Schriftelijke vragen van 3-1301 tot 3-1400

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-1301 Jansegers Nele (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Invaliden - Stijging van het aantal - Cijfers en oorzaken.
  Verzending vraag 27/8/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1302 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verpleegkundigen - Tekort - Maatregelen om het beroep aantrekkelijker te maken.
  Verzending vraag 27/8/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Antwoord 26/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1303 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Cumulatie - Gemeentelijke politieke mandataris - Regularisatie studieperiode.
  Verzending vraag 27/8/2004
  Antwoord 5/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-1304 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) Eerste minister  
  Geldtransferts tussen de regio's.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Doorverwijzing vraag 21/9/2004
  Doorverwijzing vraag 21/9/2004
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-1427
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-1428
3-1305 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) Eerste minister  
  Kanselarij - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 7/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-1306 Creyelman Frank (VL. BLOK) Eerste minister  
  Topsportbeleid - Overeenkomst tussen de Federale Regering en de Gemeenschappen.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 7/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1307
3-1307 Creyelman Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Topsportbeleid - Overeenkomst tussen de Federale Regering en de Gemeenschappen.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 10/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1306
3-1308 Creyelman Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Werkstraffen als autonome hoofdstraf - Toepassing.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 1/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-1309 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  FOD Justitie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 4/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-1310 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Justitiehuizen - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1311 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Strafinrichtingen - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1312 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Werkstraf - Projectplaatsen.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 1/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-1313 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Justitie - FinanciŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 23/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1314
3-1314 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Justitie - FinanciŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 24/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1313
3-1315 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Europese investeringsbank - Transparantie.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 30/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-1316 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  POD Actuabeheer - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1317 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 29/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-1318 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  FOD Budget en Begrotingscontrole - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 19/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-1319 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wurgovervallen - Tussenkomst van de Dienst Vreemdelingenzaken.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 27/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1320 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  FOD Binnenlandse Zaken - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 27/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1321 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 10/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1323
3-1322 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 4/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1323
3-1323 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 4/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1322
3-1324 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  POD Telecommunicatie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 1/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-1325 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  POD Wetenschapsbeleid - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 25/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1326 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  FOD Economie - KMO - Middenstand en Energie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 13/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1327
3-1327 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Middenstand en Landbouw  
  FOD Economie - KMO - Middenstand en Energie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 1/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1326
3-1328 Jansegers Nele (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Jobstudenten - Inbreuken op de sociale wetgeving.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 12/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-1329 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FOD Sociale Zekerheid - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 10/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1330 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1331
3-1331 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Werk  
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 24/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1330
3-1332 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  POD Consumentenzaken - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1333
3-1333 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  POD Consumentenzaken - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 21/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1332
3-1334 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 30/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1335
3-1335 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 21/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1334
3-1336 Jansegers Nele (VL. BLOK) minister van Werk  
  Jobstudenten - Inbreuken op de arbeidswetgeving.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 22/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1337 Van dermeersch Anke (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Openbaar ambt - Verdeling van de ambtenaren over de gewesten.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 1/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-1338 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Subsidies - Bevordering van de participatie van hun cliŽnten aan sociale, sportieve en culturele evenementen.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 9/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1339 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  FOD Personeel en Organisatie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 22/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1340 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 7/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1341
3-1341 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 7/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1340
3-1342 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Mobiliteit  
  FOD Mobiliteit en Vervoer - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 14/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-1343 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  FOD Informatie en Communicatietechnologie - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 27/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-1344 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  POD Duurzame Ontwikkeling - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 2/9/2004
  Antwoord 6/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-1345 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijksregister - Fouten.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 24/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-1347 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Belgische gevangenissen - Ontsnappingen.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 23/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1348 Ceder Jurgen (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Ministerie van Landsverdediging en Leger - Studentenarbeid.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-1349 Collas Berni (MR) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Ambtenarenzaken - Drietaligheidspremie.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Antwoord 24/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-1350 Collas Berni (MR) minister van Landsverdediging  
  Oorlogssclachtoffers - Statuut van verplicht ingelijfde - Wetten van 5 april 1995 en van 26 januari 1999 - Ongelijke behandeling.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 29/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1351 Dedecker Jean-Marie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - ADHD - Terugbetaling van het geneesmiddel Concerta.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 15/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1352 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Darmkanker - Opsporingscampagne.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 26/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1353 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bommeldingen - Interventie van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO).
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 25/10/2004
  Beslissing niet publicatie 25/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1354
3-1354 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Bommeldingen - Interventie van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO).
  Verzending vraag 9/9/2004
  Antwoord 15/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1353
3-1355 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rechtsbijstand - Advocaten - Vergoedingen.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Rappel 29/12/2004
  Verzending vraag 29/12/2004
  Antwoord 5/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1356 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Koninklijke familie - Telefoon- en internetverbindingen.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 31/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
3-1357 Creyelman Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Woon-werkverkeer - Motorkledij - Fiscale aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1358 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Lokale Politie - Fietsgraveeracties.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-1359 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Scholen - Geluidsoverlast.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 10/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1360 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Medische hulp aan het buitenland.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 10/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1361
3-1361 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Medische hulp aan het buitenland.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 26/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1360
3-1362 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Dronken fietsers - Veroordelingen.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Voorlopig antwoord 4/10/2004
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-1363 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Visconsumptie - Hoge Gezondheidsraad - Advies.
  Verzending vraag 9/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 26/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1364 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Nieuw veiligheidskorps - Kledij.
  Verzending vraag 10/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1365 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Nieuw veiligheidskorps - Kostenstaten 2003 - Terugbetaling.
  Verzending vraag 10/9/2004
  Antwoord 14/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-1366 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Nieuw veiligheidskorps - Weddeschalen.
  Verzending vraag 10/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 4/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1367 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Nieuw veiligheidskorps - Het voorleiden van niet-opgesloten personen.
  Verzending vraag 10/9/2004
  Antwoord 14/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-1368 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Nieuw veiligheidskorps - Bekwaamheidstest niveau C - Premie.
  Verzending vraag 10/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1369 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Nieuw veiligheidskorps - Voorgeschreven uitrusting - Wapens.
  Verzending vraag 10/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1370 Vankrunkelsven Patrik (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Woon-werkverkeer - Motorkledij - Fiscale aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 10/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1371 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gerechtsdeurwaarders - Bevoegdheden.
  Verzending vraag 10/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 7/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-1372 Durant Isabelle (Ecolo) minister van Landsverdediging  
  Instituut voor oorlogsinvaliden.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 26/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1373 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Naties - Vredesmissies - Bijkomende blauwhelmen.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 10/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1374
3-1374 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Verenigde Naties - Vredesmissies - Bijkomende blauwhelmen.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 3/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1373
3-1375 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Identiteitskaarten - Uitreiking door de gemeenten - Beschikbaarstelling van ambtenaren.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-1376 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Biotechuitvindingen - Europese richtlijnen - Omzetting in Belgische wetgeving.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 20/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1377 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Genetische vingerafdrukken - DNA-databank.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 5/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1378 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verkeersagressie - Omvang - Veroordelingen - Maatregelen.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Voorlopig antwoord 12/10/2004
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1380
3-1379 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersagressie - Omvang - Veroordelingen - Maatregelen.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1380
3-1380 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersagressie - Omvang - Veroordelingen - Maatregelen.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 25/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1379
3-1381 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  Iraakse erfgoed - Aanhoudende en toenemende plundering.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 10/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1382 Jansegers Nele (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Motorrijtuigen - Valse kentekenplaten.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Antwoord 27/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1383 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aanhangwagens - Diefstallen.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-1384 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Nationale Loterij - Omvorming tot een naamloze publiekrechtelijke vennootschap - Departement Finance - Ontwikkelingen.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Doorverwijzing vraag 19/10/2004
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-1681
3-1385 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Nationale Loterij - Omvorming tot een naamloze publiekrechtelijke vennootschap - Communicatie - Ontwikkelingen.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Doorverwijzing vraag 19/10/2004
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-1682
3-1386 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Nationale Loterij - Sponsorgelden - Aanwending - Dienstjaar 2003.
  Verzending vraag 15/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Doorverwijzing vraag 19/10/2004
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-1684
3-1387 Vandenberghe Hugo (CD&V) Eerste minister  
  Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/9/2004
  Antwoord 9/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1388
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1389
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1390
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1391
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1392
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1393
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1394
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1395
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1396
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1397
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1398
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1399
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1400
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1401
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1402
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1403
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1404
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1405
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1406
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1407
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1408
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1409
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1410
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1411
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1412
3-1388 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst Justitie - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1387
3-1389 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdienst FinanciŽn - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/9/2004
  Antwoord 28/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1390
3-1390 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdienst FinanciŽn - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/9/2004
  Voorlopig antwoord 28/9/2004
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1389
3-1391 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1387
3-1392 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 18/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1387
3-1393 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 6/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1396
3-1394 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/9/2004
  Antwoord 25/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1396
3-1395 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/9/2004
  Antwoord 27/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1396
3-1396 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/9/2004
  Antwoord 19/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1395
3-1397 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Ministerie van Defensie - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/9/2004
  Antwoord 26/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1387
3-1398 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 1/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1387
3-1399 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/9/2004
  Antwoord 20/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1400
3-1400 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/9/2004
  Antwoord 13/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1399