Werking - EfficiŽntie - Objectieve meting.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1983 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Antivirale middelen - Aankoop - Distributie.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 17/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
3-1984 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hormonale substitutie - Aanbevelingen - Toepassing.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 18/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1985 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische kerncentrales - Veiligheid.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 9/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-1986 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rwanda - Genocide van 1994 - Moord op een Belgisch onderdaan.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Voorlopig antwoord 17/1/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 7/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1987
3-1987 Destexhe Alain (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Rwanda - Genocide van 1994 - Moord op een Belgisch onderdaan.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1986
3-1988 Brotcorne Christian (cdH) minister van Landsverdediging  
  Krijgsmacht - Algemene dienst inlichtingen en militaire veiligheid - Ongepaste beschuldigingen.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Antwoord 27/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1989 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 7/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-1990 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 20/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2002
3-1991 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 20/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2002
3-1992 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Antwoord 10/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2002
3-1993 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2002
3-1994 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Antwoord 26/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2002
3-1995 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Antwoord 15/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2002
3-1996 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 18/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2002
3-1997 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Antwoord 10/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2002
3-1998 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Werk  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 22/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2002
3-1999 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2002
3-2000 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand.
  Verzending vraag 7/1/2005
  Antwoord 11/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2002