Schriftelijke vragen van 3-1501 tot 3-1600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-1501 Buysse Yves (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale Computer Crime Unit (FCCU) - Personeelsbezetting.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Antwoord 29/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1502
3-1502 Buysse Yves (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Computer Crime Unit (FCCU) - Personeelsbezetting.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1501
3-1503 Ceder Jurgen (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Voorwaardelijke invrijheidstelling - Aantal.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1504 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Gepersonaliseerde nummerplaten.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 19/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1505 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verkiezingen - Bijzitters die niet komen opdagen - Vervolgingen.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Voorlopig antwoord 14/10/2004
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1506
3-1506 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Bijzitters die niet komen opdagen - Vervolgingen.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 3/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1505
3-1507 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Terrorisme - Marokkaanse Islamitische Strijdgroep (GICM) - Mogelijke doelwitten - Veiligheid.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 26/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1508 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Ondervoorzitters - Aanwijzing.
  Verzending vraag 1/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 18/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1509 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vernieuwing - Rechtsgeldigheid van de adviezen.
  Verzending vraag 1/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 18/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1510 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Landsverdediging  
  Noord-Atlantische Verdragorganisatie (NAVO) - Schietoefeningen - Schietterrein van Houtalen-Helchteren - Gebruik van verarmd uranium.
  Verzending vraag 1/10/2004
  Antwoord 20/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1511 Buysse Yves (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Nationale Loterij en andere kansspelen - Eventueel mogelijkheid voor gedetineerden om mee te spelen.
  Verzending vraag 1/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 14/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1512 Creyelman Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociale wetgeving - Ryanair - Naleving.
  Verzending vraag 1/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1513 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Thuisslachtingen - Vergunningen - Controles.
  Verzending vraag 1/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 21/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1514 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioeninstelling - Pensioenvereniging - Stand van zaken.
  Verzending vraag 1/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 13/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1515 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandveiligheidsnormen - Jeugdhuizen en logiesverstrekkende bedrijven - Conflict tussen de federal en de Vlaamse wetgeving.
  Verzending vraag 1/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 13/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-1516 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiecontroles - Najaar van 2004 - Budgetaire tekort.
  Verzending vraag 1/10/2004
  Intrekking vraag 10/11/2004
3-1517 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer - Jaarlijkse verkeerscijfers.
  Verzending vraag 1/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 15/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1518 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Bedrijfspensioenvoorzieningen - Richtlijn 2003/41/EG - Omzetting.
  Verzending vraag 1/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 25/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1519 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Orgaandonatie - Tekort - Aansporingsmaatregelen.
  Verzending vraag 1/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 25/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1520 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Sluiting van sommige stations tijdens het weekeinde en op feestdagen - Toegang voor rolstoelgebruikers - Veiligheid van de stations.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 11/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1521 Jansegers Nele (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Moslimextremisme - Staatsveiligheid - Bewaking van de moskeeŽn.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Antwoord 4/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1522 Ceder Jurgen (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangeniswezen - Voorlopig invrijheidstelling.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Antwoord 23/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1523 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Antwoord 19/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1533
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1534
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1535
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1536
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1537
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1538
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1539
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1540
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1541
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1542
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1543
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1547
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1548
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1549
3-1524 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 29/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1523
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1525
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1533
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1534
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1535
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1536
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1537
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1538
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1539
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1540
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1541
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1542
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1543
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1547
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1548
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1549
3-1525 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Diefstallen - Auto-inbraken - Parking van de stations.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1527
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
3-1526 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstallen - Auto-inbraken - Parking van de stations.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1527
3-1527 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Diefstallen - Auto-inbraken - Parking van de stations.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 19/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1526
3-1528 Jansegers Nele (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Moslimextremisme - Imams - Illegaal verblijf.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 24/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1529 Jansegers Nele (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Moslimextremisme - Staatsveiligheid - Bewaking van moskeeŽn - Politionele gevolgen.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-1530 Buysse Yves (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Azielzoekers - Turkije - Onderhandelingen over de toetreding tot de Europese Unie.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Antwoord 18/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1531 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Vogelgriepvirus - Stock anti-virale middelen - Bespreking op het Europees niveau - Waarschuwing aan de reizigers.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1532
3-1532 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vogelgriepvirus - Stock anti-virale middelen - Bespreking op het Europees niveau - Waarschuwing aan de reizigers.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 3/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1531
3-1533 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 7/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1523
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1534
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1535
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1536
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1537
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1538
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1539
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1540
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1541
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1542
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1543
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1547
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1548
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1549
3-1534 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de ProvinciŽn - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1523
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1533
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1535
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1536
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1537
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1538
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1539
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1540
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1541
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1542
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1543
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1547
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1548
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1549
3-1535 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Sterrenwacht van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1523
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1533
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1534
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1536
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1537
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1538
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1539
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1540
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1541
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1542
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1543
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1547
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1548
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1549
3-1536 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ Albert I - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 3/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1523
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1533
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1534
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1535
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1537
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1538
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1539
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1540
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1541
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1542
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1543
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1547
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1548
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1549
3-1537 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Belgisch Instituut voor ruimte-aŽronomie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 3/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1523
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1533
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1534
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1535
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1536
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1538
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1539
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1540
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1541
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1542
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1543
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1547
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1548
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1549
3-1538 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Meteorologisch Instituut van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 3/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1523
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1533
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1534
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1535
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1536
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1537
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1539
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1540
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1541
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1542
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1543
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1547
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1548
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1549
3-1539 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1523
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1533
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1534
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1535
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1536
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1537
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1538
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1540
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1541
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1542
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1543
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1547
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1548
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1549
3-1540 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1523
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1533
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1534
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1535
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1536
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1537
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1538
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1539
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1541
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1542
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1543
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1547
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1548
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1549
3-1541 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1523
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1533
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1534
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1535
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1536
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1537
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1538
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1539
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1540
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1542
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1543
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1547
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1548
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1549
3-1542 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1523
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1533
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1534
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1535
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1536
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1537
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1538
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1539
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1540
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1541
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1543
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1547
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1548
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1549
3-1543 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1523
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1533
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1534
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1535
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1536
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1537
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1538
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1539
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1540
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1541
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1542
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1547
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1548
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1549
3-1544 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Voedselagentschap - Klachten van consumenten - Uit handel nemen van producten.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Antwoord 23/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1545 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Scholen - Luizenplaag.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 15/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1546 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dieren - Verkoop - Controles.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 15/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1547 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1523
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1533
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1534
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1535
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1536
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1537
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1538
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1539
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1540
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1541
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1542
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1543
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1548
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1549
3-1548 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 24/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1523
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1533
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1534
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1535
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1536
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1537
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1538
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1539
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1540
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1541
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1542
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1543
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1547
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1549
3-1549 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetenschappelijk Instituut voor volksgezondheid - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 24/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1523
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1524
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1533
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1534
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1535
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1536
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1537
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1538
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1539
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1540
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1541
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1542
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1543
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1547
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1548
3-1550 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Regie der Gebouwen - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1562
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1563
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1564
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1565
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1566
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1567
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1568
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1569
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1570
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1571
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1572
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1573
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1574
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1575
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1576
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1577
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1578
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1579
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1580
3-1551 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federaal Agentschap voor nucleaire controle - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 8/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1562
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1563
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1564
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1565
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1566
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1567
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1568
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1569
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1570
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1571
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1572
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1573
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1574
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1575
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1576
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1577
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1578
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1579
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1580
3-1552 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Nationaal Geografisch Instituut - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Antwoord 28/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1562
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1563
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1564
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1565
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1566
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1567
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1568
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1569
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1570
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1571
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1572
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1573
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1574
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1575
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1576
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1577
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1578
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1579
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1580
3-1553 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 12/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1562
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1563
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1564
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1565
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1566
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1567
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1568
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1570
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1571
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1572
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1573
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1574
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1575
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1576
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1577
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1578
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1579
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1580
3-1554 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Ministerie van Landsverdediging - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Antwoord 23/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1562
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1563
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1564
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1565
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1566
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1567
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1568
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1569
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1570
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1571
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1572
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1573
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1574
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1575
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1576
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1577
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1578
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1579
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1580
3-1555 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Controledienst voor de verzekeringen - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1562
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1563
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1564
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1565
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1566
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1567
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1568
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1569
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1570
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1571
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1572
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1573
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1574
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1575
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1576
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1577
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1578
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1579
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1580
3-1556 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Planbureau - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1562
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1563
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1564
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1565
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1566
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1567
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1568
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1569
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1570
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1571
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1572
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1573
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1574
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1575
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1576
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1577
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1578
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1579
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1580
3-1557 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Centrale Raad voor het bedrijfsleven - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 22/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1562
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1563
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1564
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1565
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1566
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1567
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1568
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1569
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1570
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1571
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1572
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1573
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1574
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1575
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1576
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1577
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1578
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1579
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1580
3-1558 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Belgisch Instituut voor normalisatie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1562
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1563
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1564
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1565
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1566
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1567
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1568
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1569
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1570
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1571
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1572
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1573
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1574
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1575
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1576
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1577
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1578
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1579
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1580
3-1559 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1562
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1563
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1564
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1565
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1566
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1567
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1568
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1569
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1570
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1571
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1572
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1573
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1574
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1575
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1576
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1577
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1578
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1579
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1580
3-1560 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kruispuntbank van de sociale zekerheid - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1562
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1563
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1564
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1565
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1566
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1567
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1568
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1569
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1570
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1571
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1572
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1573
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1574
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1575
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1576
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1577
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1578
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1579
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1580
3-1561 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 16/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1562
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1563
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1564
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1565
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1566
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1567
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1568
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1569
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1570
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1571
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1572
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1573
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1574
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1575
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1576
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1577
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1578
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1579
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1580
3-1562 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 25/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1563 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor Arbeidsongevallen - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Beslissing niet publicatie 16/11/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1564 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1565 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 16/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1566 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor beroepsziekten - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 2/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1567 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 2/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1568 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 6/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1569 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor sociale zekerheid - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 15/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1570 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dienst voor overzeese sociale zekerheid - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 12/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1571 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Antwoord 18/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1572 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Beslissing niet publicatie 16/11/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1573 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Middenstand en Landbouw  
  Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Antwoord 5/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1574 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Middenstand en Landbouw  
  Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Antwoord 9/11/2004
  Beslissing niet publicatie 9/11/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1575 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Middenstand en Landbouw  
  Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Antwoord 9/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1576 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Werk  
  Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 15/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1577 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Werk  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 17/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1578 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Werk  
  Nationale Arbeidsraad - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 24/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1579 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Werk  
  Pool van de zeelieden ter koopvaardij - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 10/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1580 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Rijksdienst voor pensioenen - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 13/10/2004
  Antwoord 10/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1550
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1551
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1552
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1553
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1554
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1555
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1556
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1557
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1558
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1559
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1560
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1561
3-1581 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Antwoord 23/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1593
3-1582 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 19/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1593
3-1583 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Antwoord 9/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1593
3-1584 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 21/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1593
3-1585 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Antwoord 18/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1593
3-1586 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1593
3-1587 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Antwoord 19/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Aanvullend antwoord 22/12/2004
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1593
3-1588 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 10/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1593
3-1589 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 8/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1593
3-1590 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Antwoord 18/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1593
3-1591 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 27/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1593
3-1592 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Antwoord 18/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1593
3-1593 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Antwoord 3/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Aanvullend antwoord 6/12/2004
  Beslissing niet publicatie 6/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1592
3-1594 Brotcorne Christian (cdH) Eerste minister  
  Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Antwoord 23/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1606
3-1595 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 20/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1606
3-1596 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1606
3-1597 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 21/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1606
3-1598 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 13/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1606
3-1599 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1606
3-1600 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan.
  Verzending vraag 14/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Antwoord 12/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Aanvullend antwoord 2/2/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1606