Schriftelijke vragen van 3-1001 tot 3-1100

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-1001 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  NMBS - Veiligheidsplan - Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten - Naleving.
  Verzending vraag 28/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 26/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-1002 Istasse Jean-FranÁois (PS) minister van Werk en Pensioenen  
  PWA'ers - Arbeidsomstandigheden - Veiligheid - Werkkledij en beschermingsuitrusting.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 1/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1003
3-1003 Istasse Jean-FranÁois (PS) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  PWA'ers - Arbeidsomstandigheden - Veiligheid - Werkkledij en beschermingsuitrusting.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 1/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1002
3-1004 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Orde der Geneesheren - Provinciale Raad van Brabant - "Vragenlijst Medische Activiteiten" - Overbodig initiatief.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 9/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
3-1005 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Bewakingscamera's - Aangiften.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 8/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1006
3-1006 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Bewakingscamera's - Aangiften.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 30/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1005
3-1007 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Ontzetten van geknelde personen - Specifieke opleiding en bijscholing.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-1008 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van FinanciŽn  
  Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - Voorwaarden om als gehandicapten in aanmerking te komen - Leeftijd van 65 jaar - Discriminatie.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Antwoord 16/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
3-1009 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten, autonome overheidsbedrijven en leger - Aantal tewerkgesteld - Vertegenwoordiging volgens gewesten - Ongelijke verhouding.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Antwoord 12/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
3-1010 Laloy Marie-Josť (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Wereldgezondheidsorganisatie - Taiwan - Kandidaatstelling waarnemer - Belgisch standpunt.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Antwoord 20/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1011
3-1011 Laloy Marie-Josť (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wereldgezondheidsorganisatie - Taiwan - Kandidaatstelling waarnemer - Belgisch standpunt.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 12/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1010
3-1012 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Artikel 181 van de Grondwet - Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ - Budget 2003.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Antwoord 26/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-1013 Mahoux Philippe (PS) minister van FinanciŽn  
  Vakantiewerk - Vrijstelling voor kinderen ten laste - Verval.
  Verzending vraag 29/6/2004
  Antwoord 16/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
3-1014 Laloy Marie-Josť (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  DNA-gegevensbank "Criminalistiek" - Opvragen en registreren van de gegegvens -Van verkrachting verdachte personen.
  Verzending vraag 2/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 20/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
3-1015 Nyssens Clotilde (cdH) minister van FinanciŽn  
  Rustpensioen - Bedrijfsvoorheffing - Berekening - Terugbetaling.
  Verzending vraag 2/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 30/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
3-1016 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van FinanciŽn  
  Biobrandstof - Accijnsverlaging - Omzetting van de richtlijn 2003/96/CE.
  Verzending vraag 2/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 9/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1017 Ramoudt Didier (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Reisindustrie - Concurrentiepositie van BelgiŽ - Verlaging van het BTW-tarief.
  Verzending vraag 2/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 15/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
3-1018 Istasse Jean-FranÁois (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verblijfsverklaring - Buitenlandse topsporters - Inschrijving bij het gemeentebestuur - Fysieke aanwezigheid.
  Verzending vraag 6/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 1/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
3-1019 De Clerck Stefaan (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Dienst der Springstoffen - Feestvuurwerk - Afgifte van een certificaat van voorlopige indeling ("T-nummer") - Achterstand.
  Verzending vraag 6/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 22/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-1020 Detraux Francis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrijwillige brandweerlieden - Verzekering tegen beroepsziekten - Verzekering tegen arbeidsongevallen.
  Verzending vraag 6/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Rappel 28/1/2005
  Verzending vraag 28/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Rappel 14/6/2005
  Verzending vraag 14/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Rappel 1/9/2005
  Verzending vraag 1/9/2005
  Antwoord 3/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-1021 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevaarlijke en loslopende honden.
  Verzending vraag 13/7/2004
  Voorlopig antwoord 18/8/2004
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 22/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-1022 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Personen met een handicap - Rolstoelgebruikers - Toegankelijkheid van de stemhokjes - Klacht vanwege onaangepaste infrastructuur.
  Verzending vraag 13/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 5/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-1023 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Belastingsaangiften - Hulp bij het invullen - Fiscobus.
  Verzending vraag 13/7/2004
  Antwoord 20/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
3-1024 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Proton - Daling van het aantal transacties en herladingen.
  Verzending vraag 13/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Doorverwijzing vraag 20/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1026
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-5725
3-1025 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Proton - Daling van het aantal transacties en herladingen.
  Verzending vraag 13/7/2004
  Antwoord 18/8/2004
  Beslissing niet publicatie 18/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1026
3-1026 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Proton - Daling van het aantal transacties en herladingen.
  Verzending vraag 13/7/2004
  Antwoord 6/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1025
3-1027 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Antwoord 19/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1028 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 20/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1029 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 10/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1030 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1031 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1032 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk en Pensioenen  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 24/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1033 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 2/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1034 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 19/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1035 de Bethune Sabine (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 7/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1036 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 16/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1037 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 25/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1038 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1039 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Valt buiten de bevoegdheid 21/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1040 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Antwoord 18/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1041 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 24/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1042 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Antwoord 2/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1043 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 2/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1044 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1045 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Antwoord 19/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1046 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1047
3-1047 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd, aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 13/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1040
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1041
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1046
3-1048 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Antwoord 19/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1049 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 20/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1050 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 30/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1051 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1052 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1053 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk en Pensioenen  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 24/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1054 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 2/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1055 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 27/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1056 de Bethune Sabine (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 1/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1057 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 16/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1058 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 25/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1059 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1060 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Valt buiten de bevoegdheid 21/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1061 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Antwoord 18/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1062 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 24/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1063 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Antwoord 2/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1064 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 9/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1065 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1066 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Antwoord 19/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1067 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1068
3-1068 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd, aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 13/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1067
3-1069 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Antwoord 19/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1070 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 30/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1071 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1072 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 13/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1073 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 27/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1074 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk en Pensioenen  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 24/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1075 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Antwoord 23/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1076 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 27/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 10/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1077 de Bethune Sabine (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 7/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1078 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 15/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1079 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 26/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1080 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1081 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 7/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1082 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Antwoord 18/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1083 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 24/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1084 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Antwoord 2/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1085 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 10/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1086 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 20/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1087 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Antwoord 19/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1088 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1089
3-1089 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd, aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 15/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1088
3-1090 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Antwoord 18/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1096
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1097
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1098
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1099
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1110
3-1091 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 6/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1096
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1097
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1098
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1099
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1110
3-1092 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1096
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1097
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1098
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1099
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1110
3-1093 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 13/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1096
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1097
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1098
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1099
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1110
3-1094 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 13/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1096
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1097
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1098
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1099
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1110
3-1095 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk en Pensioenen  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 24/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1096
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1097
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1098
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1099
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1110
3-1096 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Antwoord 23/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1097
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1098
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1099
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1110
3-1097 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 7/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1096
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1098
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1099
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1110
3-1098 de Bethune Sabine (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 7/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-26 19/10/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1096
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1097
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1099
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1110
3-1099 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 15/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
  Aanvullend antwoord 15/12/2004
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1096
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1097
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1098
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1110
3-1100 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004.
  Verzending vraag 15/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Antwoord 26/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1096
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1097
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1098
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1099
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1110