Schriftelijke vragen van 2-2401 tot 2-2500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-2401 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Strafwetboek - Voorrang van het burgerlijk huwelijk op het kerkelijk huwelijk.
  Verzending vraag 16/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2402 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersboetes - Verwerking van de processen-verbaal - Achterstand.
  Verzending vraag 16/9/2002
  Dossier gesloten 7/10/2002
2-2403 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiehervorming - FinanciŽle tekorten van de politiezones.
  Verzending vraag 18/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2404 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiescholen - Coherentie op het vlak van de inhoud van de opleiding, de evaluatie en de discipline.
  Verzending vraag 16/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2405 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Euromunten - Aanwezigheid van nikkel.
  Verzending vraag 16/9/2002
  Antwoord 11/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2406 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Voetbal.
  Verzending vraag 16/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Antwoord 23/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2407 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Verkeersveiligheid - Spoedhulp bij ongevallen.
  Verzending vraag 19/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
  Antwoord 27/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2408
2-2408 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Verkeersveiligheid - Spoedhulp bij ongevallen.
  Verzending vraag 19/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
  Antwoord 22/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2407
2-2409 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Verkeersbeleid - Reflecterende nummerplaten.
  Verzending vraag 19/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2410
2-2410 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersbeleid - Reflecterende nummerplaten.
  Verzending vraag 19/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2409
2-2411 de Clippele Olivier (MR) minister van FinanciŽn  
  Kadastraal inkomen - Herziening - Uitreiking van de uittreksels.
  Verzending vraag 19/9/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2412 Ramoudt Didier (VLD) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  De Post - Tijdschrift Texto
  Verzending vraag 20/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
  Antwoord 18/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-2413 Destexhe Alain (MR) minister van Justitie  
  Echtscheiding - Personen van verschillende nationaliteit die met elkaar getrouwd zijn op Belgisch grondgebied.
  Verzending vraag 20/9/2002
  Intrekking vraag 19/11/2002
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 2-2531
2-2414 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  NMBS - Geweld tegenover treinreizigers.
  Verzending vraag 24/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2415
2-2415 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  NMBS - Geweld tegenover treinreizigers.
  Verzending vraag 24/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2414
2-2416 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Leger - Gepensioneerde militairen - Vakantiegeld.
  Verzending vraag 24/9/2002
  Antwoord 15/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2417
2-2417 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Leger - Gepensioneerde militairen - Vakantiegeld.
  Verzending vraag 24/9/2002
  Antwoord 8/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2416
2-2418 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Cel terrorismebestrijding - Informatica-uitrusting.
  Verzending vraag 24/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
2-2419 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Bijenziekte "Amerikaans vuilbroed".
  Verzending vraag 26/9/2002
  Antwoord 29/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2420 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gezinshereniging - Vreemdelingen - Vestigingsaanvraag - Visums en verblijfsvergunningen.
  Verzending vraag 27/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
  Antwoord 9/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2421 Barbeaux Michel (cdH) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Terugbetalingen - Vertragingen.
  Verzending vraag 27/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
  Antwoord 12/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-2422 Barbeaux Michel (cdH) minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw  
  Agentschap voor buitenlandse handel - Samenwerkingsakkoord.
  Verzending vraag 27/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
2-2423 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Federale overheidsdiensten - Managements- en kaderfuncties - Selectiecommissies.
  Verzending vraag 27/9/2002
  Antwoord 25/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2424 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Staatsambtenaren - Spreekrecht.
  Verzending vraag 27/9/2002
  Antwoord 25/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2425 Ramoudt Didier (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Voertuigen - Retroflecterende kentekenplaten.
  Verzending vraag 1/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
2-2426 Ramoudt Didier (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Geriatrische patiŽnten - Hospitalisatieverzekering.
  Verzending vraag 1/10/2002
  Antwoord 21/10/2002
  Beslissing niet publicatie 21/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2508
2-2427 Thissen Renť (cdH) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Pediatrie - Geneesmiddel Botox - Terugbetaling.
  Verzending vraag 2/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
2-2428 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Situatie van pedofiele gedetineerden en seksuele delinquenten.
  Verzending vraag 2/10/2002
  Antwoord 23/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2429 Thissen Renť (cdH) minister van FinanciŽn  
  Wetboek van de inkomstenbelastingen - Degressieve afschrijvingen - Gedeeltelijk overgedragen vaste activa ten gunste van derden.
  Verzending vraag 2/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
  Antwoord 12/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-2430 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Apothekers - Gewelddadige overvallen.
  Verzending vraag 2/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
2-2431 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Directie van Speciale Eenheden - Personeelstekort.
  Verzending vraag 2/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
2-2432 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Geneesheren - Aansprakelijkheid wegens medische fout.
  Verzending vraag 3/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Antwoord 20/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2433 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Motoren - Technische keuring na doorverkoop of ongeval.
  Verzending vraag 3/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Antwoord 26/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
2-2434 Thijs Erika (CD&V) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  NIS - BevolkingsenquÍte 2001.
  Verzending vraag 3/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Antwoord 25/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2435 Van Riet Iris (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rampenpreventie - Risicokaarten voor de Vlaamse provincies.
  Verzending vraag 3/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Rappel 4/12/2002
  Verzending vraag 4/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2436 Ramoudt Didier (VLD) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Ernstig zieke kinderen - Zorgverlof.
  Verzending vraag 3/10/2002
  Antwoord 19/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-2437 Ramoudt Didier (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Rijscholen - Vrije en praktische rijopleiding voor jonge bestuurders.
  Verzending vraag 3/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Antwoord 28/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2438 Barbeaux Michel (cdH) Eerste minister  
  Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Antwoord 6/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2448
2-2439 Barbeaux Michel (cdH) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Antwoord 7/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2448
2-2440 Barbeaux Michel (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2448
2-2441 Barbeaux Michel (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Antwoord 5/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2448
2-2442 Barbeaux Michel (cdH) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Antwoord 27/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2448
2-2443 Barbeaux Michel (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Antwoord 7/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2448
2-2444 Barbeaux Michel (cdH) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Antwoord 9/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2448
2-2445 Barbeaux Michel (cdH) minister van Justitie  
  Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Antwoord 14/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2448
2-2446 Barbeaux Michel (cdH) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Antwoord 2/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2448
2-2447 Barbeaux Michel (cdH) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Antwoord 4/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2448
2-2448 Barbeaux Michel (cdH) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Antwoord 29/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2447
2-2449 Roelants du Vivier FranÁois (MR) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Europese richtlijn inzake afvalbehandeling (1999) - Niet-nakomingsprocedure ten aanzien van BelgiŽ.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Antwoord 24/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2450 Van Riet Iris (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandveiligheidsbeleid - Ontbreken van cijfergegevens - Middelen.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Rappel 4/12/2002
  Verzending vraag 4/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2451 Malcorps Johan (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Moedermelk - Aanwezigheid van toxische stoffen - Onderzoek.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Antwoord 8/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-2452 de Clippele Olivier (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijksregister van natuurlijke personen - Recht van de burger op het verkrijgen van een afschrift van een document dat hem aanbelangt.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Antwoord 27/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2453 de Clippele Olivier (MR) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  RSZ - Vertrouwelijkheid van de aangeslotenen.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 26/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
2-2454 Destexhe Alain (MR) minister van FinanciŽn  
  Aandelenoptie - Belasting.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 7/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2455 de Clippele Olivier (MR) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Bezwaar - Bevoegdheden van de directeur.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 29/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2456 de Clippele Olivier (MR) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Instituut der bedrijfsrevisoren - Instituut van de accountants en de belastingconsulenten - Onverenigbaarheid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Voorlopig antwoord 23/12/2002
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2457 Ramoudt Didier (VLD) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Hotel- en Toerismeschool Spermalie te Brugge - Uitbating van een eigen reisbureau.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 4/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2458 Caluwť Ludwig (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Industrieterrein van Malle - Inplanting van een station voor autokeuring - Vergunning - Bereikbaarheid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2459 Taelman Martine (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Informaticasystemen bij de federale en lokale politie - Conversieproblemen.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2460 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Scholen - Brandveiligheid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 7/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2461 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweermannen - Tekort - Maatregelen.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2462 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Overlevingspensioen - Rustpensioen - Cumulatie - Discriminatie.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Antwoord 2/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2463
2-2463 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Overlevingspensioen - Rustpensioen - Cumulatie - Discriminatie.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2462
2-2464 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Militaire bestellingen - Economische compensaties.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Antwoord 21/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2465 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Belgisch Leger - Medische dienst - Overheveling naar de burgersector.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 6/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2466 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Legermaterieel - Verkoop.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Antwoord 2/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2467 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Militair patrimonium - Verkoop.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Antwoord 27/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2468 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Wervingsbeleid - Bijsturing.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2469 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Justitie  
  Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Erkenning van de vrijzinnigheid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 2/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
2-2470 Thijs Erika (CD&V) minister van Justitie  
  Personen die tot een gevangenisstraf werden veroordeeld waarbij achteraf wordt vastgesteld dat dit onterecht was - Schadevergoeding.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2471 Ramoudt Didier (VLD) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Zandwinning - Vergunningen - Afhandeling van de aanvragen.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 10/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2472 Ramoudt Didier (VLD) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Zandwinning op zee - Onderzoek - Vergoeding.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 10/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2473 Ramoudt Didier (VLD) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Hotel- en Toerismeschool Spermalie te Brugge - Uitbating van een eigen reisbureau.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 10/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2474 Malcorps Johan (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Scheepswrakken - Uitvoer - Sloop in ontwikkelingslanden.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Antwoord 22/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2475 de Bethune Sabine (CD&V) Eerste minister  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Antwoord 22/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2476 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2477 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2478 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 13/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2479 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Antwoord 2/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2480 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2481 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 20/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2482 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Antwoord 28/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2483 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Antwoord 25/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2484 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 8/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2485 de Bethune Sabine (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Antwoord 2/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2486 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 10/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2487 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 10/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2488 de Bethune Sabine (CD&V) minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Antwoord 5/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2489 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Antwoord 25/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2490 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 10/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2491
2-2491 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Antwoord 22/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2490
2-2492 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Assessment centre - Evaluatieprocedure - Assessors - CoŲrdinatie.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 5/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2493 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Selor - Selectieadviseurs - Vergelijkende selectie.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 5/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2494 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Ministerie van Openbaar Ambt - Overschakeling naar de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 5/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2495 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Selor - Taalexamens - Slaagpercentages.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 5/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2496 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Selor - Taalexamens - Raadpleging.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 5/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2497 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Selor - Mondelinge taalexamens - Evaluatie van de kandidaten.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 5/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2498 Steverlynck Jan (CD&V) Eerste minister  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand - Betalingscultuur van de overheid.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Antwoord 2/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2499
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2507
2-2499 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Handelstransacties - Betalingsachterstand - Betalingscultuur van de NMBS.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 19/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2498
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2507
2-2500 Taelman Martine (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Uitwijzingsbeleid - Gevolgen voor bouwmaatschappijen en verhuurders.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Rappel 9/12/2002
  Verzending vraag 9/12/2002
  Antwoord 9/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003