Schriftelijke vragen van 2-1301 tot 2-1400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-1301 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Meerwaardebelasting op gebouwde onroerende goederen - Onderwerping aan de personenbelasting.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Rappel 27/9/2001
  Verzending vraag 27/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Rappel 12/11/2001
  Verzending vraag 12/11/2001
  Antwoord 13/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
2-1302 Vankrunkelsven Patrik (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Ostheopathie - Kinesitherapie - Onverenigbaarheid.
  Verzending vraag 22/5/2001
  Antwoord 21/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1303 Vankrunkelsven Patrik (VU-ID) minister van Landsverdediging  
  Kleine Brogel - Milieuvervuiling - Lawaaihinder.
  Verzending vraag 22/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 27/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
2-1304 de Bethune Sabine (CVP) Eerste minister  
  InterministeriŽle Conferentie voor de bescherming van de rechten van het kind - Werkzaamheden in 1999 en 2000.
  Verzending vraag 25/5/2001
  Antwoord 29/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
2-1305 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  InterministeriŽle Conferentie voor vrouwenrechten - Werkzaamheden in 1999, 2000 en 2001.
  Verzending vraag 25/5/2001
  Antwoord 28/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
2-1306 Happart Jean-Marie (PS) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Welzijn en beschemring van dieren - Wet van 14 augustus 1986 - Niet-naleving.
  Verzending vraag 25/5/2001
  Antwoord 29/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
2-1307 de Bethune Sabine (CVP) Eerste minister  
  Commissie voor de rechten van het kind - Werkzaamheden in 1999, 2000 en 2001.
  Verzending vraag 25/5/2001
  Antwoord 6/6/2001
  Beslissing niet publicatie 6/6/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1308
2-1308 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  Commissie voor de rechten van het kind - Werkzaamheden in 1999, 2000 en 2001.
  Verzending vraag 25/5/2001
  Antwoord 3/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1307
2-1309 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  Levensloos geboren kinderen - Naamgeving.
  Verzending vraag 28/5/2001
  Antwoord 3/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-871
2-1310 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Vakbondspiketten - Optreden als privť-militie.
  Verzending vraag 28/5/2001
  Antwoord 13/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1311 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Grootdistributie - Nieuwe concentratiefgolf in de sector.
  Verzending vraag 1/6/2001
  Antwoord 8/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-478
2-1312 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Seksuoloog - Statuut.
  Verzending vraag 1/6/2001
  Antwoord 8/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-473
2-1313 Malcorps Johan (Agalev) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Opslagplaatsen voor vuurwerk - Verhuis van Nederlandse vuurwerkmakers naar BelgiŽ.
  Verzending vraag 1/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Antwoord 27/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
2-1314 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Personen ouder dan 65 jaar - Werkgelegenheidsgraad - Daling.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Antwoord 19/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
2-1315 Hordies Marc (Ecolo) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - RepatriŽring - Eerbied voor de waardigheid van personen - Psychologische begeleiding.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
2-1316 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Schenkingen binnen een termijn van minder dan drie jaar - Buitenlandse notaris.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1317 de Bethune Sabine (CVP) Eerste minister  
  Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Interkabinetten en interadministratieve werkgroep voor de opvolging van de strategische doelstellingen die de regering zich heeft opgelegd.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 10/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1318
2-1318 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Interkabinetten en interadministratieve werkgroep voor de opvolging van de strategische doelstellingen die de regering zich heeft opgelegd.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1317
2-1319 Malcorps Johan (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Melkverpakkingen - Ongeremde groei van wegwerpverpakkingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 12/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1322
2-1320 Malcorps Johan (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Persistente organische polluenten (POP's) - Conventie van Stockholm - Opvolging.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
2-1321 de Bethune Sabine (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen - Bijkomende informatie.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
2-1322 Malcorps Johan (Agalev) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Melkverpakkingen - Ongeremde groei van wegwerpverpakkingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Doorverwijzing vraag 25/7/2001
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1319
Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-1452
2-1323 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen - Bijkomende informatie.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 10/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
2-1324 de Bethune Sabine (CVP) Eerste minister  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 12/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1325 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1326 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1327 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1328 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 17/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1329 de Bethune Sabine (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1330 de Bethune Sabine (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Antwoord 27/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1331 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Antwoord 1/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1332 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1333 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landsverdediging  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Antwoord 24/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1334 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en Middenstand  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Dossier gesloten 10/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1335 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 4/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1336 de Bethune Sabine (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Rappel 15/1/2002
  Verzending vraag 15/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
  Antwoord 7/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1337 de Bethune Sabine (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Aanvullend antwoord 5/11/2001
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1338 de Bethune Sabine (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1339 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Antwoord 4/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1340 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 6/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1341
2-1341 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Voorlopig antwoord 10/7/2001
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1340
2-1342 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) Eerste minister  
  Koninklijke familie - Grondwettelijke bepalingen.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Antwoord 12/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
2-1343 Dallemagne Georges (PSC) minister van Justitie  
  Belgische gevangenissen - Verslag van de bestuurscommissies.
  Verzending vraag 14/6/2001
  Antwoord 17/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-481
2-1344 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Voertuig dat ingeschreven is in BelgiŽ - Doorverkoop in de Europese Unie - Belastingen op de inkomsten.
  Verzending vraag 14/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1345 Dallemagne Georges (PSC) minister van FinanciŽn  
  Hoorzitting voor het college van burgemeester en schepenen - Klacht tegen een gemeentelijke belastingheffing - Koninklijk besluit van 12 april 1999.
  Verzending vraag 14/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 13/11/2001
  Beslissing niet publicatie 13/11/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1709
2-1346 Thissen Renť (PSC) minister van FinanciŽn  
  Belastingplichtige die een vrij beroep uitoefent - Onverdeeld onroerend goed - Aftrek van de volledige intresten.
  Verzending vraag 14/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 13/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
2-1347 Destexhe Alain (PRL FDF MCC) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Luchthaven van Zaventem - Personen met een psychiatrisch verleden - Reglementering.
  Verzending vraag 14/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Beslissing niet publicatie 11/7/2001
2-1348 Kelchtermans Theo (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Tewerkstellingsgraad - Opmerkingen van de OESO en de Europese Unie over BelgiŽ.
  Verzending vraag 14/6/2001
  Antwoord 18/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
2-1349 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Studentenvisa - Consulaat van Casablanca - Bezoek van een delegatie van het kabinet.
  Verzending vraag 14/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 4/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-1350 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrijwillige brandweermannen - Statuut.
  Verzending vraag 14/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Rappel 12/11/2001
  Verzending vraag 12/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Rappel 15/2/2002
  Verzending vraag 15/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 5/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1299
2-1351 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Oorlogsslachtoffers - Vergoeding.
  Verzending vraag 14/6/2001
  Antwoord 27/7/2001
  Beslissing niet publicatie 27/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1352
2-1352 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Oorlogsslachtoffers - Vergoeding.
  Verzending vraag 14/6/2001
  Antwoord 6/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1351
2-1353 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Rechten en plichten van militairen - Juridische basis.
  Verzending vraag 14/6/2001
  Antwoord 18/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
2-1354 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Helios II-programma - Deelname van BelgiŽ.
  Verzending vraag 14/6/2001
  Antwoord 19/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
2-1355 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van FinanciŽn  
  Handel met voorkennis - Vervolgingsbeleid - Veroordelingen.
  Verzending vraag 22/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1374
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-515
Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-652
2-1356 de Bethune Sabine (CVP) Eerste minister  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Antwoord 10/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1357 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1358 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Antwoord 23/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1359 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1360 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Antwoord 17/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1361 de Bethune Sabine (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Antwoord 18/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1362 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Rappel 15/1/2002
  Verzending vraag 15/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
  Antwoord 15/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1363 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Beslissing niet publicatie 4/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1364 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1365 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Rappel 15/1/2002
  Verzending vraag 15/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
  Antwoord 19/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1366 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en Middenstand  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Antwoord 23/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1367 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Rappel 15/1/2002
  Verzending vraag 15/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1368 de Bethune Sabine (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Rappel 15/1/2002
  Verzending vraag 15/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
  Antwoord 11/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1369 de Bethune Sabine (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1370 de Bethune Sabine (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1371 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Antwoord 18/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1372 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Antwoord 18/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1373
2-1373 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Gelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 20/6/2001
  Antwoord 18/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1358
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1372
2-1374 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Justitie  
  Handel met voorkennis - Vervolgingsbeleid - Veroordelingen.
  Verzending vraag 22/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1355
Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-652
2-1375 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Militair domein "Knapen" - Overgieten van brandstofprodukten - Aankoop van een machine.
  Verzending vraag 22/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 20/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1376 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Sproeiwagens en ander rollend materieel - Terbeschikkingstelling aan andere landen.
  Verzending vraag 22/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
2-1377 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Verplichting tot het deponeren van een coŲrdinatie van de statuten in het kader van de wijziging van het bedrag van het kapitaal van de ondernemingen met het oog op de invoering van de euro - Afschaffing.
  Verzending vraag 27/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 17/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1378
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1274
2-1378 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Verplichting tot het deponeren van een coŲrdinatie van de statuten in het kader van de wijziging van het bedrag van het kapitaal van de ondernemingen met het oog op de invoering van de euro - Afschaffing.
  Verzending vraag 27/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 13/11/2001
  Beslissing niet publicatie 13/11/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1377
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1274
2-1379 Istasse Jean-FranÁois (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 - Resultaten - Voorkeurstemmen.
  Verzending vraag 27/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 21/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
2-1380 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Faillissement van een bedrijf - Vergoeding - Bedrijfsvoorheffing - Boeking.
  Verzending vraag 27/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 11/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-1381 Ceder Jurgen (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Generaals.
  Verzending vraag 27/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 1/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1382 de Bethune Sabine (CVP) Eerste minister  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Antwoord 10/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1383 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 13/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1384 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Antwoord 1/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1385 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 11/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1386 de Bethune Sabine (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Antwoord 17/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1387 de Bethune Sabine (CVP) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Antwoord 18/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1388 de Bethune Sabine (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 13/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1389 de Bethune Sabine (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Beslissing niet publicatie 4/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1390 de Bethune Sabine (CVP) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1391 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landsverdediging  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1392 de Bethune Sabine (CVP) minister van Landbouw en Middenstand  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Dossier gesloten 10/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1393 de Bethune Sabine (CVP) minister van Justitie  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Antwoord 16/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1394 de Bethune Sabine (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Rappel 15/1/2002
  Verzending vraag 15/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
  Antwoord 19/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1395 de Bethune Sabine (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1396 de Bethune Sabine (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 19/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1397 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Antwoord 18/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1398 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Antwoord 18/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1399
2-1399 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap.
  Verzending vraag 28/6/2001
  Antwoord 18/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1390
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1391
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1392
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1393
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1394
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1395
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1396
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1397
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1398
2-1400 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Bezoek van president Toledo aan BelgiŽ - Houding ten aanzien van Machu Picchu.
  Verzending vraag 29/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-527