Schriftelijke vragen van 2-601 tot 2-700

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-601 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) Eerste minister  
  Regionalisering van de Buitenlandse Handel.
  Verzending vraag 26/4/2000
  Antwoord 19/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-602 Vankrunkelsven Patrik (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Oftalmologen en opticiens - Uitoefening van de geneeskunde.
  Verzending vraag 26/4/2000
  Antwoord 26/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-603 De Schamphelaere Mia (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Kinderen die thuisonderwijs volgen - Recht op kinderbijslag.
  Verzending vraag 26/4/2000
  Antwoord 24/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-604 Kestelijn-Sierens Mimi (VLD) minister van Justitie  
  Transnationale georganiseerde criminlaiteit - 10e Congres van de VN - Balans.
  Verzending vraag 26/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
  Antwoord 21/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
2-605 Kestelijn-Sierens Mimi (VLD) minister van FinanciŽn  
  Adoptie - Kosten - Fiscale behandeling.
  Verzending vraag 26/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
  Antwoord 26/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
2-606 de Bethune Sabine (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Bestrijding van kanker - Wetenschappelijk onderzoek - Ter beschikking gestelde middelen.
  Verzending vraag 26/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
  Antwoord 28/8/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
2-607 Nagy Marie (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Aanleg van de Europese wijk - Internationale architectuurwedstrijd - Ingebrekestelling door de Commissie.
  Verzending vraag 27/4/2000
  Antwoord 18/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-568
2-608 Van Riet Iris (VLD) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Administratieve vereenvoudiging - Leesbaarheid van documenten - Stand van zaken.
  Verzending vraag 28/4/2000
  Antwoord 5/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-609 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Vleeswinkels en bereidingsplaatsen - Koninklijk besluit van 12 december 1955 - Herziening.
  Verzending vraag 2/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
  Antwoord 16/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-610 De Schamphelaere Mia (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  ReÔntegratie arbeidsmarkt na thuiswerk - Gelijkgestelde periode.
  Verzending vraag 2/5/2000
  Antwoord 24/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-611 De Schamphelaere Mia (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Administratieve vereenvoudiging - Studentencontracten - Kopie voor de Sociale Inspectie.
  Verzending vraag 2/5/2000
  Antwoord 29/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-612 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Toekennen adellijke gunsten - Consultatieve Commissie - Samenstelling.
  Verzending vraag 3/5/2000
  Antwoord 22/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-613 Laloy Marie-Josť (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  College van de federale ombudsmannen - Begroting.
  Verzending vraag 3/5/2000
  Antwoord 30/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-614 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Koninklijk Paleis - Vliegverbod.
  Verzending vraag 3/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
  Rappel 20/6/2000
  Verzending vraag 20/6/2000
  Rappel 27/7/2000
  Verzending vraag 27/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Rappel 21/9/2000
  Verzending vraag 21/9/2000
  Antwoord 9/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
2-615 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dienst Vreemdelingenzaken - Achterstand - Evolutie.
  Verzending vraag 3/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
  Antwoord 12/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-616 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Belgische Krijgsmacht - Luchtmacht - Kledij - Bedelingssysteem.
  Verzending vraag 3/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
  Antwoord 27/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
2-617 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Belgische Krijgsmacht - Militairen bij internationale organisaties of buitenlandse ambassades.
  Verzending vraag 3/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
  Antwoord 13/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-618 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Belgische Krijgsmacht - Taalkaders.
  Verzending vraag 3/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
  Antwoord 7/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-619 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Werelderfgoed - Bescherming Machu Picchu - Naleving Unesco-Conventie.
  Verzending vraag 3/5/2000
  Antwoord 31/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-620 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Justitie  
  Publicatie wetgeving en rechtspraak op Internet - Toekomst Justel.
  Verzending vraag 3/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
  Antwoord 7/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-621 Laloy Marie-Josť (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dienst Vreemdelingenzaken - Verblijfsvergunningen - Verlengingsaanvragen.
  Verzending vraag 4/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 28/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-622 Ramoudt Didier (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Rijbewijs - Fraude.
  Verzending vraag 4/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 25/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-623
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1068
2-623 Ramoudt Didier (VLD) minister van Justitie  
  Rijbewijs - Fraude.
  Verzending vraag 4/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Rappel 20/12/2000
  Verzending vraag 20/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Voorlopig antwoord 5/2/2001
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-622
Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 2-1069
2-624 Ramoudt Didier (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  RSZ-bijdrage - Voordelen in natura.
  Verzending vraag 4/5/2000
  Antwoord 8/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-625 Ramoudt Didier (VLD) minister van Landbouw en Middenstand  
  Visserij - Economische studies - Resultaten.
  Verzending vraag 4/5/2000
  Antwoord 6/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-626 De Schamphelaere Mia (CVP) minister van Justitie  
  Examen inzake beroepsbekwaamheid voor magistraten - Vrijstellingsregeling voor bepaalde onderdelen.
  Verzending vraag 5/5/2000
  Antwoord 30/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-627 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) Eerste minister  
  Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken.
  Verzending vraag 8/5/2000
  Antwoord 5/6/2000
  Beslissing niet publicatie 6/6/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-717
2-628 Zenner Alain (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Intracommunautaire verkoop - BTW-nummer van de koper - Onjuistheid - Gevolgen.
  Verzending vraag 8/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 12/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-629 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Eiland "Isola Comacina" - Schenking aan BelgiŽ - Statuut.
  Verzending vraag 9/5/2000
  Antwoord 31/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-630 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  GSM-antennes - Gezondheidsrisico's - Studies - Voorschriften.
  Verzending vraag 9/5/2000
  Antwoord 13/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-631 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenteraadsverkiezingen - Publiciteitsborden - Gebruik.
  Verzending vraag 9/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Rappel 7/7/2000
  Verzending vraag 7/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 8/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
2-632 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van FinanciŽn  
  Inkomsten uit speculatie - Belastbaarheid.
  Verzending vraag 9/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
  Rappel 20/6/2000
  Verzending vraag 20/6/2000
  Antwoord 12/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-633 Caluwť Ludwig (CVP) minister van FinanciŽn  
  Grensarbeiders - Nieuw belastingsverdrag met Nederland - Discriminatie.
  Verzending vraag 9/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Rappel 7/7/2000
  Verzending vraag 7/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 21/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
2-634 Malcorps Johan (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Autobanden - E-markering - Hergebruik.
  Verzending vraag 11/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 13/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
2-635 Van Riet Iris (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Immigratiebeleid - Dienst Vreemdelingenzaken - Audit - Reorganisatie.
  Verzending vraag 11/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 6/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-636 Ramoudt Didier (VLD) minister van Justitie  
  Naamloze vennootschappen - Benoeming - Gebruik familienamen - Verbod.
  Verzending vraag 11/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 16/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-637 Ramoudt Didier (VLD) minister van Justitie  
  Criminologen - Tewerkstelling in de strafrechtbanken.
  Verzending vraag 11/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-638 De Grauwe Paul (VLD) minister van FinanciŽn  
  Aandelen - Certificering - Controlebegrip - Controlewijziging.
  Verzending vraag 11/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Rappel 7/7/2000
  Verzending vraag 7/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-639 Kelchtermans Theo (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Onbemande camera's - Vaststellingen overtredingen - Resultaten.
  Verzending vraag 11/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-640 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Buitenlandse operaties - Verzekering voor ongevallen - Dekking.
  Verzending vraag 11/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 5/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-641 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Volkstelling - Kosten - Andere informatiekanalen.
  Verzending vraag 11/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 22/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
2-642 Laloy Marie-Josť (PS) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Controlegeneeskunde - Opvolgingscommissie - Samenstelling - Werking.
  Verzending vraag 11/5/2000
  Voorlopig antwoord 29/5/2000
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-643 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Benoeming van notarissen - Wet van 4 mei 1999 - Taalstelsel - Discriminatie.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 27/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
2-644 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Openbare instelling naar buitenlands recht - Plaats waar de dienst verricht wordt.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 7/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-645 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Buitenlandse BTW-plichtige - Informatiekantoor in BelgiŽ.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-646 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verkoop van een nieuw onroerend goed.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-647 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Werk in onroerende staat.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-648 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Intracommunautaire aankoop van een voertuig - Betalingsbewijs inzake BTW.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 12/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-649 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Versleten goederen.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-650 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Gemeenschappelijke beleggingsfondsen.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-651 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Leningen en uitgifte van aandelen.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-652 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Prestaties van reisbureaus - Aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-653 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Geschillen - Bewarend beslag door de fiscus - Gerechtelijke controle.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-654 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Overdracht van een bedrijfsafdeling of van een algemeenheid van goederen.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-655 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Overdracht van een bedrijfsafdeling met een gehuurd onroerend goed - Overdracht van de huurovereenkomst.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-656 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Voorontwerp van wet over de opleiding en de werving van magistraten - Magistraten gespecialiseerd in fiscale zaken - Plannen van de regering.
  Verzending vraag 16/5/2000
  Antwoord 15/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-657 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Belgacom - Taalgebruik.
  Verzending vraag 16/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 21/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
2-658 Maertens Michiel (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  PVC-bouwmaterialen - Gebruik van metallisch lood - Wettelijke omkadering.
  Verzending vraag 17/5/2000
  Antwoord 14/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-659 Maertens Michiel (Agalev) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  PVC-bouwmaterialen - Gebruik van metallisch lood - Wettelijke omkadering inzake de bescherming van de werknemer.
  Verzending vraag 17/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 21/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
2-660 Maertens Michiel (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  PVC-bouwmaterialen - Bulktransport - ADR-attest.
  Verzending vraag 17/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 17/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-661 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Justitie  
  Schadelijke sektarische organisaties - Informatie- en Adviescentrum - Naleving van de principes van de rechtsstaat.
  Verzending vraag 19/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Rappel 29/1/2001
  Verzending vraag 29/1/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
  Rappel 14/6/2001
  Verzending vraag 14/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Rappel 27/9/2001
  Verzending vraag 27/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Rappel 12/11/2001
  Verzending vraag 12/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Rappel 15/2/2002
  Verzending vraag 15/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 7/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-662 Ramoudt Didier (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Lozing van kerosine - Veiligheidsrisico's - Melding - Schadevergoeding.
  Verzending vraag 19/5/2000
  Antwoord 29/6/2000
  Beslissing niet publicatie 29/6/2000
2-663 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Parkeermeters - Betaling van parkeertarieven via de GSM.
  Verzending vraag 22/5/2000
  Antwoord 29/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
2-664 Malcorps Johan (Agalev) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Opslag van vuurwerk - Reglementering.
  Verzending vraag 22/5/2000
  Antwoord 22/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Doorverwezen aan : mondelinge vraag 2-251
2-665 Malcorps Johan (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Auto-ongevallen - Verblinding door de zon - Preventieve maatregelen.
  Verzending vraag 22/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 17/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-666 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Vennootschapsbelasting - Grondige controles (cel administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit) - Frequentie.
  Verzending vraag 23/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 30/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-667 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Economische beroepen - Inschrijving op het tableau van de belastingconsulenten - Verzekering beroepsaansprakelijkheid - Schrapping van het tableau van de boekhouders.
  Verzending vraag 23/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 17/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-668 Laloy Marie-Josť (PS) minister van Justitie  
  Kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling - Verhoor op videoband - Ruimtes - Plannen.
  Verzending vraag 23/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
2-669 Ramoudt Didier (VLD) minister van Landsverdediging  
  MTLG-testen - Onmogelijkheid tot herkansing.
  Verzending vraag 23/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 5/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-670 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Verkiezingsbiljetten - Kosteloos openbaar vervoer op de dag van de verkiezingen.
  Verzending vraag 23/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Rappel 27/7/2000
  Verzending vraag 27/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Rappel 21/9/2000
  Verzending vraag 21/9/2000
  Antwoord 9/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
2-671 Taelman Martine (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Bewonerskaarten - Toekenningsvoorwaarden.
  Verzending vraag 24/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 13/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
2-673 Maertens Michiel (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Strandvisserij - Sanitaire controle.
  Verzending vraag 24/5/2000
  Antwoord 30/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-674
2-674 Maertens Michiel (Agalev) minister van Landbouw en Middenstand  
  Strandvisserij - Sanitaire controle.
  Verzending vraag 24/5/2000
  Antwoord 4/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-673
2-675 Maertens Michiel (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Zwembaden met zeewater - Ontsmetting - Houding van de gezondheidsinspectie.
  Verzending vraag 24/5/2000
  Antwoord 14/6/2000
  Beslissing niet publicatie 14/6/2000
2-676 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Nummeroverdraagbaarheid - Werking - Evaluatie.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Antwoord 29/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
2-677 Nagy Marie (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielprocedure - Gebruik van de talen - Taalkaders.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 27/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
2-678 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Tijdelijke vereniging.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-679 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Chili - Procedure voor de High Court te Londen - Kosten.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Antwoord 16/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-680 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Facturen- Taalgebruik.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 7/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-681 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Toevallige belastingplichtige.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-682 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verhuur van roerende uitrusting.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-683 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Identificatie van buitenlandse BTW-plichtigen.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-684 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Plaats waar tussenpersonen diensten verrichten.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-685 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Plaats waar diensten worden verricht.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 19/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
2-686 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verrichten van diensten voor zichzelf.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-687 Nyssens Clotilde (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Termijnen.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-688 Maertens Michiel (Agalev) minister van FinanciŽn  
  Voorkenniswetgeving - Aanpassing - Marktautoriteit BXS.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 12/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
2-689 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Binnenlandse Zaken  
  Regularisatie - Recht op maatschappelijke bijstand - Rechtspositie van de indiener.
  Verzending vraag 30/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Rappel 27/7/2000
  Verzending vraag 27/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Rappel 21/9/2000
  Verzending vraag 21/9/2000
  Antwoord 28/9/2000
  Beslissing niet publicatie 28/9/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-854
2-690 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) Eerste minister  
  Belnet - Internet2 - GigaPort.
  Verzending vraag 30/5/2000
  Antwoord 16/6/2000
  Beslissing niet publicatie 16/6/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-691
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-738
2-691 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Belnet - Internet2 - GigaPort.
  Verzending vraag 30/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Rappel 27/7/2000
  Verzending vraag 27/7/2000
  Antwoord 1/8/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-21 8/8/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-690
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-737
2-692 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Rijexamen - Discriminatie.
  Verzending vraag 30/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Rappel 27/7/2000
  Verzending vraag 27/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Rappel 21/9/2000
  Verzending vraag 21/9/2000
  Antwoord 13/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
2-693 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van FinanciŽn  
  Computeraankoop - Regeling voor uitkeringsgerechtigden - Fiscale stimuli.
  Verzending vraag 30/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 12/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-694
2-694 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Computeraankoop - Regeling voor uitkeringsgerechtigden - Fiscale stimuli.
  Verzending vraag 30/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 5/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-693
2-695 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Webadressen - Openbare namen in eigendom van een onderneming.
  Verzending vraag 30/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Rappel 27/7/2000
  Verzending vraag 27/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Rappel 21/9/2000
  Verzending vraag 21/9/2000
  Antwoord 4/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
2-696 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) Eerste minister  
  E-Government - Responsibility Disclaimers - Interactieve sites.
  Verzending vraag 30/5/2000
  Antwoord 30/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-705
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-713
2-697 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  E-Government - Responsibility Disclaimers - Interactieve sites.
  Verzending vraag 30/5/2000
  Voorlopig antwoord 28/6/2000
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 6/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-705
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-713
2-698 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  E-Government - Responsibility Disclaimers - Interactieve sites.
  Verzending vraag 30/5/2000
  Antwoord 28/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-705
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-713
2-699 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  E-Government - Responsibility Disclaimers - Interactieve sites.
  Verzending vraag 30/5/2000
  Antwoord 4/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-700
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-705
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-713
2-700 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  E-Government - Responsibility Disclaimers - Interactieve sites.
  Verzending vraag 30/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Rappel 27/7/2000
  Verzending vraag 27/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 13/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-696
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-697
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-698
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-699
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-705
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-713