Schriftelijke vragen van 2-2101 tot 2-2200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-2101 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Landsverdediging  
  Raad van State - Ontwerpen van koninklijk besluit, ministerieel besluit en andere reglementaire beschikkingen - Adviezen.
  Verzending vraag 16/5/2002
  Antwoord 26/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-2102 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Binnenlandse Zaken  
  Raad van State - Hervorming - Waarborgen.
  Verzending vraag 16/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Rappel 23/10/2002
  Verzending vraag 23/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2103
2-2103 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Justitie  
  Raad van State - Hervorming - Waarborgen.
  Verzending vraag 16/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Rappel 23/10/2002
  Verzending vraag 23/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2102
2-2104 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Justitie  
  Erfrechtverklaringen en akten van bekendheid - Vermelde bedragen - Aanpassing - Jaarlijkse indexering.
  Verzending vraag 16/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Rappel 5/2/2003
  Verzending vraag 5/2/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
  Antwoord 2/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
2-2105 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Websites van de overheid - Gebruiksvriendelijkheid en efficiŽntie - Slechte score van BelgiŽ in een studie - Maatregelen.
  Verzending vraag 16/5/2002
  Antwoord 30/5/2002
  Beslissing niet publicatie 30/5/2002
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2170
2-2106 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Hepatitis C - Behandeling - Terugbetaling van "Pegasys" en "Pťgintrom".
  Verzending vraag 16/5/2002
  Antwoord 17/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
2-2107 de Clippele Olivier (MR) minister van FinanciŽn  
  Waardepapieren van een handelsvennootschap - Schenkingen.
  Verzending vraag 16/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2108 Istasse Jean-FranÁois (PS) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Ongevallen met vrachtwagens - FinanciŽle last van de schade die aan het openbaar materieel wordt aangericht.
  Verzending vraag 17/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 19/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1983
2-2109 Dallemagne Georges (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dienst Vreemdelingenzaken - Toegankelijkheid.
  Verzending vraag 22/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 3/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2110 Istasse Jean-FranÁois (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingenskantons - Gerechtelijke kantons - Aanpassing.
  Verzending vraag 22/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 2/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2111 Laloy Marie-Josť (PS) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Algemene socio-economische enquÍte voor 2001 - Inspecteurs van het Nationaal Instituut voor de Statistiek - Personen die als "weerbarstig" of nalatig worden beoordeeld - Netelige sociale situaties.
  Verzending vraag 22/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 10/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
2-2112 Malcorps Johan (Agalev) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bliksemafleiders - Radioactiviteit - Verwijdering.
  Verzending vraag 22/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-2113 Malcorps Johan (Agalev) minister van FinanciŽn  
  Tweedehands personenwagens - Uitvoer - Toezicht door de douane.
  Verzending vraag 22/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2114 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Jodiumtabletten - Apotheken in de streek Hoei - Bevoorrading.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-2115 Thissen Renť (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijksregisters van de natuurlijke personen - Toegang door de gemeentelijke overheden.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 2/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2116 de Clippele Olivier (MR) minister van FinanciŽn  
  Schenkingen van roerend goed - Niet-ingezetenen.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 27/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2117 de Clippele Olivier (MR) minister van FinanciŽn  
  Schenkingen van onroerend goed - Niet-ingezetenen - Progressief karakter van de belastingen - Discriminatie.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 27/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2118 Thijs Erika (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Dierenwelzijn - Wet - Inbreuken.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-2119 Thijs Erika (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Dierenwelzijn - Lijst van de zoogdieren die nog mogen gehouden en verhandeld worden - Gemotiveerde aanvragen door particulieren.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-2120 Thijs Erika (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Honden - Identificatie - Registratie - Chips en tatoeages.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2121
2-2121 Thijs Erika (CD&V) minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw  
  Honden - Identificatie - Registratie - Chips en tatoeages.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 4/6/2002
  Beslissing niet publicatie 4/6/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2120
2-2122 Ceder Jurgen (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Raad van Europa - Vergadering in april 2002 - Aanwezigen.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-2123 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Ziekenhuizen - Overconsumptie - Ziekenfondsen - Controle.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 17/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
2-2124 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Nieuw ondernemerschap in BelgiŽ - Zwakke positie - Aanmoediging.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 17/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
2-2125 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) Eerste minister  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 5/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Aanvullend antwoord 28/6/2002
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2126 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2127 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 16/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2128 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 12/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2129 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 11/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2130 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 6/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2131 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 14/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2132 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 11/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2133 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 21/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2134 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 28/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2135 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 6/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2136 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2137 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 18/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2138 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2139 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 11/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2140 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 25/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2141
2-2141 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Antwoord 12/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Aanvullend antwoord 24/6/2002
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2128
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2129
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2130
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2131
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2132
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2133
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2140
2-2142 Dallemagne Georges (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Russiche Federatie - TsjetsjeniŽ - Schending van de mensenrechten.
  Verzending vraag 31/5/2002
  Antwoord 19/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-797
2-2143 Hordies Marc (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  Blok met appartementen en kantoren die toegankelijk zijn voor het publiek - Behandeling en opslag van toxische producten - Expertise van de brandweerdiensten.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Antwoord 1/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-2144 Barbeaux Michel (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Adviseurs - Keuze - Toepassing van de reglementering voor openbare aanbestedingen.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Antwoord 3/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
2-2145 Hordies Marc (Ecolo) minister van FinanciŽn  
  Diensten van het ministerie van FinanciŽn - Overbrenging - Nijvel.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2146 Barbeaux Michel (cdH) minister van FinanciŽn  
  Ministerie van FinanciŽn - Functie van ontvanger - Ontwikkeling.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2147 Barbeaux Michel (cdH) minister van FinanciŽn  
  Ministerie van FinanciŽn - Eventuele verhuizing van bepaalde diensten van Louvain-La-Neuve naar Ottignies.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2148
2-2148 Barbeaux Michel (cdH) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Ministerie van FinanciŽn - Eventuele verhuizing van bepaalde dienstne van Louvain-La-Neuve naar Ottignies.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 24/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2147
2-2149 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Staten - Erkenning door de Verenigde Naties en door BelgiŽ - Diplomatieke betrekkingen.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 24/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2150 Taelman Martine (VLD) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  HaÔtiaanse kinderen - Volle adoptie - Bindende richtlijn.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Antwoord 16/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
2-2151 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Onleesbare, foute of ontbrekende nummerplaten - Overtredingen - Processen-verbaal.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 28/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2162
2-2152 Taelman Martine (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geadopteerde kinderen - Inschrijving in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 4/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2153 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Kindergeld - Uitkering aan allochtonen - Richtlijnen.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 28/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2154
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2155
2-2154 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Kindergeld - Uitkering aan allochtonen - Richtlijnen.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 14/8/2002
  Beslissing niet publicatie 14/8/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2155
2-2155 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Kindergeld - Uitkering aan allochtonen - Richtlijnen.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Antwoord 10/7/2002
  Beslissing niet publicatie 10/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2154
2-2156 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Militairen in de Bondsrepubliek Duitsland - Personen die ondanks de terugtrekking van onze troepen in Duitsland willen blijven wonen.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Antwoord 28/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-2157 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Strijd tegen extreem-rechts - Voorstellen van de minister.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Antwoord 28/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-2158 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Vakbondsvrijheid - Beperking - Kritiek van het Arbitragehof.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Antwoord 8/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
2-2159 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Voorlopige hechtenis - Lange periodes - Overbevolking in de gevangenissen.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
2-2160 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  CommerciŽle websites - Wet op de handelspraktijken - Klachten - Vervolging.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2161
2-2161 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  CommerciŽle websites - Wet op de handelspraktijken - Klachten - Vervolging.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 4/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2160
2-2162 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Onleesbare, foute of ontbrekende nummerplaten - Overtredingen - Processen-verbaal.
  Verzending vraag 3/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 2/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2151
2-2163 Destexhe Alain (MR) minister van FinanciŽn  
  Pensioensparen - Vrij verkeer van kapitaal - Dreiging van de Europese Commissie om het dossier voor het Europees Hof van Justitie te brengen.
  Verzending vraag 5/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 14/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2164 Destexhe Alain (MR) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Toegang tot Internet - ADSL-dienst - Beschikbaarheid.
  Verzending vraag 5/6/2002
  Antwoord 2/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-2165 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Generische geneesmiddelen - Laag verbruik in BelgiŽ.
  Verzending vraag 5/6/2002
  Antwoord 22/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
2-2166 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Vredegerechten - Griffies - Informatieverstrekking aan de burger.
  Verzending vraag 5/6/2002
  Antwoord 18/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
2-2167 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Diensten van de administratie der Directe Belastingen van jette - Lokalisering.
  Verzending vraag 10/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 24/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2168 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Voertuigen - Kilometerstand - Fraude.
  Verzending vraag 10/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 28/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2169 Pehlivan Fatma (sp.a) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Zelfstandige ondernemers van buiten de Europese Unie - Arbeidskaarten - Wetgeving - Versoepeling.
  Verzending vraag 10/6/2002
  Dossier gesloten 9/7/2002
2-2170 Vandenberghe Hugo (CD&V) Eerste minister  
  Websites van de overheid - Gebruiksvriendelijkheid en efficiŽntie - Slechte score van BelgiŽ in een studie - Maatregelen.
  Verzending vraag 14/6/2002
  Antwoord 17/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2105
2-2171 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke posten - Aflevering van visa.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Antwoord 19/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
2-2172 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke posten - Aflevering van visums en verblijfsvergunningen.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 24/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2173
2-2173 Destexhe Alain (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Diplomatieke posten - Aflevering van visa en verblijfsvergunningen.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2172
2-2174 Hordies Marc (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Vrachtwagens - Maximumhoogte - Reglementering op Europees niveau.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 6/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2175 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Medicamenten - Voorschrift en kostprijs.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 25/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2176 de Clippele Olivier (MR) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Fiscaal adviseur - Verlening van de hoedanigheid van fiscaal adviseur aan natuurlijke personen.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 10/12/2002
  Beslissing niet publicatie 10/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2177
2-2177 de Clippele Olivier (MR) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Fiscaal adviseur - Verlening van de hoedanigheid van fiscaal adviseur aan natuurlijke personen.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 25/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2176
2-2178 Nyssens Clotilde (cdH) minister van FinanciŽn  
  Beursoperaties - Belasting.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2179 Nyssens Clotilde (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW - Aankoop en verkoop van goederen door buitenlandse belastingplichtigen.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 23/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2180 Nyssens Clotilde (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW - Vergoeding om van een huurcontract af te zien.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 23/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2181 Nyssens Clotilde (cdH) minister van FinanciŽn  
  TVA - Cadeaux de faible valeur.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2182 Nyssens Clotilde (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW - Prestaties van buitenlandse notarissen.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 17/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2183 Nyssens Clotilde (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW - Stabiele vestigingen van buitenlandse maatschappijen.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2184 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Dragen van de veiligheidsgordel - Controles - Maatregelen.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 28/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Aanvullend antwoord 8/10/2002
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2185
2-2185 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Dragen van de veiligheidsgordel - Controles - Maatregelen.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 14/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2184
2-2186 Dedecker Jean-Marie (VLD) minister van FinanciŽn  
  Nog niet verkavelde terreinen die door het gewestplan worden bestemd als woonuitbreidingsgebied (WUG-gebied) - Berekening van het kadastraal inkomen.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2187 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  ReumatoÔde polyartritis - Referentiecentrum - Eventuele oprichting.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 28/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2188 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgen in buitenlandse gevangenissen - Evolutie.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Antwoord 19/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2189
2-2189 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Belgen in buitenlandse gevangenissen - Evolutie.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Antwoord 19/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2188
2-2190 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Jaarlijkse verslagen aan het Parlement - Voorwaarden - Naleving.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2192
2-2191 Thijs Erika (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Jaarlijkse verslagen aan het Parlement - Voorwaarden - Naleving.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 21/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2192
2-2192 Thijs Erika (CD&V) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Jaarlijkse verslagen aan het Parlement - Voorwaarden - Naleving.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 4/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2191
2-2193 Thijs Erika (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Exotische dieren - Verkoop in ons land - Controle op de verzorging en huisvesting.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Antwoord 25/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2194 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Zeehonden - Phocine distemper virus.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Antwoord 25/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2195 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nachtelijk straatracen - Arrestaties - Vervolging.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 3/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2196
2-2196 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Nachtelijk straatracen - Arrestaties - Vervolging.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 23/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2195
2-2197 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  F-16's - Crash op 24 april 2002 - Onderzoek.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Antwoord 31/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2198 Kelchtermans Theo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Militaire luchtverkeersleiders - Tekort - Incidenten - Maatregelen.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Antwoord 31/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2199 Kestelijn-Sierens Mimi (VLD) minister van FinanciŽn  
  Douaneadministraties - JustitiŽle samenwerking op informaticagebied.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2082
2-2200 Kestelijn-Sierens Mimi (VLD) minister van FinanciŽn  
  Douaneadministraties - JustitiŽle samenwerking in strafzaken.
  Verzending vraag 24/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2083